1872 V jakém žijeme světě a přesunou nás do jiné dimenze Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2019-05-31

Baba Jaga/ Makoša
Již několik let se v esoterické literatuře objevují informace o tzv. Přechodu. V poslední době se stále častěji objevují zprávy, že jsme údajně již ″přešli″ a žijeme ve čtvrté dimenzi. Někteří autoři dokonce tvrdí, že jsme přeskočili čtvrtý rozměr a žijeme v pátém! Všechny tyto informace lze samozřejmě zařadit do kategorie blouznění nebo sektářských fantazií. Tyto informace však stále hlodají v nezralých myslích, které se snaží najít pravdu a cestu ke Světlu a duchovnosti. Co je to za informaci a odkud pochází, jaká je její škodlivost, nebo je snad pravda, že svět už dávno žije v prostoru páté dimenze a je plný svatých...?
To vše pomohla pochopit staroslovanská bohyně Makoš prostřednictvím vědomého snu.
Jistě, takto získané informace nejsou pro skeptiky, ale skeptici nepotřebují žádné důkazy o blouznění myšlenek již uskutečněného Přechodu. Nejsou to skeptici, kdo se jich chytá, ale lidé, kteří věří v jiné světy a měření. Pro ně bude příběh vyprávěn dnes.

Ve vašem světě si někteří lidé vyprávějí podivné příběhy. V těch příbězích se říkají neuvěřitelné věci, že prý vesmírné civilizace se chystají váš svět někam přesunout... Nebo už ho přesunuly a že vy už obýváte tento svět, kde žiji já, kde žijí Učitelé, kterým se říká vaši bohové...... Říká se, že jste vy i celá planeta přeskočili do čtvrté dimenze, nebo ještě hůř, do páté...

Tyto prostory, tak neuměle pojmenované dimenze, jsou naším světem, světem těch, které jste považovali za bohy, tímto světem, v němž stojí Šambala, jak se tato země nazývá na Východě, zatímco nám je bližší jiné jméno - Irij nebo Belovodí. Je to zajímavé... neviděla jsem tu lidi ze Země.
Byli v Belovodí? Kdy jste se naposledy navštívili Šambalu? Prodáváte k nám zájezdy...?

Navštěvují zemřelé předky, komunikují s nimi v reálném životě, odešli na onen svět? Podle vašich nových pohádek byste se měli spojit, kdybyste do té dimenze skočili...
Ano, a pravděpodobně nyní nepotřebujete svou primitivní techniku. Vsadím se, že všechna vaše auta mohou být v mžiku zničená a zrezivělá... teleportujete se.. A počítače nepotřebujete, všechny informace jsou ve vesmíru a zdá se, že už komunikujete telepaticky...
Oblečení a věci vyrábíte svou myslí, nemusíte nic kupovat. To, co jste měli - se rozpadlo, protože to nebylo stvořeno myšlenkami a hmota teď žije podle jiných zákonů... Jak jste si na něj zvykli? Možná se zhmotňují všechny vaše obavy a vy utíkáte před démony ulicemi a hledáte spásu jako v nočních můrách... myšlenka v novém prostoru se zhmotňuje okamžitě, ne ve slovech a ne v domněnkách!
Díky vesmírným zákonům a velké díře, která je naším Absolutnem neboli naším vesmírem, se tu naštěstí zatím nikdo neobjevil! Dobyvatelé Země, ubozí Anunnakiové vždy snili o tom, že sem vtrhnou nebo vás, blázny, pošlou jako beranidlo, aby ochromili a zhoršili vibrace tohoto světa a získali pro sebe nové území. V podstatě by udělali z tohoto světa nízký svět vlastní dimenzionality, dvourozměrný nebo alespoň trojrozměrný, jak je tomu ve vašich zkreslených představách.

Ráda bych vám řekla, jak je to ve skutečnosti, ale vy nemáte jiné pojmy, takže musíte stále používat ty, jako je dvojrozměrný, trojrozměrný a tak dále. Vtip je vtip, ale je třeba říkat pravdu!

Teleportovali jsme se na mýtinu, stařena přistoupila k dubu, poklepala na kůru, odněkud vytrysklo světlo a v dubu se rozzářil otvor jako obrovská dutina, jenže naplněná světlem. Vstoupili jsme do ní a byli v hustém lese. Dub za námi neměl žádný otvor. Husté stromy se tyčily jako hradba, na oblohu nebylo vidět a stromy byli buď holé, nebo uschlé...
″Vzpomínáš si, že ve starých pohádkách rostl tento les na cestě do dalekého království...? Podívej se na stromy. Teď si představ, že ti řekli, že tenhle les je začarovaný a jsou v něm zlí duchové...″ a stará žena zmizela!

V bezvětří stromy začaly úzkostlivě vrzat a ohýbají se. Šepotají, natahují větve, snaží se uchopit! Škrábou, kroutí se! Škrtí! Skrze tu hrůzu se ozve hlas jako hrom - Makoša: ″Všechno je ve tvých rukou! Vše je ve tvé mysli! Představ si, že větve hladí, a představ si slunce, necítíš ho ani nevidíš, přesto si ho představ!″ Snažím se co nejvíc vidět slunce, a je tady... začíná se prodírat, ale zábrany mě stále dusí a jen na to pomyslím, škubou ještě víc! A pak jsem si představila, že jsou měkké a huňaté... Světe, div se, sevření povolilo, stromy se mazlily jako kočky... jejich větve byly huňaté... Jaký klam! Zajímalo by mě, jestli mě takhle chtějí nalákat a otrávit. Ta hrůza! Najednou z nich vyjedou jedovaté drápy a zabodnou se mi do očí. Slunce, slunce! Rozsviť nás! Slunce zářilo v našich myslích a osvětlilo všechno! Jste dobré, obyčejné stromy! Vědomí začalo říkat. Drápy nějak zmizely, větve se staly obyčejnými a listy se zazelenaly. Chci vidět květiny... a najednou všechny kvetou, voní jako z pohádky!
Chtěla jsem mít trochu prostoru, a stromy se rozestoupily. Do dálky se otevřely sluneční paprsky a hory v dálce zářily jako drahé krystaly. Po cestě šel starý muž s houbami v košíku, vypadal jako malý skřítek.

Možná má chutné bobule, napadlo mě a přes okraj se přelévají aromatické jahody. Přichází s úsměvem. ″Poslužte si, roste jich tu spousta!″ nabízí sladké jahody. I bílé jsou sladké, ale když jsem si pomyslela, že by mohly být kyselé, udělalo se mi špatně.. z nějakého důvodu jsem se bála červů, kteří by se mohli skrývat v jahodách, a hnusní červi všechny sežrali. Stařec se usmívá a jeho tvář se stává strašná... Teď je troll a směje se mi, až se za břicho popadá! Vyhodila jsem košík a vypadlo z něj něco slizkého a stromy zase zavrzaly... Troll se ušklíbl a řekl tak ošklivě: ″Výživný a chutný oběd dnes mám, sám přišel!″ Čím víc před ním utíkám, tím víc se přibližuje a jeho síla se rozplývá a on tloustne!
Pak mi to došlo! Živí se strachem! ... Jsi nic, pomyslela jsem si na okamžik, prázdný obraz, jen si něco představuješ... a je pryč!

″Nemůžeš myslet na nic špatného! Ani na okamžik!″ ozval se hlas Makoši. Představ si, že jdeš do práce a není žádná doprava...″
Najednou jsem se ocitla s taškou na známé ulici a spěchala do práce... Nikde ani živáčka. Na zemi se táhne písek. ... ″Nechci, aby mě zastihl déšť!″... a leje... hřmí...
- Zajímalo by mě, jestli dnes dostanu zaplaceno... přišla textová zpráva s milionem rublů! To není možné! Nějaká chyba! A milion byl nahrazen jedním rublem! Co budu dělat s jedním rublem? A objevil se prodejce a nabízí prut za jeden rubl!″

... To se mi musí zdát! A o chvíli později se probudím v posteli u Makoši.
″Už toho máš dost! Nemáš žádnou fantazii, aby sis vytvořila svůj vlastní svět! Jen obavy, starosti... často banální věci. Proč tady potřebuješ práci, plat? Všechno se dělá myšlenkou. Obavy, že to nezvládnete, vám stojí v cestě.

″Jak se ten hodný skřítek proměnil v trolla? Dobro se nemůže změnit ve zlo?″ ptala jsem se.
″Samozřejmě, že nemůže, to jen tvé myšlenky tě v tomto světě mění. Myslela jsi na špatné - zatížila jsi frekvenci své esence a okamžitě se dostala do podobné situace jiného, těžkého světa, kde je troll hladový po energii strachu, sbírá je, a návnada - všechny druhy svinstva, jako jsou červi a špína. Pokud se vám zhnusí, budete se bát, dáte tomu svou životní energii. Budete-li se bránit se strachem v srdci, strach poroste, protože budete těžší a klesnete ještě níž. Jakmile přestanete cítit strach, přestanou i zlé entity, a pokud cítíte, že se jich nebojíte a je vám to jedno, ustoupí. Pokud si myslíte něco dobrého, lehkého, laskavého, vaše vibrace se projasní a vy se stanete lehčími a hned půjdete do světa, příjemného, světlého, až do další emoce.

To je astrální svět, jak říkáte. Je to svět, kde čas neexistuje, nebo je spíše vytvářen myšlenkami, stejně jako prostor. Všichni můžete být v tomto světě každý den, když jdete spát a váš mozek propouští vašeho ducha. Pokud je však duch zanesen problémy, táhne je s sebou a buduje je v astrálním světě. Astrální svět stojí na křižovatce všech světů. Jeho prostřednictvím se lze snadno dostat do vyšších i nižších světů, jen do tvého světa se dostat nelze, protože váš svět je vymezen přítomností fyzického těla, které znáte. Váš svět je cestou k probuzení, pokud jste usnuli v těle, nebo k inkarnaci, pokud jste zemřeli.

Zemřelí lidé přicházejí sem - nejprve do astrálního světa. Putují jako ty dnes, učí se... Ti, kterým se daří mít stále jasné myšlenky, vystupují do vyšších vrstev Slunce. Ti, kteří mají jen strach a obavy o sebe - sestupují do temnoty a bojují s démony. Tam začíná působit tíha ducha. Ukáže se, zda měl v životě člověk mnoho dobrých skutků. Postupně budou démoni oslabeni, a duše si začne pamatovat, jak se chovat a co není dovoleno myslet. Pokud duše na tomto světě spí, ne ve smyslu těla spícího v posteli, ale spí, je zvyklá myslet jen na sebe a na nikoho jiného, je zvyklá všude hledat výhody a druhým škodit, na nic si nevzpomene. Ve svých obavách bude pobíhat mezi démony a trápit se... zhmotňovat tyto myšlenky. Může si samozřejmě představovat hory peněz, zlato, ale zároveň ji podvědomý strach donutí udusit se pod hromadou bankovek a podvědomý strach promění její touhu po zábavě v nekonečné případy smrti. Takové je jejich utrpení v současném pekle, které si duše sama připravuje svou nevědomostí a strachem, že se ztratí, že zahyne.
Teprve když tento strach zmizí, začíná zde vědomý život. Tento strach nemůže opustit těžké duše, které udělaly mnoho hříchů v životě. Tento strach je totiž charakteristický pro sobeckého, slepého ducha, který miluje jen sám sebe! Pokud má duše zkušenost soucitu s druhými, zkušenost dobra, pak má méně strachu, a je tedy pravděpodobnější, že pochopí mechanismus života zde.

Proč vám to všechno říkám a ukazuji?
Protože abyste se dostali do prostoru jiné dimenze, musíte projít tímto světem jako portálem. Bez něj to nejde! Tak je vesmír nastaven! Každý svět má svou vlastní hmotu. Když přechází do jiného světa, mění se, nebo je zničena, pokud se změnit nemůže. Po změně má zcela jiné vlastnosti než v původním světě! Takže vaše kameny a kovy se buď rozpadnou na prach, nebo se změní na něco úplně jiného, ne na železo nebo kámen, ale dokonce na živé bytosti...

Pouze vaše duše, nebo jak je vhodnější říkat, duch, může být přenesena do jiných světů bez hmoty. V těchto světech bude vše určeno stavem těchto duší. Pokud jsou podle svých vibrací těžké, budou přesunuty do desáté dimenze nebo do páté či čtvrté, každopádně svou těžkou vahou narazí na dno, jak se stalo módou říkat. Každopádně se propadnou do světa, který je tak hustý, že udrží jejich váhu.

Kdybyste se přenesli do jiných světů, viděli byste, jak se mrtvá hmota člověkem vytvořených objektů začíná rozpadat na prach, a v prvních vteřinách byste zůstali nazí v prvotní, ale vámi obnažené přírodě, v prachu, který zbyl po městech a strojích. (pozn. verze léčitele Davídka)
Kdyby byl proces pomalejší, vše by se vám začalo rozpadat před očima o něco pomaleji. Hmota v jiných prostorech má jiné vlastnosti a zákony existence. Starověké civilizace měly speciální zařízení, která umožňovala přepravu hmotných předmětů bez poškození. Předměty, které se převážely do jiných prostor, byly velmi důležité na novém místě, takže se jejich hmota měnila zvláštním způsobem, pokud chtěli, aby tam byly.

Samozřejmě, že mnozí, kteří uvěřili novým pohádkám o přechodu Země do jiného světa, mohou říci, že nějací spasitelé z cizích ras s takovými zařízeními táhnou celý váš svět do vyššího světa, aby se dostali pryč od útočníků. I kdyby tomu tak bylo, ve světech vyšších světů lidé sobeckých sklonů, zločinci, chamtiví lidé, zlomyslní, kteří se dopustili mnoha těžkých činů nebudou moci existovat ani v tělech přenášených takovými zařízeními. Vypadnou ze svých těl, prostě zemřou a budou umírat hromadně, ne po jednom, protože se všude změní prostor. Je to jako dostat se na jinou planetu s jinou atmosférou! Jejich těžké duše budou padat do světů odpovídajících jejich hustotě.

Svět 4 úrovně, kde je čas koordinát prostoru, jako vaše vpravo-vlevo, dopředu-dozadu odpovídá velmi malému počtu duší pozemšťanů. Po smrti těl skončí v jejich světě, i když planetu přetáhnou.
Mimochodem, pokud ve vašem světě ještě není možné cestovat v čase jednoduše bez technologie - pak ještě nežijete v tomto čtyřrozměrném prostoru, ale dostáváte se do svého starého světa! Také další pojem prostoru ve vašem světě neznáme. Projevuje se v tomto světě. V hrubém srovnání pojetí času, které máte vy, se stává pouhou vzdáleností.

Ve světě, který odpovídá pátému řádu (5D), se jednotka rozměru, kterou ještě neznáte, stává jednotkou prostoru a vám známý čas jako takový zmizí. Neexistuje tam váš pojem epoch a prostorů, není žádná hustá hmota. Ani vaše věci tam nemohou být dopraveny vašimi přístroji a vaše těla se beze zbytku rozpustí. I ve čtyřrozměrnosti se postupně jemná těla duší, která odpovídají čtyřrozměrnému světu, přeměňují na jinou hmotu, která ve vašem světě neexistuje.

Obyčejní lidé se svými drobnými neřestmi a slabostmi, žádní hříšníci, ale ani světci nemohou projít přechodem ani prostorem čtyř dimenzí, aniž by opustili fyzické tělo. Pouze několik málo světců, jogínů, tam může přenést své tělo tím, že ho přemění v jinou hmotu. Bez přeměny silou čisté myšlenky zůstane tělo ve třech dimenzích a duše vyletí ven, tj. Pro vás je to fyzická smrt.

V prostoru pěti dimenzí obyčejná duše prostě nemůže vůbec existovat, všechny její špinavé schránky tam prostě shoří, a to, co zbude, bude to, co zůstane. To, co po vás zůstane, s největší pravděpodobností nebude mít vědomí ve vaší podobě. Bude to nevyvinutý dětský duch, který byl zbaven ″šatů″, v nichž byl vtělen a v nichž vyrůstal jeho duch. Je to tedy proti zákonům evoluce. Dětští zbavení duchové budou muset odejít na jiné planety, které jsou stejně těžké jako ta vaše nyní, ale vtělí se již do těl kamenů, zvířat, rostlin, tedy do těch říší života, které jsou schránkami pro existenci, v nichž duchové zůstali po spálení. Oheň vyšších světů sám o sobě nikoho neosvítí ani nepozvedne. Může pouze spálit špínu. Co kdyby byl někdo celý ze špíny? Nebo byl tak nevyvinutý, že by na něm rostla jen špína? Shořela by a co by zbylo! Možná nic nezbude! Duše tvoří samy sebe, vytvářejí svou vlastní špínu nebo světlo! Pouze sami!

Mnozí z vás si však myslí, že když se vykoupou v ohni, stanou se ihned svatými. Nestanou se svatí, ale čistí, ale budou to lidé, nebo jen nevyvinuté améby? Jak čisté jsou. Ze shnilého ovoce někdy zbyde jen nejmenší kousek, celý ořezaný, bez kůže, bez struktury... Stejné je to s duší - zůstává jen její nevědomé zrnko, nevyvinutá duše s minimem schránek, řečeno vašimi slovy. Čím se stane?

Rozhodně to nebyl světec nebo dokonce člověk, který by se měl vtělit, protože schránky zodpovědné za vtělení do rozumné bytosti byly prohnilé a vyhořelé. Přírodu nelze ošidit, i když se o to sami vetřelci světů Anunnaki snaží. Je jen na nich, aby Zemi přetáhli do jiných světů tím, že na ni navléknou umělé obleky, aby v nich obsadili nové území a prudce v něm snížili vibrace, například černými kameny, jak to v dávných dobách udělali s vaší sluneční soustavou. Všechno to vtahování do jiného prostoru jiné dimenze není nic jiného než vtahování vašeho hrubého světa spolu s těmi supertěžkými kameny na území vyšších světů a zatěžování těchto světů, nikoliv pozvedání toho vašeho, ačkoliv je vám říkán opak. Je to agrese světa špinavých, nízkých frekvencí vůči světům světla, kdy je zatěžuje a znečišťuje.

Co vám hrozí...? Katastrofy a zničení biologického života. Pak se příroda sama rozhodne, jak, kde a kým má být každá duše ztělesněna. Přetažení trojrozměrné úrovně planety nebo celé sluneční soustavy do jiné dimenze je otevřením portálu civilizací temnoty dnešní doby. Bohužel vám to nepomůže rozvíjet vaše vědomí, protože duše může rozvíjet pouze sama sebe. Sama příroda v okamžiku vpádu temných vetřelců s jejich supertěžkými kameny rozvrstvila prostor vašeho světa a vše těžké přirozeně vypadává do bahna. To se stalo vaším fyzickým světem.

Proto mě zaráží, když vám někdo řekne, že vaše planeta nebo sluneční soustava bude PŘESUNUTA někam skrze černé díry, do jiných galaxií a podobně, aby byla přenesena do vyšších dimenzí. Vyšší i nižší dimenze jsou všechny v jednom místě, pokud berete v potaz koordináty prostoru. Země nyní dokonale existuje ve vyšších dimenzích, kde již existuje samotná Šambala nebo Belovodí! Kam vás budou tahat? Země již dlouho existuje ve vyšších dimenzích se svou Šambhalou! A v nižších světech s jejich peklem nebo v prostoru s démony.

Vyšší světy - procházejí vašimi domovy! Stejně tak nižší, jen vy je díky svým osobním vibracím nevidíte a nejste v nich! Pouze naprostá nevědomost může umožnit víru v příběhy entit, že jste někam vlečeni nebo budete vlečeni spolu s planetou. Planeta existuje JEDNOU ve všech dimenzích! Kdo je kam vlečen!? Jsou to vaši duchové, kdo se musí změnit, ne planeta, kterou není třeba táhnout, aby tyto světy viděla! Není to planeta, kterou musíte táhnout, ale vaše vědomí se MUSÍ pozvednout! Zvenčí tě totiž nikdo nepozvedne!

Vrátit vaši hustou rovinu tam, kde byla před invazí temných vetřelců, znamená pozvednout její fyzické vibrace na tuto úroveň - o tom je ještě možné mluvit. V takovém případě však téměř celá populace zemře, protože si už nepamatujete, jak žít ve vyšších frekvencích vibrací. Fyzická úroveň měla tehdy podle kosmických představ o něco vyšší vibrace než dnes. Nebyla čtyřrozměrná, jinak by hmota byla jiná. Byla také trojrozměrný, jen neměla takovou váhu. Mnozí by to nepřežili, protože jsou zvyklí na všechno reagovat agresivně, dokonce i v myšlenkách! (pozn. odtud pramení ″nemluvte o tom, nedávejte tomu pozornost, nebude to existovat...″, chápu že tací myslí ve vyšších D.. bohužel skutky se konají zdejší)

Ve vyšších prostorech si vědomí vytvářejí svůj vlastní svět, a pokud prožívají těžké emoce, okamžitě se propadají ze světa světla do světa démonů, ale na rozdíl od astrálu, který je přirozeným portálem, nemusí být cesty zpět. Možná tedy nejde o vzestup, ale o pád a posílení pekla na zemi. Tvé vlastní neřesti a těžké myšlenky ti okamžitě udělají ze světa peklo, a pak se ti tvůj současný svět bude zdát jako nebe! Navíc samotný návrat vaší fyzické úrovně sluneční soustavy nebo Země do těchto vysokých vibrací může vést k otevření portálu pro civilizace temnoty, které na tento okamžik opravdu čekají.

Velký vědec Tesla chtěl kdysi technicky zvýšit vibrace Země. Teď si ale uvědomil, že se mýlil. Mohlo to mít katastrofální následky pro celou galaxii. Duše většiny obyvatel by to stejně nezachránilo. Na Zemi by jich zůstalo jen několik - těch, kteří by bez vzestupu vibrací vaší roviny postupně odešli do světa Belovodí.

Zvyšování na tuto úroveň vibrací frontovou linií nepohne. Anunnaki a jejich přisluhovači zůstanou hrozbou pro všechny světy. Duše pozemšťanů budou skrmeny Luciferem - duchem Nibiru. To znamená, že pohltí energetické schránky duší, kterým se nepodařilo přejít na druhý břeh. Zůstanou jen jejich zrnka, která se znovu vydají na cestu od vtělení do kamenů, atomů a prachu.

Velký vesmírný zákon říká - Neubližuj! A nespěchej! Kosmos nezná spěch! Spěch vede ke zkáze!
Nevědomost inkarnovaných duší, dokonce i těch, které se vtělily do prostoru čtyř dimenzí, kde nyní žije právě Tesla na planetě, odkud k vám přišel, a snaží se vytáhnout vaši civilizaci z temnoty, může vést k nevratným následkům. Této nevědomosti mohou civilizace temnoty snadno využít. I oni jsou v nevědomosti, ale jednoduše využívají všeho, s čím se setkají, ve svůj prospěch, to je jejich základní princip, princip momentálního zisku a pohlcení. Nepřemýšlejí vůbec o ničem, včetně vlastního osudu, jen konzumují vše, co jim přijde do cesty. To je jejich rychlost a síla. Jsou čistou silou destrukce a ta je vždy rychlejší a mocnější než tvorba. Jediným výsledkem destrukce je prázdnota a absence jakéhokoli vývoje a seberozvoje, tedy předčasná Noc Brahmy.

Pokud se Brahma nebo Velké Absolutno či Rod nedokáže dostat z této předčasné pauzy v určitých cyklech svého vývoje, pak vesmír zanikne, přestane existovat, zmizí z existence mnoha dalších vesmírů vesmíru..... Všechny jeho civilizace, veškeré jeho vědění zaniknou. Duch vesmíru, Rod nebo Absolutno, začne své inkarnace ze zrnka prachu v útrobách jiného vesmíru.

Takovému měřítku možná nebudete schopni porozumět. Sami tomu moc nerozumíme, protože žijeme ve světě čtyř dimenzí, jak mu říkáte, zatímco do pěti dimenzí jen občas nahlédneme. Ale přicházejí sem učitelé z vyšších světů, jako jsme my přišli do vašeho světa.

Pokud vám tedy někdo vypráví, že jste všichni povýšeni, je to lež! Kdyby se to stalo, nebylo by vás nyní na Zemi ani tisíc ve vašich tělech. Vaše města by se obrátila v prach a svět by se stal poddajným a zcela závislým na vašich myšlenkách. je jasné, že myšlenky na válku a destrukci v době takzvaného vzestupu by vaši zeměkouli uvrhly do propasti nikoli čtyřrozměrné, ale dvourozměrné, a po vašich ulicích by začali chodit démoni.

Mimochodem, všechny pokusy maskovaných Anunnaků, konkrétně těch, kteří se maskují jako Plejáďané, jacísi Argoriáni, jakási koaliční eskadra světelných sil vedená Kryonem, Aštarem a dalšími, nejsou ničím jiným než pokusy prorazit portál do vyšších sfér s pomocí planety Země a myslí nevědoucích. Naštěstí v trojrozměrném světě nejsou myšlenky lidí tak silné, dokonce ani myšlenky takzvaných senzibilů, které si k tomuto účelu vybírají. Ale jak se říká na Zemi: čert nikdy nespí .....
Stejně tak se i invazní Anunnaki chytají každé možnosti expanze, včetně fyzického budování portálů prostřednictvím vašich vědců (CERN a další tajné experimenty). Stranou nezůstává ani útok myšlenkových forem na psychicky schopné a plně zombifikované lidi. O to snadněji se zombifikují lidé hledající pravdu, kteří jsou schopni energie cítit, ale nedokážou je identifikovat, odhalit klam.

Mnoho hledačů světla a pravdy stále spí v nevědomosti. To se projevuje v jejich hlavní touze - spatřit světlo a ráj ještě na zemi! To je hlavní nevědomost a háček temné invazní civilizace! Váš spěch! Touha po tady a teď! Mimochodem, právě to určuje úroveň vědomí, o které se tak často mluví. Čím více si přejete vidět výsledek očisty Země svýma pozemskýma biologickýma očima v příštích letech, dnech a měsících - tím více ještě spíte! To je totiž důsledek nevědomosti, která spočívá ve ztotožnění se s tímto jediným fyzickým tělem, jež vyvolává strach, že už to neuvidíte, a že TADY všechno skončí... že TADY JE SMRT.

Strach ze smrti je důsledkem téhož kořene nevědomosti, a tedy spěchu vidět vše za života, abyste se případně vyhnuli fyzické smrti... opět je vše na začátku, opět tentýž podvědomý strach z konce všeho pro vás, což je největší iluze ducha, která vás neustále nutí znovu a znovu se rodit ve světech tří dimenzí, abyste tuto iluzi konečně překonali. Pokud je pro vás důležitý čas, pokud je pro vás důležité, abyste se dočkali vzestupu během svého života a podobně, pak je iluze stále velmi silná a vy jste zranitelní vůči temným entitám z různých světů. Mimochodem, často se prostě živí vaší energií, vyprávějí vám báchorky o vzestupu, jako by k němu už došlo, a jako důkaz uvádějí různé přírodní katastrofy a kataklyzmata, tj. zkázu. Stvoření moc nevidíte. Svět se nezkrášlil, války neustaly, neřesti se zvětšily... Nedělá vám to starosti? Důkazem jsou právě ty nejrůznější záplavy, zemětřesení a další věci, které rozsévají smrt. Mimochodem, taková kataklyzmata nejsou ničím novým. Vždy provázely dějiny lidstva. Velmi často je lidé, když je viděli, považovali za znamení konce časů, ale... žili dál.

To, že se mění DNA, vlastnosti elementárních částic, je přirozený proces posunu Galaxie, který znali už ve staré Indii. Tyto cykly se nazývaly jugy. Kali juga končí a toto jsou její znaky. Věci se nedějí tak rychle, jak byste chtěli, a na to musíte pamatovat. Důkazy o přechodu v podobě kataklyzmat a katastrof jsou odkud? Kdo se vyžívá ve vašich energiích a sbírá energie smrti a ničení?

Lidé, kteří spěchají do svého pozemského věku, aby se dočkali apokalypsy a vzestoupení, sami přitahují neštěstí a hlavně přitahují astrální entity, které jim při pití jejich životní energie začnou vyprávět jménem mimozemských spasitelů, andělů apokalypsy, různých proroků a dalších. To vše samozřejmě nezůstává bez povšimnutí samotných útočníků, kteří využívají každé příležitosti ve svůj prospěch. I oni jsou napojeni na ″spojení″. Co když se jim podaří nějak proniknout portálem...

Tak tady jste, důvěřiví spěcháčci, kteří všemu věří a dál tiše chrápou svou uspávací ukolébavku, dál spíte ve svých iluzích a touhách po zrychlení, aniž byste věděli o rozsahu a rychlosti vesmíru a všech procesech, které v něm probíhají, aniž byste věděli, že jeden den vesmíru je vašich 24 miliard let a noc stejně. Vy jste mimochodem stejně staří! Jste jeho součástí, jste jeho kapkou, i když to asi málokdo vůbec pochopil. (pozn. holt jsem se nevyvíjela dost rychle... přece nespěchám)

Vše v pravý čas! Hlavní je neškodit! Ten čas se sice blíží, ale věci se nebudou dít tak, jak si myslíte. Nesmíme říkat, jak se to stane, protože nesmíme mluvit o budoucnosti, abychom ji svévolně nezkreslovali. Uvidíte a dozvíte se vše. Vidět všechno a najednou v jednom okamžiku svého fyzického života je skutečná pohádka a skutečná fikce. Tak to být nemůže. Mnozí si to však myslí, protože strach ze ztráty sebe sama je v nich silný. Ti, kteří jsou vzhůru - mě pochopí, ti, kteří chtějí spát - budou sledovat další sen svých iluzí...″.

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2019/05/blog-post_31.html

Zpět