6867 Arkturiánská skupina: Chtěli jste sloužit vzestupu Země Marilynn Raffaele

[ Ezoterika ] 2024-07-03

Vítejte v našem poselství, které je prezentováno v lásce se záměrem pomoci všem, kteří jsou vnímaví k vyšší úrovni duchovního uvědomění. Energeticky mocná doba dneška nabízí příležitosti k duchovnímu růstu, které nikdy předtím nebyly k dispozici, protože zvyšující se přítomnost vysokofrekvenční energie nutí dlouho pohřbené hustoty minulosti, aby se vynořily na povrch a vyčistily osobně i globálně.Pokud se život stal obtížným v jednom, nebo více ohledech, vzpomeňte si, že jste si vybrali být v této době na Zemi, protože jste si uvědomili, že energeticky mocný proces vzestupu Země by byl perfektní pro duchovní růst.

1. - Chtěli jste sloužit vzestupu Země svým vlastním Světlem.
2. - Existovalo mnoho dalších vyvinutých duší, od kterých se bylo možné dále učit a vyvíjet.
3. - Vysoké rezonující frekvence Světla proudící z mnoha zdrojů vám umožní snadněji vyčistit a překonat všechna zbývající falešná přesvědčení a zastaralé závazky z minulosti.

Je velmi obtížné vidět širší obraz, když jste obklopeni trojrozměrným systémem víry, který se zdá být neustále prezentován fyzickými, emocionálními, mentálními, nebo dokonce duchovními boji. Choďte často dovnitř, nejen v dobách zmatku. Často spočívejte v realitě svého vlastního Bytí a tiše naslouchejte tichému jemnému hlasu, který je vždy přítomen, i když se zdá být tichý, protože jste to VY.Tichý jemný hlas bude občas mluvit hlasitě, ale častěji je slyšet jako intuice, vedení, nebo učitel, který vám tiše odhaluje plnost nějaké duchovní pravdy, kterou jste se možná dlouho snažili pochopit. Odpočívejte v tiché vnímavosti, neodporujte ani se nezapojujte do myšlenek, které mohou protékat a bez konceptů toho, jaká by zkušenost měla, nebo měla být, protože se často zdá, jako by se nic nedělo. Váš záměr sladit se se JÁ zajišťuje, že se vždy něco stane na hlubší úrovni, ať už to tak vypadá, nebo ne.

Přátelé, jídlo, zábava, nebo cokoliv, co rezonuje s energiemi, za které jste se vyvinuli, postupně zmizí, často aniž byste si toho všimli, jednoduše proto, že už s nimi nejste energeticky v souladu. Dovolte tomuto procesu, aby se rozvinul bez odporu, nebo pokusů přivést lidi, místa, nebo věci z dřívějších dob zpět k tomu, co kdysi bylo. Aby něco harmonicky plynulo, musí existovat energetické vyladění, ať už je to vztah, práce, nebo systém víry.Může to být těžké, ale naučte se nehledat lásku, přijetí, odpuštění, podporu atd. u druhé osoby, i když je to člověk, od kterého by se to přirozeně očekávalo. Lidské bytosti samy o sobě tyto vlastnosti nemají, protože jsou to božské vlastnosti, které proudí skrze jednotlivce, ale nikdy z nich. Dívejte se pouze na Boha a zjistíte, že k vám budou proudit a často odtamtud, kde to nejméně čekáte.

Jedině Bůh je moc. Víra ve dvě síly je jedním ze tří základních kamenů systému víry třetí dimenze - dualita, oddělenost a víra ve dvě síly. Víra ve dvě síly podmiňuje mysl (vykladače vědomí) a samotné vědomí (substanci) k víře, že každý člověk je bezmocný a vydán na milost a nemilost lidem, místům a věcem, kterým trojrozměrné kolektivní vědomí propůjčilo moc.Dávat moc čemukoli jinému než Bohu - nemoci, penězům, jídlu, lidem, zemím, vládě, odborníkům, náboženským obřadům a rituálům atd. atd. atd. je modlářství. Existuje pouze jedna síla a tou silou je Božské vědomí, které je a vždy bylo nekonečně přítomné ve všem a jako všechno. Nic jiného neexistuje.

Neznamená to, že se náhle stanete slepými k chybám a manévrovacím taktikám vědomí třetí dimenze, ani to neznamená, že zahodíte své léky a zavřete nemocnice a vězení, zatímco budete křičet "Bůh je všechno" a nedělat nic s okolnostmi svého života, které by předstíraly stav vědomí, kterého jste ještě nedosáhli. Říkáme, že všichni seriózní hledači pravdy musí v určitém okamžiku přestat obdařovat lidi, místa a věci mocí nad nimi, ať už v dobrém, nebo ve zlém.Jedině Bůh je moc. Začněte si to uvědomovat v každé situaci a prohlašujte, že máte moc, navzdory tomu, že se zdá, že tomu tak není. Dělejte to, co cítíte, že musíte udělat, ale při tom mějte na paměti, že protože existuje pouze JEDNA síla, to, co je považováno za sílu v materiálním světě, nemá žádný skutečný, nebo trvalý Božský Zákon, který by ji podporoval, ale je spíše projevem falešných trojrozměrných kolektivních přesvědčení o tom.

Existují některá náboženství a jednotlivci, kteří věří, že bavit se, smát se, tančit je hřích a je třeba se mu za každou cenu vyhnout, jinak bude potrestán. Žijí životy strachu ve víře v soudícího a odsuzujícího boha, který je potrestá, pokud se nebudou řídit různými přísnými a neradostnými pravidly o duchovnosti.Země nemá být neradostným neustálým bojem. Užívejte si dobré věci svého života. Harmonie, mír, radost, láska a hojnost na všech úrovních jsou Bohem ustanovené a udržované duchovní vlastnosti, které jsou plně přítomny v každém člověku. Nechte je plynout. Milujte, užívejte si, buďte vděční za přátele, rodinu, přírodu, svého domácího mazlíčka, nové dítě, ochotného lékaře, zubaře, nebo právníka, ale bez toho, abyste tyto věci osobně obdařili jejich vlastní silou v uvědomění si, že jsou Bohem, který se skrze ně vyjadřuje.Překonání víry ve dvě síly je důležitou součástí evolučního procesu každého z nás a vy jste připraveni. Svět je plný lidí, myšlenek a věcí, které tvrdí, že mají moc pro dobro a zlo, což jsou ve skutečnosti jen dva konce víry v dualitu. Mnozí těží z většinové víry ve dvě mocnosti. Reklama, politika, evangelisté, média, vzdělání, zdravotnictví, právo, to vše a mnohem více těží ze světa, který stále věří, že je bezmocný a vydán na milost a nemilost nekonečnému množství věcí.

Bůh vždy byl a vždy bude pouze silou a tato síla je ve vás, kteří jste individualizovaným Bohem.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/07/03/the-arcturian-group-you-wanted-to-serve-earths-ascension/

Zpět