5561 Život za hranicemi našich přijatých hranic Kennet Schmitt

[ Ezoterika ] 2023-12-10

Kvantoví fyzici zjistili, že všechny subatomární entity jsou vířícími světelnými obrazci a jsou vědomé v tom smyslu, že si zřejmě neomezeně uvědomují své okolí i sebe navzájem. Vibrují a rotují tak rychle, že zabírají prostor a nám se zdají pevné. Jsou projevem univerzálního vědomí, čisté živé podstaty mimo všechny dimenze, neomezené prostorem a časem. S objevem časových krystalů fyzikové rozpoznali čtvrtý rozměr úzce spojený se třemi rozměry prostoru. Nyní máme časoprostor. Dalším krokem je realizace krystalického času. To vyžaduje rozpoznat naše osobní omezující přesvědčení o sobě samých, přijmout je, poděkovat jim za naši lidskou zkušenost života v omezení a uvolnit je. To nás vyvede z lineárního času do vždy přítomného okamžiku v souladu s naším vyšším vědomím. Žít ve čtyř-, pěti- nebo šestidimenzionálním časoprostoru je stále empirická zkušenost, ale s výrazně rozšířeným vědomím a pochopením. Všechny naše molekuly DNA se řadí do matematické symetrie, kterou přináší naše hlubší vědomí mimo ego, což nám umožňuje žít v souladu s časovými krystaly ve značně rozšířeném vědomí reality.

Mimo časoprostor existují další energetické dimenze, kterým můžeme otevřít své vědomí. Tyto dimenze jsou pociťovány v našich emocích a představovány v intuici, ale nejsou matematicky vypočítávány. Za hranicemi empirického světa zažíváme nelokalizovanou přítomnost vědomí se zvýšenou emoční inteligencí a intuitivním věděním. Naše mentální procesy se zostřují a jsou používány pod vedením našeho intuitivního vědění a emoční inteligence. Celá tato transformace je cestou dovnitř, při níž otevíráme své uvědomění podstatě svého bytí spolu se skrytými schopnostmi tvůrčího génia. Když sladíme své vibrace v rámci omezeného spektra energetiky, jako je empirický svět, stává se pro nás skutečností. Když rozvíjíme své mentální a emocionální procesy za hranicemi omezení, stáváme se svobodnými žít tak, jak si přejeme, a můžeme experimentovat se stavem svého bytí.

Když si uvědomíme své tvůrčí schopnosti, staneme se svobodnými k vyjádření vibrací srdce našeho bytí. Tato kvalita energie se pak stává i naší empirickou zkušeností. V krystalickém čase žije naše lidská osoba v časoprostoru, ale ve svém vědomí jsme neomezení v tom, co můžeme dělat se svou pozorností a emocemi při výběru kvalit prožitků. Když se naučíme žít v rezonanci s vědomím svého srdce prostřednictvím intuice, otevřeme své vědomí velikosti toho, kým jsme jako osobní vyjádření nekonečného vědomí.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/12/05/living-beyond-our-accepted-boundaries/

Zpět