1878 Připraveni na odpojení od matrixu? Meg Benedicte

[ Ezoterika ] 0022-01-01

S návratem čtvrtého filmu Matrix - Zmrtvýchvstání se opět zamýšlíme nad skutečnou povahou reality. Autoři představují pohled na to, jak lze virtuální programování zaměnit za realitu. Vypadá jako skutečná, působí jako skutečná, vnímá se jako skutečná, a přesto formulována digitálním kódem. Nabízí se otázka: Jsme už připraveni se od Matrixu odpoutat?

Červená, nebo modrá, binární realita, buď jedno, nebo druhé, binární virtuální program nižší dimenze. Binární se skládá ze dvou částí, z volby pouze mezi dvěma alternativami, ze systému, v němž existují přesně dva možné stavy. V binárním kódování existují pro každou číslici pouze dvě možné hodnoty 0 / 1. V binárním rozlišování pohlaví existuje pouze ženský a mužský rod. V 3D/4D říši existuje boj mezi dobrem a zlem, světlem a tmou. V dnešní vyhrocené řeči Matrixu jste buď ″probuzený″, nebo ″ovce″. Ego funguje v nižších dimenzích s binárním programem / binární mentalitou ″buď, anebo″, egocentrickou projekci reality ″já proti světu″. Tím se udržuje nepřetržitý cyklus prosazování ega vs. oběti. Programování Matrixu uzamyká mysl ega v omezující binární perspektivě - pouze dvě možnosti, z nichž si může vybrat. A v tom je háček! Dokud vidíme realitu binárníma ″očima ega″, zmítáme se v bojovém režimu. Náš svět je světem neustálého tlaku chaotického rozvratu a opozice. V nižší 3D/4D realitě je život nepřetržitým proudem binárních voleb ega. Mnozí věří, že jsou ″probuzeni″, ale stále přistupují k osvícení jako k soutěži o duchovní nadřazenost, jako guru Matrixu. Vaše ″probuzení″ je stále binárním virtuálním programem.

Jak se tedy z Matrixu odblokovat? Podle kvantové fyziky je základem holoverze vědomí. Je základní složkou inteligentního designu. Vzniká v poli, nikoli v mozku. Vědomí proudí nervovými drahami a vytváří holografickou projekci reality, kterou zažíváme.

Duchovní osvícení vyžaduje vyšší stav vědomí, za hranicemi binárního programování. Proces sjednocení částice a vlny zajišťuje zvýšení úrovně do kvantového stavu nekonečných potenciálních výsledků. Prostřednictvím splynutí lidského ega a přítomnosti Duše (částice/vlny) překračujeme binární program nižší dimenze a expandujeme do kvantových možností. Odpoutáváme se od virtuální reality 3D/4D Matrixu do rozsáhlého pole všech časových linií. Začínáme vidět ″očima Duše″. Čeká nás Nová časová linie Země!

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/01/01/are-we-ready-to-unlock-from-the-matrix/

Zpět