223 Suzanne Maresca Suzanne Maresca

[ Ezoterika ] 2019-11-04

Vítejte. Jsme velmi rádi, že mnozí z vás začínají uvolňovat strach a přesouvat se do své pravé přirozenosti, než abyste nadále žili jako lidské bytosti v milosrdenství trojrozměrných koncepcí. Se zvyšováním intenzivních vysokofrekvenčních energií se vyvíjíte rychleji. Tyto vyšší dimenzionální energie způsobují, že ti, kteří nerozumí tomu, co se děje, jsou vystrašení a v panice, a pokouší se vrátit měnící se fyzické, emocionální, mentální a dokonce duchovní problémy zpět do současného stavu, který znají.

Probíhá stále intenzivnější změna. Oheň a další elementy jsou nástroje Gaii pro čištění staré a husté energie. Mnozí, kteří trpí těmito věcmi, se v tuto dobu dobrovolně rozhodli tím projít - ne vědomě, ale před narozením. Oheň je mocný nástroj pro čištění staré energie, který umožňuje a často dokonce nutí osobu, aby zkoumala svůj systém víry novýma očima. Ti, kteří drželi po věky lidstvo v zajetí, jsou zviditelněni. Tito lidé se po velmi dlouhou dobu vraceli a i nadále fungují ve službě sobě. Energie kolektivu je příliš jasná a vysoká na to, aby pokračovaly, jak to vždy bylo. Je nový čas. Držte se svého středu za všech okolností a navzdory tomu, co je vidět. Za scénami, kterých si ještě nejste vědomi, se toho hodně děje. Vše je, jak by mělo být.

Mír může vzniknout pouze tam, kde existuje uvnitř. Mír, který vědomě a nevědomě vyjadřuje slovy a činy odráží jednotu. Všichni jste si vědomi lidí, kteří žijí obyčejný život. Nikdy neuvažují o duchovnosti, nebo bezpodmínečné lásce. Prostě jsou. Vědomí míru je dosaženo životem, učením a prožíváním v mnoha životech. Proto jsou ti, kteří automaticky žijí v bezpodmínečné lásce, často označováni jako ?staré duše?.

Většina lidí si dosud neuvědomuje vyšší dimenze. To proto, že trojrozměrná energie se nemůže vyrovnat s vyššími frekvencemi. Proto mnozí zůstávají jako duchové ?zaseknutí? a po smrti se nepohnou z místa, protože se stále ztotožňují pouze s energií třetí dimenze. Zůstávají připoutaní ke známým lidem, místům a věcem, nedokáží vidět své průvodce a ty, kteří čekají, aby jim pomohli v další fázi jejich cesty. Jakmile je dosaženo určité úrovně duchovního vědomí, nemůže se člověk vrátit zpět do svého předchozího stavu. Mnozí na Zemi se nyní inkarnovali, když již dosáhli velmi rozvinutého stavu vědomí. Zdá se, že žijí obyčejné životy. Tiše slouží procesu vzestupu běžnými způsoby a ve všech profesích a systémech víry. Jste to vy.

Trojrozměrná řešení míru mezi jednotlivci se vždy rodí z konceptů separace. Globálně mají pokusy o mír založené na odloučení přidanou hodnotu ?vyšší síly? a síly hodné přijetí. Energetická čistění, která se v této době odehrávají na osobní a globální úrovni, jsou nezbytná, protože dosud existující hustá rezonující energie se nikdy nedokáže srovnat s mírem a láskou, kterou nový svět hledá.

Znovu se mohou objevovat problémové vztahy, o nichž předpokládáte, že byly vyřešeny a odstraněny. Energie se čistí ve vrstvách, stejně jako jednotlivec, který je duchovně připraven k práci. To platí zejména u intenzivních a dlouho pohřbených buněčných vzpomínek. Pokud se ve vašem životě objevil problém s nějakou osobou, místem nebo věcí, znamená to, že jste nyní připraveni na další a obvykle závěrečné zúčtování. Považujte to za promoci, ne za selhání.

Karmické situace mezi lidmi začínají, když zůstávají naživu a v buněčné paměti negativní zkušenosti buď z dávných dob, nebo z přítomnosti. Tato energie je potom přenášena mnoha životy a stává se takzvanou karmou. Karma není trestem, jak mnozí věří, ale je to prostě energetická nerovnováha, kterou je třeba odstranit nebo vyrovnat.

Pokus přivést mír a řešení do nějakého problémového vztahu z vyšší úrovně se často setkává s odporem těch, kteří upřednostňují i nadále žít ve vědomí oběti. Pokud k tomu dojde, nespojujte se s nižší rezonující energií protistrany ve snaze se s nimi setkat na jejich úrovni vědomí. To jen přivádí a prodlužuje energii, která se může vracet po mnoho životů. Neznamená to, že s nimi nemůžete mluvit na jejich úrovni porozumění, ale nesnažte se svou energii sladit s jejich. Toto je duchovní posílení. Pokud mírové řešení není možné, protože je protistrana jednoduše odmítá, lze to udělat bez nich. Duchovně vědomý jednotlivec může vyčistit existující karmickou situaci bez souhlasu nebo spolupráce druhého, který není ochotný nebo připraven.

- V klidu, bez vyrušování se vycentrujte, meditujte, vyčistěte své energetické pole a pevně sdělte svůj záměr - například - ?V přítomnosti mého Vyššího Já a Mých průvodců jsem se rozhodl jednou provždy vymazat veškerou zbývající negativní energii s Tondou.? Použijte svá vlastní slova, protože je to váš záměr. Dělejte to tak dlouho a intenzivně, jak sami chcete. Tiše uznejte Světlo druhé osoby jako Božskou bytost, i když o tom nemusí vědět. Vizualizujte si jejich realitu jako čisté světlo. Tím uznáváte jejich pravou podstatu, nikoli iluzorní stav, který jste poznali.

Odpojte všechny spojovací kabely od osoby. Pokud chcete, požádejte o pomoc průvodce. Vizualizujte si své ruce jako světlo vstupující do oblasti solar plexu, které odstraňuje všechny šňůry a jejich kořeny. Můžete si, nebo nemusíte být vědomi dlouhého a velmi starého kabelu. Jednoduše uvolněte proces. Pokud ho budete cítit kompletní, láskyplně pošlete lano zpět druhému a prázdný prostor vyplňte zlatým bílým světlem. Jste připraveni nechat to jít dál. Brzy zjistíte, že další interakce s danou osobou / osobami již nejsou tak vyčerpávající nebo obtížné, jako kdysi, protože již nenesete tuto hustou energetickou zátěž.

Pokud druhý pokračuje v hledání negativní interakce, nebojte se mluvit pravdu z místa duchovně posíleného a odstraňte ho ze svého života s vědomím, že již nechcete znovu být na své původní staré energetické úrovni a znovu tvořit energetické šňůry a karmu.

Mysl vám bude po určitou dobu připomínat staré bolesti, protože se vám snaží pomáhat, ale dělá to z úrovní, ze kterých jste od té doby vyrostli. Mysl je váš přítel, na vaší straně, a snaží se vám pomoci z neúplné úrovně porozumění. Jak se člověk duchovně vyvíjí, mysl se automaticky přeprogramuje, protože čerpá a formuje se podle stavu vědomí.

Vzájemně se přitahujete, jeden se vždy snaží být celkem. Proto myšlenky a víry vznášející se v kolektivu, které jsou v souladu s vaší energií, budou přitahovány k vám. Tyto myšlenky jsou neosobní a nikdy se nestanou vašimi, pokud je nepřijmete a neprohlásíte za své. Každý stále nosí trochu staré energie, která bude přitahovat podobnou energii z kolektivu.

Když se vznáší nějaká nechtěná myšlenka, není vaším úkolem panikařit a jít do odporu, ale spíše ji jednoduše rozpoznat jako neosobní. Nahraďte myšlenku pravdou o čemkoli, co představuje, a prozkoumejte svůj systém víry, protože neexistuje žádné nevyjádřené vědomí. Dokonce i malé skryté bity se budou nadále vyjadřovat, dokud se nevyčistí.

Příklad; Hypochondr bude přitahovat všechny druhy náhodných neosobních myšlenek a přesvědčení o nemocech. Pokud je svým zájmem a soustředěním potvrdí, svým stavem vědomí si vytvoří nemoc. Přidává více energie a síly k jejich již zavedenému vědomí nemoci.

Nikdy neodolávejte negativním myšlenkám. Pokud projdou skrz, jednoduše je rozeznávejte jako to, čím skutečně jsou. Jednoho dne si uvědomíte, že už mnoho starých známých myšlenek a nápadů nepřitahujete, již nedostávají energii. Karma není vždy jen mezi lidmi. Může se jednat o potřebu překročit starý systém víry, který vládl po mnoho životů. Například, pokud osoba prožila mnoho životů silně připoutaná k učení konkrétního náboženství, a před narozením si uvědomí, že je duchovně připravena to překonat, může se rozhodnout inkarnovat do rodiny se stejnou vírou, která závislost znovu aktivujte. Je dostatečně připravená vidět starý systém víry z úrovně rozšířeného vědomí a uvolnit energetické vazby, a jít dál.

Vždy pamatujte, že skutečný a trvalý mír je stav vědomí, který nelze získat úsilím a činy vně, i když v tuto chvíli ještě zůstávají některé lidské kroky nezbytné. Skutečný mír je v každém člověku již plně přítomen, ať o něm ví, nebo ne. Mír je přirozeným plodem vědomí, které ví, že ; ?Existuje jen jeden?.

Máte právo na nekonečný mír, který žije ve vás a čeká na uznání jako to, co vás nikdy neopustí? Tím jste.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2019/11/04/arcturian-group-message-november-3-2019/

Zpět