3673 Kryon: Zima spirituality Lee Carroll

[ Ezoterika ] 2023-01-08

Rádi bychom se na chvíli zastavili, abychom si vychutnali energii, která sem proudí a která je jiná než v minulosti. Možná si toho nejste vědomi, ale i v těchto několika okamžicích, kdy jste se tu sešli, sem každou chvíli přicházely entity. Přestože někteří mají pocit, že se to nemůže dít, jsou zde i tací, kteří vyšlou svou energii do křesla, kde sedí můj partner, v postoji komunikace s Duchem. To jsou ti, se kterými se dnes bude komunikovat.

Není to náhoda, že jste zde vy nebo ti, kteří vás obklopují. Je vás mnohem více, než si myslíte. Každý z vás - senior, mladý člověk a všichni ostatní - představuje nejméně pět nebo více entit kolem vás, které přišly pro tento okamžik... právě pro tento okamžik. A to nepočítám ty, kteří přišli s vámi ve vaší DNA! Něco vám představíme, dříve ne takto stručně, nebylo to připravené. Na moji žádost to Lee přepsal teď. Měl na toto poselství rozcvičku, čas na nácvik ve dvou jiných channelinzích, aby věděl více o energii a přesnosti toho, co má prezentovat. V posledních letech se totiž tyto informace staly nejen esoteričtějšími, ale i mnohem obtížněji vysvětlitelnými.

Každý z vás má jiný druh života a každý je na jiné cestě v rámci své vlastní časové linie učení. Někteří z vás by řekli: ʺJsem velmi spokojený se vším kolem sebe. Nemám nic, o čem bych musel rozhodovat, a nepředstavuje to pro mě žádnou velkou výzvuʺ. Přemýšlíte ve 4D. Další úroveň je určena i pro vás. Jak jasně bude zářit vaše světlo? Jak daleko ho můžete vyslat? Jak silné může být vaše světlo vysláno, a přesto nebude evangelizující nebo nevhodné s ohledem na svobodnou volbu druhých? Chápe někdo z vás, že energie právě teď je důvodem, proč jste se narodili? Jste spokojení? Proč se tedy tak často probouzíte ve tři hodiny ráno s otázkami nebo úzkostí? Co bude skutečně následovat? Slyšíte už v sobě lemurijský chór? Tak proč tu sedíte a posloucháte? Něco z toho je metaforické, ale všechno se to děje.

Pak jsou tu ti, kteří přišli s konkrétními otázkami, a my víme, jaké to jsou. To víme vždy. Nezoufej, lidská bytosti, když si myslíš, že jsi sám, že kolem tebe není nikdo, kdo by věděl, jak se bojíš. Bůh tě vždy obklopuje, a když dokážeš vidět tu neviditelnou schránku a nalepit si ji na sebe, můžeš stát vzpřímeně a odcházet z tohoto místa s vědomím, že jsi chráněn, energeticky a duchovně. Přišli sem ti, kteří chtějí konkrétní odpovědi na konkrétní soukromé výzvy. Některé dostanete. Každý z vás je jiný - různé volby, které je třeba učinit v rámci značně odlišných životních situací. Přesto pro každého z vás existuje i soukromá odpověď. Existuje vášeň, kterou rozvíjíte sami, o níž víte jen vy a která vás povede jako životní kompas kamkoli. Tolik žádaný prorok je ve skutečnosti ve vás! Anděl, který je v každém z vás, je ten, kterého je třeba následovat. Je to ten nejintuitivnější, který pro vás napsal jedinou knihu. Ti z vás, kteří chtějí proroka následovat a mají knihu, do které se mohou podívat, nemusí hledat nic jiného než to, co se mezidimenzionálně vznáší ve vašem vlastním životním kódu. Je to tam, je to vaše.

Mistrovství je vnitřní a mistři, které v současnosti uctíváte a kteří chodili po Zemi v minulých dobách, neměli nic víc než vy, kromě poselství, které stále popíráte a špatně chápete. Všichni vám říkali totéž jinými slovy! Každý z nich vám řekl, že jste Bůh! Každý vám řekl, že jste synové a dcery vesmíru, a každý vám řekl, že můžete mít to, co měli oni, pokud to budete hledat a následovat božství, které tam bylo. Když k těmto věcem přistoupíte a budete hledat s čistým záměrem, dostanete odpovědi, které jsou vhodné - nejen pro váš život, ale i pro lidi kolem vás a pro samotný vesmír. Někteří z vás musí učinit obtížná rozhodnutí. Přijde den, kdy se na tuto dobu ohlédnete a řeknete si: ʺBylo to správné, bylo to vhodné, i když to bylo těžké.ʺ Vždycky se vám to bude líbit. Proto se řiďte myšlenkami, intuicí a duchovním kompasem, který máte v sobě.

Někteří mají problémy s nasloucháním těmto odpovědím. Kde jsou? Co udělat, aby je získal?
Posaďte se na zem a vězte, že nejste sami. Pak se ptejte: ʺCo potřebuji vědět?ʺ s čistým úmyslem. Proč by to mělo být obtížné? Těžkosti při hledání vlastní spirituality jsou založeny na vaší nevíře, že existuje! Vaše vnímání je vaší překážkou na cestě k Bohu. Žádáte seznamy a postupy, a přitom ještě nechápete, že láska / boží moc žádný seznam a návod nemá! Kde je váš návod k dýchání, manuál, který nařizuje vašemu srdci, aby bilo? Přemýšlejte o svých duchovních schopnostech jako o intuitivních a automatických, stejně jako o těchto tělesných funkcích, na které nemusíte nikdy myslet. Mistrovství je ve vás živé a aktivní. Nyní se o něj přihlaste. Jsme tam s vámi v každém okamžiku. Neuvádějte nám důvody, proč potřebujete určité věci, protože my o nich víme. Jsme s vámi neustále! Zapomeňte na seznam modliteb. Pomohli jsme vám ho napsat! Viděli jsme všechno, co se odehrálo.
Víme o vašem strachu; víme o výzvách; víme o rozhodnutích, která je třeba učinit. Pokud se modlíte za někoho jiného, pomohli jsme vám na to upozornit! Jako duchovní bratr nebo sestra, kteří vás nikdy neopouštějí, jsme tu pro vás.

Sedíme před bojovníky světla. Sedíme před těmi, kteří byli metaforicky nazváni duchovními majáky. Většina z vás, kteří jste zde a čtete. Právě teď se tedy obracíme na družinu lidstva, která čítá desítky tisíc lidí. Vy o nich nevíte, ale my ano. Poselství čtou tisíce očí. Čtenáři, teď tě vidíme a víme, kdo jsi. A to, co jsme právě řekli tomuto publiku posluchačů, je dobré i pro tebe. Dnešní informace jsou možná obtížné na pochopení a vstřebání, ale jsou potřebné i pro tebe. Jsou před vámi výzvy, které možná budete chtít zvážit na základě toho, co bylo dnes řečeno, a některé z těchto informací jsou proto určeny právě vám. Skupina je tedy mnohem větší, než si myslíte. Posaďte se na bezpečné místo a vězte, že vše je přiměřené. Energie jsou na svém místě. Jsme připraveni vyrazit.

Zima duchovnosti
Chceme, abyste na chvíli předstírali, že jste přišli z planety, jejíž oběžná dráha kolem Slunce by trvala stovky let namísto 365 dní, kterým se těšíte nyní. Co kdybyste byli na planetě, kde byste mohli prožít celý svůj život během jednoho nebo dvou ročních období? Neviděli byste změnu ročních období, a když by se tak stalo, nebylo by to děsivé? Jedno nebo dvě roční období, která nikdy nikdo neviděl. Dovedete si představit, že byste vstoupili do podzimu a zimy, když lidstvo po stovky let vidělo jen jaro a léto? Celý život, generace před vámi byla země vždy mírná, převládalo teplo, každý den se objevovali ptáci, slunce a příroda oslavovala život.

Pak se to stane: Stromy shodí listí! Co se děje? Jsou nemocné? Umírají? Kam se poděli ptáci? Tma, šeď... smrt. Nikdy předtím jsi neviděl podzim. Pro tebe jsou stromy mrtvé, veškerý život z nich byl vysát a stávají se z nich jen kostry toho, čím byly předtím. Slunce už nevychází, příliš velká zima. Voda z jezera je ledová, studna zamrzá! Jak se chceš napít? Jak si vypěstovat jídlo? Země umírá a s ní i lidstvo. Možná dokonce uvažujete o tom, že sami zemřete! Došlo by k hromadným sebevraždám a velkému rozčilení. Vlády by selhaly a priority by se změnily. Byl by to konec světa, kdybyste to neznali. Dokážete si představit, co by se mohlo stát poté, co by se po čtyřech pěti generacích lidstvo dočkalo jara? Přišlo nebe! Zázrak na zázrak - stromy vůbec nebyly mrtvé. Jen spaly zimním spánkem! Nový růst, nový život - slunce, teplo, a dokonce i ptáci se vrátili! Lidé mohou znovu zpívat. Došlo by k vnímání obrovského uzdravení a celé lidstvo by slavilo.

Metafora, kterou pochopíte díky obeznámenosti se změnami. Sedíte v energii něčeho, co jste nikdy předtím neviděli, ani vaši rodiče, ani jejich rodiče, ba ani ti před nimi. Vidíš duchovní zimu. ☃️☃️⛄️☃️☃️☃️⛄️☃️☃️☃️⛄️☃️☃️☃️⛄️☃️☃️☃️⛄️☃️☃️☃️⛄️☃️
Nikdy předtím na této planetě nedošlo k takovému posunu tímto způsobem. Mistr za mistrem sem přicházeli s pozměněnou DNA, vylepšenou a aktivovanou, aby vám mohli předávat poselství o vašem vlastním mistrovství. Všichni říkali stejné věci, dokonce i v rámci různých kultur. Řekli vám, že ve 4D je víc, než jste viděli. Řekli vám, že existuje interdimenzionalita a že se nemáte rozhodovat na základě toho, co vidíte, ale na základě toho, co vám vaše intuice říká, že je pravda. Řekli vám, že nemáte věřit lidem, pokud jde o vaši duchovnost, ale že máte věřit sami sobě. Řekli vám, že všichni jste si rovni ve své schopnosti vytvářet zázraky a že neexistuje žádná skutečná smrt. Ukázali vám, jak vypadá aktivovaná DNA, a uzdravili sebe i ostatní kolem sebe. Promlouvali a živly se měnily. Vydávali úmysly a zvířata je slyšela. Pak se na vás podívali a řekli vám, že můžete dělat totéž. Mnoho z nich pak bylo zabito, protože umožnili informace v době, která na ně nebyla připravena. Přichází duchovní zima. Všechny linie, kterými jste prošli, od dob Lemurie, vám nikdy nedaly takovou změnu. Mistři Země řekli, že můžete změnit svou realitu, a vy jste to udělali. Na této planetě a v této sluneční soustavě, v této části vesmíru, došlo k posunu dimenzí díky tomu, co jste zde udělali.

Dali jsme vám základní informace o magnetismu a gravitaci, a dokonce jsme hovořili o tom, že astrologie je toho součástí. Mluvili jsme o tom, jak se interdimenzionální informace vezou na slunečním větru ze Slunce, který pak hovoří s magnetickou mřížkou a následně s lidskou DNA. Tento posun a změna vás přivedly na místo, o kterém někteří z vás říkají, že je velmi temné. Když se podíváte na planetu a zapnete zprávy, je to temné! Zdá se, že to vůbec není osvícená planeta, že jste se narodili a žili svůj život až do této doby v mírném klimatu, ale nyní planeta změnila koleje. Sedíte tu a držíte své světlo na velmi temném místě. Neměla by to být nová energie? Zdání jsou skutečná. Začíná se stmívat. Stromy civilizované logiky... stromy míru... stromy starého energetického myšlení umírají. Zpěv ptáků také ustal a je nepříjemné ticho. Jste znepokojeni? Prožíváte duchovní zimu, a to první na Zemi! To se stává, když se Země rozhodne změnit dimenzi. V roce 2000 jsme vám na podobném místě, v Izraeli, v Jeruzalémě, řekli, že tento potenciál je reálný. Řekli jsme vám, že bude obnoven chrám (metafora pro vědomí planety). Řekli jsme vám, že potřetí bude znovu postaven, ale že nejdříve budete muset vyškrábat základy. To právě děláte a říká se tomu duchovní zima.

Věci nedávají smysl, že? Cítíte odloučení? Odpojení od duchovních věcí nebylo v duchovních spisech až tak neobvyklé. Obvykle k němu dochází těsně před posunem. Lidé, kteří provádějí hluboké přechody, tento druh odpojení pociťují také. Dokonce i v současných situacích jsou mezi vámi někteří, kteří se přesunuli z jedné úrovně na druhou jen proto, aby pocítili úplné odpojení, dokud se nedostanou do jiného vědomí. Odpojení však muselo nastat, aby mohlo dojít k vnímání nové dimenze. Někdy je to děsivé, pokud jste to nečekali.

To je to, co se děje na Zemi. Několik věcí, které nedávají smysl vám možná pomohou vidět širší obraz. Začněme Chrámovou horou. Všechna čtyři velká náboženství planety ji sdílejí. Pro všechna je posvátná. Procházel se po ní sám Kristus a také Abraham, když téměř obětoval svého jediného syna. (Existují dvě verze, křesťanská a islámská) Díky tomu je vzácná pro křesťany a židy. O Mohamedovi se také říká, že při svém nanebevstoupení otiskl svou tvář tam, kde je dnes zlatá kopule mešity, takže posvátné místo pro další miliardu lidí. Přesto se nachází uprostřed nejnestabilnější oblasti na Zemi, v Izraeli. Palestinci stále hledají svůj stát. Mnozí z nich, v generaci vzdálené od skutečnosti, věří, že by měli získat zpět zemi, která jim byla odebrána. Jiní nesouhlasí. Spor mezi lidským a ʺbožímʺ zákonem zuří už padesát let. To byla jiskra, která měla vytvořit Armagedon přibližně ve vašem časovém rozmezí let 1998 až 2001. Je to napsáno v proroctvích na mnoha místech po stovky let mnoha kněžími. Silný potenciál, který jste měli po velmi dlouhou dobu, a mnoho vašich náboženství o tom mluvilo a varovalo vás před tím, že z toho vzejde konec světa. Ale nestalo se, neboť po harmonické konvergenci v roce 1987, kterou pak v roce 1992 oslavilo 11:11, se na planetě začaly věci měnit.

Velmi rychle se po roce 1987 rozpadla geopolitická struktura kolem některých vlád, které měly být hlavními aktéry prorokovaného Armagedonu. Podívejte se na synchronicitu této události z roku 1987. Nyní si na chvíli představte, že jste stále v Izraeli na Chrámové hoře ve starém městě, a rozšiřte své zorné pole a chápání tak, aby zahrnovalo celý Blízký východ. Chceme, abyste se na chvíli rozhlédli a pocítili nespokojenost, která se tam vaří a vaří už více než půl století. Vyhnisala v nenávist, která se v tuto chvíli dotýká vás všech. Je to středobod příčiny vašeho celosvětového terorismu. Vytváří polaritu, která je právě teď na planetě a kterou tolik lidí zažívá. Polarizuje to bratra proti bratrovi. Na jedné straně stojí Židé a jejich příznivci a na druhé straně islám a jeho kultury. Jádro této výzvy je v Izraeli! Měl být spouštěčem vašeho Armagedonu, ale místo toho se něco stalo. Stal se spouštěčem vaší duchovní zimy - doby na Zemi, o které jsme mluvili: velkého civilizačního posunu, doby, kdy už nemohlo být žádné ohrazování se proti tomu, kde stojíte, doby, kdy se měli vrátit Lemuřané, doby, kdy měly být postaveny majáky pro nadcházející bouři, doby, kdy se lidstvo rozhodovalo, zda bude pokračovat, nebo ne.

Takže logická otázka, lidská bytosti: V dnešní době, se vším, co máte před sebou, a se vší moderností vašeho myšlení a veškerým vedením a prastarou moudrostí na planetě, ukažte nám mírový plán! Hrozí výbuch, a žádné řešení není. Žádný plán. Jak je možné, že všichni vidí problém, ale žádná organizace na světě nemá řešení? Kde jsou ti moudří muži? Kde jsou tvůrci míru? Je to proto, že jste v zimě, kdy nikoho nenapadne, co dělat, protože nikdy nic podobného neviděl. ʺJděte ke zdroji a vyřešte to!ʺ křičeli by někteří. Copak to nedává smysl? Není to logické? Jste v duchovní zimě, kdy věci nedávají smysl. Neexistuje žádný mírový plán právě pro to, co nadále podněcuje oheň nenávisti, vytváří války a udržuje terorismus, který je jádrem staré energie proti nové energii na vaší planetě. Někteří vkládají velké naděje do posunu vedení na Zemi. ... Bude to v těchto volbách, které se budou konat ve Spojených státech. Bude tam nové vedení a bude tam nový život a pak budeme mít skutečný mírový plánʺ. ☃️☃️⛄️☃️☃️☃️⛄️☃️☃️☃️⛄️☃️

Máme pro vás špatné zprávy. Vaše americké volby na tom nic nezmění. V roce 2000 jsme vám dali informaci, že bude trvat osm let až do roku 2008, než uvidíte potenciál obnovy chrámu. Další čtyři roky, Majáku, zpevni základy a udržuj lampu rozsvícenou. Nedojde k žádné změně ve vedení Spojených států. Nezáleží na tom, kdo vyhraje volby. Stále máte svobodnou volbu, ale podívejte se, z čeho máte na výběr. Vedení obou voleb je vedení staré energie. Jsou ze stejného těsta. Pro širší plán je vhodné, aby vaše časová linie zůstala taková. Opět nezoufejte, vyšlete svému vedení světlo, bez ohledu na to, kdo to bude. Nějakou dobu se zázraků nedočkáte. Nebudete zatím vidět ani mírové plány. Ach, možná se o tom bude mluvit, ale čistý záměr nebude ani z jedné strany. Dává vám smysl, že si Izrael a Palestina zvolí dva vůdce, které mají nyní? Napadla vás někdy tato synchronicita? Dva vůdci v horkém místě Země, kde to, co se děje, zažehává války, a lidé si zvolili dva muže se starou energií, kteří se už více než 25 let snaží navzájem zabít! Mírotvorci? Vše, co máte před sebou, poslouží jen k udržení duchovní zimy, která je v tuto chvíli vhodná k pokračování.

Pokud jste si toho nevšimli, kde jsou vaši hrdinové? Žádní nejsou. Na obzoru žádný není. Vzpomínáte si na dobu, jako je tato, kdy nebyly žádné světlé body naděje? V dohledu není žádný politický, duchovní nebo ʺmírový hrdinaʺ. ʺA přece tu vždycky byl,ʺ řeknete si možná. Ale ne v duchovní zimě. Někteří z vás to začínají chápat, začíná vám to dávat smysl a nyní chápete, proč to čtete.

Poslouchejte: Až se setmí a vy se dostanete do duchovní zimy, je tu celá skupina z vás, kteří jste sem byli umístěni a kterým se říká Majáky, kteří budou bránit loď lidstva, aby se nerozbila o skály. Čtenáři a posluchači a mnoho, mnoho dalších se probouzí. Jsou vás desítky tisíc, kteří to nyní čtou. Proto jsi tady. Proto existuješ, abys během této duchovní zimy držel světlo. Ještě nějakou dobu to nebude lepší. Ale nezoufejte. Držte světlo. To je důvod, proč jste přišli a proč právě teď žijete na této planetě. Zopakujme si to znovu a znovu: Nikdy nenajdete maják postavený na bezpečném místě. Přijde bouře, a tehdy rozsvítíte světlo, abyste udrželi energii na planetě v rovnováze, abyste mohli projít tímto odpojením a vydrželi po vhodnou dobu.

V křesťanské kultuře se vypráví, že mistr lásky, Žid Ježíš, byl ukřižován. Je to příběh, který se opakovaně vypráví z několika zdrojů. Byl v procesu, který považoval za smrt. Takové je ukřižování. Chystal se změnit dimenzi a přejít na další úroveň, ať už to pro něj znamenalo cokoli, včetně velmi reálného potenciálu vzestupu. Místo aby tento mistr v klidu vzhlédl k tomu, co mělo přijít, bylo zaznamenáno, že zklamaně volal k nebesům: ʺOtče, proč jsi mě opustil?ʺ Cítil úplné a totální přerušení všech vztahů a naprosté odloučení. ʺJazykʺ stálého spojení s Duchem náhle odešel a jeho duchovní záchranné lano bylo pryč... a dokonce i ʺKristusʺ byl zmatený. To je běžné u dimenzionálních a duchovních posunů a jeden takový probíhá právě tady na Zemi. Říká se tomu duchovní zima. Je to ʺtemná noc dušeʺ planety Země a je to poprvé, co ji někdo z vás zažil, ale všichni jste sem přišli s vědomím, že se to může stát. Majáky, možná vám dochází, proč na této planetě existujete. Dobré zprávy! Existují hrdinové. Stromy nejsou mrtvé a ptáci nepřestali zpívat. Sedí tu mladí lidé, kteří nemají představu o tom, co za svůj život uvidí, ale potenciál je v tom, že uvidí dobré zprávy! Mnozí z vás se dočkají také, jen budete o pár let starší.

Co můžete udělat teď - aktivace osmé vrstvy DNA bude souviset s tím, co vám řekneme příště.
Dáme vám židovskou frázi v hebrejštině: Rochev Ba´a´ra´vot. Je to název osmé interdimenzionální vrstvy DNA a znamená ʺJezdci světlaʺ. V této číselné posloupnosti, kterou uvádíme pro tyto vrstvy DNA, opět říkáme, že ve skutečnosti nejsou v seznamu, ale spíše v kruhu. Stejně dobře by to mohlo být číslo 1, ale pro naše podmínky z toho děláme číslo 8 v řadě 12. V číslech jsou také energie. Protože vám musíme podat informace lineárně, věnujte pozornost energii čísel, která jsme vybrali pro jména. Před časem jsme vám řekli, že se nacházíte v ʺdispensaci osmičkyʺ. Řekli jsme, že se jedná o dispensaci odpovědnosti. Tato aktivace je skutečně důležitá. Jste základem lidstva, Lemuriáni, a proto jste se vrátili. Proto se vrátíte znovu a možná ještě jednou. Proč zastavovat cyklus zrovna ve chvíli, kdy začíná přinášet výsledky? Zima je před vámi. Rozhlédněte se kolem sebe. Vidíte něco opravdu nadějného? Odpověď zní ne.

Vše kolem vytváření míru či stability se buď odkládá, nebo se prostě vůbec neděje. Nezoufejte! (To jsme říkali už dříve a budeme to říkat i nadále.) Byli jste vychováni k tomu, abyste drželi světlo. Proto jste prošli mnoha věcmi, kterými jste prošli, abyste v každém životě měli o něco více moudrosti, abyste, až se tento potenciál projeví, věděli, co dělat. V tom všem je smysl a není to žádná velká záhada. Váš život je vyvrcholením mnoha projevů (životů) na Zemi a všechny na sebe energeticky navazují až do ohniska, kterým je tato duchovní zima. Pro tuto osmou vrstvu vám dáme další název, a to v lemurštině: Akee Yawee Fractua. Lemurský výraz znamená ʺMistrovský záznamʺ. V lemurských dobách byla také známá jako ʺZáznam mistrůʺ. Chceme hovořit o vrstvě 8 a o tom, co to je.

Tato vrstva je individuální Akášický záznam vaší božské entity. Mnozí z vás si uvědomují, že na planetě existuje božská Síň záznamů, o které jsme mluvili mnoho let. Toto místo zaznamenává příchody a odchody všech entit zvaných lidské bytosti na planetě Zemi. Je to místo, které nikdo z vás nikdy neuvidí, kromě případů, kdy přicházíte a odcházíte. ʺDuchovní účet lidské rovnováhy na planetěʺ - ʺAkášický záznamʺ. V krystalické podobě je zde uložena paměť toho, kým jste kdy na planetě byli... Právě teď v této místnosti (200 lidí), není ani jedna nová bytost. Není tu ani jeden, který by planetu Zemi zažíval poprvé! To je neobvyklé, Lemuřané - všichni stará duše. Není to náhoda, že jste se zformovali a sešli na tomto shromáždění, abyste si vyslechli o této zimě, kterou jste naplánovali. Vrstva 8 je připravena k aktivaci. Vrstva 8 je váš osobní, krystalický Akášický záznam, ve vaší interdimenzionální DNA obsahuje úplný záznam každého jednotlivého lidského života, který jste kdy na planetě prožili, a všeho, co jste zažili. Až do této chvíle, kdy jste se pohybovali ve 4D, nebyla tato vrstva příliš důležitá kromě zřejmých energií, které poskytovala pro vaše smlouvy a karmické atributy. Tak nějak se vznášela, nezáleželo na ní, byla dobrá jen pro výklady minulých životů. Také vám to poskytlo nějaké fobie, pokud jste si toho všimli! ☃️☃️⛄️☃️☃️☃️⛄️☃️☃️☃️⛄️☃️

Někteří z vás se narodili s abnormálními strachy souvisejícími s věcmi, které tentokrát nemají žádnou souvislost s vaší životní zkušeností. Toto je bezpečné místo, kde můžete o těchto věcech mluvit. Je potenciál, že to všechno začne dávat smysl a vy můžete mít pro všechny tyto věci pochopení. Čeho se bojíte? Bojíte se světla? Možná jsou zde tací, kteří tento aktivační krok nechtějí udělat. Už jste to někdy udělali? Co se stane, když tento krok uděláte? Co se bude dít? Někteří mají stále ʺsemínko strachu z osvíceníʺ. Jsou tu ti, kteří složili slib celibátu a kteří se oženili s Bohem. Najednou, když se stanete interdimenzionálními a vrstva 8 začne vibrovat, se probudíte ve tři ráno. Jsou zde ti, kteří vědí, o čem mluvíme, protože když se v tu dobu probudíte, je ve vašem pokoji celá řada entit! Je to přinejmenším otravné. Ne všichni z vás mají tuto zkušenost (častého probouzení), ale dost z vás ji má, a tak nyní budete vědět, co se děje, když se to stane. Vrstva 8 se probouzí. Nemůžete vstoupit do interdimenzionálního posunu, aniž by se vaše soukromá Akášická kronika probudila! Všechno, co jste kdy byli, začíná vibrovat. Kdykoli v minulosti jsi dal slib Bohu, bude ti to připomenuto. Tento Akášický záznam se probudí, asi ve tři hodiny do vás šťouchne a řekne: ʺNemohl jsem si nevšimnout, že jsi ženatý. Co se stalo s tvým slibem?ʺ (pozn. co když praští kladivem)

Objeví se další části a kousky vaší minulosti a řeknou: ʺPamatujete si, když jsme udělali to a tamto? Tak na to duchovní setkání raději nepůjdete, protože by se mohla začít točit koule, kterou nemůžete ovládat, a nakonec za to zaplatíte znovu.ʺ Pamatujte, že nemůžete vědět! Pamatujete si, kdy jste naposledy chovali určité duchovní vášně a skončili jste za to upálením na hranici? To znovu nechceš. Vzpomínky jsou navždy na všech úrovních. Lidskou vlastností staré duše je, že má mnoho, mnoho životů a mnohé z nich jsou hluboké a moudré. Zvlášť když se vrátí až do Lemurie. Lemuřané jsou hlavní rasou planety. Byli tam, když se objevili Plejáďané a dali lidstvu biologii semen, která zahrnovala další dimenzi. Měl jsi někdy sny, kde jsi byl opravdu vysoký? To je čistá lemurská vlastnost.

Došlo k probuzení vrstvy 8. Vaše Akášická kronika je před vámi, a to představuje životy, které se někdy počítají na stovky, ne-li více. Toto jsou životy, které jste měli na této planetě, mnoho z nich hlubokých, které se všechny spojují a stávají se pro vás dráždivými, protože všichni chtějí vědět, co se děje! Když se pustíte do interdimenzionality, toto Akášické probuzené vědomí se objeví na určité úrovni. Je načase, abyste zahodili myšlenku na minulý život, nebo alespoň to, o čem jste si mysleli, že jsou energie z minulého života. Když se stanete interdimenzionální, už neexistuje lineární čas. Čas a vzdálenost jsou irelevantní. V této nové energii Země jste všichni z vašich minulých životů pohromadě v přítomnosti a představují jednu energii v tomto životě. Toto je aktuální život. Váš současný život je ten, který má atributy všeho, co kdy bylo, a potenciál všeho, co kdy může být. Vítejte v tom, co cítili mistři! To je totéž, co je předchůdcem aktivace DNA, kterou měli všichni.

Co teď uděláte se všemi těmi probouzejícími se minulými energiemi, které tam sedí a klepou nohama kvůli posunuté dimenzi? To představuje veškerou historii, kterou jste měli se vším, co jste na planetě zažili. Je čas spojit všechny tyto energie dohromady a promluvit si s nimi. Najděte si místo a čas, kde nikdo jiný není, protože vám garantujeme, že nebudou rozumět tomu, co děláte! Interdimenzionalita je taková.

Promluvte s nimi nahlas a řekněte: ʺNa tohle jsme čekali! Všechny životy, které jsme kdy žili vrcholí tím, který máme nyní. Náš účel bytí je skutečně realizován. Jako minulá škola se všichni společně probouzíme do jedné bytosti. Jsi moje podpora, můj tým. Postavte se do řady, postavte se za mě a zaberte! Potřebuji, abyste byli všichni jako jeden v této nové energii, která něco takového umožňuje.ʺ

Vezměte si z nich všech moudrost, znalosti a zkušenosti, které vám dali v jiných projevech na planetě. Pamatujte také, že všichni jste vy! Vnímejte to jako moudrost věků... hluboká historická kniha, kterou jste vlastně postupně žili. Informujte všechny s vámi, že na této planetě je nový slib, který nahrazuje všechny ostatní. Pak dejte nový slib: Vytvořte si pro sebe takový, který bude vypovídat o vaší velkoleposti a vaší božskosti a o tom, proč jste tady.
(Např: ʺenergii veškeré minulosti, která se na této planetě přepisuje, vtáhnu do své vášně.... odevzdám se tak dokonale, že budu spokojený se svým vlastním bytím stejně jako s Bohem.... mám za sebou tisíce vlastních životních zkušeností, které mě podporují, moudrost věků, kterou mohu použít k vyslání svého světla do temných míst .... budu si nárokovat své místo v této nové energii a využiji všechny atributy každého ze svých životů, které jsem pečlivě uložil do vrstvy 8)

Pošlete své světlo hned teď, čtenáři a posluchači: Pošlete ho Súdáncům. Je čas zastavit chování staré energie na tomto místě. Potřebují vaše světlo! Až bude temnota té situace skutečně odhalena, lidstvo bude jednat!
Pošlete své světlo do Palestiny a dejte jim naději, že to, co vidíme, je mírový stát, který je inteligentně řízen těmi, kteří mají skutečný cíl, a ne jen pomstychtivého ducha, přejí si vytvořit mír se sousedem, který byl jejich nepřítelem přes půl století. Podívejte se na zázraky v jejich budoucnosti s úsměvy na tvářích jejich dětí... v tomto desetiletí!

Izraeli, nevzdávej se naděje, protože je k tobě sesláno světlo - bez ohledu na to, jakým jazykem mluvíš, bez ohledu na to, z jaké kultury pocházíš. V oblasti, která je malá, a přesto tak hluboká, nazývaná Izrael, může být mír s vašimi sousedy. Zahoďte minulé energie a podívejte se na nové možnosti. Podívejte se na mladé, co přijde. Jsou tam semena míru bez ohledu na duchovní zimu, kterou vidíte.

Pracovníku světla, pošli své světlo na africký kontinent. Podívejte se, jak ti, kteří na jihu něco dokážou, vytvářejí možnosti pro celek, které nikdy nebyly považovány za realitu... systém zdraví, který by mohl vyléčit celý kontinent! Nežádali bychom poslat vaše světlo, pokud by tento potenciál nebyl doslova napsán jako silný potenciál ve vaší budoucnosti!

Nakonec odhalení. Na nebesích se v tuto chvíli zpívá píseň - nadčasová a historická - a mluví o krásném místě v minulosti zvaném Země. Mluví o tamních entitách, které samy o sobě udělaly něco úžasného, na jediné planetě svobodné volby - jediné, která má moc vybrat si vyšší dimenzi. Přinesli na sebe Nový Jeruzalém... mír rozdělené planetě. Příběh se zapíše do dějin vesmíru a bude vyznačen na zdech těch nejbožštějších míst, která existují. Entity se s vámi setkají po celém vesmíru a podle vašich barev uvidí, kdo jste a na čem jste se podíleli. To je potenciál toho, co právě teď vytváříte. V některých aspektech se melodie již zpívá, protože jste na dobré cestě splnit úkol, pro který mnozí z vás přišli. To je důvod, proč jsi tady, Majáku. Jsi světlem v temnotě této duchovní zimy. Do příchodu jara můžete být jediným světlem! Pro tuto bouři existuješ. Stojíme vám po boku a oslavujeme lidské entity, kterým říkáte obyčejné, protože ve 4D prostě neznáte nic jiného. Někteří z vás to začínají uznávat, probouzejí se a vidí, že to tak je. Po zimě přijde jaro. A když uslyšíte ptáky a uvědomíte si, že stromy nejsou mrtvé a země začnou kvést s moudrým vedením, uvidíte, že mír na zemi je skutečně možný. Jo, vždy budou spory, nespokojenost. Vždy budou existovat ti, kteří mají odlišné názory a představy, ale to vše může existovat na mírumilovné planetě. Toto je potenciál, který jsme vždy viděli. Toto jsou časy konce, o kterých jsme mluvili před 15 lety, a vy jste přesně tam, kam patříte, držíte to všechno pohromadě!

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/08/kryon-the-winter-of-spirituality/

Zpět