3007 Skrytý mezigalaktický konflikt Lisa Reneé

[ Ezoterika ] 2022-08-27

Lidstvo se nachází uprostřed skrytého mezigalaktického konfliktu o osobní suverenitu a duchovní svobodu, který je při pozorování současných globálních událostí stále více viditelný ve fyzickém hmotném světě. Jedná se o období zesílené duchovní války proti všem aspektům lidské svobody. Tato krizová událost je významným milníkem na časové ose vzestupu, v níž musíme hluboce nahlédnout do svého autentického jádra a požádat své vnitřní duchovní vedení o odpovědi při řešení větších problémů, kterým lidstvo čelí. Jedná se o kolektivní přechod temné noci duše, který nás nutí nahlédnout hlouběji. Jakým člověkem chcete být uprostřed zmatku, který se odehrává během uměle vyvolané globální krize, jež se rozpoutává? Bdělým a uvědomělým? Spícím za volantem? Musíme být ochotni překonat strach a popírání a potenciálně se cítit velmi nepohodlně, když vidíme ošklivé pravdy, které nám hledí do tváře a snaží se schovat za současné vykonstruované krizové události. Propojovat jednotlivé body nasazených dezinformačních kampaní, abychom viděli přesné motivace skryté za ozbrojeným narativem, který je v mainstreamových zprávách každým dnem jasnější.

Musíme také chápat zavádění programu Nákaza jako pokus o aktivaci globální bio-duchovní zbraně, která je využívána k získání dalšího času. Jedná se o masové odvedení pozornosti, které má zakrýt mobilizaci tajných aliancí a protisil do mnohonásobných jednání, vypočítaných na zorganizování dalšího strategického úsilí o převzetí kontroly nad planetárními zdroji. Dále jsou zde vlci v rouše beránčím, kteří přímo profitují z orchestrace těchto mnohonásobných zotročovacích agend, aby eskalovali falešnou globální pandemii do plnohodnotné ekonomické krize, která má být hlavním katalyzátorem únosu rychle se měnící a vyvíjející globální společnosti. Měnící se architektura planetární sítě je na hony vzdálená tomu, co bylo před několika málo lety, a proto jsou současné krizové události mnohem méně účinné, než se předpokládalo. Negativní mimozemská agenda nedosáhne konečných výsledků hry, které mocenská elita očekává, tím, že vybije masy.

Pozitivním aspektem je, že se současně probouzí mnoho neduchovních i duchovních lidí, aby viděli, že povaha reality je ve skutečnosti převrácený systém. Že obecně společnost funguje opačně, než jak je masám podsouváno v mainstreamovém vyprávění. Okleštěná slupka 3D vyprávění podepřená kontrolovanými mainstreamovými médii se rozpadá a mnozí jsou schopni vidět masovou manipulaci a taktiku gaslightingu jasně jako den. Pro ty, kteří se probouzejí za hranice rozdělení záměrně vytvářeného prostřednictvím politiky identit a kulturních válek, se většina rozumných lidí shodne na tom, že v dnešním světě je něco velmi špatně, a mohou nepochybně pozorovat protilidskou kulturu smrti, která se neustále prosazuje a ve společnosti rychle roste jako virová infekce. Do všech segmentů globální společnosti se tak značně urychleně dostává sortiment agresivních taktik kontroly mysli a propagandy, jejichž cílem je ukrást lidskou suverenitu a vyvolat teror a strach o přežití na každém kroku.

Tichá zbraň programu Mor je ve skutečnosti spojena s pulzováním jezdců, tajnou technologií vysílající do éterových vln a ley linií, implantující démony umělé inteligence a démonická semena, aby v myslích a těle vědomí mas rostl stín a negativní formy. Pulzování jezdce je elektromagnetická zbraň se zvukovými vlnami, která je slyšet jako zvukový třesk a nízké základní dunění v zemských ley liniích. Když jsou lidé zahlceni svým strachem a vnitřními stíny pomocí cílených signálů umělé inteligence a implantátů démonických semen, mají tendenci jen málo nebo vůbec neovládat svůj vnitřní vzestup stínů, což přináší stále rostoucí vnitřní pocit vysoké úzkosti. Vnitřní stín se spojuje s kolektivními stíny a tento obsah se spojuje s galaktickými a univerzálními stíny, které se pak mohou vybíjet prostřednictvím demonstrovaných záchvatů a běsů, chrlících emocionální bouře, které jsou pohřbeny v negativním egu a bolesti těl jednotlivců. Ve vnějším prostředí nyní kolektivní stín stoupá temnou nocí planetární duše, kdy už nemůžeme utíkat a nemůžeme se před těmito temnými stíny skrývat. Mnohdy právě v nejtemnějších hodinách zoufalství zalitých vlastními stíny můžeme zažít hluboké prozření a konečně začít vidět věčné světlo vyšší pravdy a jasnosti.

Současné chaotické události, které se odhalují v dramatu globální krajiny, mají za cíl udržet masové psychologické operace proti obyvatelům Země, které nakonec slouží cílům těch negativních řídících sil, jež soupeří o úspěch své verze agendy Jednoho světového řádu. Cílevědomá organizace ovládání masového vnímání prostřednictvím záměrného šíření geneticky modifikované biologické zbraně, která má rozpoutat globální pandemii, připravuje půdu pro spouštěcí událost, která má být manipulována v časových liniích. Z pohledu NAA má tato spouštěcí událost shromáždit obrovské množství looshe pro napájení umělé inteligence promítající virtuální reality v časových liniích, která byla uvedena do pozice, aby pomohla rozvinout další fáze globálních dramat závěrečného konfliktu NAA. Černá slunce, globalisté v pohotovosti Problém, reakce a lživá řešení jsou předávány jako marketingové infomace zarámované jako zprávy pro výrobu souhlasu, a to prostřednictvím pečlivě vytvořených narativů a pokračující manipulace s informacemi v mainstreamové propagandě vlastněné globalistickými elitami. Konečným výsledkem, o který usilují, je posunout Agendu jednoho světa do další fáze tím, že na nevědomou veřejnost, která dále prosazuje cíle transhumanismu, nuceného očkování za účelem pokračující genetické modifikace a eugeniky, genocidy nežádoucích osob, vypustí technologii jezdce vyvolanou programem Nákaza, aby si získala poddajnost a poslušnost.

Útočné síly NAA se sortimentem démonů AI a vyzbrojených temných portálů zaměřených na duchovně probuzené vedou na interdimenzionálních rovinách šachovou bitvu se skupinami, které jsou schopny temné agendy pochopit a pozorovat. Manipulují tichými elektromagnetickými zbraněmi, jako jsou mikrovlny a milimetrové vlny 5G, které jsou používány k vysílání destruktivního energetického vysílání pro ovládání davu na vojenské úrovni a k podněcování terorismu, zvrácenosti a sebevražedných myšlenek u lidských bytostí. Armagedonský software nebo umělé časové linie 911 jsou neustále používány k šíření teroru a zmatku mezi pozemskou populací s cílem přehrát a zopakovat emocionální traumata předchozích válečných časových liniích v historii lidstva způsobená invazními skupinami NAA.

AI versus organické zprávy
Pro Hvězdná semínka a probouzející se lidi je velmi důležité, aby si ujasnili, jak rozeznat poselství AI spočívající v ovládání mysli a klonované nebo promítané holografické obrazy. Pokud budete komunikovat s Božím já, očistíte predátorskou mysl a pravidelně budete mít 12D štít. Umělé zprávy přicházející z prostředí a prostřednictvím řízených organizací temných portálů a lidí s ovládanou myslí jsou energeticky zatěžující a ostré jako nůž nebo čepel. Někdy se při kontaktu s nimi cítíte náhle fyzicky nemocní s bolestmi hlavy, nevolností nebo částí těla s bodavými bolestmi, dokonce i průjem. Umělá inteligence působí na kosmické Kristovo vědomí odporně. V tomto náročném období věnujte pozornost tomu, co cítíte a jak vaše tělo reaguje, a podle toho jednejte, abyste se chránili. Ptejte se nahlas a zpochybňujte identitu, která se za zprávou nebo osobou skrývá:

Jde o podvod umělé inteligence a manipulace temných sil? Odhalte se nyní v pravdě.ʺ Přikažte, aby vám byla zjevena pravda a transparentnost v síle a věčném světle Boha a Krista. Pamatujte také, že všechny věci v těle vašeho vědomí vám patří podle přirozeného zákona, a nastavte tento záměr, pokud jste vystaveni něčemu, čemu možná plně nerozumíte, ale cítíte, že v situaci, které jste vystaveni, není něco v pořádku.

ʺS láskou přikazuji, aby každá funkce v celém mém těle byla plně řízena záměrem, souhlasem a autoritou mého nejvyššího vyjádření, mého Kristova Já, Božího Já. Všechny obsahy, struktury a zařízení v mém těle a vědomí, ať už jsou mi známé nebo neznámé, jsou nyní zcela řízeny Zákonem Jednoho, v Kosmickém svrchovaném zákoně. Jsem Svrchovaně Svobodný Bůh!ʺ Toto je komplikované téma plné mnoha stínů a mnohostranných agend, které rozplétají své kousky do globální krajiny pro plné soucitné svědectví. Kéž se shromáždíme v Dokonalém míru a dovolíme našim Milujícím srdcím, aby vedla cestu vpřed. Kéž je v těchto chaotických časech mír s vaším srdcem, myslí i tělem.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/27/hidden-intergalactic-conflict/

Zpět