5224 Astrální svět, Vojáci v astrálu - Astrální bankovnictví, zvířata a další Cosmic agency

[ UFO ] 2023-09-29

Rozhovor mezi Yazhi, Robertem a Gosiou

Gosia: Mám pro sebe důležitou otázku. Mari říkala, a ty také, že všechno vzniká z astrálu. Tam to začíná a pak se to projevuje tady. Moje pochybnost je... my jsme také řekli, že všechno se projevuje a vytváří z nás a pak s tím vzniká astrální svět, jako karikatura světa tady. Tím jsem pochopila, že astrální svět vytváříme svým vědomím, a ne naopak.

Yazhi: Ano, karikatura skutečného světa, to je z pohledu skutečného světa, nebo z pohledu někoho, kdo žije na Zemi. Ale obecně platí, že astrál je a projevuje se pouze podle vnímání - bodu pozornosti každého člověka.

Gosia: Dobře, přesně tak, projevuje se podle vnímání každého člověka. Takže se projevuje s naším vědomím. A proč tedy to, co se tam děje, generuje svět tady? Není to náhodou naopak?

Yazhi: Protože vše, co existuje, je astrální, včetně fyzického světa, samozřejmě ano, vzájemně se generují. Je to vzájemné. Všechny myšlenky a nápady, které tvoří fyzický svět, od filozofických myšlenek až po plány na stavbu, jsou generovány z astrálu. To, co je myšleno, je astrální, a to tvoří fyzický svět, který je pouze odrazem omezení smyslů těla. Astrál je však pro každého člověka specifický, proto je vždy subjektivní a nelze jej přesně definovat.

Gosia: ˝Myšlenky vznikají z astrálu˝. Máš na mysli éterický svět?

Yazhi: Mezi éterickým a astrálním světem není žádný rozdíl, jsou to názvy pro totéž. Pokud je někdo definuje jinak, je to jeho vnímání, které je také platné, ale pouze z jeho pohledu.

width=Gosia: Dobře, ale pokud je astrál subjektivní pro každého člověka, tak co myslíš tím, že se odtud generují globální události na Zemi? Jestliže v mém astrálním světě neexistují. Proto jsem si myslela, že jednotlivé astrální světy, kde vytvářím například modré slony apod. jsou trochu jiné než ta astrální rovina, kam chodí bojovat armáda, a to se pak odráží ve světě.

Yazhi: Stejně jako se to děje ve světě živých, i když jsou to všechno osobní astrální sféry, jsou také fyzické. Astrální nebo fyzičtí lidé se setkávají, když mají víceméně stejné vnímání, to znamená, že se vytváří dohody o vnímání, a tehdy a tam se vytváří složité astrální sféry. Stejně jako hmotný svět, který je také komplexním astrálním světem.

Gosia: Jak tedy vojáci najdou společnou frekvenci, na které se dostanou do astrálu a setkají se, když jsou to osobní světy a každý z nich tam bude mít svou vlastní frekvenci? Zlý astrální člověk jistě nemá stejnou frekvenci jako ten dobrý. Neexistuje žádná shoda. Jak ho tedy najdou, aby se tam astrálně promítli a bojovali proti němu?

Yazhi: Protože mají stejnou frekvenci, dvě strany téže mince tvoří minci, nemůže být vrah bez zavražděného. A protože tam mnozí chodí uměle, je to snazší, protože imerzní moduly jsou naprogramovány s podobnými frekvencemi, aby se tam setkávaly. Většinou je to umělé. Setkávají se, protože je tak naprogramuje stroj. Nižší astrál je složitá sféra, která má předem stanovená frekvenční pásma stejně jako hmotný svět, takže stroj může být instruován, aby se tam dostal.

Gosia: Takže už to není tak individuální, že? Existují společné prvky a věci, které tam najdou všichni stejně? Když v astrálu vygeneruji modrého slona a půjde tam voják, tak ho neuvidí, ne? Proč jsou tam tedy některé věci společné pro všechny a jiné individuální? A jaké věci jsou společné pro všechny?

Yazhi: Je to stejné jako ve světě živých. Vzniká jako produkt dohod o vnímání jednotlivých světů.

Společná je ta část, která je více podobná hmotnému světu, a je podobnější proto, že je frekvenčně ˝velmi blízká˝, a to proto, že duše - body pozornosti, které ji vytvářejí, jsou tam také nebo tam šly při vtělení, proto jejich připoutanost k idejím, které tvoří vše ve fyzickém světě, přechází také do astrálu, kde se vytváří společný svět mezi vtělenými (mrtvými) a ostatními, kteří zastávají stejné myšlenky.

Z fyzického světa se jeví jako podivné či nevysvětlitelné, že se vždy střetávají na určitém mostě. Pokud však nahlédnete do astrálu, pochopíte proč, protože tam jasně vidíte entity, které nehody způsobují, a způsob, jakým je způsobují, jako by to byla skupina rozmazlených teenagerů, kteří házejí kameny, šutry a slupky od banánů na projíždějící auta. Z fyzického světa však vidíte pouze nevysvětlitelnou nehodu.

Gosia: Dobře, takže existuje společný astrální svět pro všechny. A z tohoto ˝základu˝ pak každý přidává své modré slony?

Yazhi: Ano, i když to zní šíleně, pokud je víra v modré slony dostatečně silná, tak ano. Mimochodem, mám plastového modrého slona.

Gosia: Ano, napadlo mě to. Ale určitě je to jen náhoda, protože ty máš určitě tisíc věcí.

Yazhi: Jo, říkám to jen proto, že ho mám, ale je plastový.

Gosia: Dobře. A když se vrátím k úvodní otázce, jak z toho generuješ fyzický svět, jestli jsem to pochopila tak, že každý z nás svým vnímáním manifestuje pro sebe astrální svět?

Yazhi: Astrální svět se generuje úplně stejně jako fyzický svět, jsou stejné, protilehlé strany v dualitě, chcete-li, ale stejné. A z úhlů pohledu, jako je ten můj, to ani nejsou protiklady v dualitě, je to jen jiná sféra a jiná frekvence. Jedna strana definuje druhou, vzájemně se generují.
Je to jednoduché, pokud to chápete jako totéž, co v hmotném světě, jen je to ˝astrální˝.

Gosia: Když jde někdo plnit astrální vojenskou misi, cokoliv, a probudí se uprostřed toho, tak tam prostě zmizí? Boj nebyl dokončen?
Robert: Nebo se neprobudí, dokud nedokončí svůj ˝úkol˝?

Yazhi: Je to součást toho, co je v astrálu přijato a definováno, že lidé mizí, protože se vrátili do bodu pozornosti těla. Takže je v polovině, ano. V astrálu je však čas ještě plastičtější, takže je tam značná časová prodleva.

Gosia: Co tím myslíš?

Yazhi: Mám na mysli to, že voják se možná fyzicky probudil a šel se vykoupat, ale v astrálu je stále přítomen, dokud, podobně jako počítačová vyrovnávací paměť se zpožděním, nezmizí, ale mimo čas, ne vždy synchronizovaný s tím, co se děje ve fyzickém světě, tedy jako časový údaj. A to říkám proto, že jsem to viděla.

Gosia: Takže ztrácí sílu?

Yazhi: Ano nebo ne, podle toho, jak výrazné to zpoždění je.

Gosia: Co přesně jsi viděla?

Yazhi: Že nic není synchronizované. A pokud ano, je to jen náhoda. V astrálu také mizí představa, že je třeba být jen na jednom místě a ne na dvou současně.

Gosia: Pocit, že vůbec nejsem tady, v této rovině (něco běžného, co pociťuji), může to být kvůli tomu? Jako bych tu nebyla stoprocentně, je tu jen část mého já. Může to být proto, že můj ˝zbytek˝ dělá věci astrálně?

Yazhi: Je to proto, jste si příliš vědomi toho, že fyzický svět není zdaleka vše, co existuje, je to jen malá část celku, který můžete prožívat. Chci říct, že když opustíte filtr těla, ať už smrtí, nebo kontrolou vnímání, jako v mém případě, stane se to, že kromě omezeného fyzického světa vnímáte mnohem víc.
Tolik věcí, které nemají vysvětlení z hlediska fyzického světa, se snadno vysvětlí, když se podíváte na to, co se děje v rozšířenějším kontextu, který zahrnuje i astrál.

Gosia: Cestují astrálně i zvířata, když spí? Provádějí astrální projekce? Vystupují ze svého těla? Setkali jste se při svých astrálních cestách se zvířaty?

Yazhi: Ano, samozřejmě, jsou to lidé, ale prožívají jen to, co odpovídá jim a hranicím jejich vnímání. Není to však tak, že by ˝opouštěli˝ svá těla, jen mají svou pozornost jinde, protože astrál je všude a nikdo necestuje nikam nebo jen z hlediska pravidel a zákonů světa živých.

Gosia: A ty jsi je tam našla?

Yazhi: Je to přirozené, samozřejmě že ano. Našla jsem tam za života domácí zvířata i ty, kteří už nežijí. Dělají to všichni, jen to považují za ˝sny˝.

Gosia: Jaká domácí zvířata? Pozemská, nebo ta vaše?

Yazhi: Všechna.

Robert: Mají domácí zvířata také náklonnost jako lidé?

Yazhi: Svým způsobem samozřejmě ano, protože jsou to prostě další lidé.

Gosia: Co způsobuje, že se zvířata neinkarnují na Zemi, ale jinde?

Yazhi: Opouštějí své představy.

Gosia: A jak to dělají, když nemají přístup k intelektuálním znalostem? Ne jako my. Jak se dozvídají o jiných existenčních možnostech?

Yazhi: Zvíře je jen další člověk, ale v kontextu svého druhu, se svými představami a aspiracemi svého druhu.

Gosia: Ale co je nutí expandovat?

Yazhi: Jejich touha přežít, poznat víc, jako každá jiná duše. Jednoduše proto, že jsou takoví, že je to, co je definuje, nepotřebují intelektualizovat jako lidé. Mnoho zvířat intelektualizuje, například kočky.
Nedokážu popsat, jak to vidí každé zvíře, jen to, co si představuji, jak to vidí ony.

Gosia: V astrálu, kde se s nimi setkáváš, je snazší s nimi mluvit telepaticky? Co ti říkají?

Yazhi: Ano, ale ne kvůli mně, ale proto, že netelepatičtí lidé se v astrálu stávají telepatickými, právě proto. Rozdíl oproti živým, kteří nespí. Někdy s nimi mluvíš, jako s každým jiným člověkem, který je v astrálu, nic zvláštního.
Jsou to rozhovory stejně složité jako ve fyzickém světě, nebo i složitější. Záleží na situaci. Ale jestli máš na mysli, že jsou překvapeni, tak ne, a to je zajímavé. Lidé, kteří spí, ale jsou v astrálu, vnímají vše velmi přirozeně, protože to je právě jejich přirozený stav. Telepatie a a astrální svět je pro ně překvapivý pouze tehdy, když jsou v hmotném světě vzhůru. Na astrální straně je i pro ně všechno normální a běžné.

Gosia: Jak se domlouvají zvířata.

Yazhi: Je to v podobě emocí, neverbálních konceptů. Je velmi těžké to vysvětlit. V astrálu je to spíš přítomnost zvířete. Říká vám věci podobným, ale silnějším nebo jasnějším způsobem než ve světě živých. Je to to, co vnímám. Jeho náklonnost, to, že mu chybíte, že je mu dobře. Jeho radost. To se přenáší velmi silně a jasně.

Gosia: Takže to vlastně nejsou intelektuálně složité rozhovory.

Yazhi: To záleží na zvířeti. Teď už musím jít jíst.

Gosia: Dobře, Yazhi. Než odejdeš, mám pro tebe dárek od Darkova kamaráda, Poláka z polského kanálu. Je to kresba, kterou udělal jeho kamarád - Road runner (pozn. https://youtu.be/k4PWvaM6f_w?t=1012). Jsou na ní nakreslené i Plejády. Co vidíš na té kresbě?

Yazhi: No, kvůli mé rychlosti a tvrdohlavosti padla Kabala, trollové a teď padne Federace, to tam vidím. Řekni mu, že mu moc děkuju. Že se mi to moc líbilo. Jdu to sem vytisknout. Už na mě křičí. Ahoj! Mám tě moc ráda. Dárek se mi moc líbil.

Robert: Vždycky mě zajímalo, co se mi zdá, a vždy mě zajímalo, jestli je to astrál nebo vzpomínky z jiných životů nebo paralelní zkušenost/časová linie?

Yazhi: Sníš to, co máš ve svém dni spíš v mysli, jdeš do astrálu a tam to všechno manifestuješ, protože je to rychlé, nic divného.

Robert: Ale jsou to také fragmenty jiné časové linie?

Yazhi: V astrálu se to všechno spojí jako v mixéru.

Robert: Jaký je rozdíl mezi nižším astrálem ve 3D a nižším astrálem 5D (jedno by bylo 4D odpovídající reptiliánským vědomím a druhé, 6D, neodpovídající)?

Yazhi: Žádný rozdíl, týká se to pouze místa pohledu, protože samy o sobě jsou všechny definice libovolné a neodrážejí to, co je empiricky prožíváno jako astrál.

Gosia: Ale v takzvaném 6D, Taygetském astrálu, by se s tím Plazi neshodovali, ne? Myslím, že právě toho se otázka týká.

Yazhi: Takové zařazení by platilo pouze z kontextu Taygety a jednalo by se o subjektivní astrál pocházející z onoho kolektivního nevědomí, které ho generuje. I tak je to ale arbitrární klasifikace.

width=Robert: Rozumím. Co potřebuji k astrálnímu cestování kromě predispozice? Existuje nějaký postup?

Yazhi: Je to něco velmi osobního. Každý člověk by to měl udělat tak, jak mu to nejlépe slouží. Je to v podstatě meditace v hlubokém stavu. To, co můžete dělat, je cvičit se v hluboké meditaci chůzí po svém bytě. Nebo místnost, ve které se nacházíte. Používejte při tom svou představivost, nesnažte se takto odpoutat od těla bez praxe, protože by vás to jen frustrovalo. Ale užívejte si chůzi po podlaze, po pokoji nebo po ulici, po lese, cokoli děláte v pevném životě, dělejte to s pamětí, funguje to. Je to prostě praxe.

Najednou si uvědomíte, že už to není představivost, protože získáte ostré obrazy těch míst. Chce to jen praxi. Pak už ani nepotřebujete meditaci, jako já, která to zvládne během několika vteřin, ať jsem kdekoli, sedím u stolu atd. Obraťte představu, že jste něco pevného, tělo, a staňte se spíše tím, že vás tělo následuje, protože jste duše, duch a energie.

Gosia: Mari říkala, a ty také, že se toho hodně děje v astrálu, a to, co se tam děje, se odráží ve fyzickém. Co se tedy nyní děje v astrálu, aby se to globálně odrazilo ve fyzickém?

Yazhi: V astrálu existují frakce, jsou tam organizované bytosti všeho druhu, některé byly lidmi, některé jimi nikdy nebyly. Bojují mezi sebou a to se odráží na lidech, protože někteří chtějí chránit lidi, jiní chtějí chránit lidi před ostatními, aby je mohli využívat, a ne ty ostatní. A naopak.
Vše, co se tam děje, se bude odrážet v reálném světě jako něco obyčejnějšího a s logickou omluvou, zatímco v astrálu je to všechno nastaveno tak, aby to lidem způsobilo utrpení, jak frakce bojují o kontrolu nad skutečným světem. Je to nesmírně komplikované a funguje to na více úrovních. Ani já nemohu znát celý širší obraz zemského astrálu. Ani to nepotřebuji.

Je to všechno a různé variace. Frakce, klany a gangy pracující proti sobě, aby ovládly přísun energie pocházející od lidí v biologických tělech. Vše je v podstatě starý boj dobra proti zlu a odtud také pochází mýty o andělech a démonech. Protože přesně tak to je, jen bez náboženského nánosu - nejde o nic jiného než o zjednodušenou verzi pravdy určenou k ovládání lidské populace. Boj je skutečný a málokdo si všiml, že ne boj, ale řízení frekvence je správná cesta. I tam si stále myslí, že konflikt je k něčemu dobrý. Tento bod můžete vidět na příkladu Mari. Nikdo ji neotravuje, protože nikomu přímo nevadí, a je nedotknutelná. Opět řízení frekvence.

V astrálu, protože je to nižší astrál, nejsou bytosti na takové úrovni. Prostě se jen mlátí jedna o druhou, aby se ovládly. A to se odráží jako chaos v reálném světě, ale s vědomím, že myšlenky a pozornost zaměřená na tyto konflikty z reálného světa jsou tím, co se projevuje i v astrálu. Což znamená, že v konečném důsledku je lidská populace konečným vládcem svých životů a všeho, co se na Zemi děje. To se však stále ještě nenaučili.

Gosia: Boje mezi anděly a démony. Není to ale něco, co se dělo vždycky? Je něco zvláštního, co dělá to, co se tam děje nyní, odlišným od toho, co se tam dělo dříve?

Yazhi: Prostě se víc bojuje, o kontrolu, ti na jedné straně nebo oblasti planety chtějí to, co mají ti druzí, v podstatě všechno. Například Nový světový řád je přesně to. Není to banda mumifikovaných starých zbohatlíků, jako je Soros, kteří chtějí ovládnout svět. To je jen viditelná část a je to nesmysl. Skutečný problém je v astrálu, protože Nový světový řád není nic jiného než nižší astrál, který pracuje na ovládnutí skutečného světa. To je to, co je pod vším.

Je to astrál a jeho egregor zlých bytostí a démonů, kteří chtějí ovládnout svět živých, aby ho co nejvíce nebo úplně ovládli, a to s jediným cílem, udělat z něj ještě výkonnější farmu lidského utrpení. Kde nepotřebují žádné války, aby donutili lidi trpět, prostě se zmocní farmářských lidí a nechají je systematicky trpět.

Ale aby toho dosáhli, musí odstranit dobré entity, které to nechtějí, a těmi dobrými entitami jsou ti supervojáci, kteří pracují a bojují v astrálu, většinou samotní lidé a jejich milovaní příbuzní, kteří jsou disinkarnovaní.

Jde také o boje, které vedou tyto špatné entity proti sobě, aby si navzájem vnutily to, co chtějí. To je problém zlých bytostí, vždycky chtějí být těmi nejvyššími démony, a tak jdou bojovat proti jiným démonům. Odráží se to i na válkách, jako je ta na Ukrajině, kde je velká část nepořádku pouze v astrálu. Přesto se ve zprávách objevují astrální věci, jako by se odehrály v reálném světě. Dělají z toho všeho zmatek, který je těžké pochopit, protože má mnoho vrstev.

Gosia: Řekla jsi, že Mari nikomu nevadí, a protože nikomu přímo nevadí, je nedotknutelná. Ale jak by někdo mohl podotknout, vy všichni obtěžujete Federaci, odhalujete její způsoby a lži, a to už léta. Jak to souvisí s tím, že správa frekvencí je TA cesta, aniž by někoho obtěžovala? Nevstupujete teď do konfliktu i vy?

Yazhi: Mám na mysli obtěžování ostatních lidí tam na Zemi, ale Kabala a Federace jsou obtěžovány, ano.

Gosia: Takže když obtěžujete Kabalu a Federaci, nás všechny, neprodlužujeme tím ten konflikt?

Yazhi: Probouzíme tím lidi, protože to jsou jediní, kteří skutečně kontrolují, co se na Zemi děje.

Gosia: Ano. Já vím, jen jsem chtěla znát tvou odpověď. Díky. Mám ještě jednu otázku ohledně toho, co Mari říkala v jednom ze svých videí o astrálních entitách. Říkala, že entity se živí pocity úzkosti atd. A proto se živí lidmi v kostelech. Ale lidé, kteří chodí do kostelů, tam obvykle chodí, aby zažili mír, lásku, jednotu s vyšší sférou. To tam cítí ti, kteří to dělají, jako moje máma. Takže tam chodí utišit své úzkosti. Jak se pak může entita živit?

Yazhi: Záleží na tom, kdo je ten který člověk. Přesto jsou lidé většinou v tak nízkém stavu mysli a vibrací, že i kostel je pro ně povznášejícím místem. Pro ostatní lidi jsou však jámou nízkých vibrací. Někteří lidé s vysokou vibrací dokáží odfiltrovat špatné věci, špatné vibrace, a zůstanou tam jen proto, aby si užili umění, pokud se umírajícímu člověku na kříži, který krvácí a trpí, dá říkat umění.
Vše záleží na úhlu pohledu a na tom, co každý člověk filtruje svým vědomím a myslí.

Gosia: Mnohé evangelické nebo baptistické kostely jsou plné šťastných lidí, kteří tleskají a zpívají. To by se přece démonům nelíbilo, ne? To je vyšší frekvence.

Yazhi: I tím se živí, protože je to k nim nasměrováno, povznáší je to. Kromě toho někdy potřebují, aby lidé byli ve vysokých vibracích, takže když trpí, je to silnější. Čím větší štěstí, tím větší utrpení. Je to jako pečovat o kuřata dobrou stravou a přístřeším před jejich pečením.

Matias: Můžeš být v astrálu zabit? Myslím tím, že když astrálně cestuješ, tvé fyzické tělo leží v posteli, ale když jsi v astrálu a bojuješ... co nejhoršího se ti může stát? A taky, když tam dojde ke ˝smrti˝, přestane ta entita existovat, nebo se prostě ˝zrodí˝ zpátky?

Yazhi: Stručně řečeno ne, ale můžete být zničeni. Nemůžeš být zabit jako takový, ale to, kým jsi, může být změněno bytostmi tam a tím, co se tam děje. Jinými slovy, je to jako prodat jim svou duši. Všechno, co vás definuje, se ztratí výměnou za něco, takže se stanete více z nich, z těch entit, protože jste se rozhodli přijmout jejich myšlení. Je to jako nechat se zmanipulovat Matrixem a ztratit se v Matrixu na Zemi.
Můžete tam něco eliminovat energetickými zbraněmi, ale ano, znovu se objeví. Dá vám to ale čas na to, abyste zvládli trvalejší způsob, jak je udržet dál od vás a toho, co chcete chránit. V astrálu je všeho víc než energie. To, co můžeš udělat, je více chránit než jen eliminovat.

Gosia: Takže když tě ˝zabijí˝ v astrálu... tady se ti nic nestane, že?

Yazhi: První problém je v tom, že samotná definice slova ˝zabit˝ se mění s tím, v jaké sféře se nacházíte. V hmotném světě se ˝zabije˝ biologie a je to na první pohled vidět. Ale v astrálních rovinách bude vše záviset na představách a pojmech spojených se ˝zabitím˝, které mohou být u každého z nich, a ty se neustále mění podle toho, kde se nacházíte a na jaké úrovni v astrálu jste.
Na některých nižších astrálních místech můžete mít stále ještě pojem zabíjení a umírání podobně, jako je znám v hmotném světě.

Gosia: Je možné démony v astrálu zabít?

Yazhi: Ano, ale pak zase záleží na tom, jak. Například v astrálu (stejně jako kdekoli jinde, ale tam je to více zdůrazněno) tvoří člověka skupina myšlenek a připoutanost k nim. Někoho, kdo není někým jiným. Když to porušíte, zabijete astrální bytost, démona nebo cokoli jiného. Jinými slovy, osoba je definována skupinou idejí, které ji definují. Když je zlomíte, pak tato osoba již ˝není˝, a proto je zabita. Proto když použijete knihu kouzel, můžete démona zabít.

Gosia: Takže kouzla fungují i v astrálu?

Yazhi: Ano, protože mohou rozbít systém víry, který démona definoval a zformoval jako egregor. Jinými slovy, odřízneš mu egregorskou potravu.

Gosia: Proč by to kouzlo mělo démonovi udělat? Proč by rozbilo systém víry, který démona zformoval? Jen kouzlo... pár slov.

Yazhi: Možná pro tebe. Ale pokud jsou správná, mohou spustit další části systému víry, které démona tvoří. Je to jako vyvolat v někom hněv a pak mu říct, proč je to hrozná osoba, přimějete ho propadnout zoufalství. Je to jako psychologická konfrontace s psychopatem. Nedokáže odolat poznání, proč takoví skutečně jsou.

Gosia: Ale ten systém přesvědčení, který démona vytvořil, není v něm samotném, ale v mysli toho, kdo ho vytvořil. Takže bys to musela rozbít v myslích těch lidí, ne v samotném démonovi, že?

Yazhi: Ano, účinky mohou být na démona pouze dočasné, proto se mohou znovu objevit.

Gosia: Jinými slovy, nelze je tímto způsobem zabít.

Yazhi: Záleží na tom, co je živí, každého konkrétně, a co ho udržuje při životě. Některé lze neutralizovat odstraněním toho, co je živí a projevuje. Některé lze zničit, pokud se samy projevují v důsledku svých činů, například vyvolávají a živí se strachem, který způsobují. Pokud tomu tak je.

Gosia: Takže tam nebojujete meči a zbraněmi, ale kouzly?

Yazhi: Ano, někdy fungují, a to v některých případech, pokud jsou v systému víry toho s mečem i démona, jako když věří, že mu meč může ublížit. Většina v nižším astrálu tomu věří, protože, jak jsem již řekla, nižší astrál je pouze odrazem stejných principů, které tvoří hmotný svět.

Gosia: Dobře, rozumím. A můžeš mít z astrální práce fyzické modřiny na těle?

Yazhi: ANO. Protože to, čemu věříš, se projevuje. A můžeš si také myslet, že jsi také nezranitelná.
A nezapomeňte, že astrál prosakuje do hmotného světa, protože je těsně pod ním, takže ano, může se stát, že něco přejde i přes něj a zraní vás.

Gosia: Poslední otázka. Týká se astrálního bankovnictví. Mám na mysli astrální obchodování a obchodování se zdroji, které se tam děje, jak někteří lidé tvrdí. Je to pravda?

Yazhi: To je část toho, o čem mluvím výše. O tyto zdroje se bojuje a většinou jde o to, co projevuje lidská populace, protože to jsou jejich tvůrci. Nejhledanějším zdrojem je utrpení a bujení, které vyplývá ze strachu. Energie se formuje vědomím a pak se myšlením tvaruje do věcí, ale k tomu potřebujete duši. A lidé mají to, co nižší astrální démoni nemají, duši!!! Astrální bytosti s tím obchodují.

Gosia: Možná se to odráží i ve fyzických penězích.

Yazhi: Ano, to ano, ale obchoduje se hlavně za pozornost a sílu projevu stvoření, která se ˝dojí˝ z lidí. A právě proto je ovládání mysli pro ty nižší astrální entity tak zatraceně důležité, protože kdyby šlo jen o utrpení, stačilo by mučení a popravy. Potřebují však víc než pouhé utrpení, protože potřebují tvořivost lidí s duší, aby tito mohli manifestovat věci, věci a realitu, kterou tyto entity chtějí. Proto tolik potřebují řídit lidské vnímání a proto vynakládají tolik času, peněz a energie na ovládání mysli obyvatelstva pomocí médií a falešných historických vyprávění.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/astral-world-soldiers-in-the-astral-astral-banking-animals-and-more-yazhi-swaruu

Zpět