6507 Poselství od pánů Akášických kronik Magda Funia

[ Ezoterika ] 2024-04-28

Moji drazí, toto je zástupce Akášických kronik Země, jeden z Mistrů. Přišel jsem za vámi, abych vám řekl, že přichází nová doba, velké změny na Zemi. Čekají vás globální změny. Jsou hned za rohem. Už jsou tady! V blízké budoucnosti vás čekají změny v hmotné rovině, posuny v prostoru a kvantové skoky. Budou se konat v létě a plánují se již delší dobu. Termín nadešel. Tyto posuny ve vesmíru značně změní vibrace Země. Stane se jinou, i když navenek, fyzicky, může vypadat stejně. "Co se na tom změní?" - ptáš se. Změní se energie všech živých věcí: zvířat i rostlin. Budou připojeni k nové energetické matrici planety. Bude to pro ně silný přechod. Udělají globální kvantový skok. Lidé po nich také přejdou. Začnou v nich obrovské energetické posuny. Posuny ve vědomí a energii. Obrovské změny. Budou cítit Jednotu se vším živým! Jednota s celým světem! Bůh ve všem! Někdo to už teď cítí, protože udělal tento kvantový skok, posun vědomí do Božské části. Někomu se to stane letos v létě. Nastal pro ně čas! Nenechte se tímto procesem zastrašit. Všechno bude skvělé! Ani si nevšimnete, jak se změní svět kolem vás, jak se změníte vy. Stanete se jinými, a to vás přiměje dívat se na svět novým způsobem.

Zdroj: https://absolutera.ru/article16651

Zpět