6799 Technologie komunikace s úplným ponořením 1. Cosmic agency

[ UFO ] 2024-06-18

Mari Swaruu
Tyto systémy jsou součástí mého každodenního života zde nahoře. Veškerá technologie vyžaduje obrovské množství výpočetního výkonu (viz. Holografické počítače). Technologie plné inverzní komunikace je virtuální realita, ale dovedená do své konečné a nejpokročilejší podoby. Je tak pokročilá, že je k nerozeznání od samotné reality, s výjimkou několika malých detailů.

Systémy virtuální reality jsou používané velmi vyspělými mezihvězdnými společnostmi pro nespočet aplikací. Některé z nejdůležitějších jsou následující:
1. Vzdálená přítomnost, což je, když vás systém vezme na jiné místo pomocí své schopnosti virtuální reality. Místo skutečně existuje a je také vybaveno stejným systémem. Jako byste prošli portálem. Skuteční lidé na druhé straně vás vidí a komunikují s vámi, jako byste tam byli - jako nejlepší Skype hovor.

width=
2. Další aplikace je pro zábavní účely, kde systém zavede uživatele do rozšířené virtuální reality, na místa a situace, které mohou být jako skutečné události, nebo vytvořené jen pro zábavu, fantazijní místa a situace. Tato systémová aplikace je v podstatě ultimátní videohra. Můžete sdílet svět videoher s ostatními hráči, nebo interagovat s počítačem generovanými postavami, známými také jako NPC. Jako u videoherních systémů na Zemi může uživatel generovat své vlastní virtuální světy pomocí kreativního režimu systému, který je také propojen s rozhraním myslícího stroje - počítače, které jsem popsala ve svém předchozím videu, nebo jednoduše manipulací s herními figurkami a prvky pomocí interaktivních dotykových prvků a verbálně. Všechny aplikace této technologie používají rozhraní myšlenka-počítač, kde počítač čte to, co chcete z kvantového pole. Má ii verbální a dotykové ovládání. Počítač čte, co chcete dělat, vylučuje pravděpodobnosti a také čte vaše reakce bez potřeby primitivních invazivních systémů. Čte myšlenky, které detekují mozkové vlny a vyvozuje závěry. Primitivní systém čtení myšlenek založený na detekci aktivity mozkových vln může být velmi nebezpečný, protože otevírá možnost zneužití - mozek může ovládat počítač, a stejně může počítač vládat mozek, protože pracuje oběma způsoby a oběma směry. Rozhraní mysl-počítač je založeno na odhadu záměrů a jejich předvídání pomocí kvantového pole. Mozek biologického uživatele zůstává nezávislý, nebo vnímavý a bez možnosti, že by jim počítač invazivně vnucoval myšlenky a nápady, například jako prostředek k útoku na někoho, nebo loď pomocí umělé inteligence, což je další běžná aplikace pro účely výcviku pilotů a vojenského personálu, aby zažili všechny představitelné situace, se kterými se mohou setkat. V reálném životě je tato aplikace jednou z nejdůležitějších a nejproduktivnějších, protože pomohla zachránit nespočet životů.

3. Další aplikace této technologie má vzdělávací účely, takže se student může učit tím, že na vlastní kůži zažije například rekonstrukci historické události, nebo jakékoli téma ponořením se do prostředí virtuální reality navržené tak, aby zaplavilo smysly studenta všemi získanými informacemi. Student se naučí jakýkoli předmět, pokud je na něj zaměřena veškerá jeho pozornost, zvláště když je zábavným zážitkem. Tento systém je zvláště užitečný při studiu historických událostí, protože studenti jsou vedeni k tomu, aby je viděli z první ruky. Okamžitě přeskakují z jedné situace do druhé, podle své vůle, mohou vidět ty nejnebezpečnější a nejdramatičtější situace a přitom být v naprostém bezpečí ve svých třídách, nebo domovech a úplně zapomenout, že tam jsou.

4. Aplikací této technologie úplného ponoření je navrhování objektů a strojů, kde tvůrce vstupuje do virtuální reality, aby navrhl a postavil cokoli od uměleckého díla po budovu, nebo vesmírnou loď. Právě zde je technologie maximálně účinná, protože architekt může před sebou vidět svůj výtvor zcela hotový během několika sekund. Nejen, že vidí, jak bude vše vypadat, ale může také poskytnout konstruktérům počítačem generované situace aplikované na kosmickou loď, aby napodobily téměř jakoukoli situaci, se kterou se můžou setkat ve vesmíru, a tím pomoci otestovat mechanismy, motory, systémy a subsystémy, stejně jako pevnost materiálů použitých pro konstrukci.

5. Technologie úplného ponoření umožňuje inženýrům testovat materiály za účelem zlepšení jejich slitin, stejně jako testovat hotovou virtuální vesmírnou loď, tlačit ji a každou z jejích součástí na hranici možností a studovat její body zlomu, to vše proto, aby věděli, kde by měla být každá ze součástí vyztužena. Počítač řídí a generuje virtuální realitu, pro kterou se kosmická loď navrhuje. Dokáže nejen vytvořit iluzi všech objektů, které tam jsou, ale také generuje všechny atributy každého objektu, stejně jako vlastnosti materiálů použitých pro konstrukci a interakci s ostatními součástmi. Například chemické a magnetické vlivy, které na sebe mohou mít všechny moderní vesmírné lodě. Patří k velmi vyspělým mezihvězdným kulturám. Jsou navrženy a testovány pomocí sofistikovaného ultra systému virtuální reality.

6. Logicky se tento systém používá také v nesčetných průmyslových aplikacích, zejména v těch místech, kde musí být materiál testován a přiveden k bodu zlomu, aby se zlepšil konečný produkt. Jedná se o nejpokročilejší formu počítačem podporovaného designu. Produkt může být celý navržen systémem virtuální reality. Testuje ho a upravuje, a když jsou konstruktéři spokojeni s výtvorem, počítač použije matrici produktu ve virtuální podobě k navádění výrobních strojů, které virtuální design přenesou do reálného světa, s jeho přesnými výchozími atributy.

7. Další významné využití, nebo aplikace této technologie je pro vojenské účely, kde lze simulovat a zažít všechny možné scénáře ve virtuální realitě s maximální přesností a všechny varianty akce lze otestovat před jejich provedením v reálném světě. Zároveň počítač předpovídá všechny pohyby nepřátel a protějšků. Velitelé mohou vždy znát nejlepší možný postup v jakémkoli konfliktu s co nejmenším počtem chyb, i když by měli mít vždy na paměti, že tento systém, bez ohledu na to, jak pokročilý může být, je jen tak dobrý, jak dobrá jsou dostupná data.

8. Tento systém se také používá ke studiu změn životního prostředí a dopadu, který na něj může mít jakýkoli rozsáhlý projekt, abychom věděli, která možnost nejméně poškodí přírodu při stavbě nového průmyslového komplexu, nebo města.

Aplikací této technologie je nespočet a nemají téměř žádné limity. Technologe je nástroj, který nejvíce pohání design a technologický a společenský růst. Negativní stránkou této technologie je, že způsobila kolaps kreativity a umění v mnoha vyspělých společnostech, jak si dokážete představit. Na Zemi se začínají objevovat počítačem generované obrazy, hudba a texty. To je další příklad, kdy etika vstupuje do hry. Některé vyspělé mezihvězdné kultury již prošly průmyslovou krizí a komputerizovanou kreativitou a rozhodly se omezit používání počítačů na zdravou úroveň, kdy jsou užitečné jako nástroje, ale není jim dovoleno napadat jiné, duchovnější aspekty společnosti, jako je hudba, umění a řemeslo. Průmyslově vytvořené věci mají hodnotu a jsou považovány za specifickou skupinu věcí a kreativní ruční řemeslo a umění jsou posuzovány ve zcela odlišném souboru standardů. Hodnota všeho, co bylo vytvořeno ručně a biologickým mozkem, je držena s maximálním respektem, úctou a uznáním, proto si vážíme originálů mnohem více než replikovaných objektů.

9. Pokročilá technologie virtuální reality se také používá k replikaci prakticky jakéhokoli objektu, bez ohledu na to, jak složitý je, pomocí pokročilých 3D tiskových strojů, které dokážou znovu vytvořit téměř všechny existující materiály se všemi jejich kombinacemi, stejně jako jejich chemii a energetické atributy.

10. Další nevýhodou této technologie je, že ji kdokoli může zneužít, zejména ti, kteří nejsou spokojeni se svým skutečným životem. Můžete velmi snadno vygenerovat nový ultrarealistický život uvnitř počítače a přizpůsobit jej přesně svým potřebám a touhám, čímž se pro uživatele stane atraktivnějším místem k bytí a životu. Hraní videoher a vytváření vlastní virtuální reality je velmi zábavné, zvláště když systém je také schopen vytvářet dotek, teplotu, vítr, vůně a dokonce i chuť, i když méně efektivně. Stále je třeba jej zdokonalovat. Znovuvytvoření chuti je jeho nejslabším místem, což je výhodné, protože kdyby tomu tak nebylo, lidé by se ani neobtěžovali opustit virtuální realitu, aby se najedli. Umírali hlady ve svém reálném životě, nebo tak něco.

Jak si dokážete představit, je velmi snadné nechat se unést touto technologií VR, často se jí nemůžete nabažit, chcete víc a víc, opájíte se svým alternativním životem a ničíte ten skutečný. Vše by mělo být používáno moudře a pouze pro dobro.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=T4XKpDEOtyM

Zpět