2841 Mřížka Kristova vědomí James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-07-11

Já jsem Sananda. Přicházím, abych byl v této době s vámi a pokračoval v procesu.
Program, který jsme před časem zahájili s každým z vás, v rámci této skupiny při tomto volání, a dokonce i daleko dříve, celé životy před tímto voláním, vás všechny znovu spojuje jako ztracené duše, jako shromažďování mého stáda. Neboť to je to, co jste. Všichni jste mé stádo. Jste ti, o které se starám. Jak se každý den, každý okamžik posouvá vpřed, jste na cestě. Jste na cestě ke svobodě v každém z vás. Jakmile tuto svobodu v sobě naleznete, poznáte svobodu i mimo sebe, protože vy sami tuto svobodu vytváříte. Svobodu činit vlastní rozhodnutí. Žít svůj život tak, jak byl předurčen a jaký chcete, aby byl. A s vědomím, že neexistuje nic, co by vám v tom mohlo zabránit. Neexistuje žádná vláda. Neexistují žádní politici. Nejsou žádní králové a královny. Žádní vládci, kteří by vám mohli zabránit ve zvolené životní cestě. Protože je to vaše životní cesta. Nikdo nemá právo stát před vámi a vytvářet vám překážky, pokud mu to vy sami nedovolíte.

Každý z vás nyní ví a rozpomínáte na to, kdo jste, na nejhlubší úrovně svého bytí. Když ve svém životě zažíváte ony a-ha momenty, když ve svém životě prožíváte okamžiky čisté extáze, čisté euforie, pocit blaženosti v každém okamžiku, pryč jsou všechny ty věci, které se dějí v rámci vnější iluze třetí dimenze. V tomto blaženém stavu, byť jen na okamžik, se skutečně napojujete na krystalickou mřížku Kristova vědomí. A když jste s ní spojeni, pak existuje pouze blaženost, euforie. Je tu jen vzestup dopaminu, té chemické látky ve vás, která vám přináší radost. Je to ve vás, nepotřebujete k tomu pilulky, drogy. Potřebujete jen sebe, své vnitřní já, aby se ve vás zvedlo, jako to dělá právě teď, v tomto okamžiku! Každý z vás to v sobě cítí. Je čas, aby se iluze, která je všude kolem vás, zhroutila a padla. Vidíte toho příznaky.

Je pravda, že chcete co nejvíce zůstat ve vyjádření páté dimenze. Ale jste lidé. Máte lidská těla. Máte lidské pocity a myšlenky. To vás občas táhne zpět do iluze, a jak jste vtahováni zpět do iluze, iluze se skutečně hroutí. Když jste slyšeli, že nic nemůže zastavit to, co přichází, právě to se děje. Znovu dochází k propojení s touto mřížkou, stejně jako v Atlantidě a Lemurii a dalších civilizacích a samozřejmě i na jiných planetách a v jiných systémech. Všichni jste to již zažili.

Časy, pro které jste sem přišli, abyste vedli cestu a byli Průkopníky a Průvodci cest, jsou nyní tady. Projeví se různé události. Jsou v procesu. Právě teď jsou v plném proudu a přicházejí. Pravda bude zjevena díky každému z vás, kteří se opět připojujete k této mřížce. A nejen že se připojujete, ale také ji budujete, stále více a více. Přinášíte stále vyšší a vyšší vibrace, takže se mřížka odráží dolů na planetu a zvyšuje vibrace. A samozřejmě nesmíme zapomenout na Velkou událost, která si sem také razí cestu. Blíží se Velký sluneční záblesk. Všichni se na to připravujete. Děláme vše, co je v našich silách, abychom připravili vaše astrální, éterická a fyzická těla, aby byla schopna odolat přicházejícím energiím. Zpočátku pomalu, ale nabírá to na síle. Na planetu přichází stále více energií.

Stále více jste schopni tyto energie přijímat. Přijímejte toto světlo, ukotvujte ho v sobě a pak ho ze sebe vyzařujte. Rozšiřte ho do všech koutů planety. Vědomě, i nevědomě. Protože vy jste světlo. Jste láska. Jste pravda. Jste Já, vědomí ve vás. Vědomí Zdroje ve vás. Kristovo vědomí ve vás. To se ve vás rozpomíná.

Já jsem Sananda. Všechen můj mír a láska budiž s vámi všemi, moji drazí přátelé, bratři, sestry, vy všichni. Jsme zde jako jeden celek, abychom společně prošli tímto přechodem a plně vstoupili do procesu vzestupu.

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/07/the-christ-consciousness-grid-sananda.html

Zpět