4222 Tělesná témata - zvláštnosti - mimozemské ženy Cosmic agency

[ UFO ] 2023-04-25

Rozhovory mezi lety 2019 a 2022
Robert: Proč je lidský mozek rozdělen na dvě hemisféry? Je to proto, abychom prožívali své zkušenosti v dualitě? Chápu, že ti, kteří mají mozek sjednocený, ji také prožívají. Je to z nějakého ʺmetafyzickéhoʺ důvodu?
Anéeka: Je to důsledek myšlení bytostí s vážnou predispozicí myslet v dualitě. Nejprve je myšlenka a pak fyzický projev. Jejich predispozice v inkarnaci za inkarnací myslet v dualismu se obecně ztělesňuje jako dualistické rozdělení mozku. Je to však stále rozhodnutí z astrálu inkarnovat se tímto způsobem, důsledek připoutanosti k myšlenkám, které jste drželi a stále držíte v astrálu. Nemůžete myslet jako mnozí mimozemšťané, jednoduše proto, že na to nemáte hardware. Mohli byste ho však vyvinout, kdybyste chtěli.
Rozdvojené mozky nejsou skutečnou překážkou. Tou je vaše mentalita a představy. Právě ty způsobují ono rozdvojení mozku. Fyzická DNA, která diktuje vznik tohoto rozdvojeného mozku, se projevila jako zrcadlo myšlenek a připoutanosti k těmto myšlenkám.

Robert: A co lidé, kteří jsou v kómatu? Jsou si vědomi stavu, v němž se nachází?
Swaruu (9): Mohou zapomenout, že mají tělo. Jsou jako ve Zdroji, v jiných rovinách, a dělají si, co chtějí. Pouze pokud existuje důvod vrátit se do svého těla - bodu pozornosti, vrátí se. Pokud ne, prostě zapomenou a z pohledu členů jejich rodiny jsou prostě pryč, ale záleží na příčinách, proč jsou v kómatu, protože mnohokrát dojde k poškození těla, které neumožňuje spojení se signálem Zdroje.

Robert: Víte, co je příčinou samovznícení?
Swaruu X (Athéna): Stejně jako prakticky u všech paranormálních jevů jde o něco, co se děje na druhé straně a co proniká na živou stranu nebo na takzvanou materiální stranu.
Existují však náznaky, že to často může být způsobeno příčinami, které nejsou pro vědu ještě lépe vysvětlitelné, například normální smrt z jiného důvodu a pak oheň na mrtvole jako by byl způsoben cigaretou. Lidský tuk by fungoval jako vosk na svíčky, a hořel při vysoké teplotě. To je sice v některých případech logické a většinou vysvětlitelné, ale nevysvětluje to jiné, bizarnější případy, kdy byly na prach spáleny i kosti, protože potřebují extrémně vysoké teploty, které by nebylo možné dosáhnout pouhým spalováním tělesného tuku.

Dalším bodem je, že tyto události, stejně jako jiné paranormální události jsou silným zásahem do fyzického světa. Pokud vím, existuje jasné zasahování od entit z ʺastrálníʺ strany nebo ze světa mrtvých, nebo interference technologií nelidských ras, které ze svých vlastních důvodů provádí experimenty na některých lidech. Tak je tomu přinejmenším v některých případech litotelergie, kdy kameny padají i uvnitř nemovitosti. Vím minimálně o dvou případech, jednom v Madridu a jednom v Chile, kde je důvodem jasný zásah nelidí z lodi využívající technologii vlečného paprsku, kteří provádějí experimenty s lidmi dole a házejí na ně kameny nepravděpodobným způsobem, aby zdokumentovali jejich reakce.

Existuje několik případů samovznícení, které se z mé strany nebo pozice vysvětlují jako vraždy pomocí plazmy z nějakého zařízení. Ale nemám žádné podrobnosti o tom, kdo to udělal a proč. Pouze to, že je to zde bráno jako vražda z lodi pomocí energetických zbraní.

Robert: Takže v tomto případě by to mohlo být vyrobeno něčím vnějším, co hoří. Astrálními bytostmi nebo mimozemskou technologií. Jaký by to mohlo mít účel kromě ukončení života jedince? Dělají to regresivní nefederační rasy.
Swaruu X (Athéna): Už jen kvůli uvolnění energie ze samotného těla bude důvod utrpení, smrt spálením zevnitř. Duchovní svět, neboli nižší astrál, jak mu říkají, je stejně skutečný jako takzvaný hmotný svět.

Robert: Astrální cestování může změnit teplotu těla?
Swaruu X (Athéna): To je spíše pro Yázhi, ale vidím jako přirozené, že to snižuje tělesnou teplotu. Nedokážu vysvětlit víc než že je to normální fyziologická reakce na takový druh podnětu nebo nedostatek podnětu založená také na tom, že při hlubokém spánku, při usínání, člověk také ztrácí tělesnou teplotu, což vysvětluje, proč se špatně spí, když je příliš horko.

Robert: Neporušená těla svatých jsou další vatikánský podvod?
Anéeka: Vyžaduje to další výzkum, ale určitě jde buď o podvrh, nebo je to díky prastarým balzamovacím technikám založeným na egyptské technologii, které Vatikán ukradl. Ne proto, že by byli ʺsvatíʺ.

Robert: Žádná nedotknutá těla tedy neexistují?
Anéeka: Ano, existují, po balzamování. Pokud se nerozloží nebo jsou třeba v ledovci nebo v láhvi s formaldehydem. Prostě tak.

Robert: Nedotknutá těla mohou být kvůli přebytku jednoatomárního zlata?
Anéeka: Ne kvůli tomu konkrétně, i když jsem to slyšela, ale kvůli složitému balzamovacímu procesu. Na ten balzamovací proces monoatomární zlato nepotřebuješ, monoatomární zlato je užitečné pro živé organismy, ne pro mrtvé.

Gosia: Lze replikovat tělesné orgány?
Swaruu (9): Replikovat orgány, to ne, to jsou živé tkáně, ty nefungují. Na to si je musíš vypěstovat v MedPodu. Je to možné, ale nepěstují se a netransplantují, pěstují se uvnitř těla člověka, jako celek. Vypěstuješ si maso, jen svaly... to je potrava pro Urmah nebo Alfa Draco - masožravé druhy. Přesto se vedou etické debaty a někteří dávají přednost konzumaci jiných syntetických věcí.

Gosia: Robert a já se cítíme dost znechuceni tím, co je uvnitř biologického těla. Nechápu, proč jsme nemohli těla navrhnout méně komplikovaným způsobem, jako vycpaná zvířata nebo něco podobného. Proč tak komplikovaný a nechutný biologický systém uvnitř? Kde se to bere? Ve Zdroji je možné všechno, tak proč nás, fyzická těla, nevytvořit jako plyšová zvířátka. Jen s trochou chmýří nebo tak něco.
Yazhi: Mnoho druhů je mnohem jednodušších, třeba mnozí Šediváci jsou v podstatě chodící rostliny, biologicky zelenina.
Některé z takzvaných reptiliánských ras jsou savci, jen jako reptiliáni vypadají, třeba Yautijas, Kingu a Usungal. Nejsou to opravdoví plazi jako Drakobijci.

Tato složitost je pravděpodobně výsledkem velmi komplikované energetické podstaty, která odráží celou jejich bytost. Dalším bodem je, že lidské nebo lyřanské tělo není bytost, ale kolonie. Skutečnými jednotkami jsou buňky, nikoli celek. Každá z nich v sobě ukrývá vědomí jako osoba a sečtením všech dohromady získáte celé tělo, v němž se vy jako ten nahoře, kdo ho nese, stáváte pro ně něco jako vláda, Bůh! Něco takového.

Robert: Tělo ʺumíráʺ různou rychlostí? To znamená, že aby adma opustila tělo úplně, musely by být všechny buňky mrtvé?
Swaruu (9): Opět se opírám o Bruce Liptona. Lidské tělo není jednotka, je to součet jeho částí, což jsou buňky, které jsou skutečnými základními jednotkami tvořícími ʺčlověkaʺ. Tělo je tedy společenství, konglomerát, který dokonce spolupracuje s dalšími prospěšnými a nezbytnými mikroorganismy (konec podpory Bruce Liptona).
Když člověk zemře, odumření buněk z hlediska vnitřních orgánů bude přicházet na každém místě v těle jinak. Takže i když je člověk mrtvý už několik hodin, budou v něm stále existovat společenství buněk, které se snaží zůstat naživu. Tato reakce buněčné sebeobrany při smrti člověka je sama o sobě stejnou reakcí snahy o dosažení nesmrtelnosti, jakou vykazují v mnoha případech tytéž buňky v rakovinném procesu.

Je třeba si uvědomit, že rakovina je z velké části způsobena nebo charakterizována jako problémem s přívodem kyslíku spojeným s překyselením organismu, které způsobuje pokles voltáže v okolí buněčných společenství. Protože tedy každá buňka obsahuje DNA samotného jedince, je to v malém slova smyslu jedinec sám. Proto bude mít její DNA signál duše, o němž lze říci, že je jako anténa na její dvojité šroubovici, takže signál duše bude existovat, dokud budou existovat živé buňky. Doba odumírání buněk se u každého člověka liší, ale zdá se, že v důsledku vysokého obsahu kyslíku odumírají buňky na mořské hladině statisticky déle, i když rozdíl je malý.

Pokud jde o schopnost pochopit, kdy došlo k úplné nekróze buněk, lze říci, že když je přítomno stadium Rigor Mortis, je to většinou dokončeno, ačkoli stále budou existovat živé buňky v rakovinném stavu, pokoušející se o nesmrtelnost. Doba se liší, ale úplně dokončený proces by měl trvat 24-48 hodin, což se u jednotlivých jedinců liší. I tak, a dokonce i když je signál malý, duše nebo bod pozornosti-vědomí opustí tělo v době, kdy nastane klinická smrt.

Robert: A co například pitvy dříve než 48 hodin? Pokud se něco stane, samozřejmě. Trpí beztělesný?
Swaruu (9): Stává se, že při nekropsii najdou spoustu buněk, které ještě nejsou úplně mrtvé. Některé orgány odumírají dříve než jiné. Ve skutečnosti hlavní signál duše, pozornost vědomí, opustil tělo během klinické smrti. Signál, který zůstává v buňkách, je sice přítomen, ale jen málo.
Pokud jde o utrpení, je jen malé, ale možné, ale může být, ale bude záležet na konkrétním člověku při rozkladu, protože pokud má připoutanost a posedlost ke svému tělu, bude to během procesu pitvy velmi změněné. Pokud je však pryč, nemá to velký význam.
Jen na okraj, kremace těla před celkovým nekrotickým procesem uděluje vyzařování životní energie Lush utrpení, která je potravou pro archonty, Stále živé buňky budou vyzařovat Lush. Ne sice tolik, jako když je spálen živý člověk, ale dost na to, aby byl ʺužitečnýʺ pro archonty (zvířata a havěť z nižšího 4D astrálu).

Gosia: Je lepší tělo zpopelnit, nebo pohřbít?
Swaruu (9): Lepší je pohřbít, jen zabalené do prostěradla a v dostatečné hloubce v přírodě. Ale pro lidi to není možné a pohřeb s rakví je nákladný a dokonce groteskní. Pro lidské náklady je často lepší a mnohem praktičtější, rychlejší a levnější kremace. Záleží na konkrétním člověku a jeho možnostech.

Gosia: Proč ne kremace?
Swaruu (9): Protože mrtvé rozhazují po celém městě. I když mají filtry, tak to tak je, a protože plýtvají palivem a živí nízké entity.

Gosia: Jaké filtry?
Swaruu (9): Krematoria mají filtry, aby popel z mrtvých neunikal. Ale mikropopel uniká. Doneslo se mi, že průchod krematoriem je cítit spáleným tukem. Ten zápach jsou molekuly z mrtvých, které se dostávají do nosu. Je to pravda. Spalování není dokonalé. Nespálíte celé mrtvé, kosti musíte dát do drtiče. Spalováním se kosti nezničí, potřebujete mechanický drtič.

Gosia: Slyšela jsem Ashayanu Deane, která také mluví s některými mimozemšťany, že je lepší kremace, protože tak odstraníte veškeré spojení se svým biologickým tělem. Když ho pohřbíváte, zůstane vám ještě nějaké spojení.
Swaruu (9): Možná má také pravdu. Její názor je velmi dobrý. Ale všechny vazby jsou jen myšlenky. Ale souhlasím s ní. Spíš pro lidi, kteří tak úplně nechápou, co se stane, když zemřou.
V Taygetě je to jiné, protože tam je všechno jasné, takže nezanechávají pouta k tělu, i když existuje ve stavu hniloby. Záleží na tom, jak se každý člověk-vědomí vypořádá s vlastní smrtí z druhé strany. Hnití je vlastně jen stav rozkladu, kdy něco hmotného postrádá tvůrčí pozornost a vrací se k tomu, že je pouze potenciální energií.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/temas-del-cuerpo-peculiaridades-mujeres-extraterrestres-responden-preguntas

Zpět