177 Zlom času Ann Taylor King

[ Ezoterika ] 0020-02-28

Jak pokračujeme pokračujeme v kolektivním stoupání do vyššího vědomí, přijímáme vyšších frekvence a zajímavé energie. Je to vzrušující doba, i když to tak nemusí vypadat pro každého. Růžné duše jsou v různých fázích. Vždy mě zajímá slyšet vaše komentáře, vše je spojené. Primární zpráva v této retrográdní době je rekalibrace. Pracujete skrze podvědomé programování, uvolňování a očišťování. Stále více prostoru nabízí nové informace, proč jsme opravdu tady, o čem jsme.

Ve světě 3D se toho děje hodně, hodně se rozpadá. Co se děje v nás uvnitř, se odráží ve vnějším světě. Jsme právě tím, kdo zde skutečně žije svou vlastní realitu, jsme vědomí prožívající samo sebe. Je to evoluce. Přehodnocujeme, integrujeme, snažíme se vyrovnat své energie, pracujeme v rámci vlastních struktur těla, abychom pochopili, kde mohou být vázány určité energie.

Pijte hodně vody, zůstaňte flexibilní, otevření, nesuďte. Buďte aktivní, abyste udržovali energetické tělo v pohybu a proudění. Odpočívejte, když to tělo žádá. Učíme se intuitivně rozumět tomu, co nám říká naše vyšší já a jak nás vede. Jen ty jednoduché, základní věci jsou opravdu velmi důležité, aby nám umožnily pokračovat v přechodu na tyto vyšší úrovně frekvence.

Vytváříme naši vlastní realitu, takže je pro vaši mysl důležité, aby se vaše kreativita zapojila do toho, co je produktivní a vzrušující. Učíme se zbavit polarity. Mnoho z nás se posunulo z velmi nevědomého života. Učíme se zvládat staletí podvědomého programování, kdy jsme si zvykli poslouchat. Můžeme opravdu učinit naši realitu tím, čím chceme, a je to opravdu závislé jen na našich myšlenkách.

Nejste jen ego, existuje i vyšší já. Cítíte, že dochází k dimenzionálnímu posunu. Začíná se lámat čas. Nevím, co očekávat, co se bude dít dál nebo co by se mělo opravdu dělat. Učíme se. Je důležité sledovat své myšlenkové procesy a zůstat v souladu se svým srdcem. Milujete dělat věci, které vám a přinášejí radost. Pro ty, kteří v průběhu let čelili hodně kritiky, to může být někdy obtížnější, takže se v některých případech znovu učí, jak být a jak se cítit šťastný. Režim přežití je hluboce zakořeněná síť a změna vyžaduje čas.

Jsme velmi šťastní, že zažíváme masivní změnu, že v ní každý hraje svou roli. V různých aspektech nové země a manévrování skrze staré dimenze pomáhá mít soucit a vrátit se k lásce. Strach a úzkost nejsou tak silné jako pocit lásky. Myslete na něco, co vám přinese do srdce teplo. Mějte soucit, ale určete si hranice podle vaší role. Dualita a polarita stále přetrvává. Objevuje se spousta ženské energie. Existuje spousta intuitivního vedení, pokud jste otevřeni, například synchronicity. Buď si jistý že co děláš, je správná věc, a že jsi podporován a veden. Je opravdu na tobě, abys vytvořil svou vlastní krásnou realitu, na které společně pracujeme. Je to jediná energie. Stěhujeme se do zcela nové perspektivy a nového způsobu bytí. Nevíme, co bude dál, můžeme se vypořádat pouze s tím, co řešíme v našem vlastním já, takže je opravdu důležité pokračovat ve své vlastní práci.

Uvědomte si, že se můžete jednoduše zbavit starostí a můžete se vzdát stresu a odsuzování sebe a ostatních. Je to mysl ega, která se vás snaží udržet pod kontrolou a se zábranami. Je to velmi vzrušující a velmi zajímavý rok.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=MyI9qwkHh0A

Zpět