1256 Mezihvězdná flotila Galaktického velení: Vítejte ve vyšších dimenzích Galaxygirl

[ Ezoterika ] 2021-08-16

Vítejte lidstvo v náručí vyšších dimenzí. Mnozí z vás pocítili v poslední době eskalaci energií, zejména u Portálu Lví brány nebo Pozemského portálu Lion, jak říkáme. Všichni máme své vlastní planetární portály a souhvězdí, které pracují s našimi vlastními planetárními hvězdami a systémy. Nebe je velmi složité a přesto jednoduché ve své předvídatelnosti matematických a energetických interakcí. Jak se nebeská tělesa pohybují, vytvářejí masivní gravitační tahy, energetické tahy a jak hvězdy tančí ve vírech, jsou ovlivněny všichni, zejména ty nejbližší. Přibližujeme se k vaší sféře, abychom vám pomohli. Mnozí z vás pomáhají ve stavu spánku. Mnozí z vás nás znají a hluboce milují. Protože jste nikdy nekončící duše, zažili jste nekonečná dobrodružství v mnoha různých podobách a toto je další z dobrodružství, která prožíváte. Přejeme vám, abyste se rozjasnili a nebrali se tak vážně, protože to pro vás bude jako olej a voda a nižší dimenzionální bahno se nebude lepit. (v olejové bublině je mír a klid)

Jsme mezihvězdná flotila Galaktického velitelství. Nejsme žádný sektor ani divize. Preferujeme termín ″seskupení″, protože je nás mnoho skupin, ale žádné rozdělení neexistuje. Všichni jsme spolupracovali po tisíciletí, mnozí z nás. Někteří novější rekruti nás energeticky znají z předchozích životů. (Uvnitř velké stříbřité krásné lodi jsou lidé a bytosti mnoha ras v různých barevných uniformách. Je to obrovské město. Jsou zde děti, zahrady, rekreační prostory, vzdělávací oblasti.) Toužíme učit. Toužíme komunikovat s našimi milovanými bratry a sestrami, kteří byli ponořeni, ale nezapletli se do závoje zapomnění.

(Jsem překvapena, že na jejich lodi vidím také plazy.) Ne všichni plazi ztratili cestu a vzestoupení, osvícení, kteří se vymanili ze tmy a přijali světlo, jsou nesmírně nápomocní. To, že někteří lidé upadli do tmy, neznamená, že by se mělo lidstvo vzdát. Lidstvo právě odděluje olej a vodu svého světa, a proto jsme vám ukázali tuto analogii. Vibrace přitahují. Energie přitahuje. Podobné k podobnému. Proto je pro vás radost a bezstarostnost velkým přínosem, protože přitáhnete více stejných.

Jsem Tinirol, jeden z těch, kteří se odtrhli, aby vyhlásili svou suverenitu. (Plaz s černými a červenými znaky v bílém. Je mohutný a váhala jsem s ním diskutovat, ale protože je součástí této vzestupné flotily a vidím, že je obklopen světlem, jsem umožnila spojení.)
Děkuji, Galaxygirl. Jsem Tinirol. Plazi byli ovládáni AI a také do značné míry energeticky manipulováni. Podřízení pracují v neustálém strachu a mlze. Ti vyšší na Zemi umožnily AI křížit se s nižšími, takže jsou téměř mechanicky ovládány. Naše svobodná vůle nebyla mnohým z nás známa. Ano, někteří si užívají zneužívání lidskosti, ale mnozí byli uvězněni v systému. Já jsem se osvobodil. Prohlásil jsem své světlo za fraktál vyššího celku. Vidím, že je to těžké učení. Bylo pro mě těžké zůstat v systému takového zhýralosti a bolesti a zneužívání. Není nutné se tím víc zabývat. Umožňuji dát moji přítomnost ve známost, protože se budete setkávat také se vzestoupenými bytostmi mnoha ras z vyšších časových linií, a pokud bude tato myšlenka zaseta, bude více v proudu vašeho probuzení.

Světlo přichází pro všechny, ale ne všichni ho přijmou. Přijměte světlo. Uzdravení bude hluboké. Mnozí se nebudou chtít uzdravit. Mnozí z mých bratrů a sester se vypaří, až přijde světlo, protože to je jejich volba a strategie jejich duše při odchodu. Mojí strategií bylo vybrat si světlo, zvolit hlubokou bolest uzdravení, abych mohl být osvobozen. Nabízím ti svou lásku, jako uzdravený plaz, a rozprostírám své paže ve vděčnosti a službě celku, Gaii. Také miluji Gaiu. Problém je v tom, že do tohoto projektu bylo zapojeno mnoho ras, které si nárokovaly vlastnictví planety. Zapomněli na svobodnou vůli Gaie. Její hlas je slyšet a její svobodná vůle již nebude porušována, stejně jako je slyšet hlas lidstva. Proto přišlo tolik hvězdných semen, aby uzdravily oba aspekty tohoto projektu. Nejde jen o osvobození lidského druhu. Jde o osvobození tohoto sektoru, uzdravení Gaie a její znovuzrození. Naštěstí to znamená, že všichni budeme mít šanci energeticky se znovu zrodit, protože světelná vlna, o které se dlouho mluví, je na cestě. Jsem Tinirol. Vážím si všeho, co pro Gaiu děláte, a znovu vám a světlu podávám ruce ve službě.

Jsme mezihvězdná flotila Galaktického velení. Naše seskupení pochází z mnoha hvězdných systémů. (Potkávám mnoho krásných Plejáďanů, Androméďanů, Sirianů a dalších bytostí, které nepoznávám. Mávají mi a usmívají se.)
Jsme sjednoceni v naší malé flotile a přejeme si, aby se tato energie sjednocení našimi slovy rozlévala a absorbovala. Pro uzdravení Gaii je nyní zapotřebí Integrace a jednota. Uzdravili jsme se z našich galaktických válek. Všichni máme své vlastní příběhy o uzdravení skrze bolest a rozhodnutí věřit v naději. Vidíme velkou naději pro Gaiu, protože se blíží její uzdravení. Pošlete jí tato léčivá slova, tyto frekvence světla. Představujeme rovnováhu celku s několika málo lidmi. Vy reprezentujete své vlastní hvězdné rodiny svým fyzickým ztělesněním na Gaii. Energeticky jako mnoho milionů světelných bodů se tento sektor vrací do harmonie.

Vnímejte harmonii kolem sebe, a když si ji zvolíte, najdete ji ve svém nitru. Práce na vnitřní rovnováze je prací, když se vtělíte do nižší dimenzionální říše, protože ji nevidíte, necítíte, a není to snadné. Ale stojí to za to. Jste tu proto, abyste objevili celistvost Zdroje, jednotu uvnitř a světlo, které ji prostupuje. Vidíme záblesk světla. Uvidíme, co se stane. Dychtivě očekáváme, ale také chceme, abyste věděli a pochopili, že to, co právě prožíváte, je stejně vzrušující jako záblesk. Nečekejte na něj. Vytvořte jej nyní. Přitáhněte jej k sobě a obklopte se záři světla. Říkejme tomu Kristovo světlo, s konceptem Krista jste obeznámeni. V našich hvězdných systémech máme pro světlo jiná slova, protože jsme měli jiné učitele, jiné zkušenosti, ale podstatné je, že všechno je to světlo ze Zdroje. Buďte těmito hořícími světly. Vidíme, že již jste.

***

Jsme mezihvězdná flotila Galaktického velení. Já jsem Ashania. (Mladá dáma, která vypadá napůl jako vodní bytost. Je hubená, modrá s četnými hezkými modrozelenými a indigovými chapadly z hlavy jako vlasy. Má obrovské fialové oči a široký úsměv.)
Je to pro mě tak vzrušující! Vždy jsem chtěla oslovit hvězdná semínka Gaie! Máme vás tak rádi! Modlíme se za vás, posíláme vám naši lásku a světlo, jste tak milovaní! Děkuji, že jste mi umožnili dnes přijít, je to jedna z nejvyšších poct mého života. Sloužím prostřednictvím uzdravení hypnózou. Sloužím mnoha způsoby. Posílám své schopnosti nesmírné lásky, protože to je jeden z mých darů, jak mi bylo řečeno, a léčení hypnózou je jednou z modalit, které mě baví. (Ukazuje mi obrázky písku a dětí, které si hrají s míčem na zářící písečné pláži.) Mnoho dobrých časů je před námi! Neztrácejte naději! Najděte své dárky a rozbalte je. Velké rozbalování je tady. Milujeme vás.

***

Jsem Renaldo. (Mužská bytost menšího vzrůstu s knírkem vykročila vpřed.) Ukazujeme vám, jak jsme odlišní, a přesto, jak jsme všichni stejní. Ukazujeme vám naději na vaši budoucnost, protože vaše rozdíly se mísí v jednom. Všichni jste prožili mnoho věcí. Mnoho těl, mnoho rolí, mnoho zkušeností. Nyní je čas se spojit. Vyčistit vaši planetární matku, kterou milujeme. Jsme tu, protože milujeme Gaiu a milujeme lidstvo. Věříme v dobrotu lidstva. Věříme, že si na to také vzpomenete. (Ukloní se a ustoupí.)

Jsme mezihvězdná flotila Galaktického velení, která vám posílá naši lásku a světlo. Mír na vaší cestě. Mír.Sprcha meteorů z Perseid (do 23.8.) obsahuje cenné genetické kódování a informace, které mají potenciál zapnout spící, často nepochopenou DNA.″ Říkám potenciál, protože ne všichni na Zemi přijímají tyto aktivace a ne všechny lze upgradovat kvůli jejich formě.
Pokročilý věk či klesající zdraví zabrání v upgradu. To, co člověku brání v tom, aby mohl běžně akceptovat tak pokročilé kódování, je množství světla, které drží. Světlo je informace na jedné straně a vitalita na straně druhé. Když má člověk malou vitalitu, nemůže se dostat k plnému potenciálu, který má nyní k dispozici. Mnoho lidí na vaší planetě má problémy s jejich formou a pokročilým věkem, ale přesto mají velkou vitalitu.
Týmy průvodců a strážců, kteří pomáhají na Zemi, naléhaly na své vtělence, aby více a zhluboka dýchali, umožnili dechu otevřít energetické kanály a vpustili do své formy spektrum světla, čchi, pránu nebo libovolně označenou podobnou energii. Čím více světla člověk drží, tím více může používat vše, co kosmos v tuto chvíli nabízí.
Tento konkrétní meteorický roj se děje každý rok, pročež je často přehlížen a není vnímán jako vzácný jev. Chybí porozumění potenciálu, který je obsažen v každém přenosu, který se dostane do vaší atmosféry. Slovo přenos používáme záměrně, protože to nejsou jen kusy skály z toho, co znáte jako vesmír. Jsou to přenosy, které jsou k dispozici k zasetí vzestupné populace. Ti, kteří jsou na cestě vzestupu, mají plné ruce práce s tím, aby si vzpomněli, kým jsou ve své celistvosti, Genetické kódování v meteorickém dešti jim v tom pomůže. Pomůže se sjednocením toho, co bylo nesprávně určeno jako odpadní DNA, a s rozpletením toho, co je přítomno. Říká se, že vaše odpadní DNA neobsahuje žádné kódování, žádné instrukce, my říkáme, že prostě ještě nebyly aktivovány. Vaše DNA to všechno obsahuje, je to vaše Akáša, nejen života na této zelené Zemi, ale všech vašich galaktických životů. Obsahuje hluboké pravdy, které hledáte. Když člověk čistí svou hustotu, programování a omezení, vnáší do své DNA světlo, které staví mosty k tomu, co bylo kdysi rozptýleno.
Tento konkrétní meteorický roj je aktivní již několik týdnů, a nedávno byl nasazen ještě větší potenciál umožněný skoky prostřednictvím Lví brány. Všichni pracují v tandemu, aby pomáhali vzestupným bytostem. Říkáme bytosti, protože tímto procesem neprochází jen člověk. Hvězdné brány, planeta zarovnání, Schumannova rezonance a světelně kódované plazmové injekce ze slunce a meteorických sprch fungují tak, aby pomohly všem zvednout vibrace a evoluční stav. To, co požadujeme od vzestupujícího člověka, je vědomě se napojit na informace (světlo) a aktivační sekvence, kteří přicházejí.
Představte si to jako bouřku. Můžete zůstat uvnitř a nezmoknout, neúčastnit se aktivně deště. Všude venku byly rostliny, zvířata a hmyz aktivně ovlivňovány, a ano, i to mění váš svět. Představte si, co by mohlo být, kdybyste si hráli i v dešti. Dostaňte se ven a záměrně se spojte s aktivacemi, které proudí na vaši planetu. Nepodobají se žádným, které jste dříve přijali. Spojte se se svou noční oblohou, hvězdami a vesmírem. Vneste do svého srdce frekvenci úcty, vděku a přijímání a dovolte, aby to, co je určené pro vás, bylo vaše.
Nezáleží na tom, zda meteorický roj z vašeho místa vidíte. Důležitý je záměr a rozhodnutí aktivně se spojovat a přijímat. Očima své mysli můžete vnímat informace, které přichází. Nechte se aktivovat a vytvořte mosty z místa, kde jste, do místa, kým se stáváte.

Zdroj: https://eraoflight.com/2021/08/16/

Zpět