6870 Cukrovku je lepší léčit přerušovaným půstem než léky Sean Miller

[ Ezoterika ] 2024-07-03

Studie publikovaná v červnu naznačuje, že zvládání doby jídla v úzkém okně každý den, označované jako přerušovaný půst, je účinnější při řízení regulace hladiny cukru v krvi u diabetiků než farmaceutické léky. "V této randomizované klinické studii se 405 dospělými dosáhl přístup MR 5:2 lepší kontrolu glykémie po 16 týdnech ve srovnání s metforminem a empagliflozinem," uvedla studie. Zatímco léky nabízejí rychlé a snadné řešení, i když s vedlejšími účinky, přerušovaný půst zahrnuje změnu životního stylu. "Přístup MR 5:2 může sloužit jako účinná počáteční intervence životního stylu namísto antidiabetik pro pacienty s diabetem 2. typu," uvádí studie. Zajímavé je, že vědci ani nedoporučovali každodenní přerušovaný půst, aby sklidili odměnu, protože bylo vidět, že výsledky přináší pouze dva po sobě jdoucí dny v týdnu. "Plán přerušovaného půstu skládající se ze 2 po sobě jdoucích dnů půstu a 5 dnů obvyklého příjmu týdně a dieta se změnou jídla (5:2 MR) by mohly poskytnout další výhody pacientům s diabetem 2. typu," "úUpravy času jídla jsou sice efektivnější a jsou bez rizika vedlejších účinků, ale také nepřináší zisk velkým farmaceutickým společnostem.

"Randomizovaná klinická studie dospělých Číňanů s nadváhou, nebo obezitou a s časným diabetem 2. typu zjistila, že MR 5:2 může krátkodobě zlepšit glykemické výsledky a úbytek hmotnosti ve srovnání s metforminem, nebo empagliflozinem, což z něj činí slibnou počáteční intervenci a včasnou léčbu diabetu 2. typu,"

Pokud diabetik svou nemoc překoná, neprospívá ani farmaceutickému průmyslu. Předchozí studie ukázala, jak dieta s omezeným příjmem kalorií může způsobit, že cukrovka ustoupí, což v podstatě způsobí, že farmaceutické společnosti ztratí zákazníka.

"Účastníci ve věku od 38 do 72 let s trváním T2D od 1 do 11 let, indexem tělesné hmotnosti (BMI) 19,1 až 30,4, 66,7 % mužů a užíváním antidiabetik, nebo injekcí inzulínu byli náhodně rozděleni v poměru 1:1 do čínské lékařské nutriční terapie (CMNT) a kontrolní skupiny. Primárním výsledkem byla remise diabetu, definovaná jako stabilní hladina glykovaného hemoglobinu A1c (HbA1c) nižší než 48 mmol/mol (< 6,5 %) po dobu nejméně 3 měsíců po vysazení všech antidiabetik. Sekundární výsledky zahrnovaly hladinu HbA1c, hladinu glukózy v krvi nalačno, krevní tlak, hmotnost, kvalitu života a náklady na léky... Provedli jsme 12měsíční sledování, abychom posoudili pokračování remise."

https://x.com/zerohedge/status/1805854790166917450?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1805963166758977778%7Ctwgr%5E1192372cd7e0f40e662a41f27944565e4b44a93f%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.infowars.com%2Fposts%2Fdiabetes-better-treated-with-intermittent-fasting-than-drugs-study%2F

"Tato studie prokázala klinickou účinnost CMNT při dosahování remise diabetu po dobu nejméně 1 roku."

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/07/03/diabetes-better-treated-with-intermittent-fasting-than-drugs/

Zpět