417 Technické mechanismy vzestupu Michael Love

[ Ezoterika ] 2020-06-26

- shrnutí -
Makrozměny předchází změnám na mikrobiologické úrovni DNA. Záření se nejprve připojuje k odpovídající čakrové energii. Čakry jsou nefyzikální, multidimenzionální energetické portály, které vytváří gravitační tah do DNA vláken a drží je na místě. Když jsou vlákna DNA připojena ke svému portu, prochází data do vláken DNA, skrze ně do centrálního nervového systému a následně celého těla. V DNA vláknech jsou triliony krystalických uzlíků, které vedou kosmickou energii skrze tělo a dekódují ji. DNA, která tvoří vaše buňky, je multidimenzionální spojení, které spojuje vaši vyšší vibrační, éterickou bytost s fyzickým lidským tělem!

Částice slunečního iontového gama fotonu mají schopnost proniknout na subcelulární atomovou úroveň DNA, kde mohou ovlivnit chemické vazby a změnit samotné složení atomové struktury. Přeskupení atomové struktury mění naše buňky na složitější krystalickou strukturu umožňuje, aby počítačem lidského těla mohla protékat všechna data vesmíru a rychleji!

Lidská dna byla před 350 000 lety rozpojena a zůstala bez informací. Vlákna byla ponechána na místě ve fyzickém kontejneru a nyní se znovu spojují díky pomoci božských bytostí ve sluneční soustavě. Gama světlo vysílané na Zemi přesně odpovídá původnímu božskému plánu lidského těla! Atomová těla se z rámce založeného na uhlíku mění na jemně vyladěný systém krystalů křemíku. Světelné tělo/ krystalový bio-počítač dokáže okamžitě zpracovat nejpokročilejší data ve vesmíru a je mnohem efektivnější než jakýkoli kvantový počítač. Prožívání zvyšujícího se vědomí je primárním požadavkem vzestupu do vyšších říší.

"Ionizující záření" je složené z částic, které jednotlivě nesou dostatek kinetické energie k uvolnění elektronu z atomu. S každou dávkou energie do kontejneru fyzického těla je genom přeuspořádán na složitější kosmickou šablonu. Ve světelném těle neustále probíhají miliardy jaderných reakcí, protože se znovu konfiguruje do pokročilejší struktury, buňka za buňkou.

Galaktika vytváří energetický prostor na povrchu, ale každá bytost musí vyvinout svou vlastní duši a zvýšit svou vlastní vnitřní frekvenci, aby odpovídala nové 5D Zemi.

Zkuste hudbu, meditaci, milá slova a činy

Zdroj: https://www.facebook.com/MICAHLIGHTANGEL/posts/2566971166885488

Zpět