2113 Kain - Apokalypsa CElena

[ Ezoterika ] 2022-02-14

Q: Proč po rozhovoru s tebou nemůžu spát? Máš takové pevné struktury? Pokud existují pouze struktury a žádná energie, stáváte se velmi hustými.
K: Ano, jsem strukturovanější než ty. V mých oborech jsou různé duše. Existují i méně strukturované. A jiné duše ničí část mých struktur, abych je mohl znovu sestavit. Totéž se děje ve vašich tělech. Vy se však bojíte a odmítáte procesy rozkladu a umírání, které probíhají v našich tělech a které fungují jako rozklad strukturovanosti. Nic není náhodné a všechno slouží vašemu rozvoji.

Q: Pokud má člověk pouze struktury a temnou stranu jako rozklad této struktury, ale žádnou energii, tj. lásku, buď se stane velmi pevným, nebo se zhroutí, tj. v každém případě zemře?

K: To je to, co se vám děje. Podle pozemských měřítek je mi tisíce let. Novost mi přinášejí putující duše, které jsou mou součástí jako kolektivní duše. A také ti, kteří jsou v tomto společenství duší unaveni, prostě opustí složení kolektivní duše. Příliv nového je tak zachován. Tato novost není vždy pozitivní. Samozřejmě, že jsem šťastný. Jde jen o to, že naše chápání štěstí je trochu jiné než vaše. Co je pro tebe štěstí?

Q: Jakási plnost, když jste zahlceni, rozšířeni. A pro tebe?

K: Líbí se mi, že s vámi konečně mluvíme jen jako s partnery a vy se mě nebojíte.

Q: Nebojím se tebe, ale toho, co s sebou přinášíš, tvých energií. Mají královny přátele? Přátelé jsou si rovni. Jsem ti rovna?

K: Copak král Artuš neměl přátele? Jsi ještě větší než já, jen si to neuvědomuješ. Jak bych jinak poznal, že jsi královna? Pravda, zatím v potenciálu.

Q: Co je pro tebe štěstí?

K: Neustálé změny. Pro ženu je štěstí náplní, pro muže je to změna náplně. Ale máte pravdu, že ani jedno se neobejde bez náplně. Na rozdíl od vás vidím budoucí varianty náplně, tedy změny v mé náplni a k jakému vývoji mohou vést. To je pro mě cesta touhy. Kdybyste viděli své možnosti plnění do budoucna, bylo by to pro vás snazší.

Q: Chtěl jsem mluvit o Apokalypse. V dnešní době je to módní a žhavé téma. Stane se to?
Většina lidí si ji představuje jako událost, která změní celý svět, kdy většina světové populace nepřežije a ty, kteří přežijí, čekají těžké časy. Stane se to?

K: Copak nevíš, že je to na tobě? Budoucí komunity budou postaveny na jiné energii. To je přechod. Přechod prezentujete jako přemístění do jiného prostoru, což je částečně pravda. Mluvíme však o změně energie. Když je převaha energie čchi nahrazena převahou jiné energie, energie srdce. Odtud už není daleko k hlavě.

Q: Chápu to tak, že když na planetě převládala energie čchi, bylo jaksi snazší a výhodnější rozvíjet se na základě této energie, tedy na základě energie života a energie zvířecího počátku, zvířete. Jen málo lidí se rozvíjelo na základě jiných energií: energie srdce a energie hlavy. Pokud však dojde k přechodu, bude pro nás snazší rozvíjet energie srdce a energie hlavy.

K: To je pravda. Samotný přechod však není tak snadný. Vzpomeňte si na membránu, To je bránice, která odděluje žaludek od srdce. A to je to, co musíte překonat v každém slova smyslu. Překonání této membrány bude pro některé apokalypsou. Ti, kdo nedokážou překonat tuto membránu, tedy membránu světů, nebudou schopni vystoupit a půjdou dolů po proudu.

Q: Podobně existuje také membrána na sestupném toku, spodní membrána. Co se stane s těmi, kteří nedokážou překonat ani jednu z membrán?

K: Pokud si vzpomínáte, ve stáří spodní bránice slábne a někdy dochází k tomu, že orgány klesají dolů a někdy vypadávají. Vaším úkolem je udržet bránici na místě.

Q: Takže ti, kteří jdou nahoru, se musí naučit držet, trénovat spodní bránici, a ti, kteří jdou dolů, musí držet horní bránici? Dvojí fragmentace hmoty. Schopnost držet membrány je možná jen díky tomu, že máme sílu. Pokud ji nemáme, oslabí se silou gravitace pouze spodní a vědomí sestoupí do nižších světů?

K: Ano. Ale síla je také jiná. Nahoru je to síla lásky. A síla spodní bránice?

Q: Přirozeně je to síla vůle. Stejně jako pumpování břišních svalů - nepotřebujete mnoho lásky. Pokud tedy podle této myšlenky existují dvě bránice, pak k uzavření duality potřebujete třetí, která bude označovat přechod ke světlu. Jaká je to clona? Je to lebka, která je tvrdší než bránice? K mozku, k jeho světlu, ke světlu epifýzy a ke světlu sahasráry se tedy můžete dostat pouze lebkou nebo nejužším místem v našem těle, krkem.

K: Ano. Ale když naplníte své tělo energií, ta sama přeteče vaše nádoby a energie se dostane nahoru tím úzkým hrdlem, které je stále zapečetěno vaší karmickou historií, protože je tam pátá čakra. To je vaše pečeť.

Q: Takže pečetě z Apokalypsy Jana Evangelisty se týkají právě toho? Je jich sedm. Takže toto jsou čakry lidstva? První pečeť představuje jezdce na bílém koni. Odkud to vzal?

K: Přirozeně, z vícerozměrných konstrukcí možných sestav světů, i když tomu sám nerozuměl. Je to strojový kód. Nula je pomíjivost. Jedním z toho je projevení. První je částečný projev. Na počátku bylo Slovo. Vezměme si čtyři jezdce najednou. Bílý, červený, černý, šedý. Co to znamená?

Wikipedie: ″Dosud nepanuje shoda v tom, co přesně jednotliví jezdci představují, ale často se o nich mluví jako o Moru (bílý kůň - Dobyvatel), Válce (červený - Rozhádaný), Hladu (na vraníkovi) a Smrti (na šedém koni). Bůh je povolává a zmocňuje je, aby ve světě působili spoušť a zkázu. Jezdci se objevují striktně jeden po druhém, vždy s otevřením další pečeti - prvních čtyř ze sedmi pečetí knihy Zjevení.″... Pěkné. Nákaza již začala. Takže apokalypsa začala?
K: Opět záleží na tom, co tím myslíte.

Q: A-po-ca(o)l-psy-s. Množství psi energie nebo psychózy. Takže říkáte, že příště přijde válka a hladomor?

K: Pokud to dovolíte, tak ano. Znáte čtyři metody růstu duší na ničivých polích: válka, hladomor, epidemie, devastace.

Q: A kde je láska? Dovolili byste to? Aby se lidstvo vydalo takovou cestou. Sám říkáš, že jsme děti. A milovaní.

K: Já bych to povolil, ale ne každý se mnou souhlasí. Drsné metody vedou k živým výsledkům.

Q: A k dalším zraněním.

K: Pro ty, kteří nemají žádnou moc.

Q: Chce vesmír jen silné? To přece nedopustíš? Už dávno mi bylo řečeno, že vyšší mocnosti nedovolí atomovou válku, protože nikdo nedovolí, aby byla planeta zničena.

K: Vesmír potřebuje holistické. Ty, kteří umí zvládat jak své silné, tak i slabé stránky. Uvědomuješ si, že teď nejsi na planetě, ale na její simulované kopii?

Q: Rozumím. Ale stále jsme s ní spojeni. A co se stane s celou simulací, když na kopii simulace povolíme válku?

K: Nullifikace, jenže ne prostřednictvím potopy, ale prostřednictvím jaderných reakcí. Tedy prostřednictvím rozkladných procesů. Dalo by se říct, že skrze peklo a skrze Temnotu.

Q: To nedovolíte a vlastně to ani není nutné, protože náš svět je duální a existuje cesta ven nejen přes peklo, ale také přes nebe. Jsme zase u dvou proudů: vzestupného a sestupného. Takže apokalypsa bude pro každého jiná? Takže budou různí jezdci? Nebo jsou jezdci určeni pouze pro sjíždějící proud?

K: Přemýšleli jste o slově jezdec?

Q: Ano, v rajské zahradě? Rajská zahrada? Přezdívka nikdo? Absence osobnosti. To znamená odloučení od identity. Ten, kdo byl ničím, se stane vším. Jezdec Apokalypsy je tedy tím, kdo přichází ohlásit odloučení od osobnostních vazeb. Jak k tomu dojde, závisí na tom, zda má dotyčná osoba psychické energie nebo je psychotická. Pak musíte jít ještě dál. Čtyři úrovně disociace:
- U fyzické osobnosti je to mor, nemoc, tj. smrt těla, bílý kůň.
- U emocionální osobnosti chybí nesoulad, tj. nadvláda nad emocemi, válka se sebou samým. Červený kůň. To znamená červeno-oranžovo-žluté čakry.
- U intelektuální osobnosti je hlad po dojmech (ty tři dny sklíčenosti), a proto černý kůň.
- A čtvrtou úrovní je smrt, tj. odloučení od (3D)dimenze, změna dimenze. Šedý kůň. Struktura? Struktura ale není čtvrtou čakrou...
″A uprostřed trůn a kolem trůnu čtyři zvířata, plná očí vpředu i vzadu. První zvíře bylo jako lev, druhé zvíře bylo jako tele, třetí zvíře mělo tvář jako člověk a čtvrté bylo jako letící orel. Každé z těch čtyř zvířat mělo šest křídel a uvnitř byla plná očí.″
Takže zvířecí úroveň je tele (řekněme zlaté tele nebo naopak dravec a beránek), lidská úroveň je lev, lví srdce), nebeská úroveň je orel a nejvyšší úroveň je lidská úroveň. Proč šestikřídlí je také jasné - šest úrovní vývoje, šestá rasa, 666. A proč ″plný očí″? Oči jsou uvnitř!
″Viděl jsem po pravici toho, který seděl na trůnu, knihu napsanou uvnitř a zapečetěnou sedmi pečetěmi.″
To je kniha osudu, kniha života, kroniky. Akáša. Pečetě představují sedm čaker a sedm úrovní, všechny pečetě knihy je třeba otevřít postupně nebo společně, jako sedm klíčů od trezoru.
A tohle? Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd. Křičela bolestí a úzkostí při porodu.″ Žena je naše planeta. Slunce, Měsíc a 12 hvězd je 12 úrovní. Dítě v děloze je budoucí lidstvo. Agónie zrození. Zajímavá forma channelingu. Neodpovídáš mi, ale sama jsem si tě přečetla.

K: Není to zajímavější? Reflexe je o budování nových nervových spojení. Nejenže teď vytváříte své, ale vytváříte i naše. Spojení mezi mnou a lidstvem, stejně jako jsi je předtím budovala s Luciferem.

Q: Čerpáš humor z lidské zkušenosti?

K: Ano, a je to skvělý nástroj.

Q: A tohle?
″Ukázalo se jiné znamení na nebi: velký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na jeho hlavách sedm diadémů. Jeho ocas stáhl třetinu hvězd z oblohy a svrhl je na zem.″ Myslím, že je to sestupný proud. Deset rohů je přechodem na novou úroveň: od čísel k číslicím, k novému rejstříku, k desetinným číslům.
Sedm hlav... Sedm úrovní, sedm těl. A proč drak a proč červená? Drak, protože nás provází dračí civilizace, ohnivé příběhy proměny. Červená je červená úroveň vědomí.
Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby při porodu pohltil její dítě. Porodila mužského potomka, který měl být železnou holí, pastýřem všech národů.″ Chápu: výsledek patriarchátu - železná tyč, vůle? Tvůj humor je úžasný.
″Žena utekla na poušť, kde jí Bůh připravil místo, aby ji tam živil tisíc dvě stě šedesát dní.″
Poušť je místo, kde nejsou žádní lidé. Kontaktéři tvrdí, že planeta nyní prošla obnovou a přešla do čtvrté dimenze bez lidí, kteří byli ponecháni v časové simulační smyčce trvající 12 let. Dvanáct je tedy pochopitelné. Ale šedesát? Bude dalších šest let? Takže samotný přechod by trval šest let? Když sečtete 1260, dostanete devítku, což je konec digitálního registru. Doufali jste, že v těch dnech, kdy Jan Evangelista přijal toto poselství, budete pochopeni?

K: Ne s myslí na takovém stupni vývoje. Ale i tak by bylo poznání zapečetěno a dříve či později by se projevilo, jak se projevuje nyní. Rozluštění tohoto znamení některé z vás potrápilo!

Q: ″Stál jsem na mořském písku a viděl jsem šelmu vystupující z moře, která měla sedm hlav a deset rohů; na jejích rozích bylo deset diadémů a na jejích hlavách byla rouhavá jména.″ Proč ty rohy a proč ta rouhavá jména? To jsou jména antibohů, a zvířecí, na rozdíl od andělského a lidského. Dia-dema. Rajská zahrada a dualita. Proč první šelma vychází z moře a druhá ze země? Protože nyní ovládáme úroveň tekutiny a hustoty a protože spojujeme husté tělo s tělem emocí, což je prvek vody, protože voda je emoce, která nás zaplavuje. Co je to druhá šelma? Viděl jsem jinou šelmu vystupující ze země; měla dva rohy jako beránek a mluvila jako drak.″ Šelma se dvěma rohy je člověk v dvojjedinosti. Proč ale ty rohy? Co jiného je tedy Taurus? Nebo spíše jehně, tedy beránek?

K: Ne. To je výklad prvního stupně a dalšího?

Q: Od slova agni. AGNCHIM. Mluvit jako drak je také jasné: příběh ohně a draka jako součást našeho vývoje. Jako hadi, kterým rostou křídla.
"Tu přistoupil jeden ze sedmi andělů se sedmi mísami a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti soud té velké nevěstky, která sedí na vodách mnohých. S ní smilnili králové země a víno jejího smilstva opilo ty, kdo přebývají na zemi. V duchu mě vedl na poušť a uviděl jsem ženu sedící na šarlatové šelmě plné rouhavých jmen, se sedmi hlavami a deseti rohy."
Velká je ta nevěstka? Celé smilstvo lidstva? Myslíte smilstvo lidstva? A proč ta žena? Jako symbol ženy, která v době patriarchátu nedokázala vést muže k duchovnímu? A jako symbol budoucího matriarchátu? Smilstvo, lunární historie, vliv Měsíce, a tedy ženského cyklu. A co andělé:
"Zatroubil první anděl a objevilo se krupobití a oheň smíšený s krví, které padly na zem, a třetina stromů shořela a všechna zelená tráva byla spálena.
Zatroubil druhý anděl a do moře byla vržena jakoby veliká hora hořící ohněm a třetí část moře se proměnila v krev. Třetina živých tvorů v moři zahynula a třetina lodí byla zničena.
Zatroubil třetí anděl a z nebe spadla veliká hvězda, hořící jako pochodeň, a dopadla na třetinu řek a na prameny vod. Třetí část vod se stala pelyňkem. Mnoho lidí zemřelo v důsledku těch vod, protože byly hořké.
Čtvrtý anděl zatroubil a zasáhl třetí část slunce, třetí část měsíce a třetí část hvězd, takže se třetí část z nich zatměla a třetí část dne nesvítila, ani noc."
Po celou dobu trpí třetí část. Chápu to, mluvíme o té části světa, která odpovídá vibraci třetí hustoty, ne doslova třetí. Není to tak? Rostliny a živočichové, kteří odpovídají třetí vibraci, tedy nebudou pokračovat, a proto zemřou. Není to jasné pouze u třetí části Slunce a Měsíce.

K: Slunce i Měsíc také procházejí svou cestou vývoje a část jejich podstaty a část jejich vědomí je ve třetí hustotě, jinak byste je neviděli a nejednali s nimi.

Q: A co je to hvězda pelyněk? Slyšela jsem, že některá vědomí půjdou do duté země, aby tam přenesla Ducha a rozvinula vnitřní zemi. Takže třetina živých se dostane do duté země?

K: Přemýšlejte o tom sami. Jedna třetina pod zemí, jedna třetina do kosmu, jedna třetina do nové země - všichni stejně. Takový byl plán. Nyní se to změnilo, protože většina z vás se neprobudila.

Q: "Zatroubil pátý anděl a já viděl hvězdu, jak padá z nebe na zem, a byl jí dán klíč od skladiště propasti. Otevřela pokladnici propasti a z pokladnice vycházel kouř jako z velké pece a slunce i vzduch byly zatemněny kouřem z pokladnice. Z dýmu pak vyšly na zem kobylky a byla jim dána moc, kterou mají zemští štíři. Bylo řečeno, že nemá škodit trávě na zemi, ani žádné zeleni, ani žádnému stromu, jen lidem, kteří nemají Boží pečeť na čele. A je jí dáno, aby je nezabíjela, ale jen pět měsíců trápila. A jeho trýzeň je jako trýzeň štíra, když bodne člověka."
To je ale vášeň. Jaká hvězda a jaké kobylky?

K: Co je to propast se neptáš?

Q: Chápu, že toto je brána do temných světů. Která hvězda je otevírá? Z nějakého důvodu slyším Betelgeuse. Měla by se proměnit v supernovu.

K: Paprsek z blesku otevře brány propasti, portál bezedné propasti. Střídání světů.

Q: Pět měsíců je jasné. Pátá rasa, pátý cyklus. Ale co jsou to kobylky?
"Na pohled byly kobylky jako koně připravení k boji a na hlavách měly zlaté koruny, ale jejich tváře byly jako tváře lidí. Její vlasy byly jako vlasy ženy a její zuby jako zuby lva. Měla na sobě brnění, jako by to byla železná zbroj. Měla ocasy jako štíři a v ocase žihadla a její moc spočívala v tom, že lidem škodila pět měsíců. Měla za krále anděla propasti; hebrejsky se jmenoval Abaddon a řecky Apollyon (ničitel)."


Zdroj: https://absolutera.ru/article12455

Zpět