4073 VINEN PODLE OBŽALOBY Marta

[ Ezoterika ] 2023-04-02

Ahoj, mé milované děti! Dnes s vámi chci mluvit o současné situaci na zemi. Pravděpodobně si mnozí z vás všimli, že nabývá stále absurdnějšího a zároveň zjevnějšího charakteru. Loutky deep state již nejsou schopny skrývat za krásná a korektní slova pravou podstatu svých plánů, které mají destruktivní charakter ve všech oblastech lidského života. Člověk je postupně zbavován všech práv, která mu dala příroda: na důstojný život, zdravou stravu, projevení svobodné vůle a ochranu základních morálních hodnot. Už teď se vám zdá, že se na tomto světě všechno obrátilo vzhůru nohama. Ale jako všechno v duálním světě má i tato absurdní situace dvě stránky, světlou a temnou. Světlou stránkou je, že vše, co se v posledních letech děje, přispělo k probuzení milionů lidí. Bez tak silného duševního a emocionálního otřesu by lidé dál žili svůj běžný každodenní život, abstrahovali by od ʺpodivnýchʺ věcí, které se dějí někde ʺdalekoʺ a přímo se jich netýkají. Teprve když se nebezpečí přiblíží do jejich těsné blízkosti, začnou si lidé uvědomovat, že pokud zůstanou lhostejní k tomu, co se kolem nich děje, jejich život už nezůstane stejný, ale změní se v peklo.

A tak i ti, kteří o blížícím se vytržení Země nic nevědí, začínají v pudu sebezáchovy jednat - někteří projevují vnitřní protest, což už je dobré, a někteří se pouštějí do fyzických akcí, vycházejí protestovat proti zločinným vládám, které plány globalistů uskutečňují. Tak se probouzí kolektivní vědomí lidstva, což má za následek, že počet probuzených duší začíná ovlivňovat kvalitu protestních hnutí. Proč protestní akce, které začínají pokojně, často končí agresivními střety s policií? Dělají to záměrně představitelé deep state, kteří si vydržují celou armádu žoldáků v podobě klonů zakotvených ve společnosti, kteří jednají podle přesně stanoveného programu: transformovat pokojnou, tvořivou energii lidí, kteří vyšli protestovat, v bojovnou a agresivní, která anuluje pozitivní výsledky takových akcí. Vše probíhá podle přísně naplánovaného scénáře, který můžete vidět všude. Vůdci deep state, kteří velmi dobře vědí, jak důležitá je energetická složka v životě lidí, pracují na jemnohmotné i fyzické rovině. Prostřednictvím oficiálních masmédií zhoršují situaci ve všech oblastech vašeho života a vytvářejí ve společnosti energie strachu, které snižují celkové vibrace Země a kolektivního vědomí lidstva. Současně působí i na fyzické rovině a mírumilovné pochody mění v bojovné a agresivní.

Jak tomu mohou lidé čelit? Také energeticky a fyzicky. Ti, kdo jsou zvyklí pracovat s energiemi, mohou pokojné protesty naplnit Ohněm univerzální lásky, který rozpustí negativní energie podněcovatelů nepokojů. A kdo je schopen jednat fyzicky, může chytit provokatéry zakomponované do pokojných pochodů a předat je policii, která je bude muset zatknout. To by bylo jedno z opatření, jak oddělit zrno od plev a zároveň odstranit hlavní trumf globalistů při ospravedlňování potlačování protestních hnutí - obviňování nevinných lidí z agrese, čehož nyní v mnoha případech využívají. Proto vás, drazí, žádám, abyste sledovali všechny pokojné demonstrace ve svých zemích i mimo ně a pokud možno se jich alespoň na dálku - energicky - účastnili. Nyní, v poslední fázi konfrontace mezi silami Světla a Temnoty, se to stává naléhavou nutností.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/

Zpět