3129 Z 3D do 5D: co znamená posun do vyššího vědomí Yasmin Dadabhay

[ Ezoterika ] 2022-09-13

Není žádným tajemstvím, že žijeme ve vzrušující a dynamické době. Přecházíme z 3D do 5D. Lidstvo prochází tolika radikálními změnami na všech úrovních; fyzicky, mentálně i duchovně. A přestože tyto změny mohou někdy působit opravdu bouřlivě a znepokojivě, mnozí z nás mají hlubší vědomí, že cokoli se děje na kolektivní i individuální úrovni, je v božském řádu. Tyto události mohou být silným katalyzátorem růstu a transformace a mohou nám pomoci rozšířit naše vědomí z obvyklého autopilota, každodenního zaměření, a přivést nás k větší přítomnosti. Při přechodu z 3D do 5D rozvíjíme schopnost uvědomovat si a ztělesňovat pravdu přítomnosti a vědomě spoluvytvářet naši budoucnost. Jednou z perspektiv, která nám může pomoci pochopit, jak se posouváme jako kolektiv i jako jednotlivci, je pochopení dimenzí a našeho posunu ze 3D do 5D, k vyššímu vědomí v kontextu duchovních dimenzí. Při posunu z vědomí 3. dimenze do vědomí 5. dimenze se mohou změnit naše vztahy. Dimenze, o kterých mluvíme, nejsou jiným fyzickým místem. Každá dimenze je ve skutečnosti jinou úrovní vědomí a vibrace každé dimenze jsou spojeny s různými přesvědčeními o realitě. To samozřejmě může mít za následek posun vaší fyzické reality, ale nejprve dochází k mentální a duchovní integraci nové dimenze. Abychom pochopili posun z 3D do 5D, musíme si uvědomit také 4. dimenzi, která existuje mezi těmito stavy vědomí.

3D:
To je stav vědomí, ve kterém většina lidí a naše společnost fungovala opravdu dlouhou dobu.
Vědomí 3. dimenze zastává perspektivy duality, polarity, individuality a oddělenosti.
Jedná se o hustší hmotné vědomí. V tomto stavu vědomí se obvykle zaměřujeme na přežití a hromadění materiálního zabezpečení. 3D je běžný každodenní stav vědomí, ve kterém většina lidí operuje a ze kterého se mnozí posouvají.

4D:

Tento stav vědomí je často považován za přechodnou fázi mezi 3D a 5D.
Čtyřdimenzionální vědomí lze považovat za přechodnou fázi integrace a změny vnímání. Tato dimenze může být spojena se zkušeností zmatku, když třídíme svá stará přesvědčení, nová odhalení a měnící se vnímání.
4D je fází odhalování, kdy nahlížíme za hranice ega, získáváme vyšší perspektivu na koncept duality a nahlížíme, že existuje více než jen fyzická realita. Jak se zbavujeme toho, co s námi již není v souladu, stáváme se méně hustými a připravujeme se na 5D.
Dalším ukazatelem toho, že prožíváte uvědomění 4D, může být vidění více andělských čísel a prožívání synchronicit, které dále zvyšují vaše uvědomění.

5D:
Pátá dimenze je úroveň vědomí, která je ztělesněnou jednotou a absolutní láskou. Tato dimenze nám umožňuje prožívat život, který je méně hustý, mimo dualitu a ego. Duchovní dimenze 5D je především o pravdě, integritě a energetické zkušenosti. Chcete-li se o vzestupu 5D dozvědět více, přečtěte si náš článek s názvem: Vzestup 5D: 10 příznaků, že procházíte posunem. Shrneme-li tedy tento posun z 3D do 5D, jde o integraci, ztělesnění a prožívání změny perspektivy směrem k holističtější, všezahrnující a vylepšené perspektivě, kterou označujeme jako vědomí 5D. Tento posun se odehrává na osobní úrovni, která se vlní a posouvá kolektivní vědomí s tím, jak stále více jednotlivců vzestupuje a ztělesňuje 5D zkušenost lehkosti, plynulosti, lásky a jednoty. 5 příznaků přechodu z 3D do 5D Toto jsou některé ze znaků, které mohou naznačovat, že procházíte posunem z 3D do 5D vědomí :

1. Rozčarování z fyzické reality
Jedním z prvních příznaků, které můžete během přechodu z 3D do 5D vědomí zažít, je počáteční odpojení a rozčarování z fyzického světa. Může se jednat o fázi přehodnocování a zpochybňování toho, co bylo po dlouhou dobu vaší primární zkušeností a zkušeností kolektivu; zaměření na důležitost materiálního vlastnictví a zabezpečení, které je hlavním zájmem 3D vědomí. Jakmile se posuneme do fáze integrace 4D, abychom mohli plně vnímat 5D, dojdeme různými způsoby k uvědomění, že existuje mnohem více než jen fyzický aspekt života, uvědomíme si energii, která je základem všeho a vše oživuje. Během této fáze přehodnocujeme, čemu přisuzujeme hodnotu, abychom nakonec mohli integrovat hlubší pohled na hodnotu hmotné i éterické vrstvy naší zkušenosti.

2. Problémy ve vztazích s většinou rodiny a přátel po určitou dobu.
Během přechodu z 3D do 5D je zcela běžné, že zažijete určitou míru izolace, protože procházíte velkým posunem ve vědomí. Lidé ve vašem okolí možná ještě nechápou proces a nové vhledy, které integrujete. Někteří lidé, kteří jsou velmi zakořeněni ve starých přesvědčeních, mohou dokonce aktivně bránit změnám, které zavádíte, když ztělesňujete vylepšené perspektivy 5D. Zejména v době, kdy procházíte integrací tohoto posunu z 3D na 5D, se můžete cítit nepochopeni a potřebujete čas na přehodnocení svých chápání a vztahů. Dobrou zprávou je, že jakmile projdete integrací, všechny vaše vztahy získají vyšší porozumění. Z 5D budete své vztahy řešit s větší lehkostí, protože budete lépe chápat vrozené propojení všech bytostí. 3. Uvědomíte si, že musíte změnit svůj životní styl. Když se nacházíte v procesu přechodu z 3D do 5D, začnete přirozeně provádět nezbytné změny životního stylu, protože integrujete vylepšené perspektivy. Při přechodu ze 3D do 5D začneme upřednostňovat aspekty života, které přesahují pouhé materiální přežití; zkušenosti, jako je štěstí, celostní zdraví, wellness a služba lidstvu s využitím našich vrozených darů.

Při integraci těchto myšlenek můžeme být vyzváni, abychom vylepšili svůj životní styl. Zvažování a provádění velkých i malých pozitivních změn v rutině, stravě, kariéře, vztazích a koníčcích může být znamením, že přecházíte z 3D do 5D. 4. Vaše nevyřešená zranění, strachy, traumata a staré podmíněnosti vyplují na povrch k uzdravení. Během přechodu ze 3D do 5D to může být skutečně náročný a emocionální proces, zejména pokud máte mnoho nevyřešených traumatických zážitků, strachů a starých neprospěšných podmíněností, které je třeba vyslechnout. Důvodem, proč se všechny tyto věci při přechodu z 3D do 5D vynořují, je, abyste mohli tyto zkušenosti očistit prostřednictvím léčení a odpuštění. Když se vědomě vypořádáte se svými zraněními a zastaralými podvědomými vzorci, můžete získat poznání, vhled a souvislosti. To vám může pomoci přenést se přes bolestné zážitky a posunout se vpřed s jasností a lehkostí, což vám umožní vnímat svůj život z perspektivy vyššího vědomí 5D.

5. Hranice duality se stírají
Při přechodu z 3D do 5D se může začít dít něco trochu nečekaného, a to, že začnete zpochybňovat obvyklé pojetí duality. Pravděpodobně začnete přehodnocovat, zda skutečně existuje tak tvrdá hranice mezi věcmi, které jsou obvykle považovány za dobré a špatné. Možná si budete klást mnoho otázek, například: Jsou všechny věci, které jsou v běžné kultuře považovány za špatné, skutečně špatné? Jsou zdánlivě negativní zkušenosti ve skutečnosti skrytou inspirací k růstu a transformaci? Dokonce i na naše pojetí mužských a ženských rolí na fyzické úrovni se můžeme podívat v novém světle, když si uvědomíme, že každý z nás disponuje jak mužskými, tak ženskými energetickými vibracemi, které v sobě hledají rovnováhu. Začneme také více chápat a dokonce oceňovat obě vnímané dobré/špatné zkušenosti v našem životě. Jakmile získáme hmatatelnější zkušenost s naším citlivým propojením, začleníme tyto koncepty duality novým, pružnějším způsobem. Když prožíváme vědomé uvědomění jednoty 5D a nahlížíme na život z otevřené srdeční čakry, dualita se začne slučovat.

Vztahy 3D vs. 5D
Posun ze 3D do 5D téměř úplně změní naši perspektivu a přístup k životu, a tak to samozřejmě bude mít dopad na vztahy v našem životě. Při přechodu ze 3D do 5D se mohou naše stávající vztahy různým způsobem proměnit, což se může týkat všech typů vztahů včetně přátelských, rodinných, milostných a pracovních.

Vztahové rysy 3D vs. 5D
Toto jsou některé ze způsobů, kterými se vaše vztahy mohou při přechodu z 3D do 5D změnit.
3D vztahy mohou zahrnovat majetnické a kontrolující tendence oproti 5D vztahům, které podporují svobodu, suverenitu a autenticitu.

Ve 3D vztazích jsou pravděpodobněji pevně definované nebo předem určené role, které se řídí společenskými očekáváními nebo podmínkami, oproti 5D vztahům, které mají srdcem svobodně zvolené role, o nichž se otevřeně diskutuje a na nichž se dohodnete. Vztahy ve 3D jsou často motivovány zájmem o přežití, bezpečí a materiální pohodlí oproti vztahům v 5D, které se vytvářejí na základě skutečné bezpodmínečné lásky, uznání a spojení se zdrojem zaměřeného na energetické uvědomění a alchymii.

3D romantické vztahy se často zaměřují na intimitu pouze na fyzické úrovni oproti 5D intimitě, která zahrnuje také duchovní, energetické a duševní vrstvy intimity.

3D vztahy se mohou soustředit na vnější vzhled a projekci vztahů oproti 5D, která je zakořeněna ve skutečném spojení a vnitřní integritě ve vztahu bez ohledu na to, jak netradiční se vztah může zdát 3D vědomí.

3D vztahy jsou často vnímány jako trvající až do smrti nebo trvající pouze tak dlouho, dokud je fyzicky uznáváte a komunikujete s nimi, oproti 5D vztahům, které jsou nekonečnými spojeními, jež mohou trvat jako duchovní spojení přesahující fyzické oddělení.

S posunem z 5D se posunou i vaše vztahy: váš pohled na vztahy a vaše ztělesněná 5D energie mohou stávající vztahy vylepšit. Pravděpodobně budete inspirovat lidi, se kterými se stýkáte, a oni přirozeně také vstanou z 3D do 5D, až budou připraveni. Pokud se někteří lidé budou vašemu novému způsobu bytí bránit, možná budete skutečně překvapeni, s jakou grácií tyto situace zvládnete bez ohledu na výsledek. Každý člověk má své vlastní vrstvy, kterými se musí prokousat, než dokáže plně integrovat vyšší perspektivy, a když působíme z 5D, jsme mnohem chápavější, soucitnější a láskyplnější ke všem bytostem. Máme větší jasno v typech blízkých vztahů, které si vybíráme, a máme spoustu energie na pěstování autentických sladěných vztahů. Tento posun ze 3D do 5D často není snadnou cestou, ale je to cesta, která nám usnadní život, jakmile si tyto mocné vhledy osvojíme. Tento posun nemusíte nutně iniciovat sami. I když si tuto cestu vzestupu neuvědomujete, proběhne přirozeně, jak budete s přítomností prožívat aktuální situace ve svém životě. Pokud se cítíte být povoláni, můžete se také rozhodnout plynout s tímto procesem tím, že se o něm dozvíte více a budete záměrně zastávat vědomější perspektivy. I když vše, co děláte, je důvěra v příští okamžik, váš život se bude odvíjet přesně tak, jak je třeba, abyste se přizpůsobili, sladili a povýšili na vyšší vědomí 5D.

Zdroj: https://tinyurl.com/4t66djje

Zpět