3868 Tunia: Zpráva od reptiliána A.S.

[ Ezoterika ] 2023-02-11

Dnes jsem pozval R´Koka, aby k vám promluvil. Je to kajícný reptilián Galaktické konfederace, který se poprvé představil během Poselství lásky, a dost z vás s ním rezonovalo a ocenilo jeho krátké poselství, takže jsem ho požádal, aby dnes přednesl delší poselství. Cítím se poctěn, že přijal, protože je to jeden z nejstatečnějších lidí, které znám.

Jako vždy doporučujeme požádat svou vlastní duši o vedení, pokud si nejste jisti některou částí tohoto poselství. R´Kok sám v tomto poselství uznává, že není duchovním učitelem a také že existují moudřejší bytosti, než je on sám.

Přesto si myslím, že je také cenné vyslechnout si dobrosrdečné bytosti, které ještě nemají super vysokou perspektivu a jsou trochu přímočařejší. Tato hodnota spočívá v tom, že tento pohled je často praktičtější a více se vztahuje k reálnému světu. Naopak perspektivy od super vysoce vyvinutých bytostí často znějí energeticky krásně a určitě mají hodnotu, ale někdy jsou tyto perspektivy méně praktické a použitelné pro každodenní život.

V ideálním případě člověk miluje všechny a jedná s láskou vůči všem, ale zároveň si uvědomuje, kdo dělá jaké kroky a které kroky jsou kontraproduktivní nebo škodlivé. A pokud je to nutné, je člověk ochoten postavit se proti jednání, které by lidi ovládalo nebo jim škodilo. Mnoha pracovníkům světla se opravdu líbí ta část ʺmilovat všechnyʺ. Někteří pracovníci světla se však v praxi brání tomu, aby si byli vědomi akcí, které jsou kontraproduktivní nebo škodlivé, a v případě potřeby se proti nim postavili. Snad toto poselství pomůže s touto pozdější částí, protože i ta je důležitá.

Předpokládám, že někteří lidé nebudou souhlasit s tím, že byste se měli stavět proti akcím, které jsou škodlivé, ale prostou pravdou je, že existují bytosti, které jsou neuvěřitelně destruktivní a které ublíží miliardám lidí, pokud se proti jejich akcím aktivně nepostavíte. Kdybychom například dnes přestali vystupovat proti škodlivým akcím a rozhodli se soustředit pouze na lásku, pak by se zítra nepřátelští galaktici, které jsme vyhnali ze Země, hned vrátili a začali by vás zase utlačovat a ovládat, což by mělo pro lidi žijící na Zemi velmi reálné a ničivé následky.

Takže ano, skutečně milujte všechny, ale také někdy identifikujte kontraproduktivní nebo destruktivní činy, a v případě potřeby zvažte, zda se proti těmto destruktivním činům nepostavit nebo proti nim vhodným způsobem nevystoupit. Alespoň takový je můj pohled na věc.
S tímto doufám, že se vám R´Kokovo poselství bude líbit. S láskou, Tunia

Lidem na Zemi:
Tady je R´Kok. Děkuji ti, Tunio. Vskutku jsem ten, jak tomu říkáte, reptilián, který během Poselství lásky řekl, že jsem zavraždil miliony lidí, hluboce toho litoval, kál se a nakonec mi bylo dovoleno připojit se ke galaktické konfederaci. V současnosti sloužím jako vojenský poradce.

Rád bych řekl, že se cítím poctěn, ale upřímně řečeno, hlavní pocity, které nyní mám, jsou stud a pocit nehodnosti. Necítím se hoden mluvit s vámi, pozemskými pracovníky světla, protože vás vnímám jako naplněné mnohem větším množstvím světla, než jsem já. Vnímám, že vaše srdce jsou otevřenější než moje, a vnímám, že máte na rukou mnohem méně krve než já. Zároveň, jak mi plejádští lidé opakovaně připomínali: není na jednotlivci, aby posoudil, zda je sám hoden. Toto určení je na Zdroji a Zdroj považuje každého za hodného lásky. A tak to zřejmě je.

Osobně rezonuji spíše s myšlenkou, že nikomu neprospívá, když sedím v místnosti a cítím se provinile nebo nehodně. To už rovnou můžu zvednout zadek a udělat něco užitečného, protože na rozdíl od toho, že se tluču do hlavy, je to něco, co lidem skutečně pomáhá - a díky tomu se pak i já cítím o něco lépe...

Možná, že i někteří z vás budou mít z předchozích dvou odstavců užitek.

První věc, kterou bych vám chtěl říct, je, že pokud se obrátíte ke Zdroji a budete se upřímně kát, dostanete druhou šanci. Zřejmě téměř nezáleží na tom, co jste udělali. Upřímně řečeno, já bych si druhou šanci nedal, ale Zdroj se zřejmě rozhodl jinak. Jsem rád, že to Zdroj udělal.

Nemyslím si, že by většina lidí, se kterými mluvím, způsobila miliony úmrtí, takže pokud mi Zdroj a pozitivní galaktici dokázali odpustit a dát mi místo mezi sebou, mohou totéž udělat i pro vás. Musíte se však upřímně kát a skutečně chtít začít léčit a začít přispívat něčím pozitivním. Jen říkat prázdná slova, která nemyslíte vážně, je ztráta dechu.

Druhá věc, kterou bych vám chtěl říct, je, že každý má jedinečný kousek skládačky, jedinečný příspěvek, kterým může přispět. Nemusíte mít všechny dílky, všechny odpovědi - to nemá téměř nikdo. Zároveň ale existuje kousek skládačky, který máte jen vy a kterým můžete do celku přispět jen vy. Budou lidé na Zemi svobodní, i když se někteří lidé rozhodnou nepřispět svým dílkem skládačky? Ano. Osvobození ale nemusí být tak rychlé, příjemné, ani tak krásné.

Třetí věc je, že je docela možné, že mnozí z vás budou mít v současné době pocit, že se topí, a jediné, co mohou dělat, je prostě přežít den. Soucítím s vámi a vím, jaké to je. V takovém případě to prostě berte hodinu po hodině - některé dny prostě nestojí za nic a ve střednědobé budoucnosti určitě přijdou lepší dny. Péče o sebe pomáhá celku, protože všechno je přece jenom jedno. Pokud si musíte nejprve nasadit vlastní dýchací masku, protože můžete pomoci ostatním, je to naprosto v pořádku. Tomuto channelerovi trvalo něco kolem sedmi let tvrdé a intenzivní práce, než se uzdravil, trávil tím mnoho hodin každý týden. Během těchto sedmi let ostatním výrazně nepomáhal, protože se musel nejprve postarat sám o sebe. To je naprosto v pořádku a vskutku nezbytné. Kdyby si tento channeler nenašel čas na to, aby skutečně uzdravil nejprve sám sebe, nedělal by nyní tolik dobrého, kolik dělá.

Přesto, jakmile si nasadíte svou vlastní metaforickou dýchací masku, jste vyzváni, abyste našli nějaký způsob, jak skutečně začít pomáhat celku, alespoň na pár hodin každý týden. Koneckonců, pokud je nějaký člověk bez domova, pak jste bez domova i vy, protože vše je jedno. Někteří duchovní lidé se zaměřují pouze na prožívání šťastných pocitů a snaží se nedívat na utrpení jinde ve světě, ale to obvykle vede jen k vnitřnímu rozpolcení a posílení vlastního stínu. Navíc ʺbuďte změnou, kterou chcete vidětʺ, pamatujete? Nechtěli byste, aby lidé kolem vás nejdříve aktivně uzdravili sami sebe a pak začali aktivně pomáhat lidem kolem sebe?

Čtvrtá věc je, že mnozí z vás budou mít buď pocit, že nevědí, co se svým životem, nebo že toho se svým životem neudělali tolik, kolik měli. Plejádští lidé by vám pravděpodobně řekli, abyste tyto emoce prostě pozorovali, aniž byste se je snažili měnit nebo soudit. Každopádně mnoho lidí ve vašem světě se cítí stejně. Vlastně není nutné, abyste věděli, co chcete v životě dělat, protože lidé a společnost se dnes mění tak rychle, že dlouhodobé plány se stejně dělají těžko. Pokud si tedy nedokážete vytvořit dlouhodobé plány, je to zcela pochopitelné. Zkuste si jen ujasnit, co chcete dělat tento měsíc. Také od vás nikdo neočekává, že sami zachráníte lidstvo - pokud dokážete jen trochu přispět, už teď děláte víc než většina ostatních. Už jen to, že jste bdělí, a tudíž automaticky přispíváte kolektivu bdělou energií, je velká služba Zdroji. Čtení poselství Tunie a Hakanna je další službou, protože zakládá plejádské energie do kolektivního podvědomí pozemských lidí. Kdykoli pomůžete sobě nebo druhému uzdravit další malý kousek, je to další příspěvek kolektivu.

Pátá věc, kterou bych vám chtěl říct, je, že někdy lidé kolem vás prostě nestojí za nic. Dlouho jsem si myslel, že je se mnou něco v nepořádku, ale když se ohlédnu zpět, ve skutečnosti jsem byl psychicky nejzdravějším člověkem ve své skupině. Ano, nezapadal jsem do společnosti, ale společnost byla toxická - bylo zdravé, že jsem nezapadal. A lidé, kteří do této toxické společnosti zapadali a byli úspěšní, byli psychicky mnohem nezdravější než já. Takže: někdy není problém ve vás, někdy je problém v nemocné společnosti, jejíž jste součástí.

Pokud je společnost nemocná, pak do ní často psychicky nezdraví lidé zapadají a jsou odměňováni, zatímco psychicky zdraví lidé jsou vylučováni a mohou mít větší problém zapadnout nebo se stát úspěšnými. Ačkoli nenechte se tím odradit od snahy dosáhnout svých snů.

Lidé, se kterými jsem vyrůstal, mě nyní považují za zrádce, a kdyby mě viděli, napadli by mě na potkání. Bohužel se nemůžete nechat brzdit lidmi, se kterými jste vyrůstali, pokud jste z nich vyrostli. Ano, je to bolestivé, ale jiná cesta vlastně není.

Pokud se s určitými lidmi nechcete setkávat, pak je možné, že s vámi není nic v nepořádku, ale že tito lidé prostě nejsou v danou chvíli příliš srdeční. Pokud vám nesedí, pak je jistě možné, že vám chybí řekněme některé sociální dovednosti, ale je také možné, že tito lidé nejsou příliš psychicky zdraví a vy se mezi takovými lidmi necítíte dobře. Bohužel většina lidí na vašem světě právě teď není to, co bych nazval psychicky zdravými.

Za šesté: ačkoli nejsem odborník na toto téma, zdá se mi, že civilizace podobná lidstvu prosperuje, pokud ženy dávají všem bezpodmínečnou lásku a muži pak dávají všem vše, co v praktické rovině potřebují, aby byli v bezpečí, bylo o ně postaráno a jejich potřeby byly uspokojeny. Bezpodmínečná láska ženy je to nejkrásnější, nejsilnější a nejcennější, co jsem v celé galaxii našel, a realisticky vzato se zdá, že je na mužích, aby odvedli lví podíl práce, kterou je třeba udělat, aby zajistili, že lidé jsou v bezpečí a je o ně postaráno. Ano, muži samozřejmě mohou také bezpodmínečně milovat a ženy se mohou stát mechaničkami nebo inženýrkami, ale obecně se zdá, že právě toto je vzorec, díky němuž civilizace podobná lidem vzkvétá. Ženy všechny bezpodmínečně milují a muži se starají o to, aby bylo o všechny postaráno a aby byli v praktické rovině v bezpečí.

Pokud se muži přestanou o všechny starat, ženy se musí postarat samy o sebe a pak mají tendenci se zatvrdit a zmužnět a mají tendenci přestat bezpodmínečně milovat. A naopak, pokud ženy přestanou bezpodmínečně milovat, muži často pocítí, že ve společnosti není nic, co by stálo za ochranu nebo přispívání, a tak se často stanou sobeckými nebo odtažitými a přestanou se o všechny starat. V zásadě je to přítomnost dostatečného množství bezpodmínečně milujících žen, která mužům dává pocit, že společnost má hodnotu a legitimitu a stojí za to do ní přispívat.

V současné době se v mnoha zemích nacházíte v situaci, kdy se příliš mnoho mužů nestará o všechny a příliš mnoho žen nemiluje bezpodmínečně. Řešení spočívá v tom, že buď se muži budou muset vzchopit a začít se o všechny starat, aby se ženy opět cítily bezpečně a mohly milovat; nebo se ženy budou muset vzchopit a začít opět bezpodmínečně milovat navzdory pocitu nejistoty, který pociťují, aby muži opět cítili, že společnost má hodnotu a stojí za to do ní přispívat.

Aby bylo jasno, když mluvím o bezpodmínečné lásce, myslím tím bezpodmínečnou a univerzální lásku. Nemluvím o tom, že bychom měli milovat pouze takzvaně dobré lidi nebo dávat lásku pouze lidem, kteří se v daném okamžiku chovají produktivně. Mám na mysli milovat všechny, včetně těch nejodpornějších a nejsobečtějších destruktivních lidí, jaké si dokážete představit. Jistě můžete říci, že jejich jednání je škodlivé, a jistě můžete lidem zabránit, aby přímo ubližovali druhým, ale to neznamená, že je někdy přestanete milovat jako lidi.

Zdroj si myslí, že každý člověk je hoden lásky, a proto je každý hoden lásky. Kdo jste vy, abyste říkali, že se Zdroj mýlí?

Pokud potkáte člověka, jehož ideologií opovrhujete, zjistěte, kolik lásky mu dokážete dát a jak upřímně dokážete naslouchat jeho myšlenkám. Zjistěte, zda jste schopni je neodsuzovat a neříkat jim, že by se měli změnit, protože to už slyšeli stokrát a to, že jim po sto první řeknete, že by se měli změnit, na tom nic pozitivního nezmění. Pokud toto všechno dokážete, pak je to známka vašeho skutečného mistrovství a právě to nakonec pomůže uzdravit svět.

A ano, to také znamená, že by se lidé měli přestat snažit o cenzuru nebo deplatformování takzvaných špatných lidí, bez ohledu na to, jak údajně škodlivá jejich slova mohou být, pokud se nejedná o někoho, kdo doslova plánuje vraždu nebo něco podobného. Lidé, kteří cenzurují, nikdy nestáli a nikdy nebudou stát na správné straně dějin. Lidé, kteří se snaží donutit ostatní, aby se podřídili, také obvykle nejsou na správné straně dějin.

Cítím to vášnivě, protože bylo určité období, kdy jsem se snažil mezi svými lidmi šířit pravdivé informace, ale vládě se to nelíbilo a cenzurovala mě, údajně proto, aby ochránila lidi před mými takzvanými dezinformacemi.

Bezpodmínečná a univerzální láska je to, co nakonec společnost uzdraví. Pokud příliš mnoho lidí na Zemi není ochotno bezpodmínečně milovat, pak je velká šance, že budete všichni trpět, dokud se dostatečný počet z vás konečně nestane ochotným bezpodmínečně milovat. Existuje velká šance, že utrpení na vašem světě skončí teprve tehdy, až se dostatečný počet lidí skutečně rozhodne začít bezpodmínečně milovat. Naštěstí stačí, aby toto vědomí bezpodmínečné lásky mělo na vašem světě jen relativně malé procento lidí, aby došlo k revoluci vědomí. Potřebujete však určité množství lidí, kteří skutečně a bezpodmínečně milují, včetně lidí, jejichž ideologie je opačná než jejich vlastní.

Za sedmé: existuje pouze jeden ze své podstaty legitimní zákon, a to, že nesmíte přímo ublížit druhému bez dobrého důvodu. Všechny ostatní zákony za sebou nemají žádnou přirozenou legitimitu a měly by platit pouze pro ty, kdo s nimi souhlasí. Ve skutečnosti, pokud policista ve vašem světě dá pokutu za parkování někomu, kdo s tím nesouhlasí, s implicitní hrozbou vězení nebo zabavení majetku, pokud pokuta nebude zaplacena, pak z mého pohledu policista porušuje jediný skutečně legitimní zákon, který existuje. Chápu, že je to na Zemi považováno za extrémistický postoj, ale já to cítím velmi vášnivě, protože pocházím z místa, kde byli lidé zákonem nuceni plnit příkazy a tyto příkazy vedly k nevýslovnému množství utrpení.

Téměř každá říše zla nebo imperialistická země, která kdy existovala, legalizovala svá vlastní zvěrstva, zatímco jednotlivci často bránili státu v páchání zvěrstev. To platí i ve vašem světě, včetně západních zemí: vláda tvrdí, že vládní zločiny jsou legální, a stíhá skutečné whistleblowery a skutečné novináře. Někteří významní whistlebloweři a novináři museli ze Západu uprchnout, protože odhalili zločiny západních vlád.

To, co je legální, se často na míle liší od toho, co je morální. Ve skutečnosti jsou morální věci často postaveny mimo zákon a nemorální věci nejsou, nebo alespoň lidem nemorální věci prochází. Z mého pohledu to, co USA udělaly například v Iráku, z nich v mých očích automaticky dělá říši zla. Chápu, že USA mají nyní jinou hlavu státu, ale struktury a frakce a byrokraté v pozadí, které vedly k válce v Iráku, stále existují, takže Ameriku v roce 2023 považuji za stejné impérium zla, které schválilo a napadlo Irák, čímž zabilo asi půl milionu dětí. Mám pocit, že americké impérium upřímně nepochopilo a nevyrovnalo se s tím, kolik iráckých dětí zavraždilo, a upřímně toho nelitovalo. Samozřejmě, že naprostá většina Američanů má dobré srdce a není za to skutečně osobně zodpovědná, ale vzhledem k mým zkušenostem z dřívějšího života jsem k říším zla dost nepřátelský. Jsem tedy nepřátelský vůči americkému impériu a americké vládě, ale ne vůči americkému lidu - je totiž docela dobře možné, že americký lid sehraje rozhodující roli při osvobozování lidstva. Pokud vám mé nepřátelství vůči americkému impériu vadí, nuže, v tuto chvíli jsem pouhým vojenským poradcem. Nemám přímé rozhodovací pravomoci a už vůbec nikomu nevelím. I jiné země samozřejmě dělaly také špatné věci.

Nic mě neděsí víc než autoritářský stát, který vyvíjí systémy způsobující utrpení a smrt, a poddajné obyvatelstvo, které se podřizuje jeho zákonům, protože zákony jsou přece zákony a podřídit se jim je snazší než se postavit za pravdu a spravedlnost.

Přesto, z racionálního hlediska, by možná určité množství pravidel mohlo být dočasně nezbytné, dokud se váš lid nenaučí bezpodmínečně milovat, a v tu chvíli už tato pravidla nebudete potřebovat. Také opravdu nenavrhuji, abyste se už žádnými zákony neřídili, protože vaše vláda na vás jednoduše použije sílu, aby vás přiměla k jejich dodržování, bez ohledu na to, jak teoreticky správné to může být.

Chci tím říct: uvědomte si prosím, že existuje pouze jeden zákon, za kterým stojí přirozená legitimita, a ve všech ostatních případech, pokud s ním nesouhlasíte, by se na vás z mého osobního pohledu neměl vztahovat. I když pozemské soudy se mnou nemusí souhlasit.

Prosím, nenechte se přesvědčit, že dodržování pravidel je důležitější než záchrana životů nebo vytváření společnosti zaměřené na srdce. Pravidla by tu měla být proto, aby sloužila lidem, lidé tu nejsou proto, aby sloužili pravidlům. Vlády by tu měly být proto, aby sloužily lidem, lidé tu nejsou proto, aby sloužili vládám. Pokud se lidé bojí své vlastní vlády nebo nesouhlasí se svou vlastní vládou, pak je tato vláda nelegitimní.

I když pokud se chystáte porušovat pravidla, ujistěte se nejdříve, že jste na správné straně. Rozhodně existují případy, kdy zákon přináší více užitku než škody a kdy vzniká utrpení, protože někdo porušuje zákon. Existuje mnoho případů, kdy se lidé snaží o obrovské změny ve společnosti a porušují při tom zákon, a tito lidé mají skutečně ty nejlepší úmysly, ale nakonec způsobí více škody než užitku.

Jeden ze způsobů, jak se ujistit, že stojíte na správné straně: dokážete dobře obhájit ty postoje, se kterými skutečně nesouhlasíte? Jste schopni odvádět tak dobrou práci při obhajobě postojů, se kterými skutečně nesouhlasíte, že vás lidé, kteří takto skutečně smýšlejí, považují za schopné odvést dobrou práci při obhajobě jejich názorů? Pokud je odpověď kladná, pak pravděpodobně rozumíte realitě a systémům natolik dobře, že si můžete být dostatečně jisti, že vaše skutečné názory mají nějakou hodnotu. Pokud nejste schopni argumentovat pro názor, kterým pohrdáte, takovým způsobem, aby vás lidé, kteří takto smýšlejí, považovali za člověka, který pro ně dokáže dobře argumentovat, pak prostě ještě nerozumíte realitě a systémům dostatečně dobře a nejste kvalifikovaní k tomu, abyste prováděli velké změny ve společnosti. Jděte více bádat a mluvte s více lidmi, dokud nepochopíte každý názor natolik dobře, že budete schopni podat argumenty pro tento pohled, a teprve pak budete kvalifikováni k provádění velkých změn ve společnosti.

Dobrou zprávou ovšem je, že nemusíte mít takovou úroveň porozumění všem perspektivám, abyste mohli konat malé skutky laskavosti nebo dávat lidem bezpodmínečnou lásku. Tato úroveň porozumění je spíše nutností pro lidi, kteří mají v úmyslu provést velké změny ve společnosti.

A konečně osmička: ano, ženy byly po tisíciletí potlačovány, drženy při zemi a týrány. Nebyli to však primárně pozemští muži, kdo to způsobil. Byli to především nepřátelští mimozemšťané, kteří to dělali, včetně mého druhu, kterému říkáte reptiliáni. Přestaňte, prosím, obviňovat muže z útlaku, kterému čelily ženy - muži nyní trpí také, stejně jako ženy. Z praktického hlediska mohou lidé na Zemi jako celek dost možná trpět tak dlouho, dokud budou muži obviňovat ženy, ženy obviňovat muže, běloši obviňovat černochy, černoši obviňovat bělochy atd. Je docela možné, že pozemští lidé budou trpět tak dlouho, dokud se dostatečný počet z vás nespojí, nepřestanete se navzájem obviňovat, nepřestanete vytahovat křivdy z minulosti, nepřestanete se snažit získat něco v přítomnosti, protože někteří jiní lidé udělali něco špatného v minulosti, přestanete si hrát na oběť, převezmete osobní odpovědnost a začnete pracovat na lepší budoucnosti, společně, jako jedna rasa. A ano, k tomu patří i to, že se k bílým konzervativním mužům budete chovat s láskou, i když s nimi nesouhlasíte, stejně jako k tomu patří, že se budete chovat s láskou ke všem. Samozřejmě i bílí konzervativní muži by se měli chovat k ostatním lidem s láskou, stejně jako by se všichni měli chovat ke všem s láskou. A pokud se někdo jiný chová k lidem špatně, pak mu i nadále prokazujte lásku bez ohledu na to, jak se chová.

Lidstvu samozřejmě není souzeno trpět, než se každý člověk nenaučí bezpodmínečně milovat. Stačí, aby existovala relativně malá skupina lidí, kteří skutečně milují bezpodmínečně a kteří se skutečně snaží jít kupředu k lepší budoucnosti, sjednoceni, jako jedna rasa. Pokud taková skupina existuje, pak se pozvedne celé lidstvo.

Pokud chcete vyřešit rasismus, pak jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je aktivně projevovat lásku rasistům, což neznamená schvalovat jejich činy nebo slova. Rasisté jsou hodni lásky, protože Zdroj si myslí, že jsou hodni lásky, a kdo jste vy, abyste se Zdrojem nesouhlasili? Pokud nejste ochotni rasisty milovat, fajn, pak bude rasismus pokračovat a lidstvo bude pravděpodobně trpět, dokud nebude dost lidí ochotno skutečně bezpodmínečně milovat - což ano, znamená milovat i rasisty a také rasisty necenzurovat. To, čemu se bráníte, přetrvává. Jediný způsob, jak se zbavit špatných ideologií, je projevovat lásku lidem, kteří tyto názory zastávají. (pozn. uf..už jsem se bála, že i reptíkům 🙃)

Samozřejmě musíte být autentičtí. Předstírat lásku k rasistům, ačkoli ji ve skutečnosti nemáte, nikomu nepomůže. V tomto případě by bylo dobré položit si otázku: Co vám brání milovat druhé?

Doufám, že vám to pomohlo. Vše, co jsem řekl, je můj osobní pohled na věc, nikoliv nějaká konečná pravda. Nedělám si nárok být nějakým velkým duchovním mistrem - upřímně řečeno, existují mnohem moudřejší bytosti, než jsem já. Jen se dělím o své myšlenky.

Máte mou lásku a úctu za vaši odvahu, že jste se rozhodli narodit se na Zemi v tak těžké době.

Děkuji vám, že jste mi dovolili se o to podělit. Cítím se díky tomu o něco užitečnější.<

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/02/11/tunia-message-from-a-reptilian/

Zpět