5532 Moje Vyšší Já - vede mě pouze podle svých zájmů? Cosmic agency

[ UFO ] 2023-11-23

Gosia: Zajímalo by mě, jestli nás ovlivňují ze své perspektivy mimo hru, radami, které by odrážely jejich úhel a úroveň pohledu na věc, nebo... nás ovlivňují nějakým způsobem, který je praktický pro řešení problému/dilematu z pozice čistého 3D avatara? Nebo oba najednou? Vím, že tu rozděluji zájmy mezi avatara a své vyšší já, ale někdy jsou to odlišné zájmy, jak vysvětlila i Mari.
Swaruu X (Athéna): Co se týče vyšších já, nevnímají se jako něco odděleného od inkarnovaných lidí, jsou spíše jejich součástí nebo aspektem, není tam Já a Ty. My, inkarnovaní lidé, jsme přímým projevem našich Vyšších Já a jsme také jejich myšlenkami a věcmi, na kterých musí pracovat, aby se mohli posunout ve svém duchovním vývoji.

Gosia: Ano, ale někdy jsou to různé zájmy. Pojďme hlouběji. Vysvětlila to i Mari. Naše duše někdy chce situace, které my zde vnímáme jako negativní. Když už jsme to tedy řekli... ovlivnilo by nás naše Vyšší já například směrem k pro nás negativní situaci jen proto, aby z ní mělo prospěch? Z čí strany zájmu nás ovlivňuje?

Swaruu X (Athéna): O tom se dá polemizovat. Já spíše vnímám negativní situace jako nedokonalosti, které chce naše Vyšší Já odstranit nebo napravit, to znamená, že je nechce, ale jsou shodou vibrací, a proto k nim dochází. Naše Vyšší já není úplné ani dokonalé. Ukazují se být jen dalšími lidmi, ale na rozšířenější úrovni.

Gosia: Co myslíš tím, že je chtějí opravit a odstranit? Pro Vyšší Já může být negativní situace pozitivní událostí, že? Jako například, když se Mari zmínila o ženě, která v Iráku přišla o ruku. Nám tady to připadá negativní, ale její Vyšší Já to tak chtělo. Takže tím, že ovlivňovalo jejího avatara, tu ženu... je možné, že ji navedlo právě do té situace, aby přišla o ruku, ve svém vlastním zájmu?

Swaruu X (Athéna): Mám spíše pocit, že tu situaci projevily ˝nedokonalosti˝ jejího Vyššího já a to, na čem musí ještě vnitřně pracovat, nikoliv touha Vyššího já, aby trpěla pro jeho růst. I když i tento scénář vidím. A jaké nedokonalosti? Jsou to jen lidé. Věci, na kterých musíš vnitřně pracovat.

width=Robert: Samozřejmě, jinak by už byli Zdrojem.
Gosia: Ale lidé, kteří jsou mnohem rozšířenější, údajně vidí všechno z vyšší úrovně a mimo dualitu.

Swaruu X (Athéna): Tohle je pro mě jako pro člověka: I mnohem rozšířenější mají stále věci, na kterých musí pracovat. Stále jsou to lidé, ale na jiných vyšších úrovních.

Gosia: Vyšší já nás vede do určitých situací, protože je také nedokonalé?

Swaruu X (Athéna): Ne, spíše se naše Vyšší Já dostává i do těch situací, které vtělená osoba nechce. A to ze stejných důvodů nedostatečné vize oné osoby.

Gosia: Mě mé Vyšší Já ovlivňuje a vede, ale z úrovně čího zájmu skutečně? Jen z pohledu ze své vlastní úrovně, ať už dokonalé, nebo ne, nebo s přihlédnutím k úrovni avatara?

Swaruu X (Athéna): Ze svého vlastního zájmu, protože vidí inkarnovanou osobu jako součást sebe sama, prostě proto, že má mnohem rozšířenější vnímání. Nevidí žádný rozdíl mezi sebou jako Vyšším Já a inkarnovanou osobou ve 3D.

Gosia: Ale tento zájem je někdy v rozporu se zájmem avatara, že? Například Dusty chce být se svou přítelkyní Cassandrou. Chce si ji vzít. Ale jeho Vyšší já zde chce mít výzvu a posadí Cassandru na invalidní vozík, protože chce, aby se Dusty naučil, jak se starat o lidi. Zde můžeme vidět rozpor mezi zájmy avatara Dustyho a jeho Vyššího Já.

Swaruu X (Athéna): Ne nutně, protože oba se mohou dostat do stejných pastí a životních situací, které nechtěli. Protože vize Vyššího Já, i když je mnohem rozšířenější, nezahrnuje všechny možnosti, jinak by to byl Zdroj.

Gosia: Zajímavá poznámka. Ale když pak nevidí rozdíl mezi sebou a svým 3D projevem, chová se jako Federace! Nevidět rozdíl, je to dobře?
Robert: Myslím, že je absurdní po takových věcech toužit, když víte, že nejsou dobré, proč vytvářet takové zážitky? A pokud jste blíže Zdroji, můžete tyto zkušenosti telepaticky sdílet s jinými dušemi a učinit je svými, aniž byste to prožívali.

Swaruu X (Athéna): Zdá se, že takové situace jsou z druhé strany předem naplánované. V klasické situaci, kdy se hodnota něčeho liší tam a zpět mezi duchovním a fyzickým světem.

Gosia: V tom je také dobrý postřeh, Roberte. Pokud můžete sdílet zážitky v posmrtném životě pomocí telepatie, proč to prožívat se svými avatary v životě? A pokud naše Vyšší já nebere v úvahu to, co vnímáme ˝dole˝, chová se pak jako Federace, která nám vnucuje hodnoty shora. Když nás nevnímá jako oddělené, ani Federace nás nevnímá jako oddělené, a řekli jsme si, že to není až tak dobře.

Swaruu X (Athéna): Je zde také velmi důležitý prvek, který je třeba vzít v úvahu, a to, že takzvaná Vyšší Já si ne vždy uvědomují, že jsou právě taková. Reagují jako úlový efekt na skupinu lidí s víceméně podobným smýšlením.

Jak vysvětlila Mari, hvězdné semínko může nevědomky ovlivňovat celé společenství lidí. Jelikož jejich hodnoty a myšlenky tohoto společenství lidí pocházejí od hvězdného semínka (alespoň do značné míry), můžeme říci, že toto hvězdné semínko je skutečně Vyšším Já těchto lidí. Protože člověk nemusí být nutně Vyšším Já jediného člověka. Tato bytost je již velmi rozšířená. Může, ale nemusí být inkarnována jako normální člověk a vypadat jako normální člověk. Není to jen jedno Vyšší Já a to je vše, s jeho působením na jednu osobu, ale je to vrstevnaté, bude tam jedno Vyšší Já, ale jsou tam další vyšší, kteří jsou také touto osobou v jejich postupně více rozšířených stádiích. Je to polévka frekvencí, není to jen něco jednoduchého, jak mají tendenci si myslet na Zemi, kde vždy všechno zjednodušují.

Gosia: Ano, tak to chápu i já. Ale právě proto mě zajímalo, z jakého stupně na nás působí.

Swaruu X (Athéna): Ze všech. V té či oné míře, ze všech stupňů duchovního vývoje entit, s nimiž jsme spojeni.

Gosia: Ale jestli je to ze všech, tak si nemyslím, že Dustyho pozice dole, z mého příkladu, byla příliš zohledněna, protože nechtěl mít svou ženu na vozíku. Chtěl si s ní jít zaplavat do Pacifiku.
Robert: Když jsou všichni na stejné frekvenci, chtějí všichni totéž?

Swaruu X (Athéna): Nemusí to nutně chtít, ale provokují to. Navíc musíte vzít v úvahu, že v případě nehod je obvykle způsobují nižší astrální entity, které touží po utrpení lidí, protože se tím živí, živí je to. To je další faktor, Ačkoli vibrace každého člověka také určuje, zda bude odpovídat tomu, co tyto nižší astrální entity chtějí.

Gosia: Nepřipomíná ti to trochu Federaci? Způsob, jakým jsme vedeni svými Vyššími Já? O tom jsem nikdy předtím nepřemýšlela. Vedení pouze z vyšších hodnot v podstatě! Řekli jsme, že bychom měli vnímat i 3D lidi jako něco samostatného s vlastními zájmy. Měli byste jednat a pomáhat z jakékoli úrovně, včetně 3D, protože všichni jsou jedno. Nemůžete jednat pouze ze zájmu ˝éterické˝ strany, protože neexistuje fyzický a éterický, 3D zájem je stejně důležitý.

Swaruu X (Athéna): Ano, v tom případě existuje přímé spojení mezi Federací a Vyšším já. A jak jsme již řekli, a to je pro mnoho lidí na Zemi velmi nepříjemné a kontroverzní, jejich ekvivalenty jsou ve vesmíru, ve Federaci, jsou jimi z jednoho úhlu pohledu a ne z jiného, z jejich na Zemi.

Gosia: Přesně tak. Stejně jako ˝Vyšší já˝ a myšlení, že jen oni mají ten nejsprávnější pohled. To byla a je chyba ze strany Federace. Proto to vidím tak trochu jako chybu i na straně našich Vyšších Já.

Swaruu X (Athéna): Problém spočívá v tom, že éterická strana sice vidí materiální stránku inkarnace na Zemi, ale hodnota, kterou jí přisuzuje, není stejná, protože je více rozšířená. A to zahrnuje i poznání pozice inkarnované osoby.

Gosia: Ano, ale oni nás ovlivňují z té pozice, kde si myslí, že je to správné, zatímco když jsme tady dole, tato pozice se často mění! Berou to v úvahu? Berou v úvahu Dustyho, který si chce jen zaplavat se svou ženou a nechce žádné ˝lekce˝?

Swaruu X (Athéna): Vezmou to v úvahu, ale jejich pozici dominuje Dustyho podvědomí. Přikládají jinou hodnotu tomu, po čem touží. To, po čem inkarnovaný člověk vědomě touží, není tak silné jako to, čím se projevuje, kým je, řečeno slovy Mari.

Zahrnují Dustyho postoj, ale z pozice pochopení Vyššího Já nemá dostatečnou váhu. Je to jako chtít si dát jablko k jídlu, ale výměnou za velké jídlo po něm. Nezáleží tedy na okamžitém uspokojení, ale na silnějším a uspokojivějším výsledku poté. To znamená, že i když to, co Dusty chce, je dobré a jeho Vyšší já to jako dobré uznává, ví, že pokud nedostane to, co chce, Dusty (samotné Vyšší já) dostane něco lepšího.

V psychologii se tomu říká odložené uspokojení a je to spojeno s vyspělejšími nebo chápavějšími lidmi, protože jejich cíle jsou složitější a větší. Dalším příkladem je pracovat dnes, abychom zítra měli něco lepšího, nebo si dnes raději užít odpoledne pojídáním nachos a sledováním filmu. Proto si Vyšší já nepřeje stejné jako osoba ˝pod˝.

Gosia: Bod o nevědomí je důležitý. Dobře, myslím, že díky tomu, co jsi teď řekla, jsem najednou pochopila o něco lépe. Vyšší já čte a jedná ze svého nevědomí, protože to je ta část Dustyho, která se projevuje víc než ta vědomá.

Ale... Nemyslím si, že Dusty bude mít se svou ženou na vozíku něco lepšího než svůj původní plán plavat v Pacifiku. Jen někdy z toho může vzejít něco lepšího.

Swaruu X (Athéna): Z jednoho úhlu pohledu, ale ne z toho rozšířenějšího, kterému dobře nerozumíme. Z našeho vtěleného pohledu ano, ale ne z jejich, to je ten problém.

Robert: Jdou v jiném rytmu, jiné preference, které se v mnoha případech neshodují s našimi.
Gosia: To ano, ale pak je to stále vnucování, nebrat v úvahu rytmus toho, kde se ˝avatar˝ nachází.

Swaruu X (Athéna): ˝Vždyť je to taky tak: Podle nich to sice berou v úvahu, ale nevnímají to stejně. Co chce avatar, není vždy to, co je pro něj samotného nejlepší. Z jejich pohledu.

Gosia: Měla jsi někdy pocit, že tě vede/ovlivňuje tvé Vyšší já, když jsi ze své vlastní vědomé strany chtěla něco jiného? Jak jsi v důsledku toho jednala?
Robert: Tím, že jste si dovolili jít s tím? Myslím, že nemáte na výběr.
Gosia: A proč se nechat vést ˝ nedokonalým já˝, jak jsme si řekli na začátku?
Robert: Protože teoreticky tě vede tvé ˝vyšší já˝, že?

Swaruu X (Athéna): Ano, cítíte to jako sílu, která vás k něčemu nutí s motivací a stálostí, které ani nerozumíte. I když jste unavení, pokračujete dál. Začíná to vypadat, že to přichází zvenčí. Prostě si dovolím jít s tím. Z některých rozšířenějších hledisek nejsou rozhodnutí jen na nás.

Gosia: No, v mém případě to tak cítím i u tohoto projektu a nechávám se tím unášet, ale nepřipadá mi to v rozporu s tím, co tady vědomě chci. Ale moje otázka zní: co děláte, když silně cítíte, že chcete něco jiného?

Swaruu X (Athena): V tu chvíli by se měl člověk zastavit, meditovat a přemýšlet o tom, co bude dělat dál. A tak, jak vysvětluje Mari, je to tehdy, když člověk splyne se svým Vyšším Já, je natolik pokročilý, že jsou nyní totožní, nebo alespoň se svým bezprostředním Vyšším Já, protože vše je vrstevnaté, Vyšší Já je nižší než ostatní výše. ˝Vyšší˝ a ˝nižší˝ mám na mysli pouze popisně.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/my-higher-self-does-it-guide-me-according-to-its-own-interests-only

Zpět