5773 Měsíční přehled - únor 2024 Astro

[ Ezoterika ] 2024-01-28

e Začátek února 2024 bude ve znamení příchodu roku Draka. V únoru poprvé předvede svou moc Drak, vládce roku, který se ujme vlády 10. dne v měsíci. Změny nastanou téměř ve všech oblastech života a naruší obvyklý chod existence, na který si mnozí zvykli. Toto období nepochybně uvítají lidé s aktivním životním postojem - ti, kteří se o něco snaží a budují svou kariéru. V únoru najdou útěchu ti, kteří se snaží prosadit samostatně nebo hledají potřebné konexe pro úspěch. Cesta těchto osob bude pravděpodobně náročná, ale naplněná okolnostmi, které přispějí k úspěšnému postupu.

Je třeba poznamenat, že atmosféra v únoru bude nejvíce nakloněna profesním aktivitám. Úspěchu dosáhnou ti, kteří se v nejistých a znepokojivých okolnostech mohou spolehnout na své znalosti, zkušenosti nebo instinkt. Očekává se, že situace v tomto měsíci bude nestabilní, což znemožní soustředění na jednu oblast, a bude zapotřebí přizpůsobivosti. Málokdo bude mít absolutní důvěru ve zvolenou cestu, takže bude nutné riskovat. Nestálé prostředí vyvolá střety osobností a společensko-politickou nestabilitu. V pracovních kolektivech pravděpodobně zesílí intriky a přibude pomluv a drbů. V tomto období je nejlepší se ne zapojovat se do konfliktů, protože mohou prodloužit a ztížit produktivní práci. V únoru mohou začít pouze ty podniky, které dokončily všechny fáze přípravy. V průběhu procesu se mohou objevit problémy a nedostatky, ale důkladná příprava je pomůže překonat. Je však důležité poznamenat, že zcela nové podniky by měly být zahájeny až ve třetí polovině měsíce, protože do té doby se mnohé překážky rozptýlí.

S tím, jak pojmy humanismu nabývají na síle, zažije společnost rychlý vzestup humanitárních myšlenek. Do módy se dostane sociální spravedlnost a filantropie, v důsledku čehož bude vzkvétat podpora kulturních hnutí, literatury a umění. Vlivné osobnosti společnosti budou horlivě podporovat jejich rozvoj, zatímco ti, kteří sami tvořit nemohou, budou podporovat umělce. Mecenášství se stane normou a filantropie bude vzkvétat. Silní jedinci budou pomáhat slabším na všech společenských úrovních. Je třeba poznamenat, že ušlechtilé snahy nezvítězí okamžitě; společnost bude muset projít turbulencemi a boji, které se projeví i střety zájmů různých zemí, národů, politických stran a tvůrčích sdružení. Během této konfrontace budou kandidáti činit odvážná prohlášení a na světlo vyjdou nečekané informace. Za zmínku stojí, že v tomto období se objeví noví političtí vůdci, což budou osobnosti schopné získat masové uznání. Jednou z nevýhod těchto astrologických období je zhoršení obchodních procesů. Ekonomika bude nadále kolísat, což ovlivní finance a obchod.

Pokud jde o finanční toky, v únoru 2024 téměř zcela zamrznou. K významným událostem pravděpodobně nedojde a ztráty i zisky budou relativně vyrovnané. Osobní faktory budou mít značný význam a racionální přístup k vlastnímu rozpočtu pomůže vyhnout se problémům. Únor bude měsícem, v němž bude nejlepší zdržet se investic a dobrodružných projektů. Nedoporučují se ani velké výdaje.

V oblasti mezilidských vztahů slibuje únor stabilní měsíc. Rozvodů bude méně než kdy jindy a zmizí i hádky a nedorozumění v rodinách. Obecně bude v životě hodně romantiky, zvýší se přitažlivost pro milované osoby a dojde k novým významným setkáním. V širším slova smyslu si v únoru mnoho rodin vytvoří základy a setkání v tomto období budou osudová. Manželství budou pevná a spolehlivá. V nestabilních svazcích, kde se manželům podaří dosáhnout dohody obětováním osobních ambicí, nastane zlom směrem k posílení vztahů, vzájemné přitažlivosti a důvěry.

Zdroj: https://www.gotohoroscope.com/2024-horoscope/february.html

Zpět