2275 Urychlení vzestupu Judith Kusel

[ Ezoterika ] 2022-03-20

Nacházíme se ve stavu obrovských změn, vnitřních i vnějších, a tak to, co není pravdivé, co není v nejvyšším souladu s Božskou Vůlí a Záměrem, uvnitř i vně vás i celého lidstva, bude jednoduše vyvráceno, aby se s tím nakonec vypořádalo, odpustilo a bylo propuštěno na věčnost. Tím budeme stále více a více vytlačováni ze starého života, starého způsobu bytí, žití, existence, jak se vše rozpadá ve švech, protože jsme nyní přesouváni do vyššího stavu 5. dimenze a zrychlujeme vzestup do 7. dimenze. Doslova vidím, jak všude vyrůstá Nová Země a Nové krystalické energetické mřížky a Nové krystalické pyramidy a Nové archy Dohody. Jsou k tomu skutečně naprogramovány již před mnoha miliony let, kdy bylo již předpovězeno a Božským výnosem degreováno, že Stará Země přestane existovat a plně se zrodí Nová Země a nastane Věk Vodnáře, Nový zlatý věk, a začne zcela nová epocha. V Bibli se o ní často hovoří jako o tisícileté vládě Míru, protože se vrací Kristovo vědomí a je umocněno Silou sedmého Centrálního Slunce Osvícení, které je nyní plně obnoveno jako Centrální Slunce, pod které spadá Galaxie Mléčné dráhy, a tak je nyní vše osvíceno z hloubi nitra i zvenčí. To vše nyní doslova vytváří zcela nové Stvoření!

Naše nová forma Světelného těla Adama Kadmona je nyní uzpůsobena k tomu, aby se začala začleňovat, jakmile v příštích přibližně 70 letech vystoupáme ještě výš do stavu 7. dimenze, abychom plně ztělesnili všech 330 čaker a Vyšší energie páteře, jakmile 33 obratlů přejde do 72 obratlů. V tomto nejvyšším stavu se tak skutečně vrátíme k plné Síle 72 Jmen Boha/Bohyně, jak jsou zakódována v naší nové DNA. To znamená, že doslova vystoupíme nahoru a vstoupíme do zcela nového stvoření! Nemůžeme si s sebou v žádné formě a žádným způsobem vzít zavazadla ze Staré Země a Starého 3D. Nemůžeme již na nikom ani na ničem lpět. Musíme se pustit. Když se začneme čehokoli bát, včetně toho, že se pustíme, a dokonce i strachu z úplného vykročení do zatím neznámého, srdeční centrum se uzavře. Proto když se objeví strach nebo jakýkoli jiný druh strachu, okamžitě jděte hluboko do srdečního centra a zeptejte se sami sebe, jakého nejhoršího scénáře se bojíte, že se stane, nebo cokoli jiného. Pak se jděte zeptat sami sebe, pokud se to stane, jaký je nejhorší možný scénář, a pak se okamžitě jděte podívat na VÝHODY toho, že se to stane. Například můžete přijít o manžela či manželku, protože si nepřejí vstoupit do Nové Země, ale rozhodnou se zůstat. Nyní se podívejte na to, jak to prospívá vaší duši. Jste osvobozeni od všech smluv z minulého i současného života, získáváte nyní svobodu pro svou duši na všech úrovních a skutečně se konečně osvobozujete od všech starých vzorců, které jste kdy předtím vytvořili.

Nyní máte svobodu stát plně ve svém vlastním světle a v ničím stínu a skutečně získáváte hlubší lásku k sobě, která je bezpodmínečná, a prožíváte Božskou Lásku v nejvyšším smyslu a nikdo vaši energii nestáhne do jiných směrů a nevyčerpá ji. Nyní můžete být skutečně připraveni vstoupit do mnohem vyššího typu lásky a láskyplných zdravých vztahů na Nové Zemi, které jsou plně založeny na celistvosti, bezpodmínečné lásce, důvěře a úctě a Hluboké JEDNOTĚ a JEDNOTĚ s Božstvím, a tím jsou posvátné, svaté a posvěcené mnohem vyšším způsobem, než o jakém se vám nyní může jen zdát. Čím více se odpoutáte, od všech připoutaností, tím svobodnějšími se stanete, tím výše se můžete povznést. Pamatujte si, že Božské vám nemůže poslat mnohem větší a mnohem vyšší formy života a obdarovat vás jimi, dokud odmítáte opustit svou zónu pohodlí a držíte se jako klíště toho, co je nyní celé, a veškeré bolesti a utrpení, které jste spolu se všemi ostatními vytvořili sobě i ostatním ve Starém 3D. To vše nyní překonáváme. Jak totiž můžete ublížit nebo poškodit bratra či sestru? Vždyť ubližujete a škodíte jen sami sobě! Na Nové Zemi bude každý skutečně ctít svého bratra a sestru tím nejhlubším a nejsvětějším způsobem a dá jim svobodu být prostě sami sebou a všichni si budou rovni se všemi ostatními, a tak nastane jednota, harmonie a mír, protože v pravdě není o co bojovat a čeho se bát. Existuje pouze Síla lásky a prožívání lásky v nejvyšších stupních a dodržování zákona Jednoho a s tím přichází hluboká láska a úcta k Nové Matce Zemi a všem živým tvorům a všemu na ní a v ní. Nyní je tu pro nás zcela nový a mnohem vyšší život a způsob života, který si můžeme skutečně vytvořit za svůj, pokud se tak rozhodneme.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/03/20/accelerating-ascension/

Zpět