2492 Ten zm.d (nesoudím) YHWH Cliff High

[ Ezoterika ] 2022-05-07

YHWH přišel na zem asi před 5000 lety. Nebyl sám. YHWH je jen jedním z El (Elohim), které se Židé rozhodli následovat. Nabídl jim možnost volby a oni si vybrali jeho. On jejich vynucené rozhodnutí přijal. YHWH není bůh. Víme to, protože YHWH požadoval, aby mu Židé poskytovali 6 litrů alkoholu denně. Také je nutil platit pokuty v podobě stříbrných šekelů. Kromě toho museli provádět pravidelné sčítání všeho, co JHWH vlastnil. JHWH nebyl vševědoucí, když musel nechat Židy, aby sečetli sami sebe a svá stáda a pozemky, aby JHWH věděl, kolik ʺvlastníʺ. YHWH nebyl transcendentní, ale měl fyzické tělo, které toužilo po nápoji a tucích nově narozených jehňat nebo nově narozených dětí. YHWH potřeboval, aby mu Židé dodávali stříbrné mince, protože to byla měna, kterou Elohimové mezi sebou používali k vypořádání svých vzájemných vztahů, zejména dluhů z hazardních her. JHWH je ten, kdo vymyslel a schválil vybírání úroků za půjčky.

JHWH poskytl ne 10, ale ve skutečnosti 613 přikázání o tom, jak mají Židé žít jako jeho služebníci. Většina z nich se týkala toho, jak podle jeho představ připravovat ʺzápalné obětiʺ z břišních tuků dětí, které zabili při svých nájezdech na předadamitské lidi, a jak připravovat 6 litrů obohaceného vína, které denně vyžadoval. JHWH je počítán jako jeden z více než 240 Elohimů, kteří si nárokovali být ʺpányʺ nad lidmi, které našli na Zemi. Nebyl šéfem Elohim, ba dokonce ani v nejvyšším stupni zde na zemi. Něco jako kapitán nebo major v armádě, která měla hodnosti sahající až po generála. YHWH byl natolik agresivní osobností, že ho okolí Elohimů v podstatě nenávidělo a pracovalo proti němu. Tito podpůrní pracovníci Elohim, v překladu ʺarchanděléʺ, kteří pracovali pro velitele Elohim, měli z YHWH takový strach, že neustále plánovali jeho zkázu. YHWH instruoval své židy, jak zabíjet lidi. Když poslal Izraelity proti lovecko-sběračským kmenům v E-Dinu (to, čemu říkáme Eden, dnes v podstatě Mezopotámie až do Egypta, YHWH si nárokoval všechny břišní tuky ze všech dětí a některých žen, které jeho židé zabili. JHWH nedovolil Židům brát zajatce ani přijmout kapitulaci. Dude to velmi zajímavý zbytek tohoto desetiletí, protože se dostáváme do vážných skutečných dějin. Přečtěte si Nahou Bibli, abyste věděli, jak byli překladatelé oklamáni a jak si s vámi hráli a hrají se svými překlady.
mimochodem zajímavý je ten Cliff High

Zdroj: https://clifhigh.substack.com/p/yhwh?s=r

Zpět