2803 Galaktická rada o probíhajících procesech a učiněných rozhodnutích Ojlit

[ Ezoterika ] 2022-07-05

Ljudmila 03.07.2022
Se skupinou podobně smýšlejících lidí jsme se obrátili na Galaktickou radu, abychom se zeptali na probíhající procesy, zvažované otázky a přijímaná rozhodnutí.

A: Vakuové senzory prvotních systémů jsou nyní seřizovány. Víme, že předávané informace nejsou vždy jasné. Někdy je však velmi obtížné převést do slov (lidské řeči) to, co se děje. Procesy jsou velmi závažné. Je s nimi spojeno obrovské množství sil, které mohou udržet rovnováhu celé konstrukce. Ke změně (rozpuštění matrice) nesmí dojít samovolně. Škody způsobené duším inkarnovaným na Zemi tak budou příliš velké. A pak bude možnost přechodu ve vědomí se zachováním těl minimální.

Q: Existuje možnost samovolného rozpuštění matrice?

A: Existuje mnoho možností. A toto je jedna z nich. Takříkajíc scénář, který by mohl být, ale k dosažení efektu, který všichni očekávají v přechodném období, taková možnost ʺnení žádoucíʺ.

Q: Mohou to lidé nějak ovlivnit?

A: Ne, na této úrovni nemají lidé žádnou roli.

Q: Je možné nyní zadržet případný ʺkolapsʺ?
Q: Ano, nemusíte se obávat. Protože ať se stane cokoli, člověk to nepostřehne (máme na mysli, že možnost takového rozuzlení nastane okamžitě, nebudete mít čas to pochopit nebo se vyděsit).

Q: Jaké další možnosti jsou možné?

A: Možnost čekat na ty, kteří možná ještě nejsou vzhůru.

Q: Ale na přechod prý nezbývá mnoho času. A prý ti, kteří se ještě neprobudili, na to nebudou mít čas?

A: Existuje možnost restartovat časovou smyčku, která poskytne dalších 12 let na probuzení dalších lidí.

Q: Jak je tato možnost proveditelná?

A: Tento problém se řeší. Všichni však čekali příliš dlouho a nemá smysl tento proces uměle zdržovat. Musí dojít k přechodu. Teď už je vcelku jedno, kolik lidí se probudí. Nejdůležitější je, aby lidé přestali vytvářet negativní scénáře. V některých oborech budou k dispozici volitelné možnosti. Musíte si však uvědomit, že tyto obory nejsou pro každého. Tím, že podlehnete všeobecné hysterii ohledně konce světa, se pravděpodobnost těchto větví zvyšuje. Musíme se uklidnit a nepřekážet.
***

Galaktická rada (Tatiana)
To, co bylo nyní předáno prostřednictvím Ludmily, jsou varianty procesu přechodu, a vždy existuje možnost změny scénáře. V tomto období jsou všichni, kteří jsou připraveni přejít nebo zůstat na místě, rozhodnuti. Odpadá tedy možnost přepsání scénáře. Naším úkolem je, aby vše bylo pro všechny strany co nejpohodlnější, a žádné další nabízené možnosti nebo scénáře už nemají význam, na ʺprobuzeníʺ bylo vyhrazeno příliš mnoho času. Skutečnost, že vás tyto otázky stále zajímají je pro nás rozhodujícím faktorem pro změnu těchto již nastartovaných procesů. Vše, co se již děje a co bylo přijato a předáno k řešení daných úkolů, se již děje.
Řešení daných úkolů jsou uvedena do pohybu a my jsme konglomerátem znalostí a řešení rozehrávajícím scénář přechodu. Jste připraveni a znalosti, které vám byly předány, pomáhají k plnění úkolů. Nikdo vám nepřeje nic zlého, všichni si dobře uvědomují, že je důležité nenechat se zastrašit, a tak je zbývající čas vyhrazen pro jemné dokončení tohoto scénáře.
***

Proces transformace matic je téměř dokončen, základní pojmy jsou vytvořeny. Provede se oddělení matice. Možná si toho nevšimnete, ale když se podíváte pozorně, všechno vám bude jasné. Existují otázky týkající se klimatu, aby spotřeba energie byla v normě. Jsou zapojeny síly, aby zabránily kolapsu série událostí. Jen se dívejte.
Scénář se upravuje, existuje příležitost vyhnout se vážným narušením. Blíží se síly z jiných galaxií. Řeší se vytvoření bran mezi jednotlivými úrovněmi a probíhají technické práce. Předpokládá se, že ve 4D prostoru budou 3D prostory inkubátorového typu. Jakmile se probudí, pozorovatelé se přesunou do 4D, což je určeno těm, kteří jsou v hraničních vibracích.
Něco konkrétnějšího nemá smysl hlásit, důležité je vyrovnat vibrační stavy. Takříkajíc nerozlévat energii.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13347

Zpět