2895 Sananda: Za hranice iluze James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-07-26

Jsem Sananda. Jsem zde, abych byl s vámi v těchto časech, ano, skutečně, pohybujete se různými vibračními frekvencemi, různými dimenzemi. Procházíte jimi volně, protože k tomu máte vědomí.
Kolik lidí na planetě nemá toto povědomí? Ani neví, že jsou ve třetí dimenzi nebo že existují další dimenze. Takže neví, že prochází, stejně jako vy. Uvědomění vám to umožňuje, uvědomění, že jste se již přesunuli ze třetí dimenze, a iluze v této třetí dimenzi, do čtvrté a dále do páté.
Mnohokrát se ocitnete v páté dimenzi a dokonce i mimo ni. Protože ty chvíle nesmírné radosti a blaženosti v sobě máte, i když nevíte, odkud přichází. Ale je to tam. A v těch okamžicích jste v té páté dimenzi a ještě dál.

Jediná věc, která vás přitahuje zpět, je programování, které vás stále brzdí. Vzpomínky. Paměti, které zahrnují programování. Můžete ty vzpomínky a programování nechat jít? Je to těžké, ale ano, můžete. Existuje mnoho nástrojů, které vám byly dány k tomu, abyste to zvládli. Pochopte, že vás nic nedrží zpátky, kromě vás samotných, kromě vaší mysli, která vás v této iluzi občas drží zpátky, i když v tuto chvíli víte, že žádná iluze neexistuje. Že jste se posunuli dál.

Stále více a více si musíte i nadále věřit. Důvěřujte svému vědění, svému vnitřnímu vědění. Ne vědomí, že ego vás stále drží. Ne to vědění, ale vnitřní vědění. Vnitřní hlas, který promlouvá ke všem, pokud by jen naslouchali. A když posloucháte ten malinký, malý hlásek ve vás, jste si plně vědomi toho, kdo jste. Pak se ocitnete svobodní v rámci frekvencí vyšší čtvrté a páté dimenze.

Většinu času nyní sídlíte ve čtvrté dimenzi a procházíte jí. Jste svobodní, můžete se volně pohybovat, jak chcete. Dokud tomu budete i nadále rozumět a budete tomu věřit a budete to plně vědět, pak už neexistuje nic a žádná věc, která by vás mohla dále brzdit. Protože si pamatuješ, kdo jsi. Tyto obtíže jste prošli dříve v jiných časech, na jiných místech. To je důvod, proč vy všichni, vy všichni pracovníci Světla a Bojovníci, Světelná komunita, jste se probudili a jste připraveni jít dál, připraveni plně překročit iluzi nebo závoj, který ve skutečnosti neexistuje. Důvěřujte sami sobě, důvěřujte plánu, Velkému Univerzálnímu Plánu, který všichni v každém okamžiku uskutečňujete.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/07/26/sananda-moving-beyond-the-illusion/

Zpět