5427 Utajování míru na Zemi Jevgenij Sedoj

[ Ezoterika ] 2023-11-08

Rychle se rozvíjející události na naší Zemi v 21. století mě přinutily k tomu, abych vám, milí přátelé-čtenáři, znovu nabídl důkladně přehodnotit a rozvinout v našem vědomí, zafixovat jako axiom představu, že vše nepřátelské kolem našeho ruského světa je postaveno výhradně na totální, absolutní Lži. V této lži se musíme naučit hodnotit sami sebe.

Náš pozemský Svět je uzavřen ve velmi rigidních programových rámcích, kde samostatnou, a pravděpodobně hlavní niku zaujímají programy kontroly nad našimi myšlenkami a emocemi. To vytvořilo omezení našich možností růstu uvědomění si sebe sama, jako Božského Vědomí, a samotného pozemského Světa - Světa zahaleného totálními lžemi, které si ve své mase neuvědomujeme právě pro jeho totálnost. To vše vytvořilo iluzi, kterou se mentálně a emocionálně obklopujeme a naplňujeme ji svými energiemi Života.

Toto téma byla jedna z hlavních myšlenek, které vám byly nabídnuty jako zkouška k realizaci naší projevené reality. Nyní však nadešel čas, abychom si to vše definitivně uvědomili, neboť jsme to my, lidé Země, kdo je vytrvale klamán a ˝voděn za nos˝. Naši ˝páni chytráci˝ z nejrůznějších elitních kruhů staví všechny své logické závěry a vědecké teoretické výpočty na základě lží, které jsou jim pravidelně nabízeny, a to i po odhalení té či oné lži. To, co se děje nyní v našich událostech (neříkám ˝v naší realitě˝, neboť ta je nám, lidem Země, maximálně skryta), kdy všichni stojíme na okraji propasti, naléhavě vyžaduje široké uvědomění si reality tohoto Světa Země.

Dovolte mi připomenout něco málo z toho, o čem jsem psal dříve: myslím, že událost z 11. 9. 2001, o níž se dodnes tak úspěšně spekuluje, je v hlavách mnoha lidí zafixována jako teroristický útok. Přestože sám Stvořitel-Absolut podrobně popsal mechaniku tohoto činu. Nemá smysl se opakovat, ale chtěl bych zdůraznit to hlavní, tento údajný teroristický čin je dobře naplánovanou a ďábelsky provedenou provokací jistých Sil, rigidní a z jejich hlediska zcela oprávněnou akcí k vyvolání nenávisti u obyvatel USA vůči arabskému světu, aby se ospravedlnilo plánované rozpoutání války s arabským světem. Jeden z článků nepřetržitého řetězce provokací.

Je na čase pochopit také to, že Drakoreptiloidi, Zetareptiloidi, Šedí, Orionci a další se svými Hierarchiemi jsou v úzkém spojení se svými loutkami, hlubinnou vládou USA, a nadále se drží své nadvlády a v měnících se energiích Země přijímají veškerá opatření, v poslední době ve zrychleném režimu, ke snížení vibračního pozadí Země a lidstva samotného. Ovládali Zemi po tisíce let a je přirozené, že se nemohou a nechtějí smířit s tím, že jsou vyháněni z naší platformy života - Země. Nedostatečné uvědomění si toho všeho širokými vrstvami lidí Země je kamenem úrazu, který nebyl překonán a nadále ovládá naši mysl. Zjevení přicházející z Vyšších rovin, že náš hmotný svět je dobrou iluzorní zástěnou, za níž se skrývají samotné energie činů tohoto světa, nevyvolávají v naší mysli žádný myšlenkový pohyb směrem k pochopení Vyšších sil. Nedochází k uvědomění si všeho, co nás obklopuje, a bez tohoto uvědomění se my, lidstvo Země, ve větší či menší míře zhroutíme.

Je třeba, abychom sami pochopili, že na Zemi existují mimozemské technologie, které fungují, pracují a jsou ˝v rukou˝ hlubinné vlády USA, a zejména Klimatická zbraň, kterou široce využívají v boji s lidstvem Země. Právě jí vděčíme za letošní zemětřesení v Turecku a Sýrii. Je na čase si konečně uvědomit, že my, lidé Země, máme co do činění s Podlidmi. Náš rámec Svědomí, Čest, pro ně není. Oni se takovým pojmům upřímně smějí. A mluvit o soucitu s námi, lidmi Země. To je směšné. Všichni jsme pro ně postradatelní, abychom jim zajistili nadvládu. A dokud se to nenaučíme, budeme jejich řešiteli problémů a budeme předhozeni zkáze pro vítězství jejich nadvlády.

Nyní ke konkrétním informacím o použití klimatických zbraní. To je jejich zbraň, s jejíž pomocí se důkladně podílejí na našem zničení, lidí Země. Koneckonců se neomezuje pouze na katastrofické následky. Nejen, že tato kataklyzmata jsou umělého původu, ale existuje i neviditelné nebezpečí pro nás, lidi Země. Zařízení, která taková kataklyzmata vyvolávají, používají pro naše zdraví nebezpečné složky, které se tím, že se dostanou do vzduchu, půdy a vody, nerozkládají, ale naopak interakcí s přírodními složkami posilují jejich vlastnosti. Vzniká tak udržitelný řetězec s obilovinami, zeleninou a ovocem a voda se stává nevhodnou k pití, což je samozřejmě další bod ve snižování světové populace.

Abychom si udělali ucelenější představu o souhrnu faktoru Lži v činnosti našich mimozemských pánů, dovolím si připomenout, jen tak na okraj, některé další zločiny tohoto druhu. Všichni víme o třísetletém tatarsko-mongolském jhu na Rusku. Je to tatáž lež, velmi důkladně zavedená do našeho vědomí. Právě nemožnost překonat nás, obyvatele onoho Ruska, posloužila jako základ této lži. Naše truchlivé elity u jakékoli moci téměř vždy vynikaly prodejností. Když v roce 1204 padla Konstantinopol, Řím, jeho tehdejší katolíci, se zcela oprávněně domnívali, že nyní se naskytla příležitost ovládnout tehdejší Rusko. V roce 1237 již byly vytvořeny podmínky pro pronikání katolicismu do Ruska, kdy velmi mnoho knížat se svými družinami přijalo katolicismus, protože ho považovali za dobré krytí pro svou nedělitelnou nadvládu, změnili víru. Zde pak i došlo k záchraně Ruska, mimochodem na opakovanou žádost prostého ruského lidu, vojsky císaře Velké severní říše Tatarů Ivana Timčaka, známého jako Čingischán.

Nebo vezměme úplně nový čas. Všichni si přece pamatují americký let na Měsíc, který tam ve skutečnosti nebyl a ani být nemohl! Byla to jen dobře provedená hollywoodská produkce. Vládci USA byli tak hluboce ˝pod tlakem ropuchy˝, že Rusové byli ve Vesmíru první, že tento nápad byl prostě realizován. Tady není třeba nic dokazovat, protože kolem Země jsou dva ochranné pásy, v otevřeném Vesmíru, ne tam, kde létají naše kosmické lodě a kosmonauti, ale právě v otevřeném Vesmíru, proti pronikání pozemšťanů do jiných Kosmických prostorů, a každý z nich má hloubku pásu více než 20 tisíc kilometrů... možná i více, protože to píšu zpaměti. Tyto ochranné pásy jsou naplněny vysoce radioaktivními složkami a naše kosmické lodě dosud nemají před těmito energiemi odpovídající ochranu. To jsou drobné kapky, které hovoří samy za sebe.

A zde je to, co říká Panna Maria o posledních událostech v našem pozemském světě: ˝Bolí mě, když vidím, jak se naše dlouho trpící Země opět stala obětí krvavých zločinů Drakorozených - těchto bezduchých a krutých bytostí.˝ ˝Ani my, Nanebevzatí mistři, jsme si nedokázali představit, že by se lidstvo v jednadvacátém století opět vrátilo k náboženským válkám, které lidem v dávných dobách přinášely tolik utrpení.˝ ˝I když dnes už je i takový pojem jako ´lidé´ dávno rozmazaný - příliš mnoho jiných bytostí se naučilo vtělovat do lidských těl.˝

Co se tedy stalo na Blízkém východě? Faktem je, že mezi teroristy, kteří se zúčastnili operace k napadení izraelského území, bylo mnoho klonů naprogramovaných k nenávisti. Vezměte prosím v úvahu, že tato informace pochází od Stvořitele-Absolutního. Nemusím vysvětlovat, že někteří lidé mají podzemní továrny na klony. Představte si, jak se tyto klony dostaly do příslušných struktur Hamásu. Dávno předtím neviděná zvěrstva páchaná na civilním obyvatelstvu Izraele přesáhla rámec běžných vojenských akcí, a to, jak se ukázalo, nepředpokládali ani ti, kdo tento konflikt začali. Světové společenství, a především obyčejní lidé, na to vše reagovali přehnaně, nepředpokládal ani scénář tohoto konfliktu. Tyto bytosti zbavené Božské duše, organizátoři tohoto zvěrstva, kteří nikdy nepoznali hranice krutosti v zacházení s překvapenými civilisty, byli šokováni takovou reakcí světa na jejich provokativní akce. Původním záměrem těch, kdo tuto válku rozpoutali, bylo způsobit snížení vibrací Země a lidstva prostřednictvím lidské bolesti a utrpení - neboť to jsou jejich životní energie. ˝Pro globalisty bylo velkým překvapením, že klony, které vytvořili, se dokázaly vymknout kontrole a jednat násilněji, než jim jejich pánové nařídili.˝ (Z informací Stvořitele-Absolutního). Vznikla nepředvídatelná a výbušná situace, a to už ne podle pravidel stínové vlády, ale pouze na základě emocí lidí přehřátých vzájemnou nenávistí. A nakonec nejnovější informace z Mezigalaktické konfederace: ˝Tento konflikt, který naplánovali nepřátelé lidstva jako další ohnisko napětí, určené k obohacení vojenských korporací a zároveň opět k zasetí chaosu v tomto regionu, se jim začíná vymykat z rukou.˝

Jak vidíte, my, lidé Země, se bez uvědomění si reality tohoto Světa neobejdeme. Navíc je na Zemi méně čistých lidí (lidí) než klonů, robotů, Drakorozených v lidských tělech a podobných v lidských tělech. Nespoléhejte se jen na pomoc shůry. Ano, mezigalaktická kontrola nad naším jednáním je sice posílena, ale pokud jsme v hlavním, ve svých myšlenkách a emocích neteční, nemá nikdo z nás žádnou záruku. Změňte své myšlenky a urychleně odstraňte energie agrese a uvědomte si, že to, co vypouštíme do Světa, se snáší na naše hlavy. Je čas prohlédnout, jinak bude pozdě!!!

Zdroj: https://absolutera.ru/article15825

Zpět