724 Nastal čas míru a prosperity Tančící delfín

[ Ezoterika ] 2021-01-19

Archanděl Metatron Věky jsme na toto čekali, pracovali a čekali a znovu pracovali a čekali - všichni! Každý společně jako jeden. Pomohli jste, sloužili a obětovali jste tomu všechny věky ve službě. Byla to obrovská mise, které jsme všichni ujali, obzvlášť Gaia. Vytrvali jsme, držíme se pevně, protože jsme vytrvalí ve svém spravedlivém zasvěcení Jednomu. Více duší, než dokážete spočítat se účastní tohoto velkého experimentu, mise nebo projektu. Je mi ctí, že jsem byl zahrnut a že mohl se sám účastnit.

Vy, Pracovníci Světla na Zemi, na nebi, na lodích, ve vnitřní Zemi, v mnoha, mnoha místech! Vaše mise jsou rozmanité, aby vyhovovaly vašim zvláštním způsobem. Tleskám vám nyní s laskavostí a vděčnostmi za vaši oběť, protože tento projekt byl pro nás všechny velmi dlouhý a náročný. Vím, že jste se cítili vyčerpaní, přepracovaní a nedostatečně zaplacení. Tento život byl jedním z nejtvrdších, ovlivněný extrémními opatřeními přijatými na poslední chvíli, aby zmařily náš Vzestup, vytrhli z rovnováhy a oddálili slávu a oslavy, které budou, až bude hotovo. Jsem tu, abych vám dnes řekl, vážení, že je to dokončeno. Zlatý věk Gaie může začít! Od Matky a Otce nám bylo řečeno, že je to dobře odvedená práce a že účinky, důsledky a pozitivní výsledek budou navždy pociťovány v mnoha dimenzích, časových osách, dalších galaxiích a ještě i v jiných vesmírech. Zprávy o úspěchu tohoto projektu, tohoto experimentu z temna do světla, se šíří široko daleko. Ti , kteří se zúčastnili, budou ctěni za vytrvalé odhodlání a úspěch. Společně jsme dosáhli něčeho, co ještě nikdy nebylo. To může být pro některé těžké uvěřit, ale někdo musí být první. A když je dosaženo něčeho, co bylo považováno za beznadějné, vysílá to vlny naděje, radosti a velkého očekávání! Obrátili jsme příliv.

Samotná Gaia sedí s velkým úsměvem na tváři! Od začátku věděla, že je to možné. Věřila, že je možné jít tak daleko do tmy a dokázat se vrátit do plného spektra světla; nikdy neztratila naději. Vždy měla svůj optimismus a svou víru. Ona, víc než kdokoli z nás ostatních, měla svou víru a optimismus, protože věděla, že se to dá zvládnout. Všichni bychom bez ní byli ztraceni, naše drahá Gaia. Není náhoda, že zaujala tuto pozici, že byla vybrána, protože takovou měla dharmu (životní cestu). Matka a otec viděliv ní viděli tuto jiskru světla a věděli, že ona je ta jediná, kdo dokáže tuto práci dokončit, která může odolat po všech eonech v temnotách; ona jediná se mohla chopit tohoto úkolu.Všichni jsme se dobrovolně přišli pomoci, ale ona je zářící hvězda! Ona je ta jediná. Ona je ta pravá.

Miluji Gaiu, milujeme ji z celého srdce! Vy a všichni Pracovníci Světla s ní můžete mluvit, můžete s ní komunikovat mnoha dalšími způsoby. Děláte to nevědomky každý den, aniž si to uvědomujete. Ale ona vás všechny miluje a zbožňuje a rádaby s vámi zkusila mluvit častěji a vědoměji. Zaměřte se na to. Poseďte venku. Když komunikujete se Zemí a cítíte vánek na tváři, poděkujte mravencům, kobylkám, beruškám a všem malým i velkým tvůrcům, které můžete pozorovat - například ptačí píseň. Poděkování, ocenění, vděčnost za všechnu tu úžasnou tvorbu. Pocit země pod nohama, písek mezi prsty nebo boty křupající ve sněhu. Poděkujte.Dejte jí svou vděčnost za vrbový proutek, blankytně modrou oblohu a majestátní hory. Když komunikujete s přírodou, jste za ni vděční a uznalí, spojujete se s Gaií. Cítí s tebou napojení. Můžete slyšet její hlas, získat nápad nebo vám může být do mysli vložena myšlenka, na prst může přistát včelka, motýl - tak komunikuje Gaia. Miluje tě na oplátku. Zná vás všechny jménem. Gaia je váš největší fanoušek! Všichni vás samozřejmě velmi milujeme, ale Gaia přesně ví, kdo tu byl po tisíciletí a pomáhal jí s tímto projektem. Komunikujte s ní, je to báječné a uklidní to vaši mysl, zmírní stres, uklidní úzkost během této bouřlivé doby, kdy žijete na Gaii.

Jsem si vědom, čím všichni procházíte - doslova každý detail vašich životů den za dnem, s globální pandemií, ztrátami pracovních míst a podniků, neustále probíhajícími volbami, lockdowny, rezignace vůdců atd. Jsme s vámi a podporujeme vás. Bude to krátkodobé. Připravený chaos narazí na určitou úroveň a věci se rychle změní. Nemohu vám říci, co se změní nebo co se stane, ale jděte ven, i když je zima. Projděte se a užijte si Gaiu. Komunikujte s ní a uklidněte svou mysl a duši. Nechte svou mysl odpočinout na chaos ze zpráv, televize a telefonů. Budete se cítit lépe! To vám pomůže překonat konec těžkých časů. Jak jsem řekl dříve, začal Zlatý věk Gaie.

Jsme bratři, jsme sestry, jsme jedno. Můj "titul" a podoba není důležitá. Vaše lidské nebo galaktické tělo není důležité. Stéblo trávy nebo hora, není to důležité. Všichni jsme stvořeni Jedním, Matkou Otcem. Všichni jsme Jedno. Bereme na sebe mnoho různých forem během mnoha různých životů a všichni jsme Jeden, ať už jsme byli kapka vody, zrnko písku na pláži, mořská želva nebo křeček! Všichni jsme stvořeni ze stejných věcí, takže na formě nezáleží. Naše duše jsou to, na čem záleží. Důležité je naše vzájemné spojení. Právě teď jsem v pozici, že vám mohu sloužit. Sloužím tím, že vedu ostatní. Rád bych si s vámi promluvil! Znám vás všechny podle jmen, podle Duše. Nabízím svou službu.Zavolejte mě!

Čas se zrychluje a vy všichni s námi budete slavit velmi brzy. Komunikujte s Gaií, pokračujte ve svých meditacích, pokračujte v posílání lásky všem, komu můžete. To pomáhá víc, než myslíte. Je to jedna z nejlepších věcí, které můžete v tomto okamžiku dělat - připravte se na lásku! Ať je to obecné, pošlete lásku každému. Podělte se o svou laskavost. Mnoho z vás to dělá a mnozí z vás to dělali vždy. Ale teď, zvlášť teď, je potřeba víc než kdy jindy. Mnoho lidí se bojí. Když uvidí váš sebevědomý a milující úsměv, pak se budou cítit lépe. Vědí, že to bude v pořádku, že je vše v pořádku, a vy jste jim to předali úsměvem. Vážím si vás, vás všech!

Zdroj: https://dancingdolphinlove.blogspot.com/

Zpět