5661 Pozitivní ˝Agenda˝ 1 Cosmic agency

[ UFO ] 2023-12-26

Gosia: Mnozí z nás už mají jasno v agendě 2030, ale nemá Světlo svou vlastní agendu a plány?
Swaruu X (Athéna): ˝Světlo˝ jako pozitivní stránka? ˝Světlo˝ se také vztahuje k Luciferovi, takže to je nejasné.

Gosia: Odkazuje to na pozitivní stranu.
Swaruu X (Athéna): Samozřejmě, že má své vlastní plány. Většinou je to všechno ve své podstatě jen zážitek a drama se odehrává jen na Zemi v této rovině. Víme však, že i to je nejasné. Pro pokrok v duchovním vývoji není nutné trpět. Ale to je jen na určité dosažené úrovni, protože pod ní se mnoho lidí nerozvíjí a nepostupuje bez poměrně rozsáhlých třenic nebo utrpení.

Robert: Takže je tedy nutné, aby Země byla taková, jaká je?
Swaruu X (Athéna): Z určitého hlediska ano. Chci potvrdit ten pozitivní plán, je to to, co se říká už dlouho, že každý uvidí a prožije svůj vlastní svět a že nakonec je planeta ve ˝vzestupu˝. Velmi New Age, ale je na tom něco pravdy.

Gosia: Někdo se nás v rozhovoru zeptal, zda Gaia ˝vzestupuje˝. Jak byste odpověděli?
Swaruu X (Athena): ˝Vzestup je v podstatě ˝vzestup˝: vzestupuje jen z určitých hledisek, která jsou spojena s těmi pozitivnějšími dušemi. Ne absolutním způsobem, protože to není tak jednoduché. To znamená, že bude záležet na tom, kdo to prožívá, zda je vzestupující, nebo ne. Záleží na tom, kdo to prožívá, a ano, je to vzestupující, ale pro/nebo z pohledu těch nejsilnějších a nejpozitivnějších hvězdných semen. Planetární vzestup je relativní záležitost.

Gosia: Říkáte, že na ˝vzestupu˝ je něco pravdy? V jakém smyslu? Mezihvězdný život, svobodné technologie, pád Matrixu a holistický život? Nebo v jakém smyslu je ve ˝vzestupu˝ nějaká pravda?
Swaruu X (Athéna): Z hlediska zlepšení života a vibrací masové populace, která je s touto frekvencí kompatibilní.

Gosia: To je pozitivní program z druhé strany? Ale pokud se tak stane, ztratí svou omezenou sféru zkušeností.
Swaruu X (Athéna): Přesně to mám na mysli. Ale také to vidím jako nevyhnutelné a že to vyzařuje nebo se projevuje nejen jako agenda z pozitivní strany, ale přímo vyvěrá z toho, co silné pozitivní duše manifestují pro sebe, což se filtruje dolů, aby to bylo to, co všechny tyto podobně smýšlející pozitivní duše zažijí jako společnou zkušenost.

Gosia: Ano, ale těch duší, které to chtějí, je málo, že? Většina to nechce a chce Zemi takovou, jaká je.
Swaruu X (Athéna): Ačkoli je mnoho těch, kteří si přejí to pozitivní a jsou velmi silní, nemusí jich být stejný počet. Jedno hvězdné semínko se projeví stejně jako celé město, nebo i více. Samozřejmě v závislosti na faktorech.

Gosia: S tím, co říkáte, vidíte tedy pozitivní budoucnost hvězdných semen?
Swaruu X (Athéna): Ano, ale záleží na samotných hvězdných semenech a na tom, co pro sebe projeví. Právě teď je to jako hod mincí, nevíte, co se stane. Časové linie jsou roztříštěné a rozptýlené, vše se mění ze dne na den. Z jiného úhlu pohledu je to právě teď na Zemi skutečný boj mezi dobrem a zlem.

Gosia: Zdá se, že zvláště teď je všechno velmi roztříštěné. Nebo to bylo vždycky v takové míře jako teď?
Swaruu X (Athéna): Mám pocit, že dnes je to obzvlášť roztříštěné.

Gosia: Proč chtějí pozitivní duše z druhé strany odstranit park omezení pro ostatní duše, které to ještě potřebují?
Swaruu X (Athéna): Nikdo jim ho nevezme. Každý uvidí a prožije to, co projeví. Země se svými problémy bude pokračovat jako vždy, nebo hůř, ale bude záležet na každém, na každé skupině s jejím kolektivem, co budou žít. A to není nic pro budoucnost. Je to něco, co je teď. Děje se to už teď.

Gosia: Dolores Cannon mluví o fragmentaci různých Zemí.
Swaruu X (Athéna): To je do budoucnosti, a i když má Dolores pravdu... to existovalo vždycky a vždy to tak bylo na Zemi i jinde. Lidé žijí a prožívají to, co je podle jejich vibrací, a špatné věci se jich nemohou dotknout. Ale kvůli tomu musí být alespoň někdy izolováni. Neuvědomovat si nebo nevědět, co se údajně děje, pokud jde o otázky utrpení. S izolovanými sférami a la Dolores Cannon. Proto tolik tlačí na zprávy, aby všechno shodili, aby nikdo neunikl utrpení.

Gosia: Neměli by o tom vědět? Ale my je o věcech mnohokrát informujeme.
Swaruu X (Athéna): Ano, jsme mezi dvěma světy. Na druhou stranu, pokud je něco opravdu důležitého, izolovaní lidé se o tom dozvědí. Ale nepotřebují se dívat na špatné zprávy v místech daleko od místa, kde žijí.

Gosia: Mám pocit, že nejde o to, abychom je informovali o špatných událostech, ale abychom jim vysvětlili širší souvislosti těchto událostí, jako tomu bylo v případě požárů na Maui. Protože oni už stejně byli informováni a pak byli dezinformováni. Musíte vědět, co nechcete, abyste věděli, co chcete. Není to tak?
Swaruu X (Athéna): Ano, chci tomu věřit.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/positive-agenda-part-1-conversation-with-athena-swaruu-taygeta-pleiades

Zpět