4086 Buďte bezpečná osoba Lisa Reneé

[ Ezoterika ] 2023-04-05

Na cestě duchovního vzestupu je pro postup přes bloky sebeklamu ega zásadní uvědomit si důležitost budování charakteru jako nezbytné součásti sebelásky a sebepřijetí. Bloky sebeklamu jsou úrovně popírání ega, polopravdy, které si říkáme, protože se ve skutečnosti bojíme vidět celý obraz, který v současnosti blokuje naše vědomí. Když máme nízkou sebeúctu, naše obranné mechanismy ega budou působit tak, aby blokovaly náš pokrok vpřed v duchovním vzestupu a vývoji v našem životě. Člověk, který pochopí, že je milovanou a hodnou duchovní nádobou pro ducha Božího Zdroje, se začne učit, že sebeláska je základem sebepřijetí, což je kvalita, kterou si musíme vybudovat, abychom skutečně cítili a prožívali Boží lásku k nám všem.

Jakmile pocítíme lásku k sobě samým, vybudujeme si vnitřní sebedůvěru, která dále posiluje naši důvěru v proces života. V dnešní chaotické době je velmi důležité budovat důvěru v komunikaci a vztah s vyšší mocí, která nám pomůže zvládnout výzvy, jež nyní v pozemském životě nacházíme. Člověk, který si je jistější sám sebou, se cítí stabilnější ve svém duchovním základu a bude soustředěnější a odhodlanější dosáhnout lepšího stavu vědomí s celým životem, ať už jde o kariéru, duchovní záměr, inspiraci, rodinu nebo osobní cíle.

Klidný a naplněný život je nejvíce možný, když člověk hledá vnitřní pravdu a sebepoznání a zároveň buduje vztah s Bohem a vztah k sobě samému. Při budování vztahu k sobě samému to může znamenat, že budeme provedeni životními zkušenostmi, které budují charakter a které nepreferujeme. Musíme se protlačit skrze své strachy, které žijí v domech Ega, abychom mohli zažít úspěch při překonávání našich domnělých mentálních omezení a negativních návyků ega. Pokud naše mentální omezení a/nebo sebepojetí řídí naše jednání, zabrzdíme svůj emocionálně-duchovní růst a propadneme symptomům nízkého sebevědomí.

Máme-li začít rozpoznávat vlastnosti, které definují bezpečné lidi a bezpečné vztahy, musíme nejprve pochopit, co je to bezpečný člověk a proč potřebujeme takový druh bezpečí, abychom překonali strach. Potřebujeme ve svém životě lidi, kteří k nám budou upřímní a řeknou nám, kde si sami škodíme a kde se případně musíme změnit, abychom se zlepšili. Potřebujeme přátele, kteří kráčejí podle pravdy a přijímají nás, a přitom jsou upřímní k našim slabostem a chybám, aniž by nás odsuzovali. Vztahy, v nichž lidé používají stud, vinu nebo nás odsuzují za naše činy, jsou v konečném důsledku destruktivní a traumatizující, což nepřináší emocionální ani duchovní růst. Jsou to Nebezpeční lidé, kteří vyžadují, abychom byli jiní, než jací jsme, aby nás přijali a podmíněně milovali. Podmíněná láska, kterou si musíme zasloužit, je k ničemu, je to vymyšlená projekce z požadavků Negativního Ega a není to skutečná láska. Pokud takového bezpečného člověka kolem sebe ještě nemáme, můžeme se jím stát pro sebe i pro druhé. Když se hodláme zbavit obav a zlepšit svůj charakter, přitahujeme podobné lidi.

Bezpeční lidé mohou být s druhými plně přítomni a navazovat spojení na hluboké a intimní úrovni.
Bezpeční lidé si mohou navzájem říkat pravdu, aniž by se uráželi nebo si brali věci osobně.
Bezpeční lidé dávají druhým příležitost růst a stát se svým nejvyšším vyjádřením, pro ně tak, jak to Bůh zamýšlel.
Bezpeční lidé vytvářejí láskyplné a pozitivní pocity a inspirují k dobrým skutkům, například ke službě druhým.
Bezpeční lidé vytvářejí vztahy, které umožňují lidem být takovými, jací jsou, a přibližují nás k pocitu jednoty a spojení s celým životem.

Abychom mohli uzdravit své duševní a emocionální tělo a překonat hluboké strachy, musíme vědět, jak v sobě nastolit bezpečí, a rozpoznat, co v nás vyvolává pocit nebezpečí. K tomu, abychom byli v bezpečí sami v sobě, je nezbytné dobře pečovat o své tělo, mít důslednou meditaci nebo duchovní praxi, abychom se stali vnitřně zaměřenými, vyhýbat se vystavování sebepoškozujícímu chování a naučit se zvládat strach nebo traumatické reakce. Prvním krokem je určit, co nám dává pocit bezpečí a stability, a tyto věci dělat každý den. Musíme se snažit identifikovat, jaké možnosti máme, a provést změny v našem prostředí, které mohou zvýšit náš pocit bezpečí a pohodlí při pobytu v našem fyzickém prostoru. Zhodnoťte fyzické a emocionální bezpečí svého okolí a uvědomte si, že možná bude nutné odstranit ze svého života lidi nebo situace, které jsou zakořeněné v destruktivním a škodlivém chování, abyste mohli provést nezbytné změny ve svém životním stylu.

Když jsme kompetentnější v emoční seberegulaci, zvyšuje se naše vnitřní bezpečí, takže se může vytvořit důvěra, protože zjistíme, že v sobě skutečně máme zdroje pro pocit útěchy a bezpečí. Odpuštění druhým znamená odpuštění sobě samému Odpustit druhému člověku nebo okolnostem je to nejvelkorysejší, co pro sebe můžeme udělat. Když druhým odpustíme za domnělé prohřešky, osvobodí nás to od pout, propletenců a provázků, které se projevují bolestnými vzorci, jako jsou odsudky, zášť a hněv. Odpuštění sobě samému je nejdůležitějším krokem, který můžeme učinit, abychom se zbavili sebe-sabotujících pout oběti a jejich bolestivých zranění z minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Technikou odpuštění je praktikování sebepřijetí. ŽÁDNÝ člověk nepotřebuje odpuštění jen proto, že je takový, jaký je. Praxe odpuštění sobě samému se zaměřuje na konkrétní věci, kvůli kterým se člověk cítí špatně, na věci, kvůli kterým se cítí nedostatečný nebo nehodný, a ne na pravdu o skutečné osobě, kterou jste. Jako technika odpuštění umožňuje sebepřijetí uznat, že jste dobrý člověk, s chybami i se vším ostatním. Neznamená to, že člověk ignoruje chyby nebo se přestane upřímně snažit o zlepšení, ale znamená to, že si člověk cení sám sebe více než VŠECH těchto prvků. Když si člověk uvědomí hodnotu sebe sama tím, že uzná své celé já, získá osobní sílu přestat tyto chyby používat jako slabiny a neustále brzdit svůj pokrok a vývoj v průběhu života.

Mějte se bezpodmínečně rádi a dejte si svolení k uzdravení s nezbytným časem, který je k tomu potřeba. Pochopení významu odpuštění spočívá v tom, že vás přivádí k aktuálnímu stavu přítomnosti, místo abyste se zabývali minulými zraněními a bolestí. Odpuštění umožňuje žít v přítomnosti namísto minulosti, což znamená, že člověk může jít do budoucnosti s obnoveným smyslem pro cíl zaměřený na změnu, zlepšení a stavění na současných zkušenostech, místo aby ho brzdila minulá bolest. Někteří lidé se bojí odpustit sami sobě, protože se bojí ztratit pocit vlastního já, který byl vybudován na základech hněvu, zášti, obviňování a zranitelnosti. V takovém případě si člověk může položit otázku, zda pocit oběti a hněvu, to, že je snadno zranitelnou a reaktivní osobou, je identita, kterou chcete ukazovat světu a žít s ní jako se svým obrazem. Stojí vám důvěrná známost toho, že jste v roli oběti nebo viktimizátora, nebo domnělá jistota ega plynoucí z tohoto způsobu myšlení skutečně za energii, úsilí a škody, které vám způsobuje? Bez schopnosti odpouštět a přijímat okolnosti ve vztahu k sobě samému i k druhým nejenže si člověk dovolí zůstat zaseknutý v minulosti, ale také to vyžaduje obrovský energetický výdej pro vaše emocionální a fyzické zdraví. Neschopnost odpustit pramení z hněvu a zášti, což jsou dvě emoce, které mohou zničit vaše zdraví a udržovat člověka ve stagnaci.

Zdroj: https://energeticsynthesis.com/

Zpět