2806 Archanděl Rafael: Uzdravení světa Victoria Cochrane

[ Ezoterika ] 2022-07-05

Země truchlí a srdce jí puká, ne pro ni samotnou, protože je odolná a silná. Její srdce puká pro všechny, kdo nemohou vZestoupit s ní, když její duch navždy vystoupí ze třetí dimenze. Vzestup byl dlouhý a namáhavý a nebyl bez problémů. Proces trval o mnoho let déle, než se očekávalo, protože velká část lidstva neodpověděla na volání. Důvodů je mnoho, ale lidstvo se nyní ocitlo na pokraji bezvýchodnosti - z tohoto důvodu se Matka Země raduje a pláče zároveň.

Jak realita třetí dimenze stále více sklouzává do anarchie, útlaku a strachu, realita páté dimenze se od ní již oddělila. Ti, kteří se již dávno probudili, neúnavně pracují na udržení svých vysokých vibrací a pomáhají těm, kteří jsou v další vlně vzestoupeného vědomí. Probuzené duše byly vyzvány, aby vyřešily své problémy z minulosti a vyléčily se z traumat, protože není možné udržet vědomí páté dimenze, když je člověk zatížen smutkem, hněvem, záští a nenávistí. Tento proces uzdravování za účelem vzestupu kdysi trval mnoho měsíců, ne-li let, ale nyní probíhá mnohem rychleji, protože není času nazbyt. Uvědomění si nelehké situace lidstva je jedna věc, ale k poznání, že odpovědnost za hustotu vědomí na planetě nese každý jednotlivec, je zapotřebí napojení na svou duchovní podstatu. Planeta se nemůže vymanit ze spárů temnoty, pokud si lidé neuvědomí, že změnou své vlastní reality se změní i svět kolem nich. Na světě není jediný člověk, který by neměl kontrolu nad tím, jakým směrem se ubírá jeho život. Jsou to pouze jejich myšlenky a to, že dovolují strachu, aby ovládl jejich psychiku a zablokoval jejich duchovní spojení, co drží mnoho lidí uvězněných v nižších dimenzích vědomí. Ti, kteří v sobě nedokážou najít světlo, budou vždy přitahováni k temným myšlenkám, které pak mají negativní důsledky.

Dnes k vám přicházím, abych vám nabídl pomoc při odblokování smutku ve vašich srdcích a uzdravení z minulosti, abyste i vy mohli najít světlo ve svém nitru. Jakmile tak učiníte, náhle se vám naskytnou příležitosti a možnosti, které vám vesmír může poskytnout. Dovolte mé jemné energii, aby prostoupila vaše bytí. Dovolte mi, abych vás zahalil do svých křídel a jemně z vás vytáhl bolest, hněv, zármutek a strach, které byly uzamčeny ve vašich tělech a energetických polích a bránily vám sladit se s vaším božstvím. Přiveďte své vědomí ke své koruně a dovolte mu, aby se spojilo se světlem Zdroje, Nejvyššího Stvořitele, jehož světlo je jedno s vaším. Uzdravte své srdce a začněte uzdravovat svůj život! Neodkládejte to déle a nedovolte si zůstat ve strachu ze zranění, které by to mohlo odemknout. Přijetí své minulosti a cesty, kterou jste prošlapali, je nejdůležitější pro to, abyste pro sebe začali psát nový příběh a abyste se vynořili z mlhy třetí dimenze. Dovolte si uzdravit se a pak sledujte, jak se vznášíte! Věřte, že můžete být změnou, kterou svět potřebuje vidět, a ponořte se do lásky, která byla celou dobu ve vašem srdci. Když se uzdravíte, uzdraví se i svět, jedno srdce za druhým.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/07/05/archangel-raphael-healing-the-world/

Zpět