6805 Duchovní cesta Sophia Love

[ Ezoterika ] 2024-06-23

Vy (jak osobně, tak všeobecně) se chystáte pohnout kupředu, pokročit na své duchovní cestě, stejně jako ve svém vnitřním uvědomění si této cesty a toho, co obnáší. Prázdnota, kterou nyní tak niterně cítíte, bude nakonec naplněna až po okraj Láskou, kterou jste si jen představovali, ale nikdy jste ji nepoznali. Alespoň ne fyzicky. Je to láska, která převyšuje všechny ostatní. Má formu a podstatu za touto fyzickou říší, ale zároveň ji doprovází a obklopuje. To je Láska, po které toužíte. Vědomí, že taková existuje vám dává stále pocit, že jste trestáni, jako byste udělali něco špatného. Nedostatek této Lásky ve vašem fyzickém životě je příčinou pocitů osamělosti, opuštěnosti, toho, že něco není "v pořádku". Když tuto Lásku poznáte a uvědomíte si ji, mnohé ve vašem životě dostane smysl. Pak uvidíte důvody, které stojí za každou událostí a volbou. Vždy to byla Láska. Nikdy neexistuje situace, kdy by pomohla jen jedna strana partnerství, dohody, nebo vztahu. Vždy dochází k událostem, které doufají, že přinesou nejvyšší a nejlepší výsledek. Tyto plány, partnerství a rozhodnutí jsou vždy založeny na Lásce.
Co je to za Lásku, která není často viděna, nebo prožívána, když je fyzická?
- Je to poznání vaší základní pravdy.
- Je to poznání Zdroje v sobě.
- Je to milování všeho, co vidíte, bez výhrad a podmínek.
- Je větší, než si představujete, že můžete udržet.
- Jsi to Ty.
- Je to čisté Světlo.
- Je to čistá láska.
Jakmile přijmete Pravdu svého jádra, uvidíte tuto Pravdu v každém ostatním. Absolutní čistá láska je jediným nevyhnutelným závěrem a odpovědí na veškerou bolest.

To je to, co si na této cestě uvědomíte. Sebeláska se promítá do lásky ke každému odrazu a zároveň k poznání jeho nedokonalostí. Stává se vůdčím principem v každé interakci, protože já je vším a vše je jedním. Důvodem fyzické existence je to, abyste cítili jak krásu, tak hrůzu voleb, a to ze všech úhlů pohledu. Neexistuje nic, co byste cítili, co byste nezpůsobili, že by cítil i druhý. Přijde čas, kdy to všechno pocítíte a uvědomíte si v pocitech, bez ohledu na to, jak nádherné, nebo odporné jsou, že začaly s láskou jako základní frekvencí. V tomto bodě vaší cesty budete mít na výběr. Buď můžete fyzickou část cesty úplně ukončit, nebo se můžete vrátit a učit. Druhou volbou je volba Mistra. V tomto současném okamžiku jsou na vaší Zemi mezi vámi Mistři. Jsou zde, aby nabídli pomoc. Jsou zde, protože si to sami zvolili. Jejich volba se zrodila v hojnosti lásky ke všemu živému a v touze opětovat nádhernou lásku, kterou cítí. Přejí si vrátit dar, který tak silně pociťují. Je to dar čisté lásky. Mnozí, kteří nyní čtou tato slova, jsou takovými Mistry. Osvětlují cestu ostatním, kteří tuto cestu sdílejí. Poznání této Lásky, i když je fyzické, je nepopsatelné poznání a pocit. To je místo, kam míříte. Čeká vás taková lahůdka.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/06/23/the-one-this-spiritual-journey/

Zpět