4530 Tunia: Nekonzistentnost Západu v oblasti stereotypů A.S.

[ Ezoterika ] 2023-06-20

Většina Plejáďanů má politické názory, které jsou z vašeho pohledu integrovanou směsicí pozemských levicových a pravicových názorů. Když už mluvíme o levicových hodnotách: záleží nám na pomoci druhým, záleží nám na přírodě a zvířatech, záleží nám na kultuře a umění, přejeme si žít v míru, nesnažíme se dobývat ani vnucovat svůj způsob života ostatním, rádi komunikujeme s lidmi, kteří jsou jiní než my, nenutíme lidi, aby se přizpůsobovali, záleží nám na tom, aby se všem žilo dobře, a záleží nám na tom, abychom se postarali o ty, kteří měli méně štěstí. Nedovolujeme, aby lidé v naší společnosti vlastnili výrobní prostředky. Vlastně vůbec nemáme peníze, a když někdo něco chce, může si jen říct a dostane to, pokud je to v rozumných mezích. Jsme také členy galaktické konfederace a považujeme za důležité spolupracovat s ostatními rasami.

Přesto nám také záleží na pravicových hodnotách svobody, na bezpečnosti, na tom, aby si naši lidé mohli dělat, co chtějí, pokud tím přímo neubližují ostatním, a na tom, aby systém nebyl vůči lidem nátlakový. Nechceme válku, ale jsme ochotni bojovat, abychom ochránili nevinné, a bohužel jsme se ve válce stali dobrými.

Přesto naše společnost není militaristická a naprostá většina našich lidí se neúčastní vojenských operací. Nechceme, aby existovala hierarchie založená na moci nebo korupci, ale myslíme si, že všem prospěje, když bude existovat kompetenční hierarchie. Koneckonců někteří lidé prostě pracují tvrději a jsou talentovanější než jiní. Rovnost výsledků považujeme za víceméně opak existence kompetenční hierarchie. Záleží nám na rovnosti příležitostí, nikoli na rovnosti výsledků. Záleží nám na pokroku, ale nejsme slepí k moudrosti našich předků. Existuje nádherný pozemský koncept zvaný Chestertonův plot, se kterým souhlasíme. Sám Chesterton popsal Chestertonův plot následovně:
Existuje určitá instituce nebo zákon, řekněme, pro zjednodušení, plot nebo brána postavená přes cestu. Modernější typ reformátora k němu chvatně přistoupí a řekne:´´Nevidím v tom žádný smysl, pojďme to odstranit.´´ A tak se to stane. Na to inteligentnější typ reformátora dobře odpoví:´´Když nevidíte, k čemu je to dobré, rozhodně vás nenechám to odklidit. Jděte pryč a přemýšlejte. Až se pak vrátíte a řeknete mi, že v tom vidíte užitek, možná vám dovolím to zlikvidovat.´´ Vskutku,´´neodstraňuj plot, dokud nepochopíš, proč ho tam tví předkové vůbec postavili´´ je moudrá zásada.

Náš pohled na politiku Země
Záleží nám na myšlení druhého řádu, tedy na tom, abychom zvažovali nejen důsledky svých činů, ale také důsledky důsledků. Nebo jinak řečeno, myšlení druhého řádu znamená uvažovat nejen o tom, jak změna přímo ovlivní systém, ale také zvažovat, jak mohou ostatní aktéři změnit své chování v tomto novém systému. Například Britové v Indii nabídli odměnu za každou mrtvou kobru. Efekt prvního řádu byl požadovaný: lidé skutečně začali kobry lovit. Efekt druhého řádu však spočíval v tom, že lidé změnili své chování tak, aby odpovídalo tomuto novému systému, a tak začali kobry chovat, aby získali více odměn za kobry. Efekt třetího řádu spočíval v tom, že lidé opět změnili své chování tak, aby odpovídalo tomuto novému systému, a tak Britové přestali nabízet odměny za kobry. Čtvrtým efektem bylo, že lidé opět změnili své chování tak, aby odpovídalo tomuto novému systému, a chovatelé kobry propustili na svobodu, protože už nebyly žádné další odměny. Konečným výsledkem toho všeho bylo, že se populace kobry zvýšila. Systém, který měl žádoucí účinky prvního řádu, nakonec napáchal více škody, než kolik jí vyřešil, protože nebyly zohledněny účinky druhého řádu.

Z našeho pohledu je šokující, jak málo lidí na Zemi věnuje čas tomu, aby zvážili účinky druhého řádu, včetně takzvaných vůdců nebo elit. Připouštíme, že někdy se chovají jen záměrně destruktivně, ale jindy si skutečně nedají čas na zvážení účinků druhého řádu

My, plejádští lidé, máme tendenci starat se více o to, co funguje v praxi, než o to, co zní dobře. Zajímáme se více o to, jací lidé skutečně jsou a jak systémy skutečně fungují, než abychom se snažili lidi přimět k tomu, aby se přizpůsobili nějakému abstraktnímu ideálu. Například se nebojíme uznat, že muži a ženy se liší ve více ohledech než jen ve fyzických vlastnostech. Také si natolik ceníme ženskosti a ženských lidí, že naše ženy nemají pocit, že jsou nuceny chovat se tvrdě nebo mužsky, aby si získaly respekt, cítily se bezpečně nebo mohly uspokojit své potřeby. A nemyslíme tím jen to, že by z našeho pohledu bylo dobré, kdyby si pozemští muži více vážili ženskosti - znamená to také, že by z našeho pohledu bylo dobré, kdyby si pozemské ženy více vážily ženskosti. Jednou ze součástí ženskosti je například univerzální a bezpodmínečná láska, a to i k takzvaným špatným lidem.

Těm, kteří by chtěli odpovědět, že muži by měli být také univerzálně milující: jak bylo řečeno v předchozích poselstvích, univerzální láska je spíše součástí ženské energie. Ano, muži mají také určitou ženskou energii, a proto mohou být naprosto stejně bezpodmínečně a univerzálně milující, stejně jako ženy mají určitou mužskou energii, a proto jsou schopny plnit mužské úkoly, například mít kariéru, která zahrnuje práci 70 hodin, každý týden, v nějakém stresujícím prostředí, které vyžaduje, aby byly stále´´zapnuté´´. Přesto má většina žen převážně ženskou energii, jejíž součástí je univerzální láska. Nejjednodušším způsobem, jak zlepšit situaci na Zemi, by bylo, kdyby se mužští lidé postarali o to, aby bylo o více lidí prakticky postaráno a aby byli v bezpečí, a ženské by milovaly bezpodmínečně a univerzálně.

Ženy naprosto miluji. A nemyslím si, že ženy musí dělat něco zvláštního, aby byly hodnotné nebo měly hodnotu. Myslím, že ženy jsou skvělé takové, jaké jsou. Miluji ženy a ženské lidi. Lidé na Zemi se samozřejmě mohou svobodně rozhodovat. Neříkáme, že to je to, co musíte dělat. Jen se dělíme o svůj pohled na věc. Když se podíváme na hlavní politický pravicový proud na Západě na Zemi, věci, které bychom my osobně udělali jinak, jsou věci, které vás pravděpodobně nepřekvapí. Z našeho pohledu je mainstreamová západní pravice více orientovaná na peníze a bezcitnější, než bychom byli my vůči nešťastným lidem a vůči zvířatům a přírodě. Pravicový mainstream je někdy o něco válečnější, než bychom si přáli. Občas se snaží buď udržet věci při starém, nebo se vrátit v čase, a i když je pravda, že zůstat tam, kde jste, je lepší než jít na horší místo (a existuje spousta mocných zlých aktérů, kteří se snaží Zemi tlačit horším směrem), je také pravda, že setrvávání na místě nepovede rychle ke společnosti založené na lásce po nedostatku.

Jednotliví pravičáci samozřejmě nemusí mít nutně stejné názory jako hlavní proud západní pravice. Jednotliví levičáci také nemusí mít nutně stejné názory jako hlavní proud západní levice.

Západní politický levicový mainstream má také věci, které bychom dělali jinak, ale ty jsou subtilnější, a tak diskuse o těchto zkresleních vyžaduje o dost více slov. Na povrchu levice dbá na lásku, pomoc lidem a toleranci, a jak by to mohlo být špatně?

No, jedna věc je, že láska by měla být správně vyvážená moudrostí a silou, a v tom bohužel levicový mainstream často selhává. Láska a tolerance hlavního proudu levice není univerzální ani bezpodmínečná. Pokud s nimi nesouhlasíte, levicový mainstream je často ochoten lidi urážet, znevažovat a cenzurovat. To nejsou láskyplné činy. Levice dokonce uráží nebo cenzuruje ženy nebo černochy, kteří s ní nesouhlasí, a přitom tvrdí, že pracuje v zájmu žen a černochů. Jistě však není v zájmu jednotlivé ženy nebo černocha, aby byli znevažováni nebo cenzurováni. Kdo tedy definuje, co jsou zájmy žen a černochů? To dělá levice. Levice tedy údajně jedná v zájmu žen a černochů, ale levice také definuje, co jsou to zájmy. A pokud jednotlivé ženy nebo černoši s levicí nesouhlasí, levice je někdy válcuje.

Je to součást odvěkého schématu, kdy se člověk nebo skupina nejprve označí za spravedlivého a dobrého, a pak považuje každý svůj špatný čin za oprávněný, protože je přece spravedlivý. A lidé, kteří jim oponují, jsou automaticky špatní, protože koneckonců oponují osobě nebo skupině, která je spravedlivá, a je ospravedlnitelné škodit špatným lidem. Celá tato konstrukce je však postavena na písku. Není postavena na ničem jiném než na sebevědomí skupiny nebo osoby, že jsou spravedliví, milující a stále více opakující staré kmenové schéma´´ubližuj outsiderovi, pomáhej in-group´´. Jenže nyní jsou outgroup levice ženy a menšiny, s nimiž se v minulosti skutečně zacházelo špatně, a tak to vypadá povrchně hezky. Ale stále jsou přinejmenším bezcitní vůči outgroup, tedy pravičákům, mužům, bělochům, heterosexuálům, cis lidem atd.

Netřeba dodávat, že to, že se někteří muži chovají špatně, a to, že se muži chovali špatně v minulosti, neznamená, že si průměrný Joe dnes zaslouží špatné zacházení jen kvůli vrozeným vlastnostem, se kterými se narodil. Není osvícené ani morální zabývat se kmenovou politikou ve stylu´´uškodit odstrčené skupině, pomoci skupině vnitřní´´. Není to ani účinné: takto se společnost založená na lásce nevybuduje.

Všichni jsme pro lásku, ale raději bychom, aby byla univerzální. To znamená nepodceňovat a necenzurovat lidi, i když jsou považováni za špatné nebo nesprávné. Jediný případ, kdy může být cenzura na místě, je ten, kdy vyzývají k doslovné vraždě jiného člověka. Není láskou zlehčovat nebo cenzurovat lidi, i když mají podle vás špatné názory. Pokud někdo řekne něco, co vás popudí, pak si osobně myslím, že by bylo vhodné podívat se nejprve do svého nitra, než začnete soudit druhého člověka. A jakmile se dostatečně podíváte do svého nitra, možná zjistíte, že vás druzí lidé jednoduše přestanou spouštět. Cenzurovat lidi není zrovna moc hezké. Cenzura má také tendenci lidi radikalizovat a vyvolává v nich sympatie ke krajní pravici, která je koneckonců pro to, aby si každý mohl říkat, co chce. Pokud nechcete, aby se více lidí stalo extrémními pravičáky, pak by bylo produktivní cenzurovat méně lidí.

Nakonec se lidé na Zemi možná budou chtít posunout do situace, kdy se ženská i mužská a levicová i pravicová politika integrují. To znamená, že cenzura pravice nakonec problémy nevyřeší, protože cenzura pravice nakonec vytvoří více extrémně pravicových lidí. Řešením je láska, ne cenzura a ne cenzurování údajně netolerantních nebo nelaskavých výroků. I když jsou samozřejmě některé názory některých pravičáků a některých mužů nerozumné nebo špatné, postoj´´pravičáci a muži by měli být zticha´´ také není produktivní. Pravice by samozřejmě také neměla cenzurovat levici, ale v současné době je to většinou levice, kdo se snaží cenzurovat pravici.0️⃣ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣

Stereotypizace mužů a stereotypizace přistěhovalců
Následující je jednou ze základních frustrací, která žene lidi ke krajní pravici. Ve slušné společnosti se o tom nedá diskutovat, protože by to levice okamžitě cenzurovala. Nevyjádřená bolest a frustrace však jen hnisá a prohlubuje se. A tak si myslím, že je důležité vytáhnout na světlo následující. Pokud se obáváte, že následující argumentace nažene lidi ke krajní pravici, myslím, že způsobí pravý opak. Myslím, že nechat bolest a frustraci vyhnít v lidech časem způsobí, že budou více pravicoví, zatímco upřímná diskuse uvolní část nahromaděné frustrace a hněvu, a lidé se tak později budou méně přiklánět k extrémní pravici. Kéž by vše vyšlo na světlo, i nepříjemné věci.

Koneckonců velká část problému, proč lidé na Zemi stále nejsou skutečně svobodní, spočívá v tom, že se spousta lidí snaží ovládat masy tím, že jim zatajují informace, které by mohly způsobit, že si tyto takzvaně hloupé masy vytvoří nesprávné názory. Pokud však chcete žít v situaci, kdy se vše dostalo na světlo, pak nemůžete selektivně zadržovat informace jen proto, že byste chtěli manipulovat s vnímáním mas. Lidé, kteří se snaží manipulovat s masami, jsou z velké části příčinou toho, proč jsme v tomto průšvihu.

Pojďme tedy diskutovat o této základní frustraci, která lidi žene ke krajní pravici. Představte si, že jste člověk v západní společnosti. Lidé vás široce stereotypizují na základě neměnných vlastností, s nimiž jste se narodili, tedy jako muže. Některé z těchto stereotypů jsou správné: muži mnohem častěji znásilňují lidi než ženy (a muži by to samozřejmě dělat neměli). Jiné stereotypy jsou nesprávné: lidé budou předpokládat, že třeba 98 % domácích násilníků jsou muži. Ve skutečnosti ano, většina domácích násilníků jsou muži, ale procento není ani zdaleka 98 %. K týrání mužů ženami dochází mnohem častěji, než si lidé myslí.

Také je přijatelné říci, že určitý muž má malý penis nebo že muži, kteří řídí velká auta, mají malé penisy, zatímco negativní výrok o ženské vagíně vám neprojde. Je mnohem přijatelnější stereotypizovat muže výrokem´´muži jsou hrozní´´ nebo´´muži jsou hloupí´´ nebo´´muži jsou prasata´´ než výrokem´´ženy jsou hrozné´´ nebo´´ženy jsou hloupé´´ nebo´´ženy jsou prasata´´. Říkat´´ženy jsou prasata´´ vám opravdu neprojde, zatímco říkat´´muži jsou prasata´´ vám někdy projde.

A pokud na to chcete odpovědět argumentem, že muži jsou prostě horší než ženy, pak logicky musí platit jedna z následujících dvou věcí. Buď musí být muži prostě ze své podstaty horší než ženy, což je falešný a sexistický postoj, a navíc tento postoj odporuje konvenčnímu levicovému způsobu myšlení´´všichni jsou si rovni a nikdo se nerodí vadný´´. Tento postoj je také poněkud směšný, stačí se rozhlédnout kolem sebe a uvědomit si, že prakticky každý předmět kolem vás byl sestrojen mužem. Nebo za druhé, musíte přijmout fakt, že muži jsou společností nějak poškozováni více než ženy (skutečně je to pravda, škola poškozuje chlapce mnohem více než dívky), a v tomto případě musíte opustit myšlenku, že muži jsou privilegovaní.

Všimněte si, že pokud se nějaká skupina chová špatně více než průměrně, levicové řešení je vždy:´´zřejmě systém tuto skupinu nějak poškozuje nebo s ní zachází nespravedlivě, musíme tento systém reformovat´´... s výjimkou případů, kdy jde o muže.

Pojďme diskutovat o dalším nepravdivém stereotypu o mužích. Lidé stereotypně považují muže za privilegované, což v roce 2023 není pravda - ano, v některých ohledech jsou muži privilegovaní, ale v jiných ohledech jsou privilegované ženy. Muži jsou ve srovnání se ženami často diskriminováni, pokud jde o rozvodové soudy, výživné, obecné soudy, místa, kde mohou lidé získat určitý druh pomoci, stipendia, přijímání zaměstnanců a ženské kvóty. Navíc škola je nastavena tak, že je tak trochu špatná pro dívky, ale pro chlapce je katastrofální. Často také není přijatelné, aby muži projevovali emoce - a nejsou to jen muži, kdo nepřijímá, že jiní muži sdílejí emoce, spousta žen také často ztrácí respekt nebo přitažlivost pro muže, který projevuje nejistotu, bezmoc nebo úzkost. Jistě, ne všechny ženy, ale určitě jich je hodně.

Jistě, opravdu úspěšní a opravdu pohlední muži se mají dobře, ale naprostá většina většinou průměrných mužů opravdu není privilegovanější než průměrná žena.

Lidé také stereotypně vnímají muže jako ty, kteří nespravedlivě pomáhají jiným mužům a drží ženy při zemi, což v roce 2023 také není obecně přesné. Neříkám, že se to nikdy nestalo, zejména v minulosti, ale ve skutečnosti jsou to ženy, kdo má předsudky vůči skupinám, a ne muži. Jinými slovy, ženy mají tendenci snažit se pomáhat ženám jako skupině, zatímco muži nemají tendenci snažit se pomáhat mužům jako skupině. Jedná se o tendenci, nikoliv o tvrdé pravidlo, a výjimky existují. Ano, existují staří bohatí misogynové, kteří raději zaměstnají muže než ženu, i když je žena pro danou práci lepší. Ale není spravedlivé stereotypizovat průměrné muže na základě jednání několika starých bohatých mužů, stejně jako se říká, že byste neměli stereotypizovat žádnou skupinu na základě jednání několika jedinců v této skupině.

Předpokládejme, že je pravda, že muži u moci se snaží pomáhat jiným mužům. No, neudělali by něco s tím, že obrovská většina smrtelných pracovních úrazů jsou mrtví muži? A naopak, kdyby zítra byla zveřejněna zpráva, která by říkala, že drtivá většina smrtelných pracovních úrazů jsou ženy, pak by okamžitě ženy jako skupina začaly lobbovat za to, aby pracoviště byla pro ženy bezpečnější. Ale když umírají průměrní, nijak výjimeční muži, nikoho to nezajímá, včetně mužů na vedoucích pozicích.

Ve skutečnosti muž politik pravděpodobně neudělá nic pro to, aby zastavil úmrtí mužů na pracovišti, ale kdyby zítra vyšla zpráva, že najednou na pracovišti umírají převážně ženy, pak by tento muž politik dost možná začal lobbovat za bezpečnost žen na pracovišti. Jinými slovy, muži se obecně nespikli s jinými muži ve prospěch mužů. Ve skutečnosti muži někdy jednají v zájmu žen, zatímco méně často se stává, že pozemské ženy jednají v zájmu masy průměrných, ničím výjimečných mužů. Častěji se pozemské ženy chovají lhostejně nebo někdy dokonce aktivně nepřátelsky vůči perspektivám a zájmům průměrných, nijak výjimečných mužů.

Málokomu také záleží na mužské obřízce. Samozřejmě, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je mnohem horší než mužská obřízka. Neříkám, že tyto dvě věci jsou rovnocenné. Přesto je z mého pohledu nepřijatelné, aby si chlapci nechali uříznout část těla. Pokud se dospělí muži chtějí nechat obřezat, v pořádku, ale neodřezávejte část těla malému chlapci. Kdyby společnost měla ve zvyku uřezávat dívkám nějakou část těla, i kdyby se všechny argumenty pro mužskou obřízku vztahovaly i na ni, stejně by se všichni bouřili a požadovali by, aby se s touto praxí přestalo. Navzdory všem tvrzením o mužských privilegiích se s průměrnými muži zachází jako s lidmi na jedno použití, a to mnohem více než se ženami.

Jistě, pozemská společnost se k ženám také nechová správně, a to v mnoha ohledech. Nicméně každý si je již těchto věcí vědom a již tyto věci akceptuje.0️⃣ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣0️⃣ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣0️⃣ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣0️⃣ 1️⃣ 2️⃣

Dobrá, předpokládejme, že jste muž a občas se proti vám otevřeně uplatňují stereotypy. Dokonce i hlasatelé zpráv proti vám vytvářejí stereotypy a někdy jsou tyto stereotypy nespravedlivé a nepravdivé, jak jsme o tom hovořili. To je samozřejmě samo o sobě dost špatné. Nikomu se nelíbí, že je stereotypizován kvůli tomu, jak se narodil. Nikdo nemá rád, když se s ním zachází jako s´´podezřelým, dokud se neprokáže jeho nevina´´ jen proto, že jiní lidé ze stejné skupiny mají údajně sklon dělat špatné věci. Je to však ještě horší. Jako muž jste stereotypizováni, někdy i nespravedlivě. A přitom je vám také říkáno: neopovažuj se stereotypizovat proti ostatním, protože pokud to uděláš, jsi rasista nebo sexistické hovado.

Samozřejmě, že některé stereotypy o řekněme barevných přistěhovalcích jsou falešné. Ale je fakticky pravda, že v některých zemích páchají barevní přistěhovalci více trestných činů a znásilnění než neimigranti. Aby bylo jasno, netvrdím, že lidé s melaninem jsou méněcenní než běloši. Můj argument bude nakonec znít, že je nekonzistentní stereotypizovat muže a zároveň zakazovat stereotypizování jiných skupin. A právě tato nekonzistence žene mnoho mužů ke krajní pravici.

Takže muži jsou stereotypizováni, někdy nespravedlivě. Muži si také uvědomují, že některé stereotypy týkající se například barevných přistěhovalců jsou fakticky pravdivé, ale jsou cenzurováni nebo nazýváni sráči, pokud to řeknou nahlas. Pokud jsou ve vztahu se ženou a muž nahlas řekne, že v některých zemích páchají barevní přistěhovalci více trestných činů, není vyloučeno, že ho kvůli tomu jeho přítelkyně opustí, přestože jde o fakticky pravdivé tvrzení. Nepřipadalo by vám šílenství být v takové situaci? Jste v romantickém vztahu se ženou, která otevřeně uvádí negativní stereotypy o vaší skupině, ale o jiné skupině si nedovolíte sdílet negativní informace, i když jsou fakticky pravdivé?

Jistě, můžete říct´´nikdo by neměl být stereotypizován´´ a fajn, to je potenciálně správný postoj. Ale pokud lidé nesmějí vyjádřit faktickou pravdu, že v některých zemích páchají barevní přistěhovalci více trestných činů a znásilnění, pak by podobně neměli mít právo říkat, že muži páchají více znásilnění než ženy. A pokud si řeknete´´počkat, počkat, muži přece páchají více znásilnění než ženy´´, pak máte pravdu, páchají - ale stejně tak je fakticky pravda, že v některých zemích páchají více znásilnění barevní přistěhovalci. Proč můžete tvrdit jednu z těchto věcí, ale ne tu druhou?

Dále, pokud chcete tvrdit, že nikdo by neměl být stereotypizován, opět to potenciálně platí, ale pak musíte také upustit od tvrzení, že muži jsou privilegovaní, muži mají tendenci pomáhat jiným mužům, muži neberou ženy vážně jinak než jako sexuální objekty atd. Opět, pokud chcete tvrdit, že tyto věci jsou pravdivé, mohu vám opáčit, že je také pravda, že v některých zemích páchají barevní přistěhovalci více trestných činů a znásilnění. Pokud tedy zastáváte názor, že by nikdo neměl být stereotypizován, pak také nestereotypizujte muže, i když tyto věci považujete za samozřejmé nebo prostě pravdivé. A pokud trváte na tom, aby bylo možné uvádět pravdivé negativní stereotypy vůči mužům, pak kdo jste, abyste tvrdil, že mužům by nemělo být dovoleno uvádět objektivní fakta o barevných přistěhovalcích, jako jsou například statistiky kriminality?

Nemůžete vytvářet stereotypy proti mužům a pak říkat mužům, že nemohou vytvářet stereotypy proti jiným lidem, i když jsou tyto stereotypy fakticky pravdivé. Takže buď dovolte lidem otevřeně uvádět argumenty proti imigraci, aniž byste je cenzurovali - a ano, v současné době byste rozhodně byli cenzurováni za to, že řeknete, že v některých zemích páchají barevní imigranti více trestných činů a znásilnění. Nebo také cenzurujte každého, kdo vytváří stereotypy proti mužům, i když jsou tyto stereotypy fakticky pravdivé. To jsou dva logicky konzistentní postoje. A pokud budou lidé trvat na tom, že by jim mělo být dovoleno stereotypizovat proti mužům, a zároveň budou tvrdit, že muži nemohou stereotypizovat ani v případech, kdy mají faktickou pravdu, pak se stane to, že se více lidí přikloní ke krajní pravici.

A to není situace, kterou by bylo možné vyřešit tím, že budeme mužům říkat, aby se chovali lépe, nebo že se budeme snažit muže zahanbovat či na ně tlačit, aby se krajní pravici vyhýbali. Základním problémem je zde zásadní nespravedlnost a řešením je tuto zásadní nespravedlnost řešit. A nejjednodušší způsob, jak tuto zásadní nespravedlnost řešit, je z mého pohledu nikoho necenzurovat, a to ani když zkoumá nebo sdílí statistiky kriminality barevných přistěhovalců v některých zemích.

Někdo by tu teď mohl namítnout, že je v pořádku stereotypizovat muže, protože jsou privilegovaní. Jak už bylo řečeno: v roce 2023 průměrný muž opravdu není privilegovanější než průměrná žena. Ano, v některých oblastech je privilegovaný, ale i ženy jsou v některých oblastech privilegované. Průměrným mužům se obecně nedostává příliš lásky, podpory ani uznání. Ano, společnost občas pracuje ve prospěch té malé skupiny velmi úspěšných nebo velmi pohledných mužů, ale naprostá většina průměrnějších mužů není příliš privilegovaná a nedostává se jim příliš lásky ani podpory. Mnoho průměrných mužů dostane první kytici květin na jejich pohřbu. Aby to bylo pro muže ještě více frustrující: ženy obviňují muže z toho, že se dopouštějí příliš mnoho znásilnění (a to je spravedlivé). A pak ženy častěji hlasují pro imigraci a v některých zemích pak tito imigranti páchají více znásilnění, než je průměr. Takže muži nesmějí veřejně pronášet argumenty proti imigraci a muži častěji hlasují proti imigraci a ženy častěji hlasují pro imigraci, a konečným výsledkem je, že přichází více imigrantů a páchá se více znásilnění. A ženy pak říkají, že muži jsou sračky, protože muži příliš znásilňují. A to i přesto, že muži byli cenzurováni, když se snažili předložit argumenty proti imigraci. Jak je to vůči mužům fér?

Ženy také obecně očekávají, že muži budou mít své vlastní místo. A imigrace, proti níž častěji vystupují muži a pro niž častěji hlasují ženy, ztěžuje možnost dovolit si bydlení. Opět větší frustrace pro muže. Jistě, je naprosto možné vytvořit ekonomický systém, v němž má každý kde bydlet, a to i s velkou imigrací. Ale to by vyžadovalo současný systém dramaticky odlišný od toho současného. V současném ekonomickém systému imigrace skutečně zvyšuje ceny nemovitostí,

Další věcí, která tuto situaci pro muže činí ještě více frustrující, je to, že většina mužů má instinkt ochránce. Chtějí chránit ženy a děti. A i když neříkám, zda a do jaké míry by měla být imigrace povolena, je přinejmenším pochopitelné, že pokud muž vidí, že určitá skupina lidí páchá více trestných činů, pak má pocit, že by tato skupina měla být držena dál od žen a dětí. Pro člověka je frustrující, že se snaží dělat to, co vidí jako ochranu žen a dětí, a naopak je kvůli svému protiimigračnímu postoji cenzurován nebo urážen.

Aby bylo jasno, netvrdím, že barevní lidé jsou méněcenní než bílí. Nemyslím si, že by jakákoli země měla deportovat lidi určité barvy pleti. Nemyslím si, že by kdokoli, včetně barevných lidí, měl být jakkoli diskriminován. A ano, občas jsou barevní lidé diskriminováni, a to není v pořádku.

Chci tím říct, že není fér otevřeně stereotypizovat muže, ale pak cenzurovat muže, když se snaží stereotypizovat jiné. A tato nespravedlnost tlačí lidi do krajní pravice. Z mého pohledu by bylo nejjednodušším řešením přestat cenzurovat lidi, a to i když argumentují proti imigraci, a také se přestat chovat tak, že každý, kdo je proti imigraci, je víceméně fašista nebo nacista. Protože ano, v současné době, když se pokusíte říct, že v některých zemích páchají barevní imigranti více zločinů a znásilnění, budete cenzurováni. A to i v případě, že to máte podložené statistikami - existovali výzkumníci, kteří na tento závěr náhodou narazili a mohli ho statisticky doložit, ale byli umlčeni.

Mohlo by se zdát, že cenzurovat lidi, kteří vystupují proti barevným přistěhovalcům, je čistý přínos, aby se udržel mír nebo aby se udržel rasismus na uzdě. Ve skutečnosti však tato cenzura přináší více škody než užitku, stejně jako každá cenzura. Tato cenzura protiimigračních argumentů má velký podíl na tom, že mnoho mužů tíhne k pravici nebo dokonce ke krajní pravici. Spousta lidí se snaží manipulovat s masami tím, že se jim snaží zatajit informace, ale masy nejsou tak hloupé, jak si myslíte. Toto zatajování pravdivých informací je obrovskou součástí důvodu, proč tolik mužů v dnešní době nedůvěřuje autoritám, nedůvěřuje médiím a cítí nulovou potřebu přispívat společnosti, protože společnost považují za zkorumpovanou a nespravedlivou vůči nim. A mají pravdu, společnost je vůči nim nespravedlivá. Tento problém nelze vyřešit větší cenzurou, nátlakem, ostouzením nebo slovní šikanou.

Neříkám také, do jaké míry by imigrace měla nebo neměla být povolena. Ve skutečnosti mám ve své vlastní společnosti ekvivalent volebního práva a možnost vystoupit s projevem, kdykoli se mi zachce, ale osobně jsem velmi ráda, že nedělám ekvivalent hlasování o imigrační politice. Jsem šťastná, že mohu nechat lidi s více mužskou než ženskou energií vytvářet naši imigrační politiku. Je to proto, že věřím mužským lidem, že se tam rozhodnou správně, protože mají mužský instinkt´´chránit naši společnost´´ a´´být ochotni činit těžká rozhodnutí a trpět ve prospěch naší společnosti´´. Já jako žena tento instinkt´´chránit naši společnost´´ prostě nemám ani zdaleka ve stejné míře. Místo toho mám typický ženský instinkt, že mi mnohem více záleží na muži, kterého miluji, a na mých dětech než na společnosti. Kdybych byla svobodná a zamilovala se do muže, jehož činy by trochu škodily mé společnosti, pak bych se možná postavila na stranu muže, kterého miluji, a ne na stranu své společnosti. Zatím co muži mnohem více než ženy mají instinkt chránit a udržovat svou společnost, a to i za osobní cenu. Proto ráda nechám mužské lidi rozhodovat o imigraci a muže mám ráda pro jejich instinkt udržovat společnost.

Stejně tak jsem žena a mnohem více mě zviklá příběh o tom, jak by se tomuto jedinci dalo pomoci, kdybychom změnili strukturu nebo pravidla naší společnosti. Je to proto, že si vysoce cením lásky a péče, a přiznávám, že si také cením toho, že jsem vnímána jako milující a morální člověk, který zapadá mezi ostatní milující a morální lidi. Zatímco typický mužský člověk má na seznamu priorit mnohem výše´´udržet naši společnost stabilní a funkční´´ a netrápí ho tolik myšlenka, že by byl považován za nějakého nelaskavého člověka. Mužní lidé (ať už jde o muže nebo ženy) jsou o něco náchylnější udělat to, co je nutné, i když je to činí nepopulárními nebo je to nutí vypadat špatně.

Jistě, láska a péče jsou důležité, ale mužský instinkt´´udržet naši společnost stabilní´´ je také cenný. Vzpomeňte si na politiku na Západě, jako je nedostatečná péče o to, aby nebyli vpuštěni konkrétní nebezpeční přistěhovalci, nebo na tajné uzavírání budov či provádění operací změny pohlaví u nezletilých. Zastánci těchto politik zjevně selhali v myšlení druhého a třetího řádu. Tyto politiky jsou výsledkem specifického druhu neintegrované, nebeské, příliš horlivé ženské energie. Lidé se nad tím možná pozastaví, ale kdybyste vybrali sedm náhodných mužů z ulice a nechali je hlasovat, myslíte, že by hlasovali pro tyto politiky?

Jistě, někdy jsou to muži, kdo podepsal určité zákony nebo prosadil určitá opatření, ale i muži mohou být motivováni neintegrovanou a příliš horlivou ženskou energií. Tato neintegrovaná a přehnaně horlivá ženská energie se hyperaktivně zaměřuje na pomoc (nebo na to, co považuje za užitečné) určitým jedincům. Tato neintegrovaná přehnaně horlivá ženská energie je však natolik zaměřená na pomoc jednotlivým stromům, že nevidí, že ničí les. Tato neintegrovaná ženská energie není dostatečně vyvážena mužskou energií. Jednoduše řečeno, není dostatek mužských lidí (ať už mužů, nebo žen), kteří by se postavili a řekli, že určité věci, které děláme, jsou nesmyslné a zároveň ničí zemi.

Je to pochopitelné vzhledem k tomu, že mužské hlasy typu´´chraňme naši společnost´´ jsou často cenzurovány. Pokud cenzurujete nebo démonizujete lidi, kteří říkají:´´tohle je nesmysl a také to příliš škodí společnosti´´, pak skončíte s tím, že nebude dost mužných, kteří se ozvou (nebo budou široce slyšet), a společnost se začne rozpadat. Jak vidíme na Západě. To souvisí s dnešním základním návrhem, že bychom neměli cenzurovat muže (nebo lidi obecně).

Netvrdím, že mužské hlasy jsou jediné, které by měly být slyšet. Samozřejmě může nastat i situace, kdy potřebujeme více ženských hlasů, abychom se postavili proti přehnané a příliš horlivé maskulinitě. Jen si nemyslím, že taková je situace na Západě v roce 2023. Myslím, že současný Západ potřebuje více mužsky energických hlasů, ať už od muže, nebo od ženy, které říkají:´´přestaňme být nesmyslní a vraťme se k něčemu, co naší zemi skutečně prospívá´´. A naopak, západ nepotřebuje dalšího muže nebo ženu, kteří by prosazovali neucelené přehnaně ženské poselství.

Je snadné říci, že západní společnost je prohnilá a že by měla padnout. Je jasné, že spoustu věcí v západní společnosti lze zlepšit. Ale myslím, že někteří lidé ze Západu si tak zvykli, že v supermarketu je jídlo, že jim úplně nedochází, že neexistuje žádný fyzikální zákon, který by říkal, že v supermarketu bude jídlo vždycky. Pokud se systém zcela zhroutí, znamená to, že v mnoha supermarketech už nebudou žádné potraviny a mnoho lidí bude trpět a zemře. To také znamená, že pokud se zavádějí další a další opatření, která údajně pomáhají jednotlivým stromům a přitom poškozují celý les, pak se v určitém okamžiku vše zhroutí a trpí všichni, včetně jednotlivých stromů, kterým se přehnaně horliví lidé ženského pohlaví snažili pomoci jako první. Nejprve si musíte nasadit vlastní dýchací masku.0️⃣ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣0️⃣ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣

Nyní jsou samozřejmě ženy a ženská energie naprosto zásadní. Jednak jsou to právě ženy, které mohou mít lví podíl na poskytování bezpodmínečné lásky lidem, což je to, kvůli čemu stojí za to ve společnosti žít a vůbec ji chránit. Právě bezpodmínečná láska, kterou ženy poskytují, je důvodem, proč jsou muži vůbec ochotni tvrdě pracovat a obětovat se pro společnost. Ženy jsou tedy stále naprosto nezbytné, i když necháte muže být muži, i když necháte muže řešit praktické a tradičně mužské věci, i když dovolíte, aby bylo více mužů než žen ve vedení firem a ve vedení.

Také mnoho žen je automaticky multiorgasmických, zatímco muži to musí skutečně trénovat a pracovat na tom. Domnívám se, že se zde mluví o Zemi:´´Podívejte se, co potřebují, aby dosáhly zlomku naší síly.´´ To je pro nás jako pro ženy. Tak proč být nejistý, když muži vstupují do pozic moci a autority, proč být nejistý ohledně hodnoty žen a ženskosti? Znovu opakuji, že bez žen by tito muži pravděpodobně ani nezjistili, že společnost stojí za to, aby za ni bojovali. Současná úroda mužů v roce 2023 opravdu netouží zavřít ženy do kuchyně. Ano, existuje trauma z minulosti, ale to trauma by mělo být pozorováno, procítěno a přímo zpracováno. Reakce na trauma a strach by neměly diktovat politiku.

A není to špatné ani pro ženy. V jedné z předchozích zpráv jsem napůl žertovala, že můj život se skládá z toho, že jezdím do lázní, abych se zotavila z dovolené, a jezdím na dovolenou, abych se zotavila z lázní. Proč máme takovou hojnost? Je pravda, že naše situace je mnohem jednodušší než situace na Zemi, ale také nám pomáhá, že naše ženy milují bezpodmínečně a vůbec jim nevadí, že muži jsou mužští a nechávají muže dělat velkou část makrorozhodování. Proto naši muži skutečně rádi tvrdě pracují a vytvářejí hojnost pro všechny. Zatímco v současné době na Západě na Zemi spousta mužů nedůvěřuje systému a tomu, jak se s nimi zachází, nebo se jim to nelíbí. A tak většina mužů nemá systém ráda, nechce ho posilovat ani nechce vytvářet další produkci. Místo toho muži často usilují jen o to, aby odvedli co nejmenší množství práce, která jim přinese určitou sumu peněz. To není recept na vytvoření obrovského množství hojnosti pro všechny. A jedním z kroků k řešení je právě nechat muže mluvit bez cenzury, což je můj hlavní návrh dnešního poselství.

Možná si myslíte, že je nedosažitelným ideálem dostat se do stavu, kdy se lidem víceméně líbí jejich společnost a jsou ochotni pro ni tvrdě pracovat a obětovat se, ale ve skutečnosti to není tak nedosažitelné, jak si možná myslíte. V současné době je na světě mnoho zemí, kde se mnoha lidem jejich společnost většinou líbí a jsou ochotni se pro ni obětovat. Také Američané si to dříve mysleli o Spojených státech. Vzpomeňte si, že svého času jeden americký prezident řekl:´´Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás, ptejte se, co můžete vy udělat pro svou zemi.´´ A v té době byla tato slova dobře přijímána. Představte si, že by to dnes řekl Biden. Dnes by to asi nemělo takový ohlas, že?

Upřímně řečeno, jako plejádská žena mám tak trochu pocit, že mi tu prochází vražda, když vedu svůj neuvěřitelně pohodlný život, zatímco průměrný muž naší společnosti se svobodně rozhoduje pracovat podstatně tvrději než já. Ale i tito muži jsou šťastní, protože my ženy se k nim a k našim dětem chováme s bezpodmínečnou láskou. Také se jim nepletu do cesty a nesnažím se je převálcovat. Dávám jim patřičnou autoritu, která odpovídá očekávání, jež od mužů mám - totiž že se postarají o to, aby lidé byli obecně v bezpečí a měli praktické věci, které potřebují k tomu, aby mohli žít co nejlépe.

Nepodceňujte, jakou sílu by mělo, kdyby se pozemské ženy spojily a řekly mužům následující a myslely to vážně:´´Muži, milujeme vás. Věříme vám. Potřebujeme vás. Prosím, pomozte nám, ženám a dětem, abychom byly v bezpečí. Právě teď nejsme v bezpečí, právě teď se cítíme vyděšené. Pokud navrhnete něco na naši ochranu, s čím bychom dříve možná nesouhlasily, tentokrát vás nebudeme kritizovat, protože vy jste ochránci a umíte zajistit bezpečnost lidí lépe než my ženy. A prosím, pomozte nám v tom, aby dobře smýšlející lidé v naší společnosti netrpěli nedostatkem nebo materiálním nedostatkem. Znovu opakuji, že vy jste odborníci v oblasti materiálního dostatku. Tentokrát se s vámi nebudeme hádat, pokud navrhnete řešení. Důvěřujeme vám. Potřebujeme vás. Pokud si myslíte, že je něco v naší společnosti vůči vám, mužům, nespravedlivé, řekněte to a my budeme diskutovat o tom, jak můžeme náš systém upravit tak, aby fungoval i pro vás. Slibujeme, že vás nebudeme trestat za to, že jste zranitelní, a slibujeme, že proti vám, mužům, nebudeme hrát hry s nulovým součtem, jak jsme to často dělaly my, ženy. Nejste sami, jsme tu pro vás. Protože jsme jeden celek a my ženy vás muže potřebujeme. Milujeme vás. Prosím, spolupracujte s námi, aby tato společnost byla lepší pro všechny a také pro naše budoucí děti.´´

Chcete-li snížit počet znásilnění a loupeží nebo chcete-li udělat obrovský skok vpřed směrem k post-skrovné společnosti, řekněte to mužům a uvidíte, co se stane. Právě teď ode mě mužský channeler dostal tato slova a okamžitě se přestal cítit unavený. Místo toho se okamžitě cítil bdělý a v zóně a připravený jít pomoci nějakým lidem. Ta slova byla lepší než káva. Když pak channeler podruhé opravoval tento článek a znovu uviděl tato slova, měl v očích slzy.

Řekněte tato slova a myslete je vážně, a možná se vám podaří proměnit naštvaného, odtažitého, odladěného člověka ve šťastného a produktivního člena společnosti, který pilně pracuje ve prospěch všech. Děkujeme, že jste nás vyslechli. Jsem vděčná, že se na má poselství naladilo tolik lidí. A znovu opakuji, že neříkám, co musíte dělat nebo čemu musíte věřit. Jen se s vámi dělím o svůj pohled na věc. Můžete se svobodně rozhodnout a vytvořit si vlastní názor. Bez ohledu na to, co děláte, čemu věříte nebo co říkáte, bez ohledu na to, zda se mnou souhlasíte nebo ne, vás bezpodmínečně a nekonečně miluji.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/20/tunia-the-wests-inconsistency-on-stereotyping/

Zpět