202 Co nás čeká v roce 2020

[ Ezoterika ] 2019-12-28

Poselství Stvořitele

Nezapomínejte na své osobní cykly na své životní cestě. Mají své vlastní zákony a pravidla, která se často neshodují s obecnými cykly metamorfóz na vesmírné a planetární úrovni. To znamená, že v lidstvu mohou nastat konflikty, potíže, smrt, a přesto vše pro vás půjde hladce a s úspěchem! Nebo to může vypadat pro vaše vládce trochu lépe, a přesto být ve prospěch vašeho vývoje, kdy se naučíte lekci, posunete z mrtvého bodu vašeho vývoje.

Může existovat shoda běžných problémů lidstva s vaším osudem, např. válka ve vašem městě, hospodářská krize s nepředstavitelným snížením mezd, kulturní rozkvět atd. Kolektivní změny se vás vždy týkají, ale už jste na ně zvyklí a vaši rovnováhou lze otřást pouze neuvěřitelně silnými údery. Všechno je zde vždy individuální. Astrologové i esoterici vytvořili pro příští rok kulturní trend, to vytvořilo vlnu víry v zázraky a vážné společenské změny! Mnoho lidí na tento rok myslí jako na něco významného. Vytvořili pohyb v subtilní rovině, který určitým způsobem aktivuje změny. Tato víra však příští rok vytvoří trend metamorfózy jen částečně. Hlavní část změny spočívá v přirozené síle.

Ve vesmíru existuje zákon duality, zákon vln, plus a minus, aktivita a odpočinek. A to se také projevuje v energii a ve vlivu kosmických těles na Zemi, a tedy i na lidstvo. V každém roce hvězdy, planety a všechna tělesa ve vesmíru přinášejí na Zemi energii z nového úhlu. Čím blíže je kosmické těleso k vaší planetě, tím silnější je jeho vliv. To vytváří jedinečnou, nenapodobitelnou energii každého roku. Rok 2019 byl klidnější než 2018, takže 2020 bude aktivnější než 2019. To je mikrocyklus. Dualita se projevuje ve velkém měřítku. Například po dobu 12 let proudí energie na Zemi plynuleji, pro dalších 12 let jsou aktivnější erupce. Mikrocykly jsou obsaženy uvnitř těchto makrocyklů. Pozadí makrocyklů, jichž je téměř bezpočet, ovlivňují turbulence různých mikrocyklů. Přidávají teplo nebo chlad, ale nejsou dominantní.

Doufáme ve světlý typ správy Země, který zahájí globální probuzení lidstva, ale sotva jste začali transformaci. Potřebujete nějaký čas strávit na houpačce. Velmi dlouhou dobu jste byli v sevření temného vědomí a parazitické mentality. Snažíme se proces vaší transformace urychlit, ale vy sami musíte pro lidstvo vytvořit stav světla a úžasnou budoucnost! Jednoduše to nemůžeme udělat za vás.

Z velké části lidstvo spí a jeho struktury tomu odpovídají. Energie světla ve styku s temným egregorem lidstva a vaší Zemí vytváří účinek ničení, bolesti a otázek. Ale váš všeobecný lidský egregor má i světlé stránky, které se jejich podporou stanou silnější. Příští rok tedy přinese lidstvu hodně stresu, ale temnota se postupně rozpadá. Příští rok bude jedním z milníků demontáže globálního systému.

Čekáte, drazí, že se samotná realita nějak změní, že dobrý strýček přijde k moci a vybuduje ráj ve světě. Ale dobrým strýčkem by měl být obrovský tým jasných, pokročilých duší! Celá kultura musí být naplněna dobrými, aktivními lidmi. Na všech úrovních společnosti by měli být probuzeni ti, kteří chtějí být tvůrci, a ne oběti čekající na spasení. Jeden člověk nemůže všechno změnit. To lze provést pouze kolektivně. Pokud je král obklopen stejnými politiky jako nyní, bude rychle vyhnán, nebo skončí jako J.F. Kennedy a další. Světlo tedy budete budovat všichni. A na to se musíte připravit: změnit své vědomí, přivést světu dobro a prosperitu, být aktivní v duchovním rozvoji. Zatím jen čekáte ... Je obtížné se změnit a udělat něco pro dobro všech, čekání je však snadné, velmi snadné ... Člověk tvůrce nečeká na předpovědi a události pseudo-globální povahy. Na to nemá čas. Žije v procesu TVOŘENÍ světlé budoucnosti, nikoli v jeho očekávání! Chcete změnu, chcete radost ve společnosti, obnovení spravedlnosti a světový mír, ale pokud existuje touha, musí existovat akce pro její naplnění. Sníte, ale nedláždíte cestu. Nejprve se postarejte o svůj vnitřní svět, buďte aktivní při vytváření jasné reality kolem sebe i uvnitř vás. Když jdete do postele, představte si nejlepší svět pro celé lidstvo ... Myšlení materializuje, ale myšlenky vyžadují akci. Teprve pak bude skutečná harmonie. I když Země přešla do páté dimenze a ve vesmíru proběhla bitva mezi světlem a tmou, v podstatě se nic nezměnilo, protože ve vašem životě se nic zásadně nemění, dokud se nezměníte zevnitř. Zprávy a články jsou publikovány, protože jejich autoři chtějí vše urychlit. Mezi nimi jsou více či méně pravdivé, ale lidská představivost převáží nad jakoukoli objektivitou! Proto je lepší s těmito zprávami nespěchat, slepě jim nevěřit. Kontaktéři a esoterici vás nechtějí klamat, ae jsou to lidé jako ty. Mají také sklon k chybám a mají i vlastní iluze. Nyní jste v procesu učení a vnitřního čištění iluzí a temnoty. Proto se nepoutejte k žádným nápadům a informačním zdrojům, ale berte jejich koncepce v úvahu pouze jako něco možného. Nevěřte všemu absolutně. To vás ochrání před mentálními pastmi a následnými problémy. Pokud nemáte dost akcí v duchovní rovině, aktivitu světla uvnitř a kolem vás měli byste přehodnotit svůj pasivní postoj a zapojit se do tvoření krásného světa ve své duši a v okolním světě. Možná se ve vás probudí duch tvůrce a Stvořitele, kterým jste obdařeni. Pokud mluvíme o dopadu zatmění, úplňků, rovnodenností a dalších astronomických událostí, je to příroda, ovlivňuje vás všechny. Ezoterici se snaží přijmout pravdu, ale ne vždy uspějí. Takže buďte opatrní a zacházejte se všemi prognózami jako s více, či méně dobrými hypotézami. Uvnitř vás je celý vesmír. Má také svou vlastní jedinečnou astrologii, která se nemusí shodovat s astrologií vesmíru. Vaše události a osud jsou určeny kombinací, chemickou směsí vnitřního a vnějšího prostoru. Je těžké říci, zda budou silnější vnitřní cykly nebo vnější. Pokaždé jiným způsobem. Synchronicita, opakování čísel v datech a ve vaší realitě, má transformační sílu, jen pokud do něho investujete. Z tohoto poselství jste pochopili, že rok 2020 jste naplnili energií víry v globální změny. A na jemné úrovni se to projevuje jako výzva k akci! Víra, přesněji myšlenka, tvoří světy. Takto jsem vytvořil vesmír: jen v myšlenkové formě. Duševními činnostmi si také tvoříte osud a ovlivňujete život druhých. A pokud si myslíte, že 12. prosince se objeví nějaký druh portálu událostí, tak ať je to tak. Objednáte si to od reality. Částečně to může fungovat, ale ne ve všech případech. Koneckonců, tato víra není podporována vnějšími cykly přírody. Tento den naplní mocí vnitřní svět těch lidí, kteří věří v magickou sílu dne 12.12. A proč zde není zahrnuta příroda a vesmír? Protože váš kalendář a všechna data v něm již dávno ztratily kontakt s přírodou. Z tohoto důvodu má jeden měsíc 30 dní a další 31, nebo 28. Kromě toho máte přestupný rok, který byl vynalezen pouze proto, aby se křivkový systém gregoriánského kalendáře v každém čtvrtém roce nezlomil. Je to jen představa, nic víc. Data nesouvisejí s kosmickými cykly Země, proto nemají žádnou jinou moc než vaši víru v ně. Pro vaše vzdálené slovanské předky tento měsíc trval 28 dní, pojem ?měsíc? vznikl na základě pohybu měsíce kolem jeho osy, který trvá 28 dní. Ve vašem jazyce je používání tohoto slova v tomto kontextu stále zachováno na počest satelitu Země. Ve slovanském počítání a kalendáři existuje síla přírody. Všechna data jsou zarovnána s pohybem prostoru. 12.12 nebo 21.12 nejsou jen spekulativní pojmy, ale skutečně působící energie. Čísla obsahují sílu, pokud jsou spojena se specifickými objekty ve vesmíru. Například dvanáct párů při tanci vytváří zvláštní energetický efekt. Jednoduchý příklad: čtyři nohy židle vytvářejí větší stabilitu než židle s více či méně nohami. Toto je jedinečný projev čísla 4 ve fyzickém prostoru. Čísla jsou platná, pouze pokud se projevují ve vesmíru. Můžete posílit libovolné číslo, aniž byste je projevili vně v konkrétních jevech a objektech (pohled na hodiny a datum měsíce ještě není jevem). Ale nebudete mít podporu kosmického prostoru. Nyní, drazí, nemyslete na měsíce, ale na roky. Je rok 2020 skutečné spojení mezi čísly a přírodou? V žádném případě. Také je to umělá konstrukce. Vaše doba začíná narozením Krista, ale člověk, dokonce ani světec, není planeta, ani hvězda, ani konstelace. Jeho vliv na lidstvo a Zemi je mnohem slabší. Odpočítávání let od narození dobrého člověka tedy není spojením s přírodními cykly. Logicky je to spojení s osobními cykly Krista. Navíc se Kristus nenarodil v době, kdy je to oficiálně označeno. Všechno bylo dvěstěkrát přepsáno. Církve tak chtěli udržet svou moc ve světě na počátku éry po narození jejich idolu. Takže vás toto odpočítávání nepřipojí ani k osobním Ježíšovým cyklům, protože se narodil v úplně jiném čase.

Váš rok 2020 proto nemá žádnou číselnou energii. Je to jen krásná kombinace čísel, ale ne magický portál. Až do roku 1700 křesťanské éry, tedy před vyhláškou Petra Velikého v Rusku, se rok počítal od stvoření světa ve hvězdném chrámu. Po válce slovanské říše Tartarie proti předkům Číňanů, kdy vyhráli tatarové, přistoupili na mírovou smlouvu v Hvězdném chrámu a začali odpočítávání od té doby. To je také umělý údaj, který nesouvisí s přírodou.

Pokud si lidstvo přeje mít vztah s přírodními kosmickými cykly na úrovni datumů, let a čísel, musí vždy odpočítávat od začátku astrologického věku. Navíc by astrologický systém měl být co nejobjektivnější, aby nedošlo k žádným zkreslením a posunům v čase. Logicky, od konce roku 2012 byste měli začít novou éru. Nyní nebudete mít rok 2020, ale osmý rok Věku Vodnáře nebo Věku Vlka podle slovanského kalendáře.

Nebo můžete odpočítávat od začátku předchozí éry, například Věku ryb, či ještě starších. Z astrologického hlediska nedojde k narušení přírodních energií pouze v tomto případě. Pro objektivitu vlivu čísel je třeba vypočítat speciální vzorce. Když se do chronologie zavedou minulé epochy, změní se původní číselný rok v současnosti.

Ale protože jste vstoupili do věku světla a dobra, není lepší měřit současné roky od začátku této radostné éry? Ve většině předchozích ér jste zažili neustálé utrpení a zmatek. Je lepší v mysli ukončit zážitky předchozích cyklů tmy a začít život i věk od nuly.

Takže vše nejlepší v nadcházejícím 8. roku od začátku éry snů.

Váš Stvořitel

Zdroj: https://absolutera.ru/article7980-novost-veka-v-2020-om-mir-perevernyotsya

Zpět