3921 Zapálení všech nových světů Ramonna Lappin

[ Ezoterika ] 2023-02-21

Jak se Mužská Mysl plně odevzdává Ženskému Srdci, dokončují své splynutí jako JEDNO v Božské Hierogamické Jednotě! Je to jejich posvátné, láskyplné usmíření, obnovení rovnováhy a nastolení míru, které se odehrává mezi Božskými protějšky a Původními Dvojplameny, když léčí válku a rozkol mezi pohlavími, Mužskou a Ženskou energií a principy v Kolektivním poli. Je to jejich hluboká, věčná Láska, kterou cítí jeden k druhému, která léčí všechny zbývající rány a traumata kolem Srdce toho druhého &

SJEDNOCUJÍ VŠECHNY JAKO JEDEN CELEK V PRAVÉ BOŽSKÉ LÁSCE A VESMÍRNÉM ZNOVUSJEDNOCENÍ!

Současně spojují a sjednocují všechny vrstvy a úrovně různých dimenzí, realit/časových linií, říší, vesmírů a našich multidimenzionálních já v rámci nulového bodu pole pravé božské lásky a neutrality, které plně hroutí a rozpouští všechny umělé struktury, materiály, architekturu, systémy a přízračné matrice, vše, co je neorganické a falešné. Plně rozpouští všechny zbývající iluze oddělenosti, závoje a umělé překryvy, dokud nezůstane pouze skutečná pravda, která se vynořuje a vzněcuje spolu s našimi pravdivými záznamy a vzpomínkami na vesmírnou historii, z nitra každého z nás! Nyní zapneme světlo naplno, protože je čas mimo čas plně povstat a zazářit jasněji než kdykoli předtím! Jak se budeme držet silně ve svém světle a ukotveni v pravé božské lásce a v našem posvátném křišťálovém srdci a zdroji. Tato láska nyní rozpouští všechny zbývající negativní útoky a entity, protože dokončujeme vesmírný úklid!!! Kosmická božská matka a otec znovu rodí celé stvoření prostřednictvím nekonečné síly své posvátné lásky a opětovného spojení! Stále přivoláváme zpět veškerou svou sílu a multidimenzionální já a sjednocujeme a sléváme všechno jako jedno, dokud už necítíme žádné oddělování a všechny zbývající rušivé vzorce se plně nerozpustí v tomto poli božské lásky a čistoty proudící z našeho srdce. Když plně důvěřujeme sami sebou, bohu a vzýváme zlatý plášť Boží ochrany! Sluneční tsunami je na cestě kvůli sluneční erupci třídy X2,28, která vybuchla 17. září!

JE ČAS, ABY NASTAL KONEC ČASU, PROSTORU A GRAVITACE. PŘIŠLI JSME, ABY SE TO STALO!!

Naše vnitřní a Gajiny diamantové mřížky, systém hvězdných bran a morfogenetické pole byly a jsou nadále plně čištěny od všech negativních mimozemských technologií a strojů, materiálů umělé inteligence, signálů, reverzů, nižších a hybridních kódů, černého slizu, černé magie, kouzel, čarodějnictví, pečetí, bloků, traumatických otisků, miasmy a hustoty v rámci příprav na naši úplnou ascenzi a rozpuštění simulace umělého matrixu! Vše, co bránilo plné aktivaci a úplnému znovuzískání našich božských plánů, systému diamantové mřížky, duhového plazmového světelného těla a multidimenzionální DNA, bylo plně neutralizováno a je plně rozpouštěno a vypařováno!

Nyní dokončíme práci!

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/02/21/igniting-all-new-worlds/

Zpět