809 Města Světla Lev

[ Ezoterika ] 2021-03-01

Kromě světelných měst vytvořených společnými operacemi galaktického výboru a pozemních týmů světelných federací existují další světelná města nad a pod zemským povrchem ve 4D a 5D. Byly postaveny před tisíci lety civilizacemi obývajícími naši planetu.

Podzemní světelná města
Všechna byla vytvořena, když lidé z dřívější třetí a čtvrté rasy museli odejít do podzemní éterické a mentální 4. a 5. dimenze, aby odtamtud pomohli následným civilizacím udržovat duchovnost na Zemi. 5D úroveň nad Zemí má 144 světelných měst plus 120 světelných stanic, např. Camelot. 4D světelná města jsou v obrovských podzemních prostorách na mnoha místech planety, např.

Agartha. Skládá se ze 120 světelných měst, která se nacházejí pod Amerikou. Patří Hyperborejcům (114 měst), Lemuřanům a Atlanťanům. Všechny tři komunity jsou navzájem přátelské a neexistují mezi nimi uzavřené hranice. Populace má více než 34 milionů lidí.

Shambhala je soustředěna na asijském kontinentu. Její hlavní město se nachází ve střední Asii. Hlavní město je domovem více než 2,5 milionu arijanských velmi vysoce vyvinutých bytostí, které se prozatím rozhodly nevtělit do fyzických těl naší páté rasy. Osm malých Shambal v Asii jsou oblasti osídlené vysoce vyvinutými jedinci předchozí civilizace Země - v Himalájích, na tibetské náhorní plošině, v pohoří Kunlun, pohoří Gobi, Pamír a tři na Sibiři.
Civilizace Shambala v mentální 4D rovině čítá asi 10 milionů lidí.

Posid -hlavní město Lemurianů pod Mount Shasta v Kalifornii -1,5 milionu obyvatel.
Posid -hlavní město Atlantis nedaleko Arkansasu -1,3 milionu obyvatel. Shonshe -útočiště ujgurské kultury, pobočky Lemurianů, kteří se před 50 000 lety dostali do podzemí. Vstup do města hlídá buddhistický klášter v Himalájích. Populace je 750 tisíc lidí.
Rama poblíž Jaipuru -1 milion lidí.
Shinhwa je město na hranici Mongolska a Číny.
Oblast Gízy v Egyptě pod Velkou pyramidou a sfingou.

Jak vypadají? Jak je v nich uspořádán život?
Podzemní světelná města se nacházejí v obrovských dutinách planety, která má voštinovou strukturu. Mohou vytvářet lokální vysokoenergetická pole, mobilní i trvalá, omezená působením svých příslušných vysokofrekvenčních generátorů záření uvnitř hranic jejich kolonií.
Na povrchu planety převládají energie nižšího mentálního pole spojené s projevy lidských a zvířecích emocí. Odcházející Kali Yuga a Kosmická noc byly obdobím nízkých, hrubých emocí. Obyvatelé světelných měst nemohou v tomto světě existovat. Energie nižšího mentálního pole a vyššího se navzájem neasimilují. Obtížný je i telepatický kontakt, protože myšlenkové vzorce se generují na různých frekvencích (úrovních energie). Vysoké energie jsou nepřístupné pro většinu lidí žijících na povrchu.

Prostor obsazený Světlým městem má tvar obrovské polokoule. Vysoko nahoře je zdroj světla. Na ploché základně dutiny je řada struktur různých tvarů, všechny průhledné a průsvitné. Obyvatelé podzemních měst ve 4. dimenzi žijí od 200 let do 1 000 a 1 500 let. V 5D se průměrná délka života pohybuje od 2 000 let do 10 000-20 000 let.
Těla nestárnou ani neumírají. Pokud někdo plně prozkoumal realitu, ve které žil, a dosáhl duchovní čistoty odpovídající další úrovni, může se do ní dostat přeměnou těla. Lidé, kteří obývají světelná města, vypadají jako vysocí, hubení, s dlouhými, splývavými vlasy. Nosí dlouhé volné oblečení, většinou bílé. Oblast takového Města je několik čtverečních mil. Skládá se z prostoru uspořádaného do několika úrovní.

4D víceúrovňové podzemní město světla
Většina obyvatel žije v prvním patře. K dispozici jsou administrativní budovy, zařízení péče o děti, školy a chrámy. Ve středu první úrovně je hlavní chrám, který pojme až deset tisíc lidí, může mít tvar pyramidy.
Druhá úroveň města je obsazena různými průmyslovými odvětvími vyrábějícími výrobky pro obyvatelstvo. Třetí úroveň je zcela pokryta zahradami. Pěstují se zde všechny potravinářské plodiny, aby plně nakrmily celé město. Jídlo se skládá z éterické látky a má svou chuť, vůni a barvu. Obyvatelé města nejí ani tak z nutnosti, jako z potěšení. Rostliny pod vlivem vibrací Světla a Lásky rychle rostou, aniž by jim přidávali hnojivo. Zrychleného zrání je dosaženo vlivem vědomí.
Na čtvrté úrovni města jsou hydroponické a výrobní závody, parky s jezery a fontánami.
Pátá úroveň Světlého města je zcela věnována přírodě. Chovají se tam rozmanitá vegetariánská zvířata. Na této úrovni existují druhy rostlin a živočichů, které se nenacházejí na povrchu ve 3D.


Vládci světelných měst jsou voleni obyvatelstvem. Vzhledem k průměrné délce života jsou stavitelé měst stále jejich hlavními vládci. Žijí v rodinách, které tvoří velké klany -komunity.
Města světla nemají vládu. Jejich funkce vykonávají komunity. Každá je samosprávná a zajišťuje, aby všichni její členové žili v harmonii. A každý člen komunity má vše, co potřebuje. Každá komunita je individuální. Každý pracuje pro dobro společnosti čtyři až šest hodin denně, pět dní v týdnu. Veškerá práce se přitom provádí podle libosti. Osobní času je věnován umění, kreativitě nebo studiu. Vše je určeno pro duchovní rozvoj, skutky ve prospěch všech. Hlavní podmínkou pro 4D a výše je Božská bezpodmínečná láska.

Děti vyrůstají stejně jako ve 3D do 18 let a poté se osamostatňují. Rodiče věnují svým dětem veškerý svůj čas a pozornost až do věku 3 let - jsou zcela bez práce. Až do 18 let dítě vyrůstá a vyvíjí se pod neustálým dohledem nejen rodičů, ale i dalších organizací. Kromě školních předmětů se děti ve školách učí jazyk zemského povrchu - Země, na jejichž území se město nachází. Jejich televizní zařízení přijímají televizní vysílání Země, aby drželi krok s děním na planetě. Během výchovy a vzdělávání se učí odpovědnosti. Od 18 let mohou mladí lidé uzavírat svobodná manželství, avšak s podmínkou, že nemají děti. Ve svobodném manželství žijí jen pro lásku, bez řešení otázky bydlení a materiální závislosti.

Pokud dojde k ochladnutí citů, svobodní manželé si navzájem poděkují za lekce a skvělý společně strávený čas a rozcházejí se jako přátelé. Mohou se nekonečně mnohokrát zamilovat a uzavřít dočasné spojení. Pokud potkají někoho zajímavějšího, upřímně to sdělí svému partnerovi a ukončí spojení. Pokud manželé spolu žijí delší dobu a vědomě chtějí mít děti, žádají hlavní chrám o povolení vstoupit do trvalého svazku a mít 1 ̵2 děti, obvykle ne více než tři.
Po udělení povolení začínají hledat Duši v horních dimenzích, která je pozvána k inkarnaci. Trvá to 6 až 12 měsíců. Po navázání kontaktu se spřízněnou duši spolu nějakou dobu komunikují a diskutují o podmínkách výchovy. Teprve poté je Duše ztělesněna nejprve na éterické úrovni a poté přechází do mateřského těla sestávajícího z krystalické zářivé látky.
Dítě se vyvíjí pouze 12 týdnů a rodí se jako úplné dítě. Je možné rodit v jakémkoli věku.
Děti se rodí pouze ve 3D a 4D. V páté dimenzi nedochází k žádným porodům dětí. Duše v 5D od sebe oddělují aspekty, které se mohou vyvíjet samostatně jako individuální bytost.

V podzemních světelných městech si každý staví domov pro sebe a své rodiny. Všechny domy a stavby jsou postaveny myšlenkou. Nejprve je vytvořen projekt. Vybírá se stavební materiál a prostřednictvím vizualizace myšlenky je postaven dům.
Dům je obvykle hotový za jeden den. Obydlí mají hemisférický vzhled vyrobený z krystalické látky, díky čemuž vypadají průhledně. Mají vlastnost optické membrány -zevnitř je vidět celý okolní prostor, zvenčí není vidět dovnitř. Vnitřní vybavení je poměrně jednoduché, žádné židle, stoly a mnoho věcí, jen nějaké kostky a hranoly, které se mohou transformovat do jakéhokoli tvaru.

Jiné formy budov v podzemním městě mají odlišnou funkční povahu. Některé jsou upraveny pro administrativní účely, jiné pro vědecké výzkumy, některé slouží jako výrobní zařízení atd.
Město je rozděleno do bloků ulicemi, kterými se pohybuje místní doprava pro každý směr na přísně definované úrovni nad povrchem. Vozidla jsou oválná a otevřená, dvoumístná, pohodlná. Šířka jízdního pruhu je přibližně pět až šest metrů. Řízení se děje myšlenkou, která spouští určitý jízdní program. K dispozici jsou také pohyblivé chodníky, mezistupňové eskalátory a elektromagnetické sáňky jako naše sněžné skútry. Mezi městy využívají hustou síť dopravních tunelů po celém světě, rychlost může dosáhnout až tři tisíce mil za hodinu. Tunely ve 4D a 5D jsou pod celým povrchem Země.

Podzemní světelná města mají přímé portály do vesmíru a využívají k tomu své vesmírné flotily. Náš sektor Mléčné dráhy obsluhují desítky jejich vesmírných flotil. Jsou UFO v mentální rovině. Světelná města je používají k přeměně energie. Všechno vyžaduje energii. Energie jedné 4D bytosti je postačující pro cestování do nejbližšího hvězdného systému.
Vytvořením UFO a jeho nasycením obrovským množstvím energie mohou obyvatelé Světelných měst navštěvovat další Galaxie bez ztráty energie.

Ve Světelných městech mají i fyzická těla, jedná se o arijanské a lemurské rasy, jakož i naše pátá rasa. Jsou ve speciálních kapslích, chráněných před časem a vnějšími vlivy.
Existují také spící těla, určená pro všeobecné použití. Navíc aktivní (probuzené), které má vysokou úroveň vibrací a zajišťuje fungování světelných měst ve fyzické rovině. Samotná města však existují pouze na 4D mentální úrovni. Mnozí již dávno opustili podzemní komunity a žijí mezi pozemšťany. Nemá smysl oživovat zachovalá těla starověkých lidí. Jako obr vyšší než tři metry by se na Zemi stal atrakcí. Pro obyvatele světelných měst je ale pohodlnější sdílet znalosti mentálně, pomocí channelingu. Jsou tak ušetřeni většiny potíží s udržováním fyzických těl. Nepotřebují vodu, jídlo, vzduch, oblečení, pasy ani COVID pas ... Je to pro ně pohodlnější.

Nejprimitivnější formou komunikace s obyvateli na povrchu je přenos informací zvukem z fyzického těla do fyzického těla. Světelná města to dříve dělala, ale nyní se této formy interakce vzdali. (pozn. teď už stejně má mobil každý) Zvuk je nejhrubší, nejnižší forma energie a používá se v nejnižších 3D rovinách. Informace přenášené vibracemi světelných měst nejsou často vnímány vědomím lidí, kteří používají zvuk. Mezi znalostmi jejich komunity a hlavní masou populace planety existuje obrovská propast. Přenos znalostí je postupný, se snižováním vibrací na úroveň těch, kteří přijímají informace pro lidstvo.

Učitelé ze světelných měst mají všechny schopnosti vysoce vyvinutých bytostí a po dokončení pozemské cesty zůstali na planetě, aby nám pomohli. Musí vědomě snížit své vibrace, dobrovolně se ponořit do hlubin temnoty a nevědomosti, ve kterých musíme žít. Proto je část vděčného lidstva uctívá.

Ve 144 světelných městech v 5D subtilní rovině nad Zemí je mnoho podobností. Jsou zde ostré barvy. Šedé, černé nebo hnědé tóny chybí. Rozšířená je paleta teplých, slunečných a nebeských odstínů a spousta růžové, zlaté, lila v různých polotónech. Obyvatelé těchto měst obklopuje modrá, fialová, rubínová, žlutá, oranžová s několika tinkturami.
Vzduch je jako ozón, čistý a chladný. Tvoří základ života v nadzemních světelných městech. Je nejen dýchán, ale také vyživuje, protože má ve svém složení vše potřebné pro udržení éterických těl.

Krev obyvatel obíhajících světelných měst má několik zlatých barev. Nasycená světlem proudí skrze průsvitná a jiskřivá těla 5D bytostí. Mohou snadno měnit tvar, strukturu a barevné odstíny svých těl a očí. Všichni volí formu transparentní energetické sraženiny, protože je velmi krásná a pohodlná, obrysy jsou buď libovolné, nebo jako v původním těle.
Obydlí a další architektonické struktury se z velké části podobají nejlepším příkladům našich katedrál nebo chrámů se střechami, zlatými klenbami, ale nepředstavitelně je překračují krásou a vznešeností.
Mezi relativně nízkými kostely s kopulemi vynikají zejména ostré křišťálové věže gigantických a majestátních struktur, které navenek připomínají slavnou pařížskou katedrálu Notre Dame, pětkrát až desetkrát větší. Stěny těchto budov s četnými dekoracemi a ornamenty podrobně popisují životní dílo andělů a archandělů, jsou vyrobeny z látky pevných desek z horského křišťálu. Vypadají naprosto vzdušně a bez tíhy, navzdory své tloušťce a mohutnosti.
Stěny jsou spojeny zářícími křišťálovými portály fantastických tvarů, na slunci se lesknoucí koule a věže sahající vysoko do nebe.

Některé katedrály obsahují nejbohatší knihovny. V blízkých pozemských světelných městech se nachází majestátní a slavnostní svatyně zasvěcení, obrovské vědecké chrámy a četné a nejbohatší paláce umění: malba, hudba, herectví, balet, lidový tanec, lidová píseň atd.
Stěny katedrál jsou vyrobeny z průhledné a na některých místech průsvitné krystalické látky, skrze kterou zevnitř jasně září zlaté světlo.
V dálce, za smaragdovými masivy stromů, se tyčí mírné hory modro ̵azurové barvy, ale bez zvířat. Lidé jsou jeho jedinými obyvateli. Uvnitř města lze vidět mnoho zelených trávníků naplněných stále kvetoucími květinami, hojně zalévanými pulzujícími fontánami s vodními tryskami různé výšky, odstínu a tloušťky, které vydávají zvláštní, náladové kombinace melodií.
Ohňostroj barevných hudebních fontán hraje, a třpytí se tisíce duhami. Jsou zde přírodní rezervace a skleníky, velmi krásné ekokomplexy. Parky a zábavní parky jsou vyhrazeny pro rekreaci. Mnoho virtuálních veřejných knihoven je otevřených, přičemž stisknutím dotykového tlačítka můžete přímo z prostoru získat potřebnou knihu.

Všechny regály jsou naplněny knihami, respektive moduly ve tvaru knihy, složitými energeticko ̵informačními zařízeními, ke kterým se snadno připojíte tak, že je vezmete do rukou nebo dokonce na dálku požadujete požadovaný sektor znalostí. Ulice jsou mnohem větší než hlavní náměstí našich velkých měst.
Stěny, fasády a dekorace některých budov jsou vyrobeny z materiálů, které velmi připomínají obrovské perly, rubíny, ametysty nebo smaragdy.
Hladké cesty, které se vinou mezi zelenými ovocnými stromy a květinovými loukami, jsou lemovány hmotou hladkých a obrovských desek z leštěného žlutého a hnědého jantaru.
Ulice nejsou příliš přeplněné. Skvělí mladí muži a nádherné mladé ženy se netrápí v lenosti a nudě. Celé město světla je jakýmsi Silicon Valley v univerzálním měřítku. Neexistuje žádná zvláštní civilizace nebo rasa. Pracují ve skupinách i jednotlivě. Týmy jsou sestavovány z mnoha různých částí světa. Většina zde pracujících vědců nikdy nesestoupila do 3D.
Světelné město na oběžné dráze Země nemá žádná časová, environmentální, legislativní, územní, zdrojová ani jiná omezení kreativity. Představuje jednu obrovskou vědeckou komunitu a několik stovek výzkumných oblastí.

Zbytek oblasti je vyčleněn pro život a rekreaci zaměstnanců a jejich rodin. Každý si utváří prostor podle svého vkusu, je velmi tvárný a snadno transformovatelný. Velké obrazovky se promítají do ulic v prostoru těsně nad lidmi. Pracují v neustálém interaktivním režimu. Vysílají zprávy a inzerují nejnovější produkty nebo umělecká díla.
Obrazovky jsou citlivé na dotek. Pokud se někomu něco líbilo, stisknutím virtuálního tlačítka se tato položka okamžitě projeví. Pokud se nehodí, položka zmizí pomocí tlačítka pro návrat. Vše zdarma, na základě výměny zboží.

Pokud má někdo rád například kus nábytku, sochu, nebo obraz, může se seznámit s autorem. Spojení je navázáno telepaticky. Pokud je touha vzájemná, není třeba nikam chodit. Jakmile je mentální kontakt navázán, je člověk okamžitě spojen s prostorem, kde sídlí mistr. Po komunikaci je člověk snadno teleportován zpět domů.
Neexistuje žádná doprava. Myšlenkou se lze volně pohybovat kamkoli. Mnoho lidí nosí obyčejné bílé oblečení: kalhoty, košili, světlé boty. Někteří nosí na hlavách bílé jižany a malé bílé klobouky. Jiní dávají přednost pastelovým barvám a složitějším střihům než ostatní.
Pokud jde o ženy nebo dívky, je nemožné určit jejich věk. Všechny jsou mladé, štíhlé a krásné. Nosí nejrůznější oblečení, od šatů ze středověku po obyčejné moderní minibikiny, nebo dokonce jen bílé letní šaty až po paty. Zlatá aura jiskří s vnitřním světlem kolem každého člověka.

Na subtilní rovině kolem Země se nacházejí nejen světelná města, ale také 12 zemí představujících nejstarší metakultury. Do jisté míry se shodují s geografickými obrysy odpovídajících kulturních zón na Zemi. Význam těchto formací se pomalu budoval společným úsilím hierarchií, hrdinů, géniů, spravedlivých a nejširších a nejkreativnějších mas lidí, zatímco národ, který je posouval kupředu, pokračoval jejich formování v historii. Později, když jeho historická cesta skončila, miliony jeho nesmrtelných Monád pokračovaly ve svém vzestupu z jedné výše světových znalostí a kreativity do druhé.

Krajiny jsou jakýmsi ekvivalentem měst. Obydlí v užším slova smyslu tam nejsou. Účel konstrukcí je velmi zvláštní. Jsou to většinou místa komunikace s jinými světy a hierarchiemi. A přesto v architektuře lze hádat styly, které jsou nám známé, ale jako by byly povýšeny na neporovnatelně vyšší úrovně.
V každé zemi na subtilní rovině dominuje transformovaný jazyk odpovídajícího státu na Zemi. Tady to není jen zvuk, ale také světelný jazyk, s nesrovnatelně bohatší zásobou konceptů. Spolu s jazyky metakultur existuje společný jazyk pro všechny: názvy vrstev, bytostí a hierarchií. Rychlost a snadnost asimilace různých jazyků zde nelze srovnávat se stejným procesem na Zemi. Stává se to bez jakékoli práce, samo o sobě.

Na subtilní rovině je celkem 19 takových zemí. Jsou to dědici a projekce metakultur Atlantidy; Gondwana; Starověký Egypt; Babylon ̵Asýrie ̵Kanaanit; Čína; Indie; Starověký Írán; Starověké Řecko a Řím; Židovský stát; Byzanc; Římskokatolická metakultura; agregace evropského severozápadu, severu Ameriky, Austrálie a částí Afriky; Etiopie; Muslimský svět, asijský buddhismus; Indo ̵malajská metakultura; Rusko; Černošská metakultura. Poslední, ve fázi formování, je univerzální metakultura. Všechny tyto stavy na Subtilní úrovni patří k světlé straně.

Kromě nich však existuje dalších 15 zemí, buď napůl zničených nebo ovládaných Temnou hierarchií. To jsou starodávní Súdánci; Před mongolci; Dravidiani; Starogermánci; Starověcí peruánci (před Inky); Starověcí tibeťané; Himalájci; Mongolové; Starověcí Australané; Toltek ̵Aztekové; Yucatánci; Incové; Indové; Polynésané; Japonci.

Kromě měst a zemí světla je na 5D subtilní rovině 120 stanic světla. Galaktický výbor a pozemní týmy plánují na Subtilní rovině 5D vybudovat dalších 24 světlých měst nad USA, Anglií, Rakouskem, Izraelem a jihoamerickými územími. Dosud nebyla uvedena žádná časová osa.

Komunikace obyvatel měst a zemí světla na různých úrovních vedla k tomu, že nyní mezi sebou začínají rezonovat. Energie mezi nimi začala cirkulovat mnohem aktivněji a vytvářet silová spojení. A pokud města a země světla dříve existovaly odděleně, nyní se začaly slučovat do jediného energetického systému na jemné rovině.
Ve společném systému si každé město a země zachovává svůj individuální rozvoj. Zároveň projevuje své jedinečné schopnosti, o které jsou ochotni se podělit se všemi ostatními obyvateli planety. Spolutvůrci a Galacom tak postupně vytvářejí na planetě jediný systém 4D / 5D, který spojuje všechny její obyvatele. Probíhá proces přemisťování zbytků 3D Matrixu a na jeho místo implementují Absolutní plán, který přináší pozemským lidem nové a jedinečné příležitosti. Hlavní problém zůstává: ne celé lidstvo může a je připraveno znovu existovat ve 4D a 5D vibracích. A není to proto, že nejsou všichni připraveni, ale proto, že sociální systém není zvládnut.

Jak ukázaly poslední měsíce a týdny, vědomí každého člověka snadno vnímá tyto vysoké vibrace a bude schopné aktivovat mnoho cenných schopností, které lidé měli ve starověku.
Vibrace společnosti, zvláště intenzivní ve velkých městech, však narušují tuto individuální transformaci, kterou je každý schopen podstoupit. Dokonce tok vysokých vibrací, které může Galakom a nejvyšší hierarchové světla otevřít, naopak v tomto případě zvýší nerovnováhu, která ve společnosti existuje. Spolutvůrci proto aktivně zasahují do života pozemšťanů a planety jako celku, aby vytvořili podmínky nezbytné pro aktivaci vibrací 4D a 5D u lidí. Galakom se zaměřuje na města, země a světelné stanice.

Co si přejete zažít ve své realitě?
Jaké emoce si přejete zažít?
Jaké myšlenky si přejete zažít?
Jaké akce a reakce si přejete zažít?
Jaké situace a okolnosti si přejete zažít?
Jaký typ lidí si přejete mít ve své realitě?
Jaké si přejete, aby bylo vaše okolí?

Zdroj: https://www.disclosurenews.it/light-city-new-galactic-ops-part-5-2/

Zpět