788 Paměť buňky Anna Kamallaya Hefors

[ Ezoterika ] 2021-02-25

Všechny znalosti máte stále k dispozici, protože jsou zapsány do paměti vašich buněk.
Lidé hledají znalosti, a nakonec je tato znalost rozděluje. Proč se tohle děje?

Protože jakékoli poznání je frekvence určité dimenze.
Všechno ve vesmíru je na svém místě. Objevují se rozkoly, neshody, spory ... Každý matematik, vědec, duchovní vůdce vidí život svým vlastním způsobem. Jakékoli poznání je ale pouze určitým prahem dimenzionality v DNA buňkách. Ten, kdo si myslí, že ví všechno, neví nic. Vesmír je v neustálém pohybu a jakmile to víte, je čas znovu ho poznat. Proto jsou všechny znalosti iluzorní. Neexistují žádné znalosti. Existuje paměť ̵ paměť buněk.

Berete informace z paměti buněk, které jsou synchronizovány s vaší frekvencí vědomí. Říká se, že vše je pravda, protože všechno existuje na frekvenci vědomí, která mu je přiřazena. Lze si to představit jako nekonečný vrstvený koláč a na každé vrstvě krém, jako vlastní frekvenční charakteristika energie přítomnosti Ducha ̵ Jeho odrazu, který zde zažíváme.

Jak ukončit všechny spory, všechny neshody a přijít k Jednotě? Je nutné opustit všechny dimenze vědomí a stát se pozorovatelem scénářů. V první mřížce paměti, kde je vše známo, jsou položena semínka celé paměti jako celku. Odtud si můžete vzít jakékoli informace a přitom zůstat křišťálově čistým a transparentním nosičem frekvence pravé Lásky - tím, kdo nevstupuje do her lidské mysli. Znamená to jednat ve shodě ne se svou individuální duší, která nese charakteristiky karmických scénářů, ale se Světovou duší ̵ vaší prvotní integrální podstatou, která získává stanovené zkušenosti v tomto těle podle božích koordinátů

Koordináty jsou kompletní záznamy ve vašich kodonech, v nichž jste naprosto šťastní, zdraví a bohatí. To je dimenze vašeho pobytu v tomto těle, pro níž jste se zde projevili, začali promítat tento život. Zapomněli jste, že život je proces Lásky ve spojení se všemi silami přírody. Vaše První, Prvotní Já vždy s naprostou lehkostí přebývá v hojném životě. Musíte jen žít vědomě. Není to cesta vašich jemných těl, jak mnoho z vás cestuje ve snu, ale cesta v paměťových buňkách. Zkuste dojít v poznání do první projekce.

Pamatujte, že neexistuje žádné školení. Učení znamená, že člověk vnímá podstatu bytí. Jakékoli školení, získávání zkušeností interakcí s jakýmikoli mistry ̵ to jsou další dveře, kterými procházíte do dimenze jejich frekvence. Za dveřmi je vybudován portál / chodba, kterými procházíte za jediným úkolem Duše ̵ splynout s tím, který vás stvořil, abyste se stali nositelem těla vědomí Slunce.

Každý je na cestě, ve svých koordinátech, se svou pamětí buněk. Jednoduše jste zapomněli, že máte všechny znalosti k dispozici ve svých paměťových buňkách. Zapomněli jste, že existují dimenze vašeho vědomí, které vám promítají úplně jiný život ̵ život plný harmonie, štěstí v jednotě a lásce. Vzpomeňte si a začněte objevovat.

Zdroj: https://absolutera.ru/article10234

Zpět