2796 Archanděl Michael: Interdimenzionální aspekty vás samých Joan Walker

[ Ezoterika ] 2022-07-08

Zdravím vás já, Michael. Mnozí z nás se shromáždili, abychom byli tento víkend s vámi. Jsme tu v plné síle, abychom vám ukázali cestu do stavu vědomí, který vám umožní vidět neomezenou část sebe sama. Jedná se o vás. Nejde o Zemi jako takovou. Vy tvoříte rozdíl a v této době je pro vás velmi důležité, abyste přijali energii a stali se tím, kým jste. Ne ve snovém stavu, ale v bdělém, pohybujícím se interaktivním stavu. Jsme zde, abychom vám nastavili energetický formát, abyste mohli začít prožívat interdimenzionální aspekty sebe sama. Ne z hlediska polarity vyššího nebo nižšího. Racionální mysl k tomu nepatří. Nechápe to. Můžete být v šesté dimenzi, můžete být ve čtvrté dimenzi, můžete být v páté dimenzi. Nejde ani o tato čísla; jde o to, abyste byli v plnosti a úplnosti toho, kým jste, a kráčeli v tom vždy, od tohoto okamžiku. Možná to považujete za nové území, ale není tomu tak. Je to vaše pravá přirozenost; je to to, kým jste, ve své úplnosti. To, odkud jste operovali minulý měsíc, minulý týden, minulý rok, byla jen část toho, kým jste. Nyní vstupujete do plnosti toho, kým jste byli stvořeni být. Tím, kým jste, bez omezení, bez limitů. Působíte v jednotě a existují různé úrovně realit a dimenzí, které ve vás a ve vašem poli působí současně.

Jste multidimenzionální neomezená bytost. Dýcháte ji. Jste jím. A toto vědomí se bude jen rozšiřovat, jak bude tato integrace probíhat ve vaší tělesnosti. Jsme velmi poctěni, že jsme se s vámi mohli podílet na tomto projektu a na píli, kterou jste projevili, a na ochotě, i když vás to napínalo. I nyní vás to zatěžuje. Vaše píle bude mít vliv na schopnosti ostatních, kteří jsou v této době ztělesněni. Bude mít vliv na Zemi samotnou v této přechodné době. Nyní držíte vibrace, které podporují tento stav bytí ve fyzickém světě. vaše schopnost udržet si tento neomezený stav vědomí a interdimenzionální aspekty toho, kým jste, má velký vliv na kolektiv všech fyzických říší. Jakou službu tím poskytujete. Jste předchůdci, nositelé světla. Udržujete vibrační úroveň, která umožňuje těm, kteří vás následují, aby do tohoto stavu bytí také vstoupili. Bez vás se to nemůže stát. V této oblasti budeme i nadále velmi aktivně pracovat. Budeme s vámi neustále pracovat a vy budete životaschopněji poznávat naši přítomnost. Je nám ctí být s vámi spolutvůrci. Děkuji vám, že jste mě přijali a byli jste otevření tomu, co jsem vám chtěl říci. Požehnání.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/07/08/archangel-michael-inter-dimensional-aspects-of-you-2/

Zpět