251 Globální situace 💙💙💙💙 Cosmic agency

[ UFO ] 2020-03-26

Plejáďané sledují ze svých lodí na vzdálené oběžné dráze situaci na Zemi. Federace je velmi aktivní a rozmisťuje se kolem Země. Dhal je do práce na Zemi aktivně zapojen. Účastní se některých zatčení. Speciální operační tým se snaží informace nezveřejňovat. Jde o boj civilního obyvatelstva proti globální vládě o kontrolu informací a biotechnologií. Vše bylo zkonstruováno pro ovládání mysli a kontrolu médií. Probíhá mnoho dezinformací.

Aktuálně mají potenciál 3 různé časové osy:

1. Vše se vrátí k normálu s opatřeními na kontrolu populace. S výmluvou na omezení viru se omezí kolektivní činnosti, právo shromažďovat se a volně cestovat. Budou existovat dva druhy víz ? pro očkované a ostatní.

2. Vše se zhroutí k NWO s drastickým ekonomickým resetem, běžní lidé se několikanásobně zadluží, ztratí právo na mobilitu, drakonická kontrola a vykořisťování.

💙 3. Nejlepší časová osa téměř zcela odstraní negativního agresora, vstoupíte do éry hospodářské prosperity a vědeckého a ekonomického růstu a pohody pro celou populaci. Nebude to bez tvrdé práce na provedení nezbytných změn. 💙

Existuje i možnost nějaké kombinace a variace. Také méně pravděpodobná je další možnost

4. Vojenský zásah nehumánních pozitivních ras s uložením holografické společnosti pod tvrdou vládou, jak se stalo v Alpha Centauri. To by znamenalo mnoho tisíc padlých v přímé válce.

Na Zemi byli lidé exportováni reptiliány pro negativní účely. Poté byly v podstatě zachráněni Federací. Na základě svých skrytých vzpomínek by lidé, kteří na Zemi nic nevědí, mohli jakýkoli zásah mimozemšťanů vnímat jako invazi. Navíc by k tomuto vnímání mohli být lidé zmanipulováni.

Federace zaujímá strategické body kolem planety. Další postup závisí na kolektivní touze. Pokud by hrozilo hromadné zabíjení (pandemie, rakety), Federace zasáhne dřív, než k tomu dojde. Obě bojující strany jsou ovládány z nejvyšší úrovně, takže v jiných časových řadách ke druhé možnosti nedojde. Federace chce z planety odstranit i zbytky reptiliánů, aby vyrovnala síly obou stran. Odstraňují je již od roku 2009.

Obrovské množství těch, kteří jsou nyní na Zemi (pokud ne všichni), jsou také v jiných dimenzích. Lidé jsou mimozemšťané propletení bez jasných hranic. Federace při rozhodování o provedení zásahu čelí dilematu, protože nás vnímají nejen jako 3D složku. Vyšší 5D část je při rozhodování o našich zkušenostech velmi důležitá. My vidíme jen malou špičku ledovce.

Federace musí brát ohled na vyšší složky naší bytosti a naší vůli. Rozhodnutí o zásahu je velmi těžké rozhodnutí. Inkarnace se nám může zdát dlouhá, ale je to jen okamžik. Jsou tu kosmické duše. Vtělila se, aby prožily veškerou tu bolest a potíže. Rozhodnutí bylo učiněno z vyšších úrovní, kde je veškeré porozumnění mnohem rozšířenější a neodpovídá parametrům a prioritám, když jsme tady. Není to černobílé. Hra je stále ve vzduchu. Nikdo není nevýznamný.

Pokud by došlo na variantu vesmírného zásahu, mnoho lidí by bránilo svou svobodu, což by byla podstatná část těch, kteří by při této variantě zemřeli.

Jedna věc je jistá. Věci se již nevrátí do stavu předtím, než byla paranormální aktivita zvýšena. To je faktor, který narušuje linii světla. Temná / regresivní strana přímo bojuje o kontrolu nad lidskou myslí. Je nutné, abychom se sjednotili na tom, co chceme dříve, než se zhroutí internet, k čemuž pravděpodobně brzy dojde.

Lidé vědí, že kolektivní meditace mění unifikované pole, z něhož skuteční lidé vyzařují objektivní realitu, která se projevuje a je odrazem kolektivní psychiky. Nikdo není připraven a už nikdy nebude. Je nezbytné se soustředit na krásný a jemný svět, který čelí strachu. Není nic důležitějšího, než aby se všichni, kteří meditují, zaměřili na příjemné věci. Je nutné přeprogramovat podvědomé touhy. Jde o podvědomí, z něhož promítáte realitu. Je nutné se ponořit do vize pozitivního výsledku, žádoucí změny.

Nečekejte, že zítřek bude lepší. Realita není něco, co se děje venku. Lidstvo je realita samo o sobě. Právě teď musí žít tak, jak samo chce, navzdory všemu, co se děje. Tato doba definuje budoucnost, právě v těchto chvílích. Znovu jsou inkarnováni ti, kteří vybojovali druhou světovou válku. Takto funguje vesmír. Není to boj se zbraněmi, ale jasným vědomím a tvůrčím záměrem. Záleží na každém z nich, co si představují. Pokud mají pozitivní vize, musí být jasné. Zaměřte se na všeobecný wellness planety Země a lidstva.

Nyní je problém, že neexistují miliony lidí, kteří by věřili tomu samému. Každý je ve své vlastní bublině individuálních přesvědčení, nemají žádný společný cíl. Armáda je v ulicích, aby předešla zbytečným sociálním bouřím. Všichni touží po čerstvém vzduchu, ale v mysli drží starý svět. Naše myšlenky projevují to, co je vnímáno jako vnější svět. Časová osa existuje pouze jako výsledek individuálního vnímání a individuální interpretace. Společná časová osa / společná realita existuje pouze jako dohoda o společném vnímání mezi dvěma a více lidmi, energii vnímají a interpretují stejně. Proto jsou časové osy založené na dohodách. Pokud jsou dohody porušeny, je kolektivní časová osa zlomená. To se děje tady.

Dohody o vnímání jsou uzavřeny před vstupem do inkarnace, ale během inkarnace se vyvíjí, protože právě v tom okamžiku dochází k expanzi duše. Na druhé straně to až tak moc neprobíhá, protože tam je již velmi sjednocená kvůli blízkosti ke zdroji.

Tím, že je časová osa rozbitá, v podstatě bude svět rozdělen. Mnozí lidé se rozhodnou zůstat a zažít některou z těchto tří až čtyř možností. Bude mnoho jejich variant pro každou osobu podle množství bodů vědomí. Každý uvidí to, co bude mít ve smlouvě. Ale musíte mít odvahu zpracovat a asimilovat to, co nechcete. Čelit tomu pevně a s odhodláním a negativum použít jako kontrast k vyjasnění toho, co chcete. (se svými zkušenostmi se domnívám, že není vhodné zdůrazňovat, co nechcete? zaměřte se raději na jasné detaily toho, co chcete prožívat na určitých konkrétních místech)

Budete muset čelit svým obavám a strachu a mentálně se zaměřit na to, co chcete. Toto je velmi důležitý kontrast. Je to vaše příležitost definovat sebe jako druh, jako rasu. Každý půjde dál podle svých frekvencí, svých vizí a vlastních výtvorů a podle toho, jak se společně dohodne na časových osách.

Gosha:

Vzala jsem si jen sněhule a to, co mám na sobě a vyrazila do Finska. Vše jsem nechala ve Španělsku, takže nemám žádný přístup ke španělské časové ose. Jsem v úplně jiném svět. ? (Tak trochu to vypadá, že Čechy se vzájemně dohodli na klidné a mírové časové ose varianty 1, občas probleskuje varianta 2. Osobně pracuji na variantě 3 a ráda se potkám s těmi, kdo se připojí.)

Swaruu:

V síti je mnoho zmatků, mnoho z nich úmyslně. Mnoho agentů šíří falešné zprávy. Lidé nerozumí tomu, co je pravda a co lež. Každý musí převzít odpovědnost za to, čemu chce věřit. Doporučuji sledovat vše možné a moudře se rozhodnout. Vzít si z každého to své a dát dohromady svou vlastní a individuální realitu, nebo vysvětlení toho, co se děje. Nic není pravda, a nic není lež. Je tu jen jedna realita. Míchají se tu různé časové osy a informace ze všech různých úhlů. Nyní je na vaší odpovědnosti dohodnout se na určité časové ose, kterou chcete prožívat. Tu moc máte. Jasný kreativní záměr.

Na všech úrovních reality je nyní uvolněna přítomnost ET. Schumanova frekvence je velmi vysoká, takže nízký astrální svět se filtruje do 3D reality. Jsou odstraněny všechny překážky pro všechny druhy paranormálních jevů. Realita je zlomená. Nehledejte vůdce jako dříve. Jen pro inspiraci. Převezměte kontrolu nad svým životem a buďte odpovědnými tvůrci, kterými jste. Je čas vyrůst. Vezměte odpovědnost za sebe a za váš svět. Již nejste děti.

Musíte velmi zřetelně sdělit, co chcete a zaměřit se na to myšlenkami. Pamatujte na princip dominantní frekvence. Slabší frekvence se jí přizpůsobí a dělají pak to samé. Pokud na vyšší frekvenci máte pocit, že vás cosi dusí a přemazává, jde o princip dominantní frekvence.

Budete se muset spojit s pozitivními nadějnými lidmi a nevěnovat pozornost tomu, co je venku. Musíte teď být nejsilnější, jaký jste kdy byli. Šli jste na Zemi, abyste byli majákem, i když vás budou zaplavovat nízké frekvence. Musíte být silnější, než nízké vlny. Je to jako toroid, který udržuje loď v 5D frekvenci, i když je ve 3D polích. Držte se ve své vlastní malé bublině.

Gosha:

Hudba mi vždy pomáhá zvýšit moji frekvenci. 💙

Swaruu:

Nezáleží na tom, co se děje venku. Jste nesmrtelní, nezničitelní. Vaše podstata zůstane vždy, bez ohledu na vaší frekvenci. Vytvořte si 5D bublinu. Soustřeďte se na svou vlastní frekvenci, na to, co chcete pro sebe a pro kolektiv. Musíte čelit svým strachům. I když vidíte, co se děje venku, vy jste v pořádku. Neignorujte zlo, ale přeměňte ho v jasné zaměření. Strach paralyzuje. Soustřeďte se pouze na tvoření a manifestaci potenciálu proti negativnímu. Nestrkejte hlavu do písku, ani když cítíte, že jste v tom sám.

Není čas na to, aby se lidstvo rozptylovalo nebo vstoupilo do stavu oběti. Pouze, pokud budete mít jasno v tom, co chcete, spojíte se s ostatními, kteří chtějí totéž. Tím změníte realitu. Nemusíte to fyzicky vidět. Pokud v karanténě máte jasno v tom, že se chcete sjednotit s ostatními, kteří chtějí to samé, měníte realitu směrem k něčemu pozitivnímu. V éteru, z něhož emanujeme, jsme v pořádku. Fyzicky jsme sjednoceni. Jsme jedno obrovské bytí, které se rozhodlo nyní sestoupit a pomáhat Zemi.

V éterickém poli nejsou žádné vzdálenosti, jsme tam spolu, jsme tam jeden. Není nutné se fyzicky setkávat a sjednocovat, abychom byli spolu. V éteru nejsou žádné vzdálenosti a jsme tam spolu. Tady jsme jen těžší. Sjednocení je jen otázkou našeho úmyslu. Bezmocnost je jen iluze.

Je pravdou, že vaše vnější akce ovlivňují každého. Ale o čem přemýšlíte je ovlivní mnohem více. Vaše myšlení skutečně mění a tvoří realitu. Byli jste v mnoha dřívějších inkarnacích, ale vaše podstata je stejná. Bojovali jste v mnoha bitvách a jste silní. Proto jste tady, a proto jsme tady. Protože jsme tentokrát silní, bitva probíhá ve vědomí a myšlenkami. Jste zde pro tento moment.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=PnUee795dhE

Zpět