1696 Lidská buňka Elena Eleya

[ Ezoterika ] 2021-10-04

Světelná esence Helios
Informace o poznání lidské Buňky jsou pro vás lidi velmi důležité. Je to základ základů a vaší skladby pro vaši fyziku obecně. Dříve nebyly všechny informace o Buňce tak zkreslené, ale bral se v úvahu jen malý zlomek informací o ní.

Poznat Buňku znamená poznat její rozmanitost ve funkčním vnímání. Její činnost je jemná, je to velmi citlivý prvek, který nepracuje sám. Tato Buňka je základem všech základů, počátkem vašeho vývoje. Svůj vývoj začíná tak, že zlatá buňka - protoplazma přijímá signál zvenčí. Signál interaguje s Buňkou a dochází ke ″vzrušení Buňky″ a dalšímu procesu jejího dělení a rozmnožování.

Signál se skládá z neurolytických řetězců, které v určitém pořadí dosáhnou jádra Zlaté buňky, proběhne proces probuzení a Buňka se stane Světelnou jednotkou. Po přijetí Světelné složky začne pracovat v jiných parametrech, šíří Světlo kolem sebe a objeví se tlukot Buňky, která vysílá ″Všem″ svůj specifický, pouze jí vlastní tón. Takto je rozpoznán každý Světelný prvek, toto je jeho Pečeť, toto je jeho Počátek v procesu procházení dráhy od počátku a dále podél Zvyšujícího se Proudu Zvonících Částic.

Tyto tóny jsou jako otisky prstů, vaše osobnost, tonalita Kosmu, váš galaktický jedinečný Podpis v celém Vesmíru. Vaše Vědomí má tento jedinečný podpis, vaše buňka, to je vaše bohatství. Tato Buňka (podpis) může otevřít mnoho dveří, proniknout do různých prostorů... využít tuto vaši Buňku ve prospěch ostatních lidí.

Uvědomili jste si svou buňku, jste první, kdo poznal svůj Podpis, jste první, kdo má Pečeť svého Podpisu. Můžete se prohlásit za jedince, je možné léčit Buněčné složení druhých.

Jedinečný podpis otevírá Portály Bezčasí, kde je možné úplné uzdravení druhých. V těchto portálech se energie nepohybuje podle vašich Zákonů, neexistují zde Časové charakteristiky, programy stárnutí těla plus selhání programů. Je to místo, kde dochází k uzdravení člověka, jako Bezčasový prostor Přítomnosti tam. Ti, kdo znají svůj podpis, mohou portály otevřít a vstoupit do Zóny bezčasí. Když je Průchod vyzkoušen, zajištěn, pak tam mohou být lidé vedeni pro fyzickou úlevu od neduhů a přeprogramování svých nemocí.

Jděte do Bezčasí, Portálu léčení, zavěste se tam a pociťujte Nové síly, které vás uzdraví, poskytnou nové přítoky Životních sil a omlazení buněk.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11637

Zpět