4476 MIMOZEMSKÁ HYBRIDIZACE A pozemská DNA Cosmic agency

[ UFO ] 2023-06-05

Gosia: Yazhi řekla, že se kříží s lidmi. Ale jedna věc... proč s pozemskými lidmi a ne s nepozemskými lidmi, jako jsou Taygeťané atd.? Je to proto, že u pozemských lidí je snadné vymazat paměť atd.? Ale pozemská lidská DNA je poškozená, nefunguje dobře. Proč se nehybridizovat s nějakou mimozemskou rasou s plnou aktivací DNA? Je to proto, že kdyby jiné rasy zjistily, že se s nimi chce někdo křížit, nedovolili by to? A tady je to snadné? Grays, nebo kdokoli jiný použije vymazání paměti a je pryč.
Swaruu X (Athena): Myslím, že je to proto, že ti lidé už byli na Zemi, a pokud byli primitivní, tak neznali vesmírné věci, jako by se to stalo u vesmírných lyřanských lidí. Jiný konkrétní důvod nevidím, ale jsou to stejné druhy, Lyřané i lidé.

Gosia: DNA hvězdných Lyřanů je lepší, protože je aktivovanější, nemá poškození¨?

Swaruu X (Athéna): To je pravda, ale hádám, že DNA lidí na Zemi byla tehdy také velmi čistá, žádné nečistoty nebo něco podobného.

Robert: Proč se nekřížit s primární rasou, ne s nějakou sekundární jako na Zemi?
Gosia: Je to proto, že je hvězdné rasy vykopnou? A tady to mají snadné?

Swaruu X (Athéna): Například samotní Neandrtálci nebyli podřadným druhem, jak se o nich na mnoha místech píše, ale byli to prostě spíš Lyřané, další varianta z tisíců a tisíců, které existují nebo existovaly, jen nebyli příliš technologicky vyspělí, protože byli v procesu nebo stále jsou v procesu a na předindustriální úrovni.

Gosia: Proč se nekřížili s jinými hvězdnými rasami. Jejich DNA není poškozena chemikáliemi a tak dále. Je to proto, že by nedostali povolení?

Swaruu X (Athéna): Je to proto, že by se hvězdné rasy bránily, jsou technologické. Uvidíme, jestli budou chtít píchat jehly a injekční stříkačky do Taygeťanů nebo Enganů, a jak si povedou!!!

Gosia: Ano, přesně proto. Takže nás tady využívají jako králíky. Ale já myslím v dnešní době.

Swaruu X (Athéna): V dnešní době. Stále to dělají Šedí jako zahradníci, kteří údajně opravují poškození DNA, aby člověk mohl pokračovat ve svém životním plánu. Existují i pokusy prováděné vládami, důvodem je jejich větší kontrola za účelem vykořisťování, jiný důvod nevidím.

Gosia: Mám na mysli konkrétně hybridizaci. To, co se dělá, říkala Yazhi.

Swaruu X (Athéna): Aby vytvořili nové bytosti, které by lépe sloužily jejich temným cílům, například tito lidé obecně probouzejí hodně ze svého vědomí. Proto se je tak usilovně snaží ohlupovat, jak jen to jde. Ano, uznávám, že v tomto ohledu je ještě mnoho neznámých.

Gosia: Yazhi řekla, aby se opravily jejich poškozené řetězce DNA. To je pravda. Ale nebylo by to pak lepší s někým hvězdným, i zde máme poškozenou DNA.

Swaruu X (Athéna): Je také otázka, zda tuto poškozenou DNA vracejí do původní hvězdné konfigurace. Může být poškozená tím, že je ve 3D, ale nemusí být lepší u Taygetů než u lidí.

Gosia: Horší je ta lidská, v tom smyslu, že je poškozená, uměle upravená, myelin nefunguje správně atd. atd. atd.

Swaruu X (Athéna): Dnes ano. To je pravda, je velmi poškozená. A ačkoli to v tuto chvíli nemohu vědět, je trochu naivní si myslet, že se hvězdní nepoužívají i k hybridizaci.

Gosia: Dovedu si představit, že vzít hvězdnou osobu by posloužilo lépe. Jenže to tu mají jednodušší.

Swaruu X (Athéna): Jo, je to tak, jak jsem říkala výše, hvězdní lidé se tak snadno nevzdávají.

Gosia: Takže je to proto, že jsme v podstatě snadná kořist. Ne proto, že bychom měli v DNA něco zvláštního. Prostě bereme lidskou DNA, protože tam je snadné ji vzít. Je to tak?
Robert: Hybridizovat ji s kým?

Swaruu X (Athéna): Z velmi rozšířeného aspektu, abychom vložili více variant lidí lépe přizpůsobených k osídlení vzdálených a cizích planet. Ano, to se dělá.

Robert: Kdo to dělá, nelidé?
Gosia: Konkrétně, kdo to dělá? Jaká rasa? Dělají to mezi sebou, mimozemské rasy, nebo pozemská DNA?

Swaruu X (Athéna): Mnoho ras, z Federace. Ano, říká se, že to dělají, i když v tuto chvíli o tom nemám bližší informace. Muselo by to být s oběma.

Gosia: Ale u pozemšťanů je to proto, že je pro ně snadné si to vzít, protože to neodmítají, je to jen kvůli tomu? Nebo je to proto, že v pozemské DNA je něco, co chtějí?
Robert: Nevidím moc logiky v tom, že v tomto sektoru Galaxie je více než 450 000 ras s lidskou morfologií. Navíc jsou na Alfě Centauri. A tady už je lidstvo traumatizované a s kolektivním nevědomím.
Gosia: Já vidím logiku v tom, co řekla Athéna, že by to ET rasy dělaly mezi sebou, aby vložily více modelových variant. To je logické, logičtější než vzít lidskou DNA, poškozenou a pozměněnou. Ledaže by to bylo proto, že prostě nemají jinou možnost, protože by jim to Engan nedovolil.

Swaruu X (Athéna): Jak už bylo řečeno, dávno... planety jsou uměle osídlené. Život se na nich nerodí vývojem druhu. Pouze se odfiltrují silní jedinci od slabých a vznikne několik evolučních nebo variantních druhů, nikoliv celý nový druh. Pozemská DNA je směsicí mnoha hvězdných DNA, všechno v jednom. To je další důvod. Existuje mnoho hvězdných ras, které jsou lidmi a jejich identita je vtělena do jejich DNA.

Robert: Myslím tím, když vezmou lidskou DNA, černošskou, čínskou, bílou atd. Mají nějaké preference?

Swaruu X (Athéna): Ano, upřednostňují bílé. Podle mých údajů unášejí všechny, ale nejvíce unášejí bělochy. Země se ukazuje jako něco jako supermarket DNA pro ty, kteří se chtějí křížit nebo vytvářet nové varianty jakéhokoli druhu. Dává to smysl, pokud existuje tolik ras, které si hrají na lidi, všechny v jedné polévce, samozřejmě budou využívat Zemi jako supermarket pro nákupy DNA.

Gosia: Ale proč se prostě nezeptají nějaké arkturiánské rasy, jestli chtějí arkturiána? Aniž by museli hledat pozemské arkturiánské sémě?
Robert: Představuji si, že hledají těla pro určité planety.

Swaruu X (Athéna): No, kdo říká, že se to nestane?

Gosia: Takže se také vydají přímo za Arkturiány? Ale proč zrovna běloši? A kdo jsou ti ONI, kteří mají přednost? O kom je řeč?

Swaruu X (Athéna): Každý, kdo unáší, seznam je dlouhý, ale nejvíc unášejí Šedí. Myslím, že unášejí podle toho, co konkrétně hledají, pokud jde o geny.

Gosia: Myslím rasy Federace, které berou ze supermarketu, aby osídlili nové planety, berou také více cílů? A pokud ano, jaký je důvod pro bílé lidi?

Swaruu X (Athéna): Vím jen, že obecně největší procento unesených na Zemi tvoří běloši.

Gosia: Nevidím rozdíl mezi černými a bílými. Existuje nějaký?

Swaruu X (Athéna): K únosům jsou náchylní všichni bez ohledu na barvu pleti. Nemám konkrétní důvod, proč se raději unáší běloši. Ale jestli existuje nějaká asociace, tak podle mého vnímání jsou bílé rasy většina lyřanských hvězdných ras. Takže podle asociace to s tím má něco společného.

Gosia: Možná právě proto. Také Federace jsou většinou Andromeďané... nemají rádi lyrské rasy obecně, protože jsou emocionálnější.

Swaruu X (Athéna): Jednoduše proto, že je mezi nimi víc bílých než jiných barev. Takže pro bílé je potřeba nebo vyžadováno více komponent nebo ̎doplnění DNA ̎ než pro ostatní barvy.

Gosia: Pro bílé je potřeba více komponent DNA? Co tím myslíš?

Swaruu X (Athéna): Protože jich je více. Prostě to asociuje.

Gosia: Líbí se mi celá ta věc s DNA. Když se provádí transfuze krve, má to vliv na DNA?

Swaruu X (Athena): Ano, ovlivňuje.

Gosia: Jakým způsobem?

Swaruu X (Athéna): Nemusí to být nutně špatně, samozřejmě záleží na tom, kdo je dárce. Vystavení genetickému materiálu jiné osoby během transfuze je obrovské. V silné míře modifikuje genetiku příjemce, ačkoli při testech na Zemi to není zjistitelné jednoduše proto, že úroveň jejich technologie těmto aspektům ještě nerozumí.

Robert: Když někdo dostane krev, může to dokonce změnit jeho osobnost? Změní se to tak moc?
Gosia: Ale duši to nezmění? Proč by se měla měnit DNA? Duše se tam stále projevuje z původního člověka. Duše není v krvi. Hmotná stránka je pouze odrazem duše.

Swaruu X (Athéna): Frekvence duše by měla vrátit DNA téměř takovou, jaká byla před transfuzí. Zůstává však jako fyzické poškození nebo změna, jako amputace prstu. Nezáleží na tom, kolik vědomí máš, ale to na buněčné úrovni nedorůstá. Kromě toho to zůstává jako zkušenost.

Gosia: Ale ty nesdílíš duši toho člověka, který měl krev, že ne? Protože tam duše ̎nesídlí ̎.
Robert: Sdílíte duši toho dárce?

Swaruu X (Athéna): Děje se to, že při genetické změně nebo při přítomnosti genetického materiálu ve velkém měřítku, například při transfuzi krve, se tělo stává vnímavějším k přicházejícím frekvencím duše toho, kdo byl odesílatelem krve, dárce.

Robert: A kde je duše příjemce?

Swaruu X (Athéna): Smíšená s duší dárce, ale vždy bude silnější, protože je původní a protože většina jeho těla je naladěna na tuto duši.

Gosia: Ano, ale ta duše dárce tam není, ta se neprojeví. Je to možná jen pár frekvencí, ten člověk už zemřel. Jeho duše teď nebude chtít jít do příjemce, protože to budou jakoby 2 duše. Příjemce z ní nevyjde.

Swaruu X (Athéna): Příkladem jsou transplantace orgánů, bylo zaznamenáno, že když dárce zemře, tomu, kdo transplantaci přijal, i když to bylo před mnoha lety, začne selhávat i jeho přijatý orgán, a to až do té míry, že potřebuje další transplantaci.

Gosia: No, je tu určitá souvislost, ano. Ale nemyslím si, že do té míry, že by dvě duše sdílely stejné tělo, nebo ano?
Robert: Když dárce zemře, orgán začne selhávat. To je velmi logické, ano.

Swaruu X (Athéna): To je fakt a stává se to velmi často, ale pozemská věda nedokáže vysvětlit proč.

Robert: Příjemce krve může mít vzpomínky, sny a myšlenky dárce krve?

Swaruu X (Athéna): Ano, bylo zaznamenáno, že se to stává.

Gosia: Ano, ale myslím, že je to hlavně proto, že interpretuje některé vzpomínky, které jsou v DNA krve. Ale ne, že by tam stále byla duše člověka, který tu krev měl. Je to jako kdybych já měla vzpomínky na Gosiu. Ale Gosia, její duše, tam není.

Swaruu X (Athéna): Existuje pravdivý případ, kdy mladý muž dostal transplantaci srdce od jiného muže, který zemřel při nehodě. A aniž by to věděl, krátce poté, co se uzdravil, potkal dívku, zamiloval se do ní a oženil se s ní, a ukázalo se, že je to přítelkyně zemřelého.

Robert: Takže příjemce krve není stejný jako předtím. Představuji si, že bude brát život s jinou filozofií.

Swaruu X (Athéna): Ano. Přinejmenším jsou ti dva lidé spojeni na celý život.

Gosia: Ano, ale nejsou to dvě duše v jednom těle, že? Jako vzpomínky. Vzpomínky neznamenají duši.

Swaruu X (Athéna): Ne nutně, ale můžeš mít více duší v jednom těle. To vysvětluje tu vícenásobnou osobnost.

Robert: To ukazuje, že jsme víc než jen toto tělo.
Gosia: Ano, ale ne v případě transfuze krve, ne?

Swaruu X (Athéna): Pokud vím, tak ne. Nicméně ty dva lidi to spojuje. Rekordní počet je 56 lidí v jednom těle. Je to nákaza! S jedinou buňkou začíná spojení. A to platí i pro toho, s kým máš sex.

Robert: Lidé, kteří měli hodně sexu s těmito lidmi, mají teď spojení se všemi, že?

Swaruu X (Athéna): Nepotřebuješ ̎hodně sexu ̎, stačí jednou. Děje se to silně i na energetické úrovni.

Robert: Medikamenty napravují tu věc s krví? Že by tě to od těch lidí odpojilo?

Swaruu X (Athéna): Ano, ale jen na tělesné úrovni, ne na energeticko-psychologické.

Gosia: Otázka se týká DNA, ale z jiného úhlu pohledu. Bylo řečeno, že DNA byla ̎omezena ̎ omezujícími přesvědčeními a vnímáním. Ale co potom s domorodými kmeny, které stále existují a které nikdy nebyly ovlivněny civilizací? Žijí ve své vlastní bublině. Jejich DNA by měla být nedotčená. Proč tomu tak není? Omezení vnímání nezískali z Matrixu.

Swaruu X (Athéna): Musí to být poměrně neporušená DNA.

Gosia: Myslíš, že mají vše aktivní? Ale s tím by měli mít vzpomínky z jejich životů na jiných planetách. Ale mnozí, jako třeba ti z Amazonie, nevím, jestli znají hvězdné.

Swaruu X (Athéna): Velké množství mystických zážitků, které tyto kmeny mají, ukazuje, že mají mnohem silnější spojení se Zdrojem než průměrný člověk v západním světě. Také se stává, že zdědili své omezující nebo omezené názory po předcích, kteří všichni vzešli z těch, kteří byli na začátku uměle omezeni. Žijí v planetární bublině kolektivního nevědomí.

Gosia: Ale pokud byli uměle změněni, neměli potom základ pro ovládání mysli. Jejich DNA by se měla vrátit.

Swaruu X (Athéna): Pokud zdědí své zvyky, které už jsou omezené z dřívějška, znamená to, že upevňují přesvědčení, které je v tomto stavu udržuje omezené. A kromě toho je jejich víra mnohem rozšířenější než víra Západu. Jejich kontakt a úcta k přírodě je mnohem větší, stejně jako jejich kontakt či spojení se samotnou Zemí.

Gosia: Proč jsou omezeni z dřívějška? Matrix se k nim nikdy nedostal. Jsou velmi izolovaní.

Swaruu X (Athéna): Protože jejich předkové pocházejí ze stejných lidí, které uměle omezovali od dob Atlantidy, Tiamatu a podobně.

Robert: Kolektivní nevědomí, je to uvnitř zemské ̎sítě ̎. Proto mají lidé na různých kontinentech ve stejnou dobu stejnou myšlenku.

Swaruu X (Athéna): Obávám se, že ano, protože je to planetární dominantní frekvence. Ano, dochází ke sdílení myšlenek a přesvědčení.

Robert: Příklad Bonga. Nakolik je Bongo a nakolik člověk? S kmeny je to stejné bez ohledu na to, jak jsou izolované. Stejné trauma. Tiamat.
Gosia: Kdo je uměle omezil? Kdo jsou ti předkové? Nějaké rasy Federace?

Swaruu X (Athéna): Ano, včetně plazů.

Gosia: Plazi... Pak jsou to tedy také vaši předkové. Stejně jako naši? Nerozumím tomu, jsou naši předkové Reptiliáni? Nebo nás všechny jen ovládali?

Swaruu X (Athéna): Plazi byli ti, kteří se nejvíce snažili invazivně upravit lidskou genetiku tak, aby jim vyhovovala. Každého člověka na planetě lze vystopovat ke stejným předkům (kromě těch, kteří se na lodích dostali později).

Gosia: Naši předkové jsou Lyřané. Ne reptiliáni. Už jsem trochu zmatená.

Swaruu X (Athéna): Ano, Lyřané, ne Plazi.

Gosia: Říkala jsi, že existují rasy Federace, které si také berou lidskou DNA ze supermarketu, aby vytvořily nové ̎modely ̎ pro nové planety. Ale my také víme, že tyto změny se neobejdou bez ovládání mysli - vědomí. Jak toto mentální uzemnění probíhá v nových světech v nových modelech?

Swaruu X (Athéna): Ačkoli neznám všechna fakta, vím, že to není tak, že musí uzemnit změny vědomím, jak to udělaly invazní rasy na Zemi (nemluvím konkrétně o reptiliánech). Je to spíše naopak. Nejprve mají určité vědomí a tělo, které není dobře přizpůsobeno tomu, co vyžadují, nebo kde žijí. Pak se provede umělá genetická změna, aby se tělo přizpůsobilo vědomí a fyzickému prostředí, ve kterém se nachází.
Ve fyzických sférách dochází k pomalým změnám, pokud se týkají pouze vědomí, což je velmi dobře vidět na případu Země. Právě proto existuje tolik pozitivních únosů (nemluvím o těch invazivních nebo o Milabech). Právě k tomu, aby mohli na Zemi správně fungovat, je zapotřebí mnoha změn v ̎lidských ̎ tělech. Země není pro lyřanská těla vhodným místem, protože atmosféra je nepřátelská, stejně jako gravitace, která je mnohem vyšší než na jiných planetách obývaných lyrskými rasami. Existuje mnoho, nespočetně mnoho jiných planet, které jsou vhodnější pro podporu lyrského (lidského) života než Země, takzvané superobyvatelné planety. Dva příklady takových planet jsou Temmer a Alfrata (dříve Faethon).

Gosia: Takže nejprve v těchto případech je to vědomí, které něco vyžaduje, a pak se tělo přizpůsobí. A co v této větě myslíte těmi ̎lidskými ̎ těly?

Swaruu X (Athéna): Mám na mysli Lyřany obecně.

Robert: Berou jen DNA, aby mohli znovu osídlit jiné světy. Jak ty lidi rozmnožují, in vitro v inkubátorech? Nebo berou lidské exempláře ze Země přímo na jiné světy, aby se mohli rozmnožovat? A jak se tento genetický materiál odebírá? Jen z krve?

Swaruu X (Athéna): Dělá se to živým exemplářům, záleží na nich, jestli budou mít potomky, nebo ne.

Robert: Živé exempláře vozí na jiné planety? Dospělé exempláře?

Swaruu X (Athéna): Většinou se to dělá proto, že jsou na planetách sami. Stejně jako se to děje na Zemi s unesenými Šedými. Aby jim pomohli lépe se přizpůsobit podmínkám na těch planetách.

Robert: Berou živé ̎lidi ̎, aby znovu osídlili jiné světy?

Swaruu X (Athéna): Ne.

Robert: Jak tedy vznikají první lidé, kteří mají osídlit planetu? In vitro?

Swaruu X (Athéna): Lyřané migrují na nové planety, které nemají vždy ideální podmínky pro lyřanská těla. Tam se provádí genetické změny, které by jim pomohly lépe se přizpůsobit těmto novým podmínkám. Jsou to emigranti lyrských ras, kteří se sami rozhodnou osídlit jiné světy.

Robert: Ale jak mohou normální lidé migrovat ze Země, když ji nemohou opustit?

Swaruu X (Athéna): Jiných lyrských ras.

Robert: Jiných ras - berou buňky pozemským lidem, aby je upravili na jiné Lyřany, chceš říct?

Swaruu X (Athéna): Upravují DNA každé lyrské rasy tak, aby vyhovovala jejich prostředí. Nejen lidé, ani nepotřebují lidskou DNA, aby ji přizpůsobili jiným lyrským rasám.

Robert: Ale například Taygéťané žijí na čtyřech planetách na Taygetě. Musí si tam přizpůsobovat svou DNA, nebo to není nutné?

Swaruu X (Athéna): Pokud jsou na nových planetách příznivé podmínky, není to nutné, jako tomu bylo v případě Temmeru, který je superobyvatelnou planetou.

Robert: Jak se jmenuje ta ledová planeta v Taygetě? Ne Procyon, ale ta druhá. Tam také nebylo nic potřeba?

Swaruu X (Athéna): Dakoté. Nebylo, protože tam nikdo nechce žít dlouho.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/hibridacion-extraterrestre-y-adn-terrestre-athena-swaruu

Zpět