1388 Klonování Elena Eleya

[ Ezoterika ] 2021-08-20

Civilizace Andromeda
Jsme vědci biologové z Andromedy, kteří pozorně sledují váš proces na Zemi. Můžeme říci, že nejste tak geneticky silná rasa, abyste se dokázali postavit svým organismům a vzdorovat klonování. Nyní dochází ke klonování jedinců. Všichni lidé jsou z hlediska zavádění výše zmíněných manipulací stejní.
Vytváří se nový lidský klon.
Vaši vědci zatím nevědí, jak dlouho bude klonování trvat, ale proces už začal. Je to experiment na Zemi, a to dosti nebezpečný. To, co se vám vybaví pod slovem očkování, má hlubší kořeny. Země je rozdělena na regiony, každý region má své vlastní plány a vlastní implementace. Všichni čekají na první výsledky a sledují, co se stane. Do rozděleného řetězce se vkládá nový prvek - proměna chromozomální řady jednotek. Takové experimenty byly prováděny ve vesmírných laboratořích s různými výsledky. Nyní se v obrovském měřítku testují na Zemi, skutečný výsledek těchto pokusů nikdo nezná. Není to poprvé, co byla vaše Země geneticky modifikována.

Q: Co je klonování?
A: Klonování odstraňuje osobnostní rysy člověka a zavádění těchto technologií dává identitu Vědomí. Lidé myslí přibližně stejně, dělají přibližně totéž, chtějí totéž. To znamená, že bohatá individualita každého člověka je vymazána a lidé se sobě navzájem podobají, ne navenek, ale svým způsobem života, svým chováním. Šedá masa pracujících, kteří svou práci dělají pilně, ale ne kreativně - to je zkušenost.
Tolik vesmírných objektů na svých stanicích pozoruje procesy. Do vaší barevné DNA nebyla vložena barevná, ale tmavě šedá složka, která jakoby pohlcuje nosiče jiné barvy.

Q: Pokud je to špatné, nepřijatelné, proč nikdo takové pokusy nezruší?

A: Všude jsou jejich struktury vlivu, dopadu a řešení důležitých problémů na planetách. Vyšší síly, které na tuto planetu dohlížejí, tento experiment povolily, ale tento experiment nezávisí jen na nich... Vy, lidé, jste k němu dali svolení. Není koho obviňovat ani se divit vývoji událostí. Jste také Vládci osudu. Jsme pozorovatelé procesů s ostatními hvězdnými bratry a sestrami.
Experiment potrvá přibližně 2-3 roky podle aktuálních událostí. Vaši kurátoři odpovědní za oblast planety Země tento proces schválili. Proces probíhá. Původní myšlenka byla vytvořena a kultivována ve Vesmírných laboratořích, pak byla na základě dohody zavedena na Zemi a zavedena do vašich lidských oblastí.

Q: Jsou lidé vůči této nemoci imunní?
A: Samozřejmě, že jsou. Neumetá se jí cesta. Stejně jako v lese přežijí ti nejsilnější, tak i zde přežívají ti nejmoudřejší. Vědomí - prvotní příčina - experiment. Vaše vědomí - reakce vašich částic na tento proces, jak budou vnímat tyto zásahy.
Vaše tělo je celá vesmírná laboratoř. Váš další život bude záviset na práci vašich buněk. Experiment vás jako rasu nezničí. Tento experiment - a to i v době vážného narušení - vaše buňky přežijí. Vědomí každé z vašich elementárních částic dokáže zázraky. Vaše těla byla původně navržena tak, aby byla nezranitelná, prakticky bez nemocí.
Dosáhli jsme velkého pokroku ve vašem lékařském výzkumu. Přešlapujete na místě, vyvíjíte technologické postupy, drogy, které vás připravují o sílu chemickými sloučeninami. Krátkodobě si zlepšíte zdraví, zatímco dlouhodobě ničíte celé své tělo.
Nevidíte roli buněk svého těla, neberete v úvahu výměnu a procesy v těle jako celku.
Podívejte se, kolik lidí na světě je ″napěchováno″ chemickými látkami, které nejsou lidskému tělu vlastní. Sami ničíte svá těla leností, vzdálili jste se od zdrojů Krásy svých Prvotních Emanací.
Zemi, svá těla, jste znetvořili tak, že Rada rozhodla, že za těchto podmínek je nový experiment možný. Nyní probíhá proces pozorování.

Q: A co neočkované osoby?
A: Každý člověk na Zemi je zodpovědný především sám za sebe. Naučte se žít v nových podmínkách pro vás, vaše tělo se opravuje samo. Můžeme poslat léčivé paprsky, ale budete jim věřit? Je pro vás snazší spolknout pilulku, než se učit Moudrosti léčivých energií shora.
Ano, při léčení působíme na vaše buňky. Jste však velmi znečištění a energie neprochází tak rychle a necítíte vše okamžitě. Prostřednictvím kontaktérů jsme vám poskytli mnoho různých léčebných technik. Máte spoustu věcí, které vám byly dány shůry.
Je na vás, zda to přijmete, nebo budete tím, co se vám snaží vnutit. Jsme pozorovatelé, ale jsme vždy připraveni vám přijít na pomoc, když nás požádáte.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11466

Zpět