2589 Andromeďané: Probuzení vašeho božského plánu Natalie Glasson

[ Ezoterika ] 2022-05-21

Zdravíme vás, vyzařujeme světlo, světlo Andromeďanů pro vás. Přicházíme jako civilizace Andromeďanů, abychom vám posloužili v tomto významném hnutí vzestupu, kterým na Zemi procházíte. Jsme přítomni, abychom vás podporovali a sloužili vám v každém okamžiku vašeho vzestupu. Naším cílem a božským plánem je pomáhat každé duši inkarnované na Zemi v dosažení jejího vzestupu. Na začátku tohoto probuzení vašeho božského plánu je vhodné strávit několik dní rozjímáním o tom, jaký je váš božský plán. Ptejte se sami sebe při každodenní realitě a také při meditaci. Zbavte se jakékoli vážnosti, která by se mohla objevit. Berte tuto činnost jako hru, hrajete si s myšlenkou svého božského plánu. Ptejte se uvnitř sebe: Jaký je můj božský plán? Jak si představuji svůj božský plán? Odpovědi k vám přijdou z vaší mysli, z očekávání, z naprogramování druhých ve vaší bytosti, ze strachu, z vaší osobnosti a z vašeho ega. Pokaždé, když rozpoznáte novou odpověď na to, jaký je nebo by mohl být váš božský plán, přijměte ji a uvolněte. Oslavujete odpověď, ale také si nedovolujete k ní lnout.

Otevíráte prostor, je to jako odklízení. Po několika dnech častého dotazování můžete mít řadu odpovědí, některé neobvyklé, některé nevhodné, některé úžasné. Všechny tyto odpovědi nejsou vaším božským plánem, i když mohou obsahovat vibrace vašeho božského plánu. Prostřednictvím této praxe si dovolíte vstoupit do prostoru, který je zbaven nepořádku nebo rozptýlení uvnitř vaší bytosti, kde můžete probudit svůj božský plán. Zjistíte, že jste se usadili v tomto prostoru klidu a spokojenosti, možná bez pokynu a automaticky, protože jste dokončili své hledání, dokončili jste své tázání, dostali jste tolik odpovědí, ale dochází k odevzdání se míru a spokojenosti vašeho bytí.

My, Andromeďané, vás tedy vyzýváme, abyste se v následujících dnech soustředili pouze na to, setrvávejte v tomto prostoru míru a spokojenosti, i když budete muset instruovat svou mysl a svou bytost, aby se soustředila na mír a spokojenost ve vaší bytosti. Vyzýváme vás, abyste tento klid a spokojenost pěstovali tak, abyste se cítili téměř jako v místnosti, do které vstoupíte a která vás obklopuje. Tato energie míru a spokojenosti existuje uvnitř vaší bytosti. Když cítíte, že jste aktivovali a probudili energii míru a spokojenosti, je to místo, kde přivoláváte svou duši, své průvodce, svou skupinu duší a své přímé spojení se Stvořitelem.

Zeptejte se svého nitra: ʺJaký je můj božský plán? Můžete uvést přání probudit svůj božský plán. Právě v tomto prostoru, v této expanzivní energii míru a spokojenosti, bude zaseto semínko vašeho božského plánu, bude růst, bude pěstováno a vyživováno. Pochopení vašeho božského plánu, ztělesnění vašeho božského plánu bude vyrůstat z vašeho nitra a rozkvete do ztělesnění. Můžete získat vhled, můžete získat pochopení nebo můžete jednoduše získat pocit poznání svého božského plánu. Váš božský plán je veden vaší duší. Je to to, co si vaše duše přeje zažít na Zemi a co si vaše duše přeje ztělesnit nebo aktivovat.

Mnozí se domnívají, že jejich vlastní božský plán musí být tak velký, tak působivý, že jim uniká a nemohou vidět pravdu svého božského plánu. Božský plán může být tak jednoduchý, jako je sdílení lásky s jinou bytostí nebo učení se, jak se jednoduše a pravdivě spojit s ostatními lidmi. Může to být péče o přírodu nebo podpora zvířat. Může být tak jednoduchý, jako žít vyrovnaný život, dovolit si být šťastný nebo podporovat vlastní zdraví. Může to být zbavení se odsuzování nebo zahojení rány ve vztahu, která se táhne napříč životy. Cokoli k vám plyne jako pochopení, kromě toho si s tím hrajte, jako by vám někdo hodil míč. Hrajte si s ním, držte ho, vnímejte jeho strukturu, vyhoďte ho do vzduchu, vnímejte, jak je lehký nebo těžký, zda se může kutálet, nebo zda se odráží? To můžete udělat s jakoukoli odpovědí, kterou obdržíte v tomto prostoru spokojenosti a míru týkajícího se vašeho božského plánu. Vyzkoušejte ji a možná zjistíte, že vám nepřipadá vhodná, pokud ano, zeptejte se znovu a jděte hlouběji. Možná zjistíte, že vaše srdce zpívá radostí. Pamatujte, že božský plán pro vaši vlastní realitu může být nesmírně jednoduchý a může být dokonce snadno dosažitelný. Věříme, že mnozí z vás jsou nyní více než schopni získat přístup ke svému božskému plánu v tomto současném okamžiku reality Země a úspěšně jej prožívat a ztělesňovat.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/05/21/the-andromedans-awakening-your-divine-plan/

Zpět