2098 Taygetská loď - Proč jsme tady? Cosmic agency

[ UFO ] 2022-02-09

Q: Před třemi lety, když jsme začínali, jsem natočila video o důvodech, proč jste jako posádka tady. Hodně věcí se také změnilo a událo a ty sama chápeš věci v jiném světle. Proč Yazhi Swaruu, a přátelé z posádky Taygety, jste tady na Zemi?
Yazhi: Musím používat anglické termíny a pojmy, ale to neznamená, že používáme stejné pojmy. Překládám vše, jak nejlépe lze.


Aktuální situace:
Jedna velká hvězdná loď klasifikovaná pomocí lidských pojmů jako těžký křižník, vlajková loď Taygetské flotily, délka trupu 1734 metrů, celková délka 2023 metrů. Není to disk, je dlouhá a štíhlá, můstek a obytné prostory na přídi a motory na zádi, uhlová čerň. Může vám připadat jako plavidlo s menší technologickou vyspělostí než klasický disk, ale je to naopak. Je velmi moderní a převyšuje mnoho jiných vesmírných plavidel ve tvaru disku. Tvar disku u kosmických lodí většinou souvisí s rovnoměrným rozložením elektromagnetické síly, kterou vytvářejí motory kolem trupu. Tato loď nemusí mít tvar disku, protože využívá vynikající technologie.
Stejně jako v únoru 2022: posádka 28 Taygeťanů. Dva lidé, tři Swaruuniané, celkem 33 lidí.
Zpočátku a obecně bylo Taygeťanům řečeno, že jejich přítomnost bude kolem Země nezbytná, aby pomohli prosadit snahy Federace o osvobození planety od negativní kontroly, útlaku a vykořisťování. Ale jak jsme již vysvětlili v mnoha videích, věci na Zemi nejsou tak jednoduché. Je to velmi složitá situace.

Taygeťané jsou nebo navštěvují Zemi již nejméně 12 500 let, ale pravděpodobně ještě déle, a ovlivnili nespočet společností a kultur na Zemi. Například egyptskou, sumerskou, skytskou, kyperskou, eskymáckou a indiánskou kulturu a další. Někdy samostatně, jindy ve spolupráci s bezpočtem dalších ras, které nepocházejí ze Země. Někdy je navštěvovaly jen v malém počtu. Zcela nedávno, v roce 1919, přišel na Zemi větší oddíl Taygeťanů jako expediční síla, aby pozoroval a snažil se ovlivnit směřování lidské společnosti pozitivním směrem. Po druhé světové válce, kdy mohli sledovat vývoj dalších problémů na Zemi, dorazila v roce 1952 větší vlna Taygeťanů, rovněž s touhou nasměrovat a podpořit pozitivnější budoucnost lidstva.
Obecně lze říci, že přáním či posláním Taygeťanů bylo podporovat, zasévat či usměrňovat duchovní, morální a etický vývoj na Zemi. Po těchto dvou misích, které se snažily více ovlivňovat vlády přímo, dokonce s nimi spolupracovaly, aby je vedly a pozitivně ovlivňovaly, si Taygetané všimli, že to není správná cesta, protože vlády je v podstatě ignorovaly nebo je jen využívaly k učení či k získání technologického pokroku, zejména pro vojenské účely.
První a druhou expedici v letech 1919 a 1952 vedl Rashell z Temmeru a snažil se s vládami spolupracovat přímo. Obě byly neúspěšné. Proto se v polovině 70. let hledal nový přístup. Mělo jít o pomalé filtrování informací pomocí civilního kontaktéra, který by na Zemi zasel informace a duchovní koncepty, jež by teoreticky sloužily jako návod pro harmoničtější a spravedlivější společenské uspořádání na Zemi. Přestože některých cílů bylo dosaženo, zjevně to nestačilo a setkalo se to opět s neúspěchem kvůli zkreslení informací, které provedl samotný kontaktér, který myslel pouze na to, jak svým příběhem získat finanční výhody a proslulost. Nicméně uznáváme, že výsledkem tohoto kontaktu či projektu bylo mnoho dobrého.
Na Zemi nebyla téměř žádná přítomnost Taygeťanů kromě malých expedičních nebo průzkumných plavidel, a to přibližně od roku 1980 do roku 2008, kdy na oběžnou dráhu Země dorazila celá flotila Taygeťanů. Záměrem flotily bylo osvobození planety. Byli připraveni zasáhnout přímo, v případě potřeby i vojensky. Koncept spočíval v tom, že situace na Zemi byla nepřátelským převzetím planety regresivní rasou, která napadla bezmocné lidi. Také se říkalo, že je to pro lidskou rasu čas změny a probuzení, kdy si všichni mají uvědomit, že jsou sami svobodnými hvězdnými lidmi a že vystoupí z 3D hustoty do 5. hustoty. Postupem času, v letech 2008 až 2016, zahájili Taygeťané experiment Federace nazvaný Projekt První kontakt, v jehož rámci vstupovali do sociálních sítí pomocí replikovaných nebo zkopírovaných lidských digitálních počítačů, někdy i původních strojů sebraných na různých místech, které kopírovali pro potřeby ostatních členů posádky.
Tento projekt měl definovat a zjistit, jak jsou lidé obecně připraveni na jakýkoli druh přímého kontaktu. A to jako rasa či kultura, nikoliv při posuzování jednotlivých lidí. Koncem roku 2016 byl projekt zrušen, protože tým až na výjimky narážel na problémy ve velkém měřítku. Lidé, zobecněno, prostě nebyli připraveni, a co hůř, ani neměli zájem.

Od roku 2016 do konce roku 2017 Taygeťané přehodnocovali situaci a jak postupovat dál. Zjistilo se, že velká flotila není nutná, jen se plýtvá časem a prostředky. Bylo tedy rozhodnuto, že poblíž Země zůstane jen jedna loď a veškerá práce bude probíhat jejím prostřednictvím. Zůstala jen jedna vlajková loď pod vedením Alenym z Temmeru.
Nyní, ačkoli mají kontakty s některými pozemskými vládami na té či oné úrovni, se Taygeťané vrátili k původní strategii šíření informací a duchovních konceptů, aby pomohli a podnítili duchovní probuzení v celosvětovém měřítku a pracovali prostřednictvím civilních lidí. Taygeťané a já už nemůžeme situaci na Zemi vnímat jako pouhý problém vykořisťování mocných nad slabými. Na jedné úrovni tomu tak bezesporu je, ale vnitřní příčiny, kořeny problému jsou mnohem složitější. Cítíme, že duchovní vedení je klíčem k pozitivnímu růstu jakékoli sociální skupiny, kultury nebo rasy. Rozsévání informací a konceptů je stále naší společnou primární úlohou. Jsme si dobře vědomi zásady, že čím vyšší je duchovní vývoj, etika a morálka národa, tím méně potřebuje vládu. Zůstáváme zde také z osobních důvodů. Cítíme, že můžeme pomoci se situací na Zemi obecně, ať už je náš příspěvek jakkoli malý. Pomáháme, protože je to správná věc, jediná, kterou můžeme udělat, protože se cítíme již zapojeni, protože jsme zde již dlouho a mluvíme s lidmi, na kterých nám záleží. Nejen s těmi, se kterými mluvíme přímo, ale i s těmi, kterých se dotýkáme nepřímo. Zůstáváme tu pro ně s plným vědomím, že ne každý nás vyslechne nebo dokonce může vyslechnout. Nemůžeme jednoduše odejít a zavírat oči před problémy, které se na Zemi dějí. To prostě není správné a není to v souladu s našimi zásadami.

Civilizace, jako je ta na Zemi, se má hodně co učit a rozvíjet, zejména po duchovní stránce. Součástí toho, jak takzvané pozitivní rasy přispívají ke změně, je příchod hvězdných semínek, ať už z vyšších sfér, nad čímž Taygeťané nemají kontrolu, nebo s využitím složité imerzní technologie podobné avatarům. Na planetu jsou vkládána vědomí lidí, aby pracovala zdola jako lidská bytost ne-člověk. Někteří si to uvědomují, jiní ne, někteří si to pamatují a jiní ne. To záleží především na přání osoby, která se na Zemi inkarnuje. Říká se, že je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak ovlivňovat kulturu zevnitř a zároveň stále dodržovat Kosmická nebo Federační pravidla a zákony, jako je ten o nezasahování nebo dnes již nechvalně známá Základní směrnice.
Koncept zákona zvaného Základní směrnice byl na Zemi využit ve sci-fi, ale vychází ze zcela reálného zákona, který funguje a řídí téměř všechny hvězdné rasy mimo Zemi i na Zemi. Koncept hvězdných semen není výlučný pro Zemi, probíhá rozsáhle v celém vesmíru jako jeden ze základních principů. Imigrace duší je široce rozšířená a přirozená v celém známém vesmíru.
Některá hvězdná semínka jsou označena a jsou bedlivě sledována rasami, které zastupují, jiná ne a jsou v podstatě odkázána sama na sebe. Mohou mít přesně stanovené poslání, které mají během pobytu na Zemi splnit, jiní tam mohou být jen sami od sebe ze svých vlastních důvodů. Většinou stačí pouhá existence hvězdného semínka na Zemi k tomu, aby pozitivně změnilo své okolí. Nemusí dělat nic jiného než následovat svůj život podle svých představ.

Dalším hlavním úkolem taygetské lodi na oběžné dráze Země je monitorovat a všemožně podporovat populaci hvězdných semínek taygetského lidu, a pokud je to možné, poskytovat podporu také ostatním hvězdným semenům jakékoli kultury či rasy. Pomoc spočívá především v poradenství, protože zákony o zákazu zasahování zakazují jiné druhy přímé pomoci.

Každá rasa má své vlastní důvody, ale většina má stejné.
Nejsou si rovni a mezi rasami existuje mnoho neshod, i když se všechny označují za pozitivní.
Dalším problémem, který s tím souvisí, je skutečnost, že pojmy vysvětlované na Zemi o hustotách a rovinách existence jsou většinou nesprávné a s mnohými z nich nesouhlasíme, protože máme jiný druh chápání. To také vyvolává neshody s jinými rasami, které zastávají vlastní představy a kosmologii. Záměr je však stejný. Pomáhat, usměrňovat růst. Zmírnit utrpení.

Q: Chcete lidskou rasu vést do mezihvězdné existence, společně s vámi všemi, hvězdnými rodinami? Jste tu také kvůli odhalení? Aby se lidé jako rasa stali oficiálnější?

Yazhi: Zpočátku měl projekt prvního kontaktu zjistit, jak jsou lidé na Zemi připraveni na otevřené odhalení, kdy by hvězdné rasy vyšly na veřejnost a celá veřejnost by si najednou uvědomila, že ve vesmíru není sama. Pro nás všechny zde to byl velmi naivní způsob uvažování. Lidé obecně jsou natolik ovládaní a naprogramovaní na velmi přesné a kontrolované myšlení, že by nás jednoduše zavrhli a naši existenci by ani nevnímali jako relevantní. To, co lidstvo chápe jako možné, jako fikci, jako cokoli skutečného, je mu od útlého věku pečlivě vštěpováno mocnostmi na Zemi z důvodů jejich kontroly a udržení moci. Pouhá skutečnost, že by nějaká hvězdná rasa nebo rasy byly chápány nebo vnímány jako skutečné, by způsobila řetězovou reakci, která by destabilizovala jejich mocenskou strukturu. Samotný fakt, že mimo Zemi existují jiní lidé, by znamenal, že teorie evoluce Charlese Darwina je nepravdivá. Uvědomění si, že hvězdné rasy jsou nyní kolem Země, by rovněž učinilo pozemskou fyziku falešnou.
Také pokud existují hvězdné rasy, pak existuje i volná energie, protože právě tu všechny používají, a to by logicky také způsobilo kolaps energetického průmyslu na Zemi a zničilo všechny záminky k vytváření nedostatku za účelem kontroly obyvatelstva.
To by znamenalo, že lidstvo by bylo svobodné jako přímý důsledek úplného Odhalení, takže vážně pochybujeme, že by jakákoli vláda na Zemi kdy uznala existenci nějaké hvězdné rasy, ať už vyspělé, nebo ne, natož těch, které už jsou na oběžné dráze Země, a ještě méně těch, které jsou v kontaktu s některými lidmi na Zemi. Udělaly by všechno, co je v jejich silách, aby zachovaly status quo, aby udržely kontrolu takovou, jaká je, nebo, jak jsme se nedávno přesvědčili, aby zničily jakoukoli možnost kontaktu se všemi rasami mimo Zemi. Dnes jasně vidím, že se obecně vše ubírá opačným směrem od události Odhalení oficiální povahy. To, co mocní chtějí, je větší kontrola, a Odhalení by jim umožnilo mnohem menší kontrolu, a to dokonce na katastrofické úrovni.

Q: Řekli jste, že jedním z důvodů, proč jste tady, je pomáhat, vést nás, zmírňovat utrpení. Co si myslíte, že by bylo pro lidi v tomto procesu podstatné, nejpodstatnější, aby pochopili? Co je to, co by nejvíce osvobodilo jejich mysl?

Yazhi: Nejvíce si potřebují uvědomit, že vlády, všechny, tu nejsou od toho, aby jim pomáhaly, natož aby je jakkoli chránily. Starají se pouze o sebe a své vlastní zájmy. Lidé by si měli uvědomit, že vlády, všechny, jsou přímým odrazem nebo zrcadlem toho, jací lidé jsou. Jediným způsobem, jak překonat problémy Země, je tedy změnit mentalitu celé populace, zvýšit její empatii a úroveň etiky a duchovnosti. Aby všichni dokázali převzít kontrolu nad vlastním životem a plnou odpovědnost za své myšlenky a činy.
Dokud budou lidé na Zemi delegovat svou moc a kontrolu na jiné lidi, jejich problémy se nikdy nevyřeší. Uvíznou v dětské mentalitě, kdy za ně vše musí vyřešit postava otce nebo matky, náboženští vůdci, duchovní guruové, proroci, politici, učitelé ve školách a tak dále. Z této mentality musí vyrůst do dospělé mentální struktury.
--------
Q: Jaké jsou nejpodstatnější informace, které je třeba lidem předat, aby lidstvo směřovalo k pozitivní časové linii?
Athéna: Nejdůležitější informace se nedá vyjádřit několika slovy. V podstatě je to vše, co může posílit normální probuzené lidi. Především aby přestali být závislí na autoritách, ať už politických, duchovních nebo jakýchkoli jiných. Musí se naučit stát na vlastních nohou ve věcech rozhodování o tom, co je rozšířená a osobní realita. Musí zcela převzít kontrolu nad svými životy, aniž by delegovali a předávali komukoli moc myslet za ně. Jakýkoli předmět poznání, který rozvíjí lidskou mysl v komplexní holisticky myslící se schopností a sebevědomím zvládnout jakýkoli předmět, od pokročilé matematiky aplikované na technické problémy až po pokročilou medicínu nefarmakologického původu. Jakékoli informace, které je zbaví závislosti na současném systému a otevřou jim mysl, aby si uvědomili, že neexistuje žádná objektivní realita a že může existovat pouze realita, kterou si sami vytvoří. Tím také podporují představu, že neexistuje žádná pevná pravda a žádná pevná lež, ale že obojí jsou fakta, respektive závisí na úhlu pohledu a kontextu, v němž na danou situaci, pojem či myšlenku nahlíží a analyzují. Tím se potvrzují práva druhých. Hluboké pochopení kořenů zdánlivých rozdílů mezi lidmi, rozdílů, které by již nebyly důvodem ke sporům či válkám, ale ke vzájemnému obohacení. Uvědomění si, že nic není neměnné a skutečnost, to platné, pravdivé, se neustále mění a vyvíjí s rozšiřováním osobního a partikulárního vědomí, které bude zároveň tvořit kolektiv.

Jakýkoli druh informací, které obohacují a podporují celostní a integrální poznání, což jsou zkrátka všechny informace, které mohou být poskytovány svobodně tak, aby byly bez předsudků o tom, zda jsou platné, či nikoli, neboť z různých úhlů pohledu je vše platné, ale ne vždy relevantní či výhodné pro toho či onoho jedince nebo skupinu jedinců. To je podle mě to nejdůležitější, co je třeba poskytnout. To, co osvobozuje mysl, aby se přestala spoléhat na nejrůznější autority a odborníky a rozvíjela schopnost převzít odpovědnost za vlastní myšlení.
https://swaruu.org/transcripts/taygetan-ship-why-are-we-here-update-for-the-newcomers-meet-a-few-crew-members

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpět