4767 Kvantovost StepOne

[ Ezoterika ] 2023-07-23

Mnoho lidí obecně nechápe a neuvědomuje si, co je kvantovost. Jako nové neznámé a zajímavé slovo se používá tam, kde to není nutné. Kvantum je jednoduché a složité zároveň, jako všechno ostatní v našem světě, protože nese dvojí povahu. Kvantovost je vlastnost, vnímání nebo možnost jakékoli elementární částice, předmětu, nebo podstaty našeho Vesmíru. Vědci správně spojují jakoukoli elementární částici, její projev s pozorovatelem. A to je také správné, protože zde vstupuje do vnímání dualita jakéhokoli předmětu nebo subjektu Vesmíru.

Kvantovost je schopnost různých potenciálů ve formě elementárních částic, předmětu, subjektu nebo esence Kosmu pohybovat se v nepřetržitém a věčném Božském Světle, nesoucí určité informace, odrážející se od vlivu elementárních částic, předmětů, subjektů nebo entit, přijímající od nich určitou energii nebo informace, přičemž mají svobodnou vůli projevovat se a tvořit a být zároveň pozorovatelem na jakékoli úrovni své vlastní světelné a maximální rovnováhy.

Vysvětlit, co je kvantovost na úrovni lidské racionality, je samozřejmě zatím prostě nemožné. I to, co jsem se snažil napsat co nejjednodušeji, tato definice, bude pro mnohé nedostupná. Ale je čas to pochopit, alespoň elementárně v tomto konceptu. Dále se totéž pokusím vysvětlit na jednoduchém příkladu. Hlavním pozorovatelem ve Vesmíru je samozřejmě náš Stvořitel a pod jeho vlivem se vše mění a vyvíjí. Díky Němu a Jeho potenciálu existuje celý náš Vesmír. Existují již strukturovaná stvoření a existuje potenciál, který teprve musí být strukturován. To odlišuje Vesmír, který je již uspořádaný, a Vesmír, který obsahuje elementární částice, které se ještě neprojevily a nestrukturovaly. Jak se pohyblivý potenciál může projevit, závisí na pozorovateli, na jeho energii, informacích a nápadech, které chce vložit do nové struktury stvoření. Duch je ta část Stvořitele, kterou od sebe odděluje ve formě energetického potenciálu, který chce projevit ve své Ideje a Myšlenkové formě a naplnit ji vhodnými informacemi.

Duch, působící na Věčně Živou Hmotu, která v sobě nese projevené Vědomí, pro ni vytváří Formu a zve ji, aby naplnila stvořenou ̎nádobu ̎, protože jinak se Hmota stane nestrukturovanou a ̎rozestře se ̎ v prostoru. V lůnu Stvořitele, protože je také Otcem-Matkou, se tak rodí něco nového, ̎tady a teď ̎, tedy bez lineárního času. Evoluce spočívá ve vytvoření něčeho nového v určitém Obratu vývoje, doplňování staré tvůrčí práce Stvořitele tak, aby vše jiskřílo novými barvami a dostalo nové informační pozadí. Stvořitel má kolosální energie, které nejsou promrhány, ale pouze přeměněny z jednoho druhu na druhý. Někdy může Vyšší Stvořitel nebo Stvořitel dát dodatečnou energii pro nový projekt. Takto několik paralelních vesmírů dalo energii pro náš vývoj. Pro nás mohou uplynout tisíciletí, ale pro tak obrovské objekty jen okamžiky. Čím větší je tedy objekt nebo subjekt, tím více energie je vynaloženo na jeho projevení a vnímání. Malí trpaslíci Vesmíru, explodující nebo rozpadající se na elementární částice Světla, mohou dávat energii ostatním. Černé díry mohou také akumulovat energetický potenciál a v závislosti na své velikosti budovat nové vesmíry nebo vytvářet nové výtvory na své úrovni.

Nyní pojďme k člověku. Vyjadřuje se jako subjekt Stvoření, ale spolu s celou společností se již stáváme skupinovým objektem. Přirozeně, v každém procesu má objekt vždy velký potenciál. Člověk je ve vztahu k elementárním částicím pozorovatel nebo kreativní subjekt. Vše kolem sebe tvoří na základě svého informačního a energetického potenciálu. Čím vyšší je potenciál a informace, které v sobě nese, tím je člověk kreativnější a má více příležitostí. Země je nepochybně experiment, jako všechno ostatní ve Vesmíru, protože Stvořitel vždy vytváří a ̎experimentuje ̎, což je přenášeno na kterýkoli ze subjektů nebo objektů, jakoukoli elementární částici, která se nemůže zastavit, jako naše Vyšší Stvoření, ani na minutu, ani na okamžik, jinak dojde k zániku, jako zbytečnému stvoření a energie se použije pro jinou aplikaci. Vesmír se neustále rozpíná a naši vědci to už vědí, ale rozpíná se ̎nikam ̎, nemá začátek, konec ani střed, to je samozřejmě v chápání a vnímání člověka. Pak vydechne a projeví se něco nového, ale v čase, který není dostupný lidskému vnímání. My tento dech nevnímáme. 2/3 vesmíru je pro nás ve vnímání nedostupný, náš mozek nedokáže obsáhnout jeho rozlehlost..

Člověk prostě několikrát denně usne, a když se probudí, tak si tyto chvíle nepamatuje. Toho dobře využívají hypnotizéři, kteří člověka považují za subjekt, zachycují ̎chvíle spánku ̎, směřují na něj svou energii a podřizují ho jeho vůli. Člověk sám se může podrobit hypnóze subjektem s vyšší energií. Zvláště silná hypnóza se provádí ve ̎spánku ̎. To si můžete sami analyzovat, než se probudíte ze spánku. Všechno si pamatuji a všechno můžu, ale když se probudíš, na všechno zapomeneš. Tento stav lze využít jak ve prospěch člověka, tak i ke škodě. První, samozřejmě, v naší době a společnosti, Ron Hubbart ji začal používat a dále ji rozvinul do Scientologické církve. S pomocí své Dianetiky vyvinul originální auditorské a tréninkové technologie, které zpočátku pomohly některým lidem a sportovcům zlepšit jejich výkon a zlepšit vnímání. Ale teď už to vůbec nejsou neškodné technologie. Používají se hlavně ke škodě člověka, který ho využívá ve svých vlastních zájmech. V uvedení do vašeho vnitřního stavu nelze nikomu věřit, ani regresologům, ani dobrovolníkům, kteří vás posílají na výlety na jiné planety a do jiných civilizací. Pamatujte, že každý má svou pravdu. Z jeho objevů nakonec vznikla nejedna společnost, která tento objev začala využívat ve svých oborech. Náboženství a státy toho používají již dlouhou dobu a navrhují člověku, co potřebuje.

Proto jsou meditace a modlitba tak účinné, když se člověk zapojí do autohypnózy a programuje se na určité vjemy. To, co inspiruje sebe, nebo někoho jiného zvenčí, se stává jeho paradigmatem. Je také těžké přesvědčit člověka, pokud je nějaká myšlenka nebo paradigma již v podvědomí, to znamená, že bod shromáždění je fixován na určitém místě a může být velmi obtížné s ním pohnout. Člověk se vždy může stát podřízeným subjektem nebo objektem. Nebo můžete svobodně vyjádřit svou vůli. Například naše tělo je natolik vědomé, že ho člověk může ovládat, jak chce. Může být zdravý nebo nemocný, racionální nebo rozumný, silný nebo slabý atd. Člověk má moc nad svými orgány, ať už jsou to plíce nebo játra, mozek nebo střeva, jeho DNA nebo tělesné molekuly. Jakmile tělo opustí podřízenost člověka, jedná podle vlastního uvážení a může být naprogramováno jinými subjekty a objekty, bez ohledu na vás. Toto je jeden z obrazů Stvořitele, který je nám dán shora. Proto říkám, že je nutné věřit v sebe, a ne v to, na čem ̎visí ̎ ostatní. (pozn. programuji své tukové buňky, a ono nic... asi to má své limity)

Nejsme ozařováni elementárními částicemi Kosmu náhodou, ale snahou vyrazit shromažďovací bod z jeho trvale pevného místa. V důsledku toho se člověk probouzí ze spánku, do kterého naši zotročitelé uvrhují lidstvo, a to prostřednictvím televize, médií nebo náboženství. Podívejte se, kolik podvodníků se vyvinulo kolem, je to všechno proto, že lidé spí. Podívejte se pozorně na lidi v ulicích města a uvidíte, jak moc lidé začali usínat. Vyzývám vás: ̎Probuďte se! ̎ Je to pro vaše dobro a neříkejte, že ničemu nerozumíte. Chaos je také pouze v myslích lidí, kteří ̎vidí ̎ svůj sen jako takový. Změňte své paradigma na jiné vnímání, posuňte svůj bod spojení nejprve do dětství, dospívání, prožívání emocí, které jste tam zažili, pak se vraťte do své dospělosti a dělejte to častěji. Jedná se o rekapitulaci a odstranění minulých bloků z vašeho života, které se usadily hluboko v podvědomí. Nyní zvažte plození z pohledu kvantity a stvoření. Vždy jsou dva, muž a žena. Muž v tomto procesu působí jako oplodňující duch a žena jako kreativní a vědomá záležitost.

Mnoho lidí si myslí, že tím jejich funkce končí, ale nebylo tomu tak. Některé ženy se také domnívají, že samy budou vychovávat dítě a někdy o něm otec nemusí vědět. Ale oba se mýlí. Otec, nesoucí funkci oplodnění, se pak také účastní všech procesů. Jedna věc je, že si to neuvědomuje, a jeho porod neprobíhá vždy se stejnými bolestmi jako žena. Oba ale vždy rodí a vychovávají. Otec a matka mají v auře energetickou díru v důsledku toho, že část své energie odevzdávají dítěti. Všechno je jako Stvořitel. Všechny procesy budou oba pronásledovat po zbytek jejich vědomého života. Pokud se muž nepodílí na výchově dítěte, pak jsou jeho energie a myšlenky zafixovány v dítěti. Jeho druh se také zúčastní svými energiemi. Proto je tak důležité, koho si matka vybere za otce svého potomka. Porod často probíhá jako nevědomý proces u obou rodičů. Pokud však otec nebo matka posílají na dítě negativní myšlenky nebo ho prostě nepovažují za své, pak to nepříznivě ovlivní jejich potomky. Počítat a číst jsou slova se stejným kořenem a jejich významy jsou si velmi blízké. Všechny energie i u žijícího otce, matky nebo již zesnulého jsou navždy uloženy a zafixovány v těle dítěte, pokud je nezačne vypracovávat. Věřte, že jde o obtížný proces, který bude spočívat v pochopení, že nejste jen odlehlé, dvě dočasně splývající bytosti, ale esence velkého letu Ideje a Myšlenky Stvořitele.

Stvořitel nám svěřil právo tvořit ve svém lůně nová stvoření a mnozí žijí hůř než zvířata, nepřijímají a nectí děti a jejich stáří. Podívejte se, jak se ve zvířecím světě kterákoli matka stará o své děti a nenechává je napospas osudu. Nepleťte si situace, kdy zvířecí matka ví, že dítě není životaschopné, nebo je prostě zabito. I zde se člověk projevuje jako barbar, monstrum, temné stvoření plné zloby, nečestnosti a bezpráví. Lidstvo zachází s přírodou stejně. Podívejte se na film ̎Domov ̎, který před více než deseti lety natočili Jan Arthus-Bertrand a Luc Besson, a budete zděšeni, co člověk na povrchu Země udělal. Pokud neexistuje žádná odpovědnost, pak negativní činy nejsou dnes člověku jasné a zítra se mu vrátí plný program jeho programování objektu Země. To vše je nutné napravit svou láskou a autohypnózou. To platí i pro válku. Nepřipouštějte si takovou negativitu ve svém srdci, nevnucujte přírodu a realitu svými agresivními myšlenkovými formami, nesnažte se měnit druhé, měnit sebe a vše kolem vás se změní. Na základě kvantity je vše v našich rukou a hlavách a nic víc. Nikdo kromě nás samotných nezmění a neučiní náš svět krásným. Jen si to uvědom. Jde přece jen o vnímání našeho vnitřního stavu. Ať se ve skutečnosti šíří pouze láska ve vašem srdci, měnící paradigma prostoru a času, různé úrovně a celou naši civilizaci. Pouze k tomu nás Otec-Matka Stvořitel volá. Chce, aby jeho děti dozrály v Jeho Světle a Nekonečné Bezpodmínečné Lásce, aby si uvědomily svůj význam a nepovažovaly se za sirotky vržené nikam, které nevědí proč a za co. Probuďte se, otevřete svá srdce a zazářite Ohněm Univerzální Lásky, který vás chrání, miluje vás a volá vás k naplnění toho, co je pro nás předurčeno samotným Stvořitelem.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15321

Zpět