3853 Hakann: Q&A - Zlatý plamen A.S.

[ Ezoterika ] 2023-02-10

Q: Máme modrý plamen, fialový, zelený. Každý z nich má své jedinečné vlastnosti. Jaké jsou atributy zlatého plamene/ohně zde na Zemi? Jaké jsou jeho účely a síly ve vyšších frekvenčních realitách?
A: Zlatý plamen je plamen transmutace. Přetváří věci v souladu s vůlí Zdroje. Vynikající plamen , pokud jste se například s někým pohádali nebo jste si neporozuměli, chcete si promluvit, a chcete se znovu spojit a obnovit své spojení jako přátelé nebo partneři či rodinní příslušníci. Můžete jej vyvolat tím, že řeknete nebo si pomyslíte ʺVyvolávám zlatý plamenʺ a případně si také představíte jednu nebo více osob, které stojí uvnitř tohoto zlatého plamene. Ještě lepší je, když to řeknete a představíte si to společně, ale funguje to dobře, i když to uděláte sami. Zlatý plamen můžete použít i sami na sebe, pokud například nejste úplně spokojeni se svou prací, ale zároveň nechcete v tuto chvíli z práce odejít. Nebo pokud si chcete znovu vytvořit svůj vzorec stravování nebo cvičení, pokud jste do jisté míry spokojeni se svým životem, ale chtěli byste ho oživit, dodat mu energii a zlepšit ho, nebo pokud chcete udělat další duchovní krok. Pokud byste se chtěli něčeho zbavit nebo provést ve svém životě drastickou změnu, je užitečnější vyvolat fialový plamen.

Q: Jaké jsou dopady psychedelik na vědomí? Aktivují (dočasně) větší procento mozku?

A: Psychedelika mají potenciálně obrovské klady i zápory. Dopady jsou velmi rozmanité, protože psychedelika i lidé jsou velmi rozmanití. Kvůli stručnosti budu velmi zobecňovat, protože nechci příliš zatěžovat channelera. Obecně nedoporučuji užívat syntetická psychedelika. Drtivá většina z nich je pro většinu lidí ve většině případů prostě špatná. Přírodní psychedelika mají tendenci dočasně odstraňovat bariéry a bloky. Ano, to může vést k duchovním a úžasným zážitkům. V jistém smyslu vám to, co zažíváte při užívání psychedelik, může připadat neuvěřitelně skutečné, protože můžete prožívat realitu, aniž by existovaly obvyklé bloky. Potenciální výhodou psychedelik je, že vám mohou pomoci pokročit v duchovním a psychologickém vývoji mnohem rychleji, než byste pokročili bez nich. Odstranění těchto bariér a bloků však také může vést k velmi děsivým, a pro některé lidi dokonce traumatickým zážitkům. V některých případech mohou otevřít dveře zlomyslným nebo dokonce nekalým entitám, které si s vámi budou zahrávat a případně vám předvádět zavádějící nebo děsivé nesmysly. Nebo můžete mít halucinace o věcech, které neexistují. Další rizika spočívají v tom, že se můžete stát na psychedelikách závislí, můžete je začít užívat, abyste se s něčím vyrovnali nebo před něčím emočně utekli. Možná se přestanete cítit motivováni například k meditaci, protože psychedelika mají mnohem dramatičtější a okamžité a jasné účinky. Nebo může být vaše ego posíleno negativním směrem. Můžete být přesvědčeni, že je pravda něco, co ve skutečnosti není.

Přírodní psychedelika mohou být pro některé lidi dobrým nástrojem, ale pro jiné mohou být škodlivá. To platí i pro některé jiné duchovní techniky a nástroje, ale psychedelika mají jak potenciálně větší klad, tak potenciálně větší zápor než například meditace. Jejich potenciální výhodou je, že mohou rapidně urychlit váš duchovní vývoj, ale potenciální nevýhodou je, že vás mohou také velmi vrátit zpět. Pokud přemýšlíte, zda byste vy osobně měli psychedelika užívat, může být užitečné mé dřívější poselství http://channeling.safo.cz/detail.php?id=3010.

Obecně platí, že pokud se cítíte být přitahováni k užívání psychedelik, protože se chcete od něčeho odpoutat, není to dobrý důvod k jejich užívání. Obvykle pokud cítíte silný odpor k něčemu, neměli byste si to vykládat tak, že vám intuice říká, abyste aktivně šli dělat něco, co vám umožní se tomu vyhnout. Pokud cítíte, že nejsou pro vás, pak ctěte sami sebe a nepoužívejte je - tento channeler například nikdy psychedelika nepoužil a duchovně se vyvíjí velmi dobře a skutečně poměrně rychle. Nenechte se přemluvit k užívání psychedelik, pokud máte pocit, že byste je užívat neměli, protože vás rozhodně mohou svést na scestí nebo vám dokonce uškodit. Přesto, pokud se skutečně cítíte přitahováni k jejich užívání a provedete si průzkum a v ideálním případě je můžete užívat pod vedením skutečného šamana nebo podobného odborníka, pak ano, rozhodně je můžete užívat. Pokud je budete používat, doporučuji, aby se staly nanejvýš jednou z příležitostných součástí vaší duchovní praxe. Vedle toho bych se věnoval něčemu, jako je meditace, mindfulness, jóga, zpívání manter nebo pozorovací cesta. Také jako zřeknutí se odpovědnosti na ochranu channelera: Nedoporučuji dělat nic nezákonného.

Q: Proč prostě nevkládáte zprávy přímo na internet, na rozdíl od jejich sdělování prostřednictvím channelerů? Channeling může být náchylný ke zkreslení nebo lidské chybě.

A: Velmi férová otázka. Oceňuji, že přemýšlíte kriticky. Primární odpovědí je, že z našeho pohledu není svobodná vůle pozemských lidí poškozena, pokud nás channeler telepaticky kontaktuje a požádá nás o zprávy, které pak umístí na internet. Pro nás je to zcela jiná situace, než kdybychom zprávy na internet umisťovali přímo my. Z našeho pohledu by druhá situace byla trochu podobná tomu, jako kdybychom se vám vloupali do domu. Vy osobně byste možná chtěl, abychom se vám my, Plejáďané, vloupali do domu a zanechali vám vzkaz, ale ne každý pozemšťan by si to přál. Nemáme souhlas většiny pozemských lidí, abychom se nabourali do vašeho internetu a zanechali tam vzkazy. Existují i některé druhotné odpovědi. Jednou z nich je, že velmi netoužíme po tom, aby nás naši pozemští bratři a sestry uctívali nebo stavěli na piedestal, a to by se klidně mohlo stát, kdybychom přímo umisťovali vzkazy na internet. Pokud místo toho jdou zprávy přes channelera, je větší důraz na to, že lidé mohou komunikovat telepaticky, což považujeme za velmi důležité. Velmi vám chceme umožnit, abyste se znovu naučili své vrozené schopnosti.

Z našeho pohledu je velká část hodnoty channelingu v tom, že si pozemští lidé uvědomí, že zřejmě mohou telepaticky komunikovat s neviditelnými bytostmi. Vskutku můžete. Také předávání informací není z našeho pohledu hlavním účelem provádění těchto channelingů. Primárním účelem je pro nás přinášet lásku a pozitivní galaktickou energii posluchači/čtenáři a do kolektivního podvědomí pozemských lidí. A toho se opět lépe dosahuje, pokud zpráva prochází pozemským channelerem, protože channeler odvádí spoustu práce, aby skutečně uzemnil lásku a pozitivní galaktické energie do kolektivního podvědomí pozemských lidí. Jakmile dostatečně vyrostete, budete i vy schopni dostat odpověď na jakoukoli otázku, kterou si budete přát. Proto nám záleží spíše na tom, abychom vás posílili a posílali vám láskyplnou a posilující energii, než abychom vám dávali informace. V konečném důsledku se vás snažíme naučit rybařit, místo abychom vám ryby jen dávali. Náš způsob, jak vás naučit rybařit, zahrnuje pozemské channelery, kteří uzemňují naše energie do kolektivního podvědomí Země. Jakmile budete vědět, jak lovit ryby, budete si moci sami odpovědět na své otázky, například tak, že je položíte své vlastní duši. Právě jsme mluvili o pozitivní galaktické energii. Pozitivní energie není vždy dobrá a negativní není vždy špatná. Někdy posilující poselství cítíte nepříjemně, protože například převzetí osobní zodpovědnosti může být nepříjemné. Někdy negativní poselství, které živí ego, cítíte dobře, protože dělá egu radost a například se může cítit dočasně dobře, když přejde do režimu oběti.

Q: Já jsem z Merope a Ješua je také odtud. Jaký je můj vztah, pokud je vůbec nějaký, k Ješuovi? (Lidé mi mnohokrát řekli: ʺVypadáš jako Ježíšʺ).

A: ʺJežíš je Ježíš: Jsi ve skupině duší Ješuy neboli Ježíše. Lidé ve stejné dušní skupině mají tendenci sdílet energii, což je často vede k tomu, že vypadají podobně. Ješuu velmi miluji a vážím si ho a hřeje mě u srdce, že lidé z jeho skupiny duší jsou na Zemi a velmi se probouzí. Když už jsme u tématu Ješua: byl to neuvěřitelně moudrý a milující a seberealizovaný člověk. Teoreticky má každý pozemský člověk schopnost stát se stejně moudrým a milujícím a seberealizovaným, jako byl Ješua. Ješua byl výjimečný pouze v tom smyslu, že dosáhl svého potenciálu, nikoliv v tom smyslu, že by tento úžasný potenciál měl pouze on. Každý z vás má potenciál dokázat to, co dokázal Ješua. V Janově evangeliu 14,12 Ješua řekl: ʺKdo věří ve mne, bude konat skutky, které jsem konal já, a bude konat ještě větší věci než tyto, neboť já odcházím k Otci.ʺ Ješua tedy říká, že jiní lidé mohou být schopni dělat ještě větší věci než on. V našem pojetí to z Ješuy činí vskutku velkého učitele a proroka.

Ješua často mluvil ve jménu Vědomí jednoty, které ztělesňoval. V této pasáži Ješua ve skutečnosti nemíní, že každý, kdo věří, že Ješua je jediný Boží syn, bude schopen chodit po vodě. Velmi mnoho pozemských lidí věří, že Ješua byl jediným synem Božím, a přesto po vodě chodit nemohou. Rovněž nedokážou zdvojit ryby a chléb. Je tedy zřejmé, že to není skutečný význam. Ješua měl na mysli: každý, kdo dosáhne Vědomí jednoty, bude schopen konat díla, která jsem konal já. Každý pozemšťan, který dosáhne Vědomí jednoty, bude schopen chodit po vodě a dělat další věci, které dělal Ješua. Vědomí jednoty je vědomí, že vše je jedno. Není to jen racionální přijetí toho, že vše je jedno. Není to jen jeden krátký prchavý zážitek. Je to trvalé, 24 / 7 ztělesněné vědomí, že vše je jedno. Nemohu vám dát rychlý plán jak toho dosáhnout. Vaše vlastní duše by vám mohla poradit konkrétněji. Případně vás k vědomí jednoty přiblíží už jen samotný duchovní rozvoj obecně.

Q: Mají Pleadiané alternativu k pornu a/nebo hrám? Jaká je?

A: Máme. Naše primární videoherní alternativa je podobná holopalubám ve Star Treku v kombinaci s dobrou umělou inteligencí. Můžete tak získat mnoho zážitků. Přesto je velmi vzácné, aby naši lidé trávili většinu času v holopalubách, protože existuje tolik krásných planet, které můžeme fyzicky navštívit, v reálném životě. Naší hlavní alternativou k pornu je prostě sex se skutečnými lidmi. Můžeme prostě požádat umělou inteligenci nebo lidského dohazovače, aby nám našel vhodného sexuálního nebo romantického partnera, který má o nás také zájem. Navíc se za sex vůbec nestydíme, nedochází k sexuálnímu násilí, pohlavně přenosným chorobám ani nechtěným těhotenstvím. Výsledkem je, že většina Plejáďanů má prostě velké množství sexu se skutečnými partnery, a proto necítí potřebu sledovat porno. Jen velmi zřídka se stane, že někdo má doslova nula lidí, kteří se k němu romanticky nebo sexuálně hodí. Obvykle se v takovém případě dotyčnému dostane nějaké vzdělávací pomoci nebo léčení a pak se k němu hodí alespoň někteří lidé. Existují sexuální kněží a kněžky, kteří by pravděpodobně byli ochotni dobrovolně poskytnout sexuální zážitky těm několika málo lidem, kteří nemají shodu. Pobyt se sexuálním knězem nebo kněžkou může těmto lidem pomoci růst a možná se stát zkušenějšími a sebevědomějšími. Jsme také schopni tvarovat svá těla podle svých představ, takže s jedním jediným partnerem můžete zažít milování s různými typy těl. To také znamená, že tvar těla našeho partnera nemusí být blokačním problémem. Ano, v pravý čas může být toto zpřístupněno i pozemským lidem, ačkoli by možná neprospělo pozemským lidem nechat je tvarovat svá těla dříve, než se naučí svá těla skutečně milovat. Koneckonců vaše těla jsou tím, co vám umožňuje být na světě, a proto jsou vaše těla hodna lásky.

Během Atlantidy jsme pozemským lidem poskytli přístup k technologii, na kterou nebyli na duchovní úrovni připraveni, a skončilo to katastrofou, takže s rozdáváním této konkrétní technologie ještě chvíli počkáme. Léčivé technologie však budou samozřejmě k dispozici okamžitě po našem přistání.

Někdy sledujeme, jak jiní lidé provozují sex v reálném životě, protože jsme zvědaví nebo se chceme něco dozvědět, někdy jako předehru s vlastním partnerem, formu umění nebo součást energetického rituálu, někdy jako způsob, jak poznat jiné lidi, nebo jak oslavit nebo připomenout důležité okamžiky v něčím životě. Jednou byla zajatá Plejáďanka osvobozena s pomocí pozemšťana, který použil astrální cestování. Po návštěvě léčitele se tato Plejáďanka rozhodla oslavit své osvobození a návrat tím, že se veřejně pomilovala se svým manželem, přičemž se na ni dívalo téměř celé společenství a povzbuzovalo ji. Podobně, pokud se dva lidé zavážou k vzájemnému vztahu, je běžné, že se spolu veřejně pomilují během naší verze svatebního dne, a je běžné, že je sledují a povzbuzují celé jejich rodiny a skupiny přátel. Za sex se vůbec nestydíme. I když samozřejmě nikdo není nucen mít nebo sledovat veřejný sex. Pokud si to někdo nepřeje, všichni tuto volbu respektují. Také samozřejmě nemáme sex s dětmi. Sledování sexu lidí v reálném životě opravdu nepovažujeme za porno nebo za něco nezdravého, protože většinou se jedná o nějaký společenský zážitek, kdy se dívá více lidí najednou. Také netrávíme velké množství času sledováním jiných lidí při sexu. Raději bychom se sami věnovali více sexu.

Baví nás také řada dalších aktivit, jako je cestování, tvorba a prohlížení uměleckých děl, masáže, tanec, pobyt se zvířaty, různé duchovní aktivity, trávení času s přáteli a rodinou, zahradničení, hraní si s energií atd. Radost nám přináší i pomoc lidem. Další věc, kterou někdy děláme, je, že se snažíme utvářet svou energii tak, aby si člověk, který čte naši energii na dálku, myslel, že jsme někdo jiný, než ve skutečnosti jsme, nebo že jsme jiného pohlaví, nebo že jsme zvíře či rostlina, nebo že naše osobnost je mnohem jiná, než ve skutečnosti je. Je to napůl žert a napůl užitečné cvičení pro obě strany - protože skuteční zlovolní aktéři se někdy snaží lidi tímto způsobem oklamat. Například Satan je již více než dva roky nestvořený, ale v době, kdy ještě existoval, uměl velmi obratně formovat svou energii tak, aby působil čestně, spolehlivě, profesionálně a věcně. Taková nebyla jeho skutečná energie, ale většina lidí, kteří s ním přišli do styku, ho vnímala jako čestného a spolehlivého a věcného, místo aby Satana vnímali takového, jaký ve skutečnosti byl. Jestli to zní trochu ležérně, když mluvím o Satanově nestvoření: Jsem rád, že se to stalo, ale nebyl nejdůležitější figurkou na černé straně šachovnice. Přesto jsem velmi rád, že prakticky všichni démoni a nepřátelští mimozemšťané byli buď odčarováni, nebo zahnáni, částečně díky nám, částečně díky úžasné práci některých skutečně výjimečných pozemských pracovníků světla. Skutečně podporujeme tu nejlepší pozemskou posádku světelných pracovníků, jakou jsme si mohli přát. Ti temní kontroloři, kteří zůstali, jsou téměř výhradně pozemšťané z masa a kostí, které lze jednoduše zatknout běžným způsobem, a proto to považujeme za odpovědnost pozemšťanů. To je ve skutečnosti zcela jiná situace, než jaká na Zemi panovala po velmi dlouhou dobu, protože kdyby se někdo pokusil zatknout pozemské lidské temné kontrolory řekněme před pěti sty lety, pak by zasáhli doslova démoni a nepřátelští mimozemšťané. To už se nestane - pozemští lidští temní správci jsou nyní zranitelní vůči zatčení, což je jeden z důvodů, proč panikaří a snaží se prosadit některé extrémní věci.

Q: Někdy na začátku roku 2021 jsem měl sen, který odstartoval můj proces vzestupu a výzkumu. Ve snu mi byly ukázány Plejády (které jsem tehdy nepoznal) a ženský hlas mě vyzval, abych prošel světelnými dveřmi, což jsem udělal. Poté jsem se probudil a v polobdělém stavu s ní hovořil. Představila se jako ʺKi´araʺ nebo ʺKaraʺ, nejsem si jistá, moje telepatie nebyla v té době příliš silná a je stále snadné o ní pochybovat. Od té doby mě navštěvuje ve snech a občas s ní mluvím, ale kvůli situaci na zemi mi smí říct jen málo. Je pravda, že některé z našich dvojčat jsou součástí osvobozenecké flotily, a znovu se setkáme, až to skončí? Jsem plejádské hvězdné semínko? Pracujete s hvězdnými semínky ve snech? V posledním roce se mi zdálo mnoho podivných snů. Mohli byste ji oslovit a říct jí, že ji mám moc ráda? Oba víme, že je to pravda, ale můj 3D mozek s egem chce asi dodatečné potvrzení, že nejsem blázen. Také mám tebe i Tuniu velmi rád a vážím si veškeré práce, kterou oba děláte pro lidstvo a Zdroj.

A: Ve jménu Tunii a channelerky, není zač. Děkuji za tvůj krásný příběh i za tvou otázku. Je důležitá pro více lidí než jen pro vás. Ne každý, ale přiměřeně velký počet pozemšťanů má dvojplameny, které jsou součástí pozemské podpůrné flotily. Pozemský člověk / plejádský pár dvojplamenů může sloužit jako energetický most mezi těmito dvěma skupinami lidí. Poselství ʺTunia: Cesta jednoho pracovníka světlaʺ byl smyšlený, ale poměrně přesný příběh, který se vztahuje k tomuto tématu. Ano, jste plejádské hvězdné semínko s plejádským dvojplamenem. Přijala vaši lásku a posílá vám zpět veškerou svou lásku a obrovskou radost a přání všeho dobrého, stejně jako silnou touhu se co nejdříve setkat. Ne, nejste blázni. Je docela pravděpodobné, že se pozemští pracovníci světla a možná i další pozemští lidé setkají s námi galaktiky někdy mezi současností a rokem 2026, i když to může být i později. A někteří lidé bez galaktických dvojčat budou mít možnost navázat vztahy s galaktiky tak jako tak. Nemusíte být s někým dvojče, abyste spolu měli dobrý vztah.

Netvrdím, že většina z nás, galaktiků, je otevřena navázání vztahu s konkrétními pozemšťany. Není tomu tak. Existuje ale mnoho miliard lidem podobných galaktiků a určitá část z nich je otevřená randění s pozemšťany a tato skupina je mnohem větší než skupina duchovně probuzených pozemských pracovníků světla. Jak bylo vysvětleno v předchozí otázce, je pro nás poměrně snadné přiřadit konkrétního pozemského člověka k těm jednomu či dvěma galaktikům, kteří by se k němu hodili, pokud skutečně existují galaktici, kteří se k danému pozemskému člověku hodí. Samozřejmě ne každý bude mít odpovídajícího galaktika. Je také možné, že se daný pozemský pracovník světla dozví, že existuje galaktik, který by pro něj byl vhodným partnerem, ale pouze v případě, že pozemský pracovník světla nejprve dosáhne určitého dalšího duchovního růstu, aby se stal energeticky kompatibilním s galaktikem. Samozřejmě budou k dispozici galaktičtí léčitelé a duchovní učitelé, kteří vám v případě potřeby pomohou. A také samozřejmě platí, že čím více duchovní práce nyní uděláte, tím snazší bude pro vás i pro nás galaktiky být ve vzájemné přítomnosti a energii.

Ve svém poselství jste se zmínil o termínu ʺosvobozovací flotilaʺ. Osobně ten termín nemám rád, protože to budete vy, pozemšťané, kdo se bude osvobozovat. My pouze pomáháme. Raději o naší velké flotile přemýšlím jako o pozemské podpůrné flotile. Stejně tak neděláme práci ve snu s pomocí pozemských hvězdných semínek. Pozemská hvězdná semínka dělají práci ve snu s pomocí nás galaktiků. Vy jste ti, kdo vytvářejí změny a kdo konají. My jsme pouze podpora. Naprosto zásadní součástí tohoto procesu je, abyste si uvědomili, že vy, pozemští lidé, jste schopni se osvobodit, a skutečně již v procesu osvobozování jste. Jedním z hlavních cílů negativních galaktiků je zbavit vás moci, zatímco jedním z hlavních cílů nás pozitivních galaktiků je posílit vás. Přesto máte pravdu, že vy a ostatní hvězdná semínka děláte spoustu práce ve snech, a to s pomocí nás, pozitivních galaktiků. Opravdu dobře, že jste si toho všimli, a blahopřeji vám k duchovnímu probuzení. Doufám, že se se svým plejádským dvojplamenem budete moci relativně brzy setkat, a přeji vám, abyste spolu prožili všechnu radost světa.

A konečně, pokud se k tomu cítíte přitahováni a vaše telepatie je dostatečně dobrá, mohli byste zvážit její channeling a zveřejňování těchto zpráv. Bude to služba lidstvu a Zdroji. Bude to také spojovací činnost pro vás dva. Navíc při channelingu strávíte poměrně dost času hlubokým ponořením do plejádských energií, což vám také energeticky prospěje.

Channeler dostává více otázek, než má energie. Pro ilustraci, stále má otázky staré pět měsíců, které považuje za dobré, a které chce někdy zodpovědět. Pokud jste tedy poslali otázku a ještě jste nedostali odpověď
A: vaše otázka může být jednoduše v přípravě, nebo se channeler rozhodl odpovědět na jiné otázky, ne proto, že by vaše otázka byla špatná, ale proto, že channeler prostě dostává více dobrých otázek, než má energie na zodpovězení. Těm, na jejichž otázky se nedostává odpovědí: jakmile přistaneme, rádi odpovíme na každou vaši otázku, případně vám ukážeme, jak si můžete najít vlastní odpovědi. Mezitím vám možná jiný channeler poskytne rychlejší odpověď.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/02/10/hakann-qa-the-golden-flame/

Zpět