5518 Cestování časem Physics-Astronomy Blog

[ Ezoterika ] 2022-09-20

Vědci z University of Queensland použili fotony (jednotlivé částice světla) k simulaci cestování časem kvantové částice. Výzkum je špičkový a výsledky mohou být dramatické! Jejich výzkum s názvem ˝xperimentální simulace uzavřených časových křivek˝ je publikován v čísle Nature Communications .

Paradox dědečka říká, že pokud by se cestovatel časem vrátil v čase, mohl by náhodně zabránit prarodičům v setkání, a zabránit tak svému vlastnímu narození. Kdyby se však nikdy nenarodil, nikdy by se nemohl vrátit v čase, na první místo. Paradoxy jsou z velké části způsobeny Einsteinovou teorií relativity a jejím řešením, Gödelovou metrikou.

Einsteinova teorie relativity se skládá ze dvou částí - obecná teorie relativity a speciální teorie relativity. Speciální teorie relativity předpokládá, že prostor a čas jsou aspekty téže věci, známé jako časoprostorové kontinuum, a že čas se může zpomalit nebo zrychlit v závislosti na tom, jak rychle se pohybujete, vzhledem k něčemu jinému. Gravitace může také ohýbat čas a Einsteinova teorie obecné relativity naznačuje, že by bylo možné cestovat zpět v čase sledováním časoprostorové dráhy, tzn. uzavřené křivky časové osy, která se vrací do výchozího bodu v prostoru, ale přichází v dřívějším čase.

V roce 1991 bylo předpovězeno, že kvantová mechanika by se mohla vyhnout některým paradoxům způsobeným Einsteinovou teorií relativity, protože kvantové částice se chovají téměř mimo oblast fyziky. Otázka cestování časem se objevuje na rozhraní mezi dvěma našimi nejúspěšnějšími, ale nekompatibilními fyzikálními teoriemi - Einsteinovou obecnou teorií relativity a kvantovou mechanikou.

Einsteinova teorie popisuje svět ve velmi velkém měřítku hvězd a galaxií, zatímco kvantová mechanika je vynikajícím popisem světa ve velmi malém měřítku atomů a molekul˝ - Martin Ringbauer , doktorand na UQ´s School of Mathematics and Physics a hlavní autor článku.

width=Vědci simulovali chování dvou fotonů, které se vzájemně ovlivňují ve dvou různých případech. V prvním případě jeden foton prošel červí dírou a poté interagoval se svým starším já. Ve druhém případě, kdy foton cestuje normálním časoprostorem, interaguje s jiným fotonem navždy uvězněným uvnitř uzavřené křivky časové osy.

˝Vlastnosti kvantových částic jsou na začátku ´rozmazané´ nebo nejisté, takže jim to dává dostatek prostoru pro pohyb, aby se vyhnuly nekonzistentním situacím cestování časem,˝ řekl spoluautor profesor Timothy Ralph . ˝Naše studie poskytuje pohled na to, kde a jak by se příroda mohla chovat odlišně od toho, co předpovídají naše teorie.˝ Ačkoli bylo možné simulovat cestování časem s malými kvantovými částicemi , totéž nemusí být možné pro větší částice nebo atomy, což jsou skupiny částic.

Zdroj: https://www-bibliotecapleyades.net/ciencia/time_travel/esp_ciencia_timetravel67.htm

Zpět