4119 Rozvod: Když se zhroutí manželství Milana Guseva

[ Ezoterika ] 2023-04-09

Když partner zemře, přátelé a rodina to považují za tragédii a shromáždí se, aby podpořili, uklidnili, vyjádřili porozumění a reagovali na truchlení a smutek toho, kdo přežil. Zdá se, že je to přirozená a humánní součást naší kultury.

Kupodivu rozvod (který by se dal přirovnat k rozpadu manželství) nevyvolává u přátel a rodiny stejnou reakci. Členové rodiny často vyjadřují nesouhlas, zostuzují, stydí se, nebo možná zaujmou postoj ʺJá to říkalʺ. Vaše činy často staví přátele do nepříjemné situace. Váš rozvod může nějakým zvláštním způsobem ohrozit jejich manželství. Mohou se tedy ve vaší blízkosti cítit velmi nepříjemně, protože mají potíže s hledáním ʺbezpečnýchʺ témat, o kterých by mohli mluvit. Na druhou stranu vás ostatní mohou vidět jako bezstarostného a šťastného člověka, který má to štěstí, že se zbavil zátěže. Žádná z těchto reakcí na váš stav vám nedává příležitost truchlit. Tyto kroky se zdají být zvláště důležité, když přemýšlíte o konci manželství. Musí být pochopeny a dopracovány až do konce, aby bylo možné znovu vybudovat nové, na rozdíl od jiného života.

Popírání a izolace: zahrnuje odmítnutí uznat situaci a potíže s tím, že o ní není schopný nikomu říct. V jejich boji je cítit osamělost.

Hněv: zahrnuje potřebu trestat, vyrovnat se, zranit partnera stejně jako jste vy, jsou přítomny všechny druhy represivních reakcí.

Vyjednávání: zahrnuje všechny způsoby, kterými se snažíme udržet věci tak, jak byly. Mezi běžné myšlenky patří ʺudělám cokoliv, abych tě potěšil, pokud to zkusíš znovuʺ, ʺprosím, nechoďʺ a ʺnemohu bez tebe žítʺ (což nese vlastní hrozbu).

Deprese: Fáze, kdy se zdá, že ʺvše je ztracenoʺ. Mísí se pocity ztráty a zisku. Minulost vypadá dobře, ale budoucnost nelze tolerovat. Bolest je nesnesitelná, takže svět vypadá osaměle a prázdný. Zdá se, že není na co se těšit a mezi běžné myšlenky patří ʺnikdy nic nebudu mítʺ a ʺvždy budu sámʺ. Je to opravdu temné jeviště, ale je to jeviště.
67
Přijetí: zahrnuje čelit realitě, ochotu se s touto realitou vypořádat, posun do budoucnosti a navazování nových vztahů.

Jedním z pocitů, které zde nejsou zmíněny, je pocit viny, který tak často stojí v cestě přestavbě a pohybu vpřed, který následuje po ʺzdravémʺ truchlení. Možná je to jeden z důvodů, proč je obtížné dívat se na sebe zvenčí a neochota převzít odpovědnost ve vztahu. Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč se na sebe dívat zvenčí a být schopen přijmout roli, kterou jste sehráli v rozpadu manželství, je nezničení budoucích vztahů.

Říci ʺJsem odsouzen k neúspěchuʺ (jak často slýcháme ve fázi deprese) znamená říci, že nejsem zodpovědný. Je třeba poznamenat, že je velký rozdíl mezi převzetím vlastní odpovědnosti ve vztahu a nutkavým obviňováním sebe za to všechno. To může být stejně kontraproduktivní nebo destruktivní jako svalování veškeré viny na partnera. Než dojde ke změnám, musíte být připraveni chtít změnu. Je důležité být ochoten se na sebe podívat, říci: ʺTohle jsem v tomto vztahu udělal špatně,ʺ a přijmout své vlastní slabé a silné stránky, aby se budoucnost skutečně lišila od minulosti. Neprojít všemi fázemi a nějak se se sebou smířit a jít dál může opravdu vést k opakování minulých chyb.

Někdy může být velmi obtížné najít místo, kde byste mohli truchlit, nebo najít někoho, kdo vám bude naslouchat, natož aby pochopil, čím si možná procházíte. Bez ohledu na obavy, co si budou myslet ostatní, je důležité najít místo nebo lidi.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14888

Zpět