715 UPDATE PrezidentTrump uplatňuje zákon o povstání Per Staffan

[ Realita ] 2021-01-16

Prezident Trump uplatňuje zákon o povstání z roku 1807, aby řešil zrádné povstání vedené demokratickými a republikánskými zákonodárci (pozn. údajně až 95% politiků má připravenou složku), agenty Čínské komunistické strany, FBI, ministerstvem spravedlnosti, CIA a dalších, které mělo za cíl rozložit Spojené státy a její ústavu. "Prezidentem zůstanu na neurčito, dokud nebudou zatčeni všichni domácí nepřátelé."

Trump začal sdílet tajné dokumenty. (pozn. některé na https://linktr.ee/kagbabe)
Podle 14. dodatku ústavy nemůže být senátorem, kongresmanem, úředníkem USA a jednotlivých států, soudcem a soudním úředníkem ten, kdo se zapojí do povstání, nebo vzpoury proti výše uvedeným, nebo poskytne jejich nepřátelům pomoc a úkryt.

Volební podvod by za normálních okolností byl závažným zločinem, ale za aktivního válečného stavu je považován za zradu. Ve stavu války jsou USA od roku 2001. Pelosi a všichni ostatní členové kongresu ztratili svá práva a úřad spácháním velezrady. Dle 14. dodatku již nejsou zákonnými členy Kongresu. Jsou považováni za nepřátele republiky, kteří napomáhali cizí mocnosti při krádeži voleb. Pokud se dopustíte velezrady, ztrácíte práva jako američan. Nemáte žádná práva - vojenský zákon vs. civilní právo.

U vojenského soudu je přípustný jakýkoli důkaz, takže ukradený notebook Pelosi spolu s dalšími 11 ukradenými notebooky při vojenském tribunálu použít lze. Spolu se vším, co spáchala, ji lze zavřít pro vyšší dobro.

Historie ukáže, že Trump vyzkoušel každou možnou právní cestu k vyřešení této krize. Ukáže se, že všichni ostatní zákon o velezradě neřešili. Pokusil se vše vyřešit pokojně. Jeho jediným východiskem je zákonné použití armády, protože tito lidé porušili své přísahy a spáchali velezradu a povstání.

Prezident Trump byl podle zákona povinen jednat. Přísahal na ústavu chránit republiku před zahraničními a domácími nepřáteli. Obžaloby se budou týkat velezrady, povstání, zločinů proti lidskosti.

Velké probuzení začne tím, že se svět dozví, že spustili virus, aby ukradli volby. Zpečetili své osudy. Šach mat

Zdroj: https://sananda.website/president-trump-i-have-invoked

Zpět