3121 Archanděl Michael: Co je to zármutek? Thea Grace Sirius

[ Ezoterika ] 2022-09-16

Mnozí z vás v této době procházejí obdobím smutku a žalu. Když zemře někdo slavný, jako například anglická královna , je velmi běžné, že to vyvolá vzpomínky na vaše vlastní ztráty. Možná jste skutečně ztratili blízkého přítele , člena rodiny nebo jiné osoby, které jste znali v minulosti. Možná také truchlíte nad ztrátou těchto posledních několika let pandemie, kdy jste zřejmě přišli o své svobody . Truchlení ve vás všech může vyvolat mnoho temných pocitů smutku, deprese a hněvu. Nejdražší, když na vás tyto temné chvíle dolehnou, vzpomeňte si, kdo skutečně jste.

VY, drazí, jste jedni z mých duchovních bojovníků a jako takoví jste SILNÍ a MŮŽETE si v těchto temných dnech poradit. pamatujte, že před úsvitem je vždycky největší tma a že úsvit přijde velmi brzy. jste ZÁŘIVÉ SVĚTLO a teď není čas, abyste odložili svůj MEČ SVĚTLA.

V těchto temných chvílích, kdy se probouzíte uprostřed noci , zavolejte mě a dovolte mi, abych vám pomohl projít bouří. Představte si, že skutečně držíte v ruce můj MEČ SVĚTLA a vzhlížíte k šedé obloze nad vámi . Až nad svou hlavou uvidíte temné mraky myšlenkových forem, představte si, jak můj meč tyto temné mraky rozbíjí, jako by to byly bubliny, a nakonec uvidíte, jak skrz ně prosvítá slunce. Ti nejsilnější z vás si těmito temnými dny všichni prošli a víte, že můžete vyjít na druhou stranu. Nejde vždy o LÁSKU a SVĚTLO, protože musíte VĚDĚT, co je temné, abyste mohli ocenit SVĚTLO.

Hodně se mluví o zlu, které napáchali ti, kdo odešli. Nezabývejte se tímto takzvaným zlem . Nezáleží na tom, zda duše v tomto životě byla zlá nebo ne, neboť každá jednotlivá duše se vrací k Bohu . Vaším úkolem je Svítit na ně SVĚTLEM a BLAHOSLAVIT je bez ohledu na to, co udělali nebo neudělali . vy máte mnohem větší cenu než odsuzování duše, která odešla. BLAHOSLAVTE je, drazí, neboť oni nevědí, co dělají, a jsou nyní v Božích rukou. Každá jednotlivá duše, ať už jsou to bytosti SVĚTLA nebo takzvaní Temní, jsou všechny DĚTI BOHA. Jako duše jste všichni zažili obě strany. VY jako BOJOVNÍCI SVĚTLA jste tu nyní možná proto, abyste na Zemi přinesli více SVĚTLA, ale i vy jste byli součástí Temnoty a vyvíjeli jste se, stejně jako se budou vyvíjet tyto ostatní bytosti tzv. temnoty. Když myslíte na ty zlé, které vidíte kolem sebe, vzpomeňte si na to, co řekl Ježíš: " Kdo je mezi vámi bez hříchu, ať první hodí kamenem".

Nezlobte se na to, co se dělo v minulosti a co nyní vychází do SVĚTLA. nechte Boha, aby se vypořádal s Temnými, a dál vyzařujte své SVĚTLO. VY jste ti, kdo změní temnotu ve SVĚTLO, a tak dál svítíte tímto SVĚTLEM na všechny kolem sebe. Vypněte svá média , neposlouchejte Zprávy, buďte svými vlastními čtenáři zpráv a udělejte z nich Dobré zprávy. Vyjděte do přírody a mluvte se stromy .pozorujte zvířata a ptáky. Pomozte Matce Zemi, aby se vyvíjela a rostla. Vaše Světlo září před vámi a VY budete měnit každou duši ve SVĚTLO, když budete chodit po svých každodenních záležitostech , duši po duši a tiše, jako ve slovech slavné hymny "Přísahám ti, vlasti má" .

A tak, drazí, spatřujte SVĚTLO za vší tou temnotou, která v této době sestoupila na Zemi, a přineste své vlastní SVĚTLO, aby na ni svítilo . vy jste ti, kdo zachrání svět, který jste sem všichni přišli změnit . VY jste nositelé NOVÉHO RÁJE .

VY JSTE SVĚTLO .

JÁ JSEM MICHAEL, nositel MÍRU a SVĚTLA.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/16/archangel-michael-what-is-grief

Zpět